Naknada štete

Žrtve kaznenih djela u Europskoj uniji (EU) mogu dobiti naknadu za ozljede i/ili štetu koju su pretrpjele, bez obzira na to gdje je unutar EU-a kazneno djelo počinjeno.

Svaka država članica EU-a ima vlastiti sustav za naknadu štete žrtvama kaznenih djela.

Kao žrtva kaznenog djela naknadu možete ostvariti na dva načina: možete zatražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela tijekom kaznenog postupka ili možete zatražiti naknadu od države (tijela za naknade ili nekog drugog relevantnog tijela u državi).

Traženje naknade od počinitelja kaznenog djela

Kliknite na poveznicu za više informacija o tome kako zatražiti naknadu od počinitelja kaznenog djela tijekom suđenja (kaznenog postupka).

Kao žrtva kaznenog djela tijekom suđenja imate i druga prava (na internetskoj stranici odaberite zastavu dotične države i kliknite na „Moja prava tijekom suđenja”).

Traženje naknade od države (tijela za naknade ili nekog drugog relevantnog tijela)

Mjerodavni je instrument prava EU-a Direktiva Vijeća 2004/80/EZ od 29. travnja 2004. o naknadi žrtvama kaznenih djela.

Direktivom o naknadi zahtijeva se da svaka država članica EU-a utvrdi nacionalna pravila o naknadi svim žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom. U skladu s Direktivom sve žrtve nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom imaju pristup nacionalnim pravilima o naknadi u državi članici na čijem je državnom području kazneno djelo počinjeno.

Za više informacija o pravilima o naknadi dostupnima u državama članicama kliknite na zastavu države u kojoj je kazneno djelo počinjeno. Naknadu od navedene države možete zatražiti ako ste njezin rezident (nacionalni predmet) ili ako živite u drugoj državi članici EU-a (prekogranični predmet).

Prekogranični predmeti

Kako bi se žrtvama nasilnih kaznenih djela počinjenih s namjerom omogućio pristup naknadi u prekograničnim predmetima, u okviru prava EU-a uspostavljen je sustav suradnje među nacionalnim tijelima:

  • Ako ste bili žrtva kaznenog djela u inozemstvu (u državi članici u kojoj ne živite), možete podnijeti zahtjev pomoćnom tijelu u državi članici u kojoj živite (na dnu internetske stranice Pravosudnog atlasa u građanskim stvarima nalazi se tražilica s pomoću koje možete pronaći relevantno tijelo u svakoj državi članici EU-a. Za vrstu nadležnosti odaberite „pomoćno tijelo”).
    Za više informacija o daljnjim koracima u prekograničnim predmetima kliknite ovdje.
  • Pomoćno tijelo prevodi i prosljeđuje zahtjev tijelu koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno (u Pravosudnom atlasu za vrstu nadležnosti odaberite “tijelo koje odlučuje”). Tijelo koje odlučuje nadležno je za ocjenu zahtjeva i isplatu naknade.
  • Kliknite na poveznicu za više informacija o načinu na koji će vaš zahtjev ocijeniti tijelo koje odlučuje u državi članici EU-a u kojoj je kazneno djelo počinjeno.
  • Pomoćna tijela i tijela koja odlučuju međusobno komuniciraju na jezicima koje prihvaćaju (na sljedećoj stranici kliknite na zastavu odgovarajuće države članice za informacije o jezicima koje ta država prihvaća).

Pomoćnim tijelima i tijelima koja odlučuju pomažu nacionalne središnje službe za kontakt (u Pravosudnom atlasu za vrstu nadležnosti odaberite „središnja služba za kontakt”) čija je zadaća promicati suradnju među tijelima, pružati pomoć i tražiti rješenja u prekograničnim situacijama.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici