Slachtoffers van strafbare feiten

Indien u het slachtoffer bent geweest van een misdrijf, heeft u een aantal rechten. Die kunnen u toekomen in het kader van de procedure tegen de dader (strafprocedure) of op het vlak van schadeloosstelling, bescherming en hulp. Deze rechten verschillen van EU lidstaat tot EU lidstaat.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website