Видеоконферентна връзка

По отношение на използването на видеоконферентни връзки при трансгранични дела проучванията сочат, че от техническа гледна точка системите за видеоконферентни връзки, използвани в отделните държави-членки, са оперативно съвместими. В няколко държави-членки съдебните зали са много добре оборудвани за осъществяването на видеоконферентни връзки. При липса на технически пречки следва да се отдели повече внимание на повишаването на осведомеността за потенциалното използване на видеоконферентни връзки и на създаването на практични инструменти за улесняване на видеоконферентните връзки.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт