Жертви на престъпления

Ако сте станали жертва на престъпление, разполагате с редица права. Те могат да се отнасят до производството срещу извършителя (наказателното производство) или до обезщетението, мерките за защитата или подпомагането на жертвите. Тези права се различават в зависимост от това за коя държава членка на ЕС става дума.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт