Obete trestného činu

Ak ste utrpeli škodu v dôsledku trestného činu, máte niekoľko práv. Môže to byť v rámci konania proti páchateľovi (trestné konanie) alebo pokiaľ ide o náhradu škody, ochranu a pomoc. Tieto práva sa v jednotlivých členských štátoch Európskej únie (EÚ) líšia.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom