Θύματα αξιόποινων πράξεων

Εάν είστε θύμα αξιόποινης πράξης, έχετε ορισμένα δικαιώματα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται στη διαδικασία κατά του δράστη (ποινική διαδικασία) ή να αφορούν αποζημίωση, προστασία και συνδρομή. Τα δικαιώματα αυτά διαφέρουν μεταξύ των διάφορων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο