Mediation in EU countries

Mediation is at varying stages of development in Member States. There are some Member States with comprehensive legislation or procedural rules on mediation. In others, legislative bodies have shown little interest in regulating mediation. However, there are Member States with a solid mediation culture, which rely mostly on self-regulation.

More and more disputes are being brought to court. As a result, this has meant not only longer waiting periods for disputes to be resolved, but it has also pushed up legal costs to such levels that they can often be disproportionate to the value of the dispute.

Mediation is in most cases faster and, therefore, usually cheaper than ordinary court proceedings. This is especially true in countries where the court system has substantial backlogs and the average court proceeding takes several years.

This is why, despite the diversity in areas and methods of mediation throughout the European Union, there is an increasing interest for in this means of resolving disputes as an alternative to judicial decisions.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Last update: 18/01/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Belġju

Minflok tiftaħ kawża, għaliex ma ssolvix tilwima permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma alternattiva ta’ soluzzjoni għat-tilwim, fejn medjatur jgħin lill-partijiet sabiex jaslu għal ftehim. Fil-Belġju, il-gvern u l-professjonisti huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni (Commission fédérale de médiation).

Għalkemm din ma tagħmilx medjazzjonijiet hija stess, il-Kummissjoni federali tirregola l-professjoni u żżomm aġġornata lista ta’ medjaturi awtorizzati.

Is-segretarjat tal-Kummissjoni joffri tagħrif bl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOlandiż u bil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFranċiż. Tista’ tikkuntattjaha permezz tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaposta elettronika u fl-indirizz li ġej:

SPF Justice
Commission fédérale de médiation
Rue de la Loi, 34
1040 Bruxelles
Tel: (+32) 2 224 99 01
Fax: (+32) 2 224 99 07

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni tiggarantixxi (permezz tal-approvazzjoni tal-medjaturi) il-kwalità u l-iżvilupp tal-medjazzjoni.

Il-lista ta’ medjaturi hija disponibbli bl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOlandiż u bil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFranċiż.

F’liema oqsma huwa ammissibbli / frekwenti r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli fil-:

 • Liġi ċivili (inklużi kwistjonijiet tal-familja);
 • Liġi kummerċjali;
 • Liġi industrijali;
 • Teżisti wkoll medjazzjoni kriminali u ta’ riparazzjoni, iżda dawn l-oqsma ma jaqgħux taħt ir-responsabbiltà tal-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni.

L-iktar qasam ta’ medjazzjoni frekwenti huwa l-liġi ċivili, b’mod speċjali l-kwistjonijiet tal-familja.

X’inhuma r-regoli li wieħed għandu jsegwi?

Il-medjazzjoni hija għażla volontarja tal-partijiet, u m’hijiex soġġetta għal xi pieni f’każ li ma tirnexxiex.

Skont id-dispożizzjonijiet reċenti tal-liġi tal-familja, l-imħallef huwa mistenni li jinforma lill-partijiet bl-eżistenza u l-potenzjal tal-medjazzjoni.

Jeżisti "Kodiċi ta’ Kondotta" tal-medjaturi, disponibbli bl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOlandiż u bil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFranċiż.

Informazzjoni u taħriġ

Hemm ħafna informazzjoni disponibbli fuq is-sit elettroniku, bl-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOlandiż u bil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFranċiż, li tagħti tagħrif dwar l-aspetti differenti tal-medjazzjoni (il-proċess tal-medjazzjoni, spejjeż, indirizzi,…).

Ir-rokna tal-professjonisti

Din il-parti tas-sit elettroniku tal-Web tinforma dwar il-kriterji ta’ approvazzjoni u l-kondizzjonijiet tat-taħriġ tal-medjaturi.

Il-Kummissjoni federali tal-medjazzjoni rregolat it-taħriġ tal-medjaturi, iżda t-taħriġ innifsu jingħata mis-settur privat.

Il-programm jinkludi kurrikulu komuni ta’ 60 siegħa li jinqasam fuq mill-inqas 25 siegħa ta’ taħriġ teoretiku u mill-inqas 25 siegħa ta’ taħriġ prattiku.

 • Il-kurrikolu komuni jkopri l-prinċipji ġenerali tal-medjazzjoni (etika/filosofija), l-istudju ta’ Modi Alternattivi differenti ta’ Soluzzjoni ta’ Tilwim, il-liġi applikabbli, l-aspetti soċjoloġiċi, psikoloġiċi u l-proċess ta’ medjazzjoni.
 • L-eżerċizzji prattiċi jkopru s-suġġetti tal-programm u jiżviluppaw, permezz ta’ simulazzjoni ta’ rwoli, il-kapaċitajiet ta’ negozjar, u ta’ komunikazzjoni.

Minbarra dan il-kurrikulu komuni, hemm programmi partikolari għal kull tip ta’ medjazzjoni (mill-inqas 30 siegħa li jinqasmu liberament bejn il-ħin tat-taħriġ teoretiku u prattiku).

Hemm programmi partikolari fil-medjazzjoni tal-familja, ċivili u kummerċjali, u soċjali.

Il-kriterji ta’ approvazzjoni

 • il-kriterji ta’ approvazzjoni tal-medjaturi,
 • id-Direttivi dwar il-preżentazzjoni ta’ applikazzjoni sabiex wieħed jikseb liċenzja bħala medjatur fuq il-bażi tal-liġi tal-21 ta’ Frar 2005,
 • l-inventarju tat-talba għal rikonoxximent bħala medjatur (Word)

Il-kriterji ta’ taħriġ / taħriġ permanenti

Taħriġ bażiku

 • Id-Deċiżjoni tal-1 ta’ Frar 2007 li tistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċeduri ta’ approvazzjoni taċ-ċentri ta’ taħriġ u tat-taħriġ tal-medjaturi approvati (PDF)
 • Il-Proċeduri ta’ taħriġ tal-medjaturi approvati mill-Kummissjoni Federali tal-Medjazzjoni

Taħriġ kontinwu

 • Deċiżjoni tat-18 ta’ Diċembru 2008 li tiddefinixxi l-obbligi tal-medjaturi approvati rigward taħriġ kontinwu u l-kriterji ta’ approvazzjoni tal-programmi f’dan is-suġġett

Il-Kodiċi ta’ kondotta tajba

 • Il-Kodiċi ta’ kondotta tajba tal-medjatur approvat (Word)

Il-Ġestjoni tal-ilmenti

 • Id-Deċiżjoni li tirrigwarda l-proċedura tal-irtirar tal-approvazzjoni, id-determinazzjoni ta’ sanzjonijiet li jirriżultaw mill-kodiċi ta’ kondotta tajba u l-proċedura tal-applikazzjoni ta’ dawn is-sanzjonijiet

Kemm tiswa flus medjazzjoni?

Medjazzjoni m’hijiex bla ħlas. Il-dritt tal-medjatur huwa soġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet. Il-liġi ma tirregolahomx. Ġeneralment, kull parti tħallas nofs id-dritt.

Parti tista’ tikseb għajnuna sabiex tħallas id-dritt ta’ medjatur, jekk din ikollha dħul baxx u sakemm il-medjatur ikun awtorizzat.

Jista’ wieħed jagħti effett lil ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva Ewropea 2008/52/KE, huwa possibbli li wieħed jitlob li ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni isir inforzabbli. L-Istati Membri jikkomunikaw liema tribunali jew awtoritajiet oħrajn huma kompetenti sabiex jirċievu talbiet bħal dawn. Il-Belġju għadu ma kkomunikax din l-informazzjoni.

Madankollu, skont l-Artikoli 1733 u 1736 tal-Kodiċi Ġudizzjarju, huwa possibbli li wieħed iġib l-approvazzjoni ta’ ftehim minn medjazzjoni mingħand imħallef, li jagħmel dan il-ftehim awtentiku u inforzabbli. F’dak li jirrigwarda l-forma, il-ftehim imbagħad jiġi mibdul f’sentenza.

Teżisti alternattiva għall-approvazzjoni. Fil-fatt huwa possibbli li wieħed jibdel il-ftehim minn medjazzjoni f’dokument notarili għand nutar. B’hekk il-ftehim ukoll isir awtentiku u inforzabbli mingħajr ma wieħed jirrikorri għal imħallef. Din l-għażla hija possibbli biss jekk il-partijiet kollha jkunu jaqblu.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaService Public Fédéral Justice (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz Pubbliku Federali tal-Ġustizzja)

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCommission fédérale de médiation (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKummissjoni Federali tal-Medjazzjoni)

L-aħħar aġġornament: 06/08/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Bulgarija

Minflok ma tidher il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwim tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jassisti lil dawk involuti f'tilwim biex jaslu għal qbil. Il-gvern u  l-prattikanti tal-liġi tal-Bulgarija huma konxji tal-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tal-Bulgarija stabbilixxa reġistru ta' medjaturi bħala parti mir-reġistru ċentrali ta' korpi korporattivi mingħajr skop ta' qliegħ li joffru servizzi pubbliċi utli.

Is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja  jipprovdi aċċess għal:

F'liema qasam huwa r-rikors għall-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f'bosta oqsma tal-liġi. Madankollu, dawn l-oqsma mhumiex irregolati jew limitati mil-leġislazzjoni. S'issa, il-biċċa l-kbira tal-medjaturi speċjalizzaw f'medjazzjoni kummerċjali u tan-negozju.

Għandhom jiġu segwiti regoli speċifiċi?

Il-medjazzjoni hija totalment volontarja. Minkejja li l-medjazzjoni tipprovdi mezzi alternattivi għas-soluzzjoni ta' tilwim mingħajr proċedimenti l-qorti, mhijiex prerekwiżit meta jinbdew proċedimenti fil-qrati.

M'hemm l-ebda kodiċi speċifiku ta' ħidma għall-medjaturi. Madankollu, id-dispożizzjonijiet dwar l-istandards etiċi jinsabu fil-Liġi dwar il-Medjazzjoni u r-Regolament Nru 2 tal-15 ta' Marzu 2007, li jistabbilixxi l-kondizzjonijiet u l-proċess ta' approvazzjoni tal-organizzazzjonijiet li jipprovdu l-medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

L-organizzazzjonijiet li joffru taħriġ lill-medjaturi huma mis-settur privat.

Is-suġġetti tas-seminar ta' taħriġ jinkludu l-proċedimenti legali u r-regoli etiċi għall-imġiba tal-medjaturi, kif ukoll il-proċedura stabbilita fil-Liġi dwar il-Medjazzjoni u r-Regolament Nru 2 tal-15 ta' Marzu 2007.

X'inhuma l-ispejjeż tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas; il-ħlas huwa soġġett għal qbil bejn il-medjatur u l-partijiet involuti.

Huwa possibbli li jiġi infurzat qbil li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE (biex tiġi mħeġġa u ffaċilitata l-medjazzjoni bħala forma alternattiva ta' soluzzjoni ta' tilwim transkonfinali fl-UE), għandu jkun possibbli li jintalab li l-kontenut ta' qbil bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jkun infurzabbli.

L-Istati Membri ser jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet l-oħra kompetenti biex jirċievu tali talbiet.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-medjaturi

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-medjaturi (fittex)

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Repubblika Ċeka

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tirriżolviex it-tilwim permezz tal-medjazzjoni?

Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (alternative dispute resolution - ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet fit-tilwima jilħqu ftehim. Il-vantaġġ li tuża l-medjazzjoni huwa l-ħin li tiffranka meta tuża din il-forma ta' soluzzjoni tat-tilwim (b'paragun ma' każ fil-qorti, li jieħu fit-tul) u ta' spiss frankar finanzjarju (meta mqabbel mal-ispejjeż ta’ każ fil-qorti).

Lil min tikkuntattja

Is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka huwa l-korp ċentralizzat responsabbli għall-medjazzjoni bħala mezz ta' kif jiġu ttrattati l-konsegwenzi ta' reat kriminali bejn il-ħati u l-vittma fi proċedimenti kriminali. Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu r-responsabbiltà għal dan is-servizz.

Għall-medjazzjoni fi kwistjonijiet ta' liġi ċivili, tista' tikkuntattja wieħed mill-medjaturi li joffru dak is-servizz. Il-kuntatti tal-medjaturi li jaħdmu fir-Repubblika Ċeka jinsabu f'diversi websajts billi ddaħħal il-kelma tat-tfittix 'medjazzjoni'.

Tista' ssib lista ta’ medjaturi, pereżempju fil-websajts tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi Ċeka, l-Assoċjazzjoni tal-Avukatura Ċeka u l-Unjoni tal-Proċeduri tal-Arbitraġġ u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka. Wieħed jista' jsib kuntatti fil-websajt tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka, li jaġixxi taħt il-mandat tal-qrati distrettwali rilevanti. Dalwaqt ser tiġi ppubblikata l-lista ta’ medjaturi reġistrati skont l-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni li għandu l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Għadd ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) u entitajiet oħra jaħdmu fil-qasam tal-medjazzjoni.

L-użu tal-medjazzjoni f'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’kull qasam tal-liġi, barra fejn hija eskluża bil-leġiżlazzjoni. Dan jinkludi il-liġi tal-familja, il-liġi kummerċjali u l-liġi kriminali. Skont il-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili, l-imħallef li jkun qed jippresjedi jista', jekk ikun prattiku u xieraq, jordna lill-partijiet fil-proċedimenti biex jagħmlu laqgħa inizjali ta' tliet sigħat ma' medjatur. F'dawn il-każijiet, il-proċedimenti jistgħu jiġu sospiżi sa tliet xhur.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Iva, il-medjazzjoni issa hija rregolati kemm bl-Att Nru 202/2012 dwar il-medjazzjoni u, fil-qasam tal-proċedimenti kriminali, bl-Att Nru 257/2000 dwar is-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni tar-Repubblika Ċeka.

Informazzjoni u taħriġ

Medjatur reġistrat li jaġixxi skont l-Att Nru 202/2012 irrid ikun għadda b'suċċess minn eżami professjonali quddiem kummissjoni maħtura mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Medjatur li jaġixxi taħt il-mandat tas-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni skont l-Att Nru 257/2000 irid ikun għadda b'suċċess minn eżami ta' kwalifika.

It-taħriġ tal-medjaturi li jaġixxu fi ħdan is-sistema tal-ġustizzja kriminali huwa żgurat mis-Servizzi tal-Probation u l-Medjazzjoni; it-taħriġ fil-qasam tal-medjazzjoni mhux kriminali huwa offrut minn firxa ta' korpi u istituzzjonijiet edukattivi.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Medjazzjoni pprovduta mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni hija bla ħlas, jew l-ispejjeż jitħallsu mill-Istat.

Jekk qorti tisspospendi l-proċedimenti f'każ ċivili u tordna lill-partijiet jagħmlu laqgħa inizjali ma' medjatur, l-ewwel tliet sigħat tal-laqgħa tal-medjazzjoni jitħallsu bir-rata stabbilita fil-leġiżlazzjoni ta' implimentazzjoni (CZK 400- għal kull siegħa mibdija), u dan jinqasam bejn iż-żewġ partijiet b'mod ugwali (jekk il-partijiet ikunu eżentati mill-ispejjeż tal-qorti, jitħallsu mill-Istat). Jekk il-medjazzjoni testendi lil hinn minn tliet sigħat, l-ispejjeż ulterjuri jinqasmu ugwalment bejn iż-żewġ partijiet, sal-ammont miftiehem bejn il-medjatur u l-partijiet fil-medjazzjoni (jiġifieri fil-proċedimenti).

Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE tippermetti lil dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jkun infurzabbli. Ftehim bejn il-partijiet fil-medjazzjoni f'każ ċivili jista' jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni fil-kuntest ta' proċedimenti ulterjuri. Ir-riżultati ta’ medjazzjoni li tkun saret fil-kuntest ta’ proċedimenti kriminali mis-Servizz tal-Probation u l-Medjazzjoni jistgħu jitqiesu mill-prosekutur pubbliku u l-qorti fid-deċiżjoni tagħhom fil-każ partikolari.

L-aħħar aġġornament: 05/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ġermanja

Minflok tidħol il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR) li permezz tagħha medjatur jassisti lil dawk involuti f’tilwima biex jaslu għal ftehim. Fil-Ġermanja, l-awtoritajiet pubbliċi u l-professjonisti legali kollha huma konxji mill-benefiċċji tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Għadd ta’ organizzazzjonijiet jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni. Jekk jogħġbok ikkonsulta l-lista ta' hawn taħt, li mhijiex eżawrjenti, ta' xi wħud mill-organizzazzjonijiet il-kbar:

Dawn l-assoċjazzjonijiet jappoġġjaw lill-partijiet li jkunu jixtiequ s-servizz ta’ medjatur.

F'liema oqsma jista’ jsir użu mill-medjazzjoni u/jew hija partikolarment komuni?

B’mod ġenerali, meta ma jkunx hemm rekwiżit legali formali li tip partikolari ta’ tilwima jew kwistjoni jrid jiġi trattat fil-qorti, il-medjazzjoni dejjem tkun permessa. L-oqsma l-aktar komuni għall-medjazzjoni huma l-liġi tal-familja, il-liġi tal-wirt u l-liġi kummerċjali.

Hemm xi regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

Fis-26 ta’ Lulju 2012, l-Att dwar il-Medjazzjoni (Mediationsgesetz), (l-Artikolu 1 tal-Att dwar il-promozzjoni tal-medjazzjoni u proċeduri oħra għal soluzzjoni tat-tilwim barra mill-qorti tal-21 ta’ Lulju 2012, ippubblikat fil- Bundesgesetzblatt I¸ p. 1577) daħal fis-seħħ fil-Ġermanja. Din kienet l-ewwel biċċa leġiżlazzjoni li tirregola b’mod formali s-servizzi tal-medjazzjoni fil-Ġermanja. L-Att jittrasponi wkoll id-Direttiva dwar il-Medjazzjoni Ewropea fil-liġi Ġermaniża (id-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti tal-medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ippubblikata fil- ĠU L 136, 24.5.2008, p. 3. Il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jisboq ir-rekwiżiti tad-Direttiva Ewropea; filwaqt li d-Direttiva tipprovdi biss għal tilwim transfruntier u kummerċjali, l-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jkopri l-forom kollha tal-medjazzjoni fil-Ġermanja, irrispettivament mit-tip tat-tilwima jew mill-post tar-residenza tal-partijiet ikkonċernati.

L-Att dwar il-Medjazzjoni tal-Ġermanja jistabbilixxi biss linji gwida ġenerali, billi jeħtieġ li l-medjaturi u l-partijiet ikkonċernati jkollhom spazju sinifikanti biex jimmanuvraw waqt il-proċess tal-medjazzjoni. L-ewwel nett l-Att jiddefinixxi t-termini “medjazzjoni” u “medjatur”, biex jiddistingwi l-medjazzjoni mill-forom l-oħra tar-riżoluzzjoni tat-tilwim. Skont l-Att, il-medjazzjoni hija proċess strutturat li bih il-partijiet implikati jfittxu b’mod volontarju u awtonimu forma ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim reċiproka, bl-għajnuna ta’ medjatur wieħed jew aktar. Il-medjaturi huma persuni indipendenti u imparzjali, mingħajr setgħa li jieħdu deċiżjonijiet, li jiggwidaw lill-partijiet ikkonċernati matul il-proċedura tal-medjazzjoni. L-Att deliberatement jevita li jistabbilixxi kodiċi ta’ kondotta preċiż għall-proċedura tal-medjazzjoni. Madankollu, jistabbilixxi għadd ta’ obbligi ta’ żvelar u restrizzjonijiet fuq l-attività, biex jipproteġi l-indipendenza u l-imparzjalità tal-professjoni tal-medjatur. Barra minn hekk, il-leġiżlazzjoni tobbliga lill-medjaturi formalment li jżommu kunfidenzjalità stretta fir-rigward tal-klijenti tagħhom.

L-Att jippromwovi riżoluzzjoni tat-tilwim reċiproka bl-inklużjoni ta’ għadd ta’ inċentivi differenti fil-kodiċijiet proċedurali uffiċjali (pereżempju, il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, Zivilprozessordnung). Minn hawn ’il quddiem, pereżempju, meta l-partijiet jibdew azzjoni f’qorti ċivili, ikunu jridu jiddikjaraw jekk ikunux diġà ppruvaw isolvu l-kwistjoni permezz ta’ miżuri barra mill-qorti, bħall-medjazzjoni, u jekk hemmx raġunijiet speċifiċi għaliex ma jkunux ikkunsidraw din l-azzjoni. Barra minn hekk, il-qorti tista’ tissuġġerixxi li l-partijiet jippruvaw jirriżolvu l-kunflitt permezz tal-medjazzjoni, jew forma oħra ta’ riżoluzzjoni barra mill-qorti; jekk il-partijiet jirrifjutaw li jużaw din l-għażla, il-Qorti tista’ tagħżel li tissospendi l-proċedimenti. Bħalissa mhux previst li tingħata għajnuna legali għall-medjazzjoni.

Il-Gvern Federali huwa legalment mitlub li jirrapporta għand il-Bundestag (kamra inferjuri tal-parlament) dwar l-impatt tal-Att, ħames snin wara l-implimentazzjoni tiegħu. Għandu jiddetermina wkoll jekk ikunx hemm bżonn l-introduzzjoni ta’ aktar miżuri leġiżlattivi rigward it-taħriġ u l-iżvilupp professjonali tal-medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

Fis-sit tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru Federali tal-Ġustizzja (Bundesministeriums der Justiz) wieħed jista' jsib informazzjoni ġenerali.

Ma teżistix leġiżlazzjoni li tiddefinixxi l-profil professjonali ta’ medjatur. Bl-istess mod, l-aċċess għall-professjoni mhuwiex ristrett. Il-medjatur stess huwa responsabbli li jiżgura li jkollu l-għarfien u l-esperjenza neċessarji (permezz ta’ taħriġ xieraq u korsijiet biex ikompli jiżviluppa) biex jiggwida b’mod affidabbli lill-partijiet matul il-proċess tal-medjazzjoni. Il-liġi Ġermaniża tistabbilixxi l-għarfien ġenerali, il-kompetenzi u l-proċeduri li għandhom jiġu koperti minn taħriġ xieraq li jsir qabel. Kull persuna li tissodisfa dawn il-kriterji tista’ taħdem bħala medjatur. M’hemmx età minima u lanqas rekwiżit li, pereżempju medjatur irid ikun segwa kors ta’ studju f’livell universitajru.

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja għandu s-setgħa li jagħmel ir-regolamenti li jintroduċu taħriġ addizzjonali u kriterji għal aktar żvilupp għall-professjoni. F’każ bħal dan, persuni li jkunu lestew b’suċċess xi tip ta’ taħriġ li jikkorrespondi għall-prerekwiżiti ta’ dik il-leġiżlazzjoni jkunu intitolati li jużaw it-titlu tagħhom ta’ “medjatur iċċertifikat” (zertifizierter Mediator).

Bħalissa mhix prevista inizjattiva formali.

Attwalment it-taħriġ tal-medjaturi jingħata minn assoċjazzjonijiet, organizzazzjonijiet, universitajiet, kumpaniji u individwi.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas; il-pagament huwa suġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet ikkonċernati.

Ma teżistix leġiżlazzjoni li tirregola t-tariffi tal-medjazzjoni, u lanqas teżisti statistika dwar l-ispejjeż. Huwa realistiku li wieħed jassumi li r-rata fis-siegħa tista tlaħħaq bejn EUR 80 sa EUR 250.

Huwa possibbli li tinforza ftehim dwar il-medjazzjoni?

Fil-prinċipju, ftehim dwar il-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat bl-għajnuna ta’ avukat jew nutar (cf. taqsimiet 796a sa 796c u taqsima 794(1)(5) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni tal-Familja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni Federali għall-Medjazzjoni Ekonomika u Professjonali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru għall-Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAssoċjazzjoni tal-Avukati Ġermaniżi

L-aħħar aġġornament: 12/04/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Estonja

Minflok tmur il-qorti, għalfejn ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim, li biha medjatur jipprova jgħin dawk involuti f'tilwima biex jintlaħaq qbil. Il-gvern u l-ġuristi tal-Estonja jinsabu konxji tal-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Fl-Estonja għandha ssir distinzjoni bejn il-medjazzjoni u l-konċiljazzjoni. Il-medjazzjoni hija kunċett wiesa’ li tkopri l-attivitajiet kollha fejn parti terza indipendenti tintervjeni bejn persuni li ma jkunux qed jaqblu fuq kwalunkwe kwistjoni, mingħajr ma jkollha d-drittijiet ta' arbitru f'qorti.

F’xi każijiet il-medjatur jista’ jkun il-Kanċillier tal-Ġustizzja. Għalkemm il-kunċett ta’ "ombudsman" mhux użat fl-Att dwar il-Kanċillier tal-Ġustizzja, il-Kanċillier tal-Ġustizzja jwettaq ukoll il-funzjonijiet ta’ ombudsman, billi jissorvelja jekk korpi tal-gvern jikkonformawx mad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-poplu u mal-prinċipji ta' governanza tajba u jissorvelja wkoll il-gvernijiet lokali, il-persuni ġuridiċi fil-liġi pubblika u entitajiet privati li jwettqu funzjonijiet pubbliċi. Mill-2011, il-Kanċillier tal-Ġustizzja wettaq ukoll il-funzjonijiet tal-ombudsman għat-tfal skont l-Artikolu 4 tal-Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal. Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Uffiċċju tal-Kanċillier tal-Ġustizzja.

Skont il-liġi Estonjana, il-konċiljazzjoni tirreferi għall-attivitajiet ta' konċiljatur jew korp tal-konċiljazzjoni f'każijiet ċivili. Il-konċiljazzjoni hija regolata mill-Att dwar il-Konċiljazzjoni, u l-medjazzjoni taħt Att speċifiku li jipprovdi għall-medjazzjoni. L-Att dwar il-Konċiljazzjoni kien abbozzat biex jittrasponi d-Direttiva 2008/52/KE dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali fil-liġi Estonjana.

Taħt l-Att dwar il-Konċiljazzjoni, konċiljatur jista' jkun kull persuna naturali li l-partijiet ikunu talbuha biex taġixxi bħala konċiljatur. Avukati u nutara jistgħu wkoll jaġixxu bħala konċiljatur. Taħt l-Att speċifiku r-rwol ta' konċiljatur jista' jiġi assenjat ukoll lil stat jew korp tal-gvern lokali.

Fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' nutara lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi.

Fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' avukati lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi.

Il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali qed jippjana biex jiżviluppa l-attivitajiet ta’ konċiljaturi u medjaturi tal-familja.

Tista' tikkuntattja wkoll l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li ġejjin:

 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Medjaturi tipprovdi informazzjoni kemm bl-Estonjan kif ukoll bl-Ingliż. Il-persuna ta' kuntatt hija Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAnneli Liivamägi.
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Unjoni Estonjana għall-Benessri tat-Tfal hija assoċjazzjoni mingħajr skop ta' qligħ li tappoġġa d-drittijiet tat-tfal. L-attivitajiet tagħha jinkludu pariri lill-ġenituri li jixtiequ jisseparaw jew jiddivorzjaw, fejn jinkoraġġuhom biex jużaw is-servizzi tal-konċiljaturi sabiex jipproteġu l-interessi tat-tfal tagħhom. L-Unjoni organizzat sessjonijiet ta' taħriġ dwar is-suġġett tal-medjazzjoni tal-familja.
 • Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Assigurazzjoni waqqfet medjatur tal-assigurazzjoni biex jittratta tilwim bejn detenturi tal-assigurazzjoni u assiguraturi jew sensara tal-assigurazzjoni.

Taħt l-Att Kollettiv għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim dwar ix-Xogħol, il-partijiet għandhom id-dritt ta’ rikors quddiem il-konċiljatur pubbliku fil-każ ta' tilwim industrijali kollettiv (tilwima rigward it-termini ta’ ftehim kollettiv). Il-Konċiljatur Pubbliku huwa espert imparzjali li jgħin lil dawk involuti f'tilwim industrijali biex jintlaħaq kompromess.

L-indirizz ta' kuntatt tal-Konċiljatur Pubbliku għal tilwim industrijali kollettiv huwa Henn Pärn, Konċiljatur Pubbliku, telefon: +372 6269 960 , posta elettronika Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHenn.Parn@riikliklepitaja.ee. Tista' ssib aktar informazzjoni fuq il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Konċiljatur Pubbliku.

F'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni li jsir r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-proċess ta' konċiljazzjoni previst fl-Att dwar il-Konċiljazzjoni jista' ġeneralment jintuża biex jissolva kwalunkwe tilwim ċivili. Hemm proċedura ta' konċiljazzjoni f'kawżi ċivili meta t-tilwima tkun tikkonċerna relazzjoni fil-liġi privata u tkun qiegħda tiġi eżaminata minn qorti tal-kontea. Filwaqt li m'hemmx statistiċi komparattivi, huwa probabbli li l-medjazzjoni hija aktar komuni fil-qasam tal-liġi tal-familja.

Il-Kanċillier tal-Ġustizzja jsolvi tilwim li jikkonċerna d-diskriminazzjoni meta individwu japplika għal dikjarazzjoni li ġie diskriminat fuq raġunijiet ta' sess, razza, nazzjonalità (oriġini etnika), il-kulur, il-lingwa, l-oriġini, ir-reliġjon, l-opinjoni politika jew twemmin ieħor, l-istatus finanzjarju jew soċjali, l-età, id-diżabilità, l-orjentazzjoni sesswali jew karatteristiċi oħra stabbiliti bil-liġi. Il-medjaturi jistgħu wkoll jaġixxu fl-eventwalità ta' ksur tad-drittijiet fundamentali.

Il-Konċiljatur Pubbliku jaġixxi bħala konciljatur f'tilwim industrijali kollettiv.

Hemm regoli speċifiċi li jridu jiġu segwiti?

Skont il-liġi Estonjana r-rikors għall-konċiljazzjoni huwa ġeneralment volontarju.

L-Assoċjazzjoni Estonjana tal-Medjaturi fasslet standard professjonali li ser ikun meħtieġ għall-konċiljaturi li jkunu jixtiequ jaġixxu bħala medjaturi tal-familja fl-Estonja.

Il-Kodiċi Estonjan tal-Proċedura Ċivili għandu regola speċjali li tipprovdi għal konċiljazzjoni minn imħallef f’sitwazzjonijiet fejn ġenitur jikser ordni rigward il-kuntatt mat-tfal. Skont it-Taqsima 563 tal-Kodiċi, dwar petizzjoni minn ġenitur wieħed, il-qorti tista' tħarrek liż-żewġ ġenituri biex jidhru l-qorti biex isolvu t-tilwima permezz ta' ftehim. Il-qorti tordna lill-ġenituri biex jidhru personalment u tgħarrafhom bil-potenzjal ta' konsegwenzi ġuridiċi (multa jew detenzjoni) jekk jonqsu milli jidhru.

Il-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jipprovdi wkoll li jekk il-qorti tħoss li jkun neċessarju, fl-interess li jiġi solvut il-każ skont il-fatti tal-każ u l-proċedimenti li jkunu saru sa dak iż-żmien, tista' tobbliga lill-partijiet biex jieħdu sehem fi proċess ta' konċiljazzjoni taħt l-Att ta' Konċiljazzjoni.

Il-Konċiljazzjoni permezz tal-Kanċillier tal-Ġustizzja hija regolata skont it-Taqsimiet 355-3515 tal-Att dwar il-Kanċillier tal-Ġustizzja.

Ir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv, l-attivitajiet tal-Konċiljatur Pubbliku u d-drittijiet u l-obbligi tal-partijiet involuti fil-proċess huma regolati mill-Att Kollettiv għar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim Industrijali.

Ir-regoli ta' proċedura tal-medjatur tal-assigurazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Estonjana huma disponibbli Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaonlajn.

Il-Ministeru għall-Affarijiet Soċjali qed jgħin sabiex jiżviluppa medjazzjoni tal-familja; din tinkludi l-istabbiliment ta' kwalifikazzjoni standard għall-medjazzjoni tal-familja. Fil-futur, l-istat jew il-gvern lokali jistgħu joffru medjazzjoni u jkopru l-ispejjeż ta’ ċerti servizzi ta' medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

L-informazzjoni dwar il-konċiljaturi li jaġixxu skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni, inklużi nutara u avukati, tinsab fil-websajts ta' dawk li jaġixxu bħala konċiljatur. Fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Kamra tan-Nutara hemm lista ta' nutara lesti li jaġixxu bħala konċiljaturi. L-istess informazzjoni fir-rigward tal-avukati tista' tinstab fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Kamra tal-Avukati Estonjani.

Fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Kanċillier tal-Ġustizzja hemm informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Kanċillier tal-Ġustizzja bħala konċiljatur.

Fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Konċiljatur Pubbliku hemm informazzjoni dwar l-attivitajiet tal-Konċiljatur Pubbliku bħala konċiljatur.

It-taħriġ għall-medjaturi huwa pprovdut mis-settur privat (pereżempju l-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi). M'hemm l-ebda regolament speċifiku dwar it-taħriġ tal-medjaturi.

X'inhuma l-ispejjeż marbuta mal-medjazzjoni?

Skont l-Att tal-Konċiljazzjoni, il-konċiljazzjoni mhix bla ħlas; l-ispiża tal-konċiljazzjoni hija soġġetta għal ftehim bejn il-medjatur u l-partijiet involuti. Skont id-dejta fuq il-websajt tal-Assoċjazzjoni tal-Medjaturi, fl-2013 il-konċiljazzjoni tal-familja swiet EUR 60 għal kull sessjoni. L-ispejjeż tal-medjazzjoni jinqasmu b'mod ugwali bejn il-partijiet.

Fejn il-qorti tikkunsidra li jkun meħtieġ li ssir talba lil konċiljatur jew medjatur biex tiġi solvuta tilwima, il-parti l-aktar dgħajfa ekonomikament tista' titlob l-għajnuna mill-istat sabiex tkopri l-ispejjeż.

Jekk il-Kanċillier tal-Ġustizzja jaġixxi bħala konċiljatur ma jkun hemm l-ebda tariffa x'titħallas. Madankollu, jista' jkun hemm spejjeż addizzjonali marbuta mal-proċess ta' konċiljazzjoni. Il-Kanċillier tal-Ġustizzja jiddeċiedi min għandu jħallas dawn l-ispejjeż.

Ir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv mill-Konċiljatur Pubbliku hija wkoll mingħajr ħlas. L-ispejjeż li jirriżultaw mir-riżoluzzjoni ta' tilwim industrijali kollettiv iġġarrabhom il-parti li jkollha t-tort jew jiġu maqsuma bi ftehim komuni bejn il-partijiet.

Il-medjatur tal-assigurazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Assigurazzjoni Estonjana jżomm tariffa amministrattiva ta' EUR 50 u l-konċiljatur tal-assigurazzjoni tariffa massima ta' EUR 160. Jekk il-konċiljazzjoni ma tkunx suċċess nofs id-dritt ta' ħlas tal-konċiljatur tal-assigurazzjoni ma tkunx pagabbli.

Huwa possibbli li ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni jiġi infurzat?

Skont l-Att dwar il-Konċiljazzjoni l-ftehim konkluż bħala riżultat ta' proċess ta' konċiljazzjoni jkun eżegwibbli wara li titwettaq il-proċedura adatta li tiddikjarah eżegwibbli fuq il-bażi ta’ applikazzjoni (it-Taqsimiet 6271 u 6272 tal-Kodiċi ta' Proċedura Ċivili). Ftehim ta' Konċiljazzjoni konkluż bħala riżultat ta' proċess ta' konċiljazzjoni minn nutar jew avukat f'konformità mar-regoli stabbiliti fl-Att Notarili, jista' wkoll jiġi ddikjarat eżegwibbli minn nutar.

Ftehim milħuq permezz tal-Konċiljatur Pubbliku biex tiġi solvuta tilwima tax-xogħol kollettiv jorbot liż-żewġ partijiet u huwa validu mid-data li fiha jkun ġie ffirmat, sakemm ma jkunx intlaħaq qbil dwar skadenza għad-dħul fis-seħħ. Madankollu, dan it-tip ta' ftehim ma jikkostitwixxix titolu li jista' jkun infurzat.

L-aħħar aġġornament: 11/12/2014

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Irlanda

Lil min għandek tikkuntattja?

M’hemm l-ebda korp ċentralizzat tal-Istat responsabbli biex jipprovdi s-servizzi ta’ medjazzjoni.

F’liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni tintuża l-aktar b’konnessjoni ma’ kawżi ta’ danni personali, tal-familja u kummerċjali u f’kawżi ta’ lmenti ta’ diskriminazzjoni illegali taħt il-leġiżlazzjoni tal-ugwaljanza.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Danni

Ġeneralment, l-użu tal-medjazzjoni huwa volontarju. L-Att tal-2004 dwar il-Qrati u r-Responsabbiltà Ċivili (artikoli 15 u 16) jipprovdu għall-medjazzjoni. L-artikolu 15 jintroduċi l-kunċett ta’ konferenza ta’ medjazzjoni. Il-Qorti tista’ tordna lill-partijiet f’azzjoni dwar danni personali biex jiltaqgħu sabiex jiddiskutu u jippruvaw jilħqu ftehim dwar l-azzjoni. Meta parti tonqos milli tħares l-ordni, il-qorti tista’ tordna lil dik il-parti tħallas l-ispejjeż sussegwenti.

Il-medjatur f’dak il-każ jista’, f’ċerti ċirkustanzi, jkun persuna nominata minn korp “maħtur, għall-finijet ta’ dan l-artikolu, b’ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja, Ugwaljanza u Riforma tal-liġi”.

Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok irreferi għall-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrdni tal-2005 taħt l-Att tal-2004 dwar Responsabbiltà Ċivili u l-Qrati (Korpi Maħtura taħt l-Artikolu 15) u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaORDNI tal-2005 taħt l-Att tal-2004 dwar Responsabbiltà Ċivili u l-Qrati (Korpi Maħtura taħt l-Artikolu 15) (NRU.2).

Liġi tal-Familja

Fil-kamp tal-liġi tal-familja, numru ta’ Atti jeħtieġu li r-rappreżentanti legali tal-partijiet f’separazzjoni/divorzju jiddiskutu mar-rikorrent jew konvenut (kif xieraq) bil-possibbiltà li jagħmlu użu mill-medjazzjoni. L-għan hu li tinkiseb separazzjoni jew jinkiseb divorzju bbażat fuq ftehim bejn il-konjuġi. Ir-rappreżentanti legali jridu wkoll jgħatu lill-partijiet konċernati l-ismijiet u l-indirizzi ta’ persuni kwalifikati biex jagħtu servizz ta’ medjazzjoni għall-konjuġi mifrudin – u jridu jiċċertifikaw lill-qorti li hu jew hi osserva/t dawn ir-rekwiżiti. Jekk din iċ-ċertifikazzjoni ma tingħatax, il-qorti tista’ tiddifferixxi l-proċeduri għal dak iż-żmien li hi tikkunsidra li jkun raġonevoli biex ir-rappreżentant legali jkun jista’ jagħmel id-diskussjonijiet meħtieġa.

Jekk jogħoġbok irrikorri għas-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija tal-Appoġġ tal-Familja u s-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Medjazzjoni tal-Familja għal aktar informazzjoni.

Kummerċjali

Meta tinstema’ kwistjoni mdaħħla fil-lista kummerċjali, imħallef jista’ (taħt ordni 63A tar-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRegoli tal-Qrati Superjuri [Proċeduri tal-Kummerċ] 2004), fuq rikors ta’ waħda mill-partijiet jew minn jeddu, jordna li: “il-proċeduri jew xi kwistjoni li tinqala’ fihom jiġu differiti għal dak iż-żmien, li ma jaqbisx tmienja u għoxrin ġurnata, kif hu jqis xieraq biex jagħti l-partijiet żmien biex jikkunsidraw jekk il-proċeduri jew il-kwistjoni għandiex tiġi riferuta għall-proċess ta’ medjazzjoni, konċiljazzjoni jew arbitraġġ, u meta l-partijiet jiddeċiedu li jirreferu l-proċeduri jew il-kwistjoni, li jestendi iż-żmien biex kwalunkwe parti ssir konformi ma kwalunkwe dispożizzjoni ta’ dawn ir-Regoli jew ma’ xi ordni oħra tal-Qorti.”

Tribunal tal-Ugwaljanza

Jekk jogħoġbok sib iktar informazzjoni fuq it-Tribunal tal-Ugwaljanza Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidafuq is-sit elettroniku tal-Informazzjoni għaċ-Ċittadini u s-sit elettroniku tat-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTribunal tal-Ugwaljanza.

Informazzjoni u taħriġ

B’mod ġenerali, it-taħriġ lill-medjaturi ma jaqax taħt ir-rwol tal-istat. Iżda, parti mir-rwol tal-Aġenzija tal-Appoġġ lill-Familja huwa li jipprovdi taħriġ relatat mal-medjazzjoni tal-familja. Sabiex japplikaw għal dan it-taħriġ, ir-rikorrenti jridu jkunu għamlu 60 siegħa ta’ kors ta’ taħriġ ġeneriku dwar il-medjazzjoni u jridu jgħaddu minn proċedura ta’ selezzjoni rigoruża.

Jekk jogħoġbok irreferi għas-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija ta’ Appoġġ lill-Familja  għal aktar informazzjoni.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Ġeneralment, il-medjazzjoni mhijiex mingħajr ħlas; il-ħlas jiddependi mill-ftehim li jsir bejn il-medjatur privat u l-partijiet.

Iżda, is-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Medjazzjoni tal-Familja u t-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTribunal tal-Ugwaljanza jistgħu jipprovdu servizz mingħajr ħlas.

Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jkun intlaħaq minn medjazzjoni?

Ftehim li jkun intlaħaq fil-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat bħala kuntratt.

L-aħħar aġġornament: 01/05/2010

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Greċja

Minflok ma wieħed imur il-qorti, għalfejn ma jiġux solvuti l-problemi permezz tal-Medjazzjoni? Din hi forma ta’ riżoluzzjoni ta’ kwistjoni alternattiva (ADR) fejn medjatur jassisti lil min hu involut fit-tilwim sabiex jilħqu ftehim. Il-gvern Grieg u l-prattikanti tal-ġustizzja huma attenti għall-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min tista' tikkuntattja?

Fil-Greċja hemm żewġ istituzzjonijiet li joffru servizzi ta' medjazzjoni kif ġej: korpi:

 • Fil-qasam tal-liġi tax-xogħol, il-Ministeru għall-Politika tal-Impjiegi skont il-Liġi 3893/2012 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 211, 16.12.2010), li timplimenta d-Direttiva 2008/52/KE, il-medjatur għandu jkun avukat b'ċertifikazzjoni speċjali. Il-Bord għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Medjaturi (Επιτροπή Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών), stabbilit mil-Ligi imsemmija hawn fuq, jaħdem taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem u huwa responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni tal-medjaturi. Medjatur jikseb iċ-ċertifikazzjoni wara li jgħaddi minn eżami quddiem bord tal-eżamijiet iffurmat minn żewġ membri tal-Bord għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Medjaturi u uffiċċjal ġudizzjarju. Id-Dipartiment tal-Professjoni Legali u tal-Marixxalli (Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος και Δικαστικών Επιμελητών) tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem huwa responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni tal-medjaturi u l-ħruġ tal-atti amministrattivi meħtieġa għaċ-ċertifikazzjoni. Id-Dipartiment jassigura wkoll illi jsiru t-tabelli tal-organizzazzjonijiet liċenzjati għat-taħriġ tal-medjaturi u tal-medjaturi ċċertifikati u jitqassmu lill-qrati. Listi ta' medjaturi ċċertifikati jinsabu fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.
 • Il- Ministeru għall-Politika tax-Xogħol, is-Sigurta Soċjali u s-Servizzi Soċjali jipprovdi servizz governattiv sabiex persuna impjegata tkun tista' titlob seduta uffiċjali dwar tilwima fuq il-post tax-xogħol. Il-proċedura tiġi mmexxija mid-dipartiment tal-Ispettorat tax-Xogħol (Επιθεώρηση Εργασίας). Spettur speċjalizzat jiffissa seduta għall-impjegatur biex jispjega l-pożizzjoni tiegħu. Din is-seduta hija separata minn kwalunkwe proċedura ġudizzjarja oħra.
 • Fil kamp tal-liġi kummerċjali, l- Ombudsman tal-Konsumatur (Συνήγορος του Καταναλωτή) huwa awtorità indipendenti għall-ħarsien tad-drittijiet tal-konsumaturi, li jopera taħt il-Ministeru tal-Iżvilupp Reġjonali u l-Kompetittività. . L-Ombudsman huwa korp extraġudizzjarju għas-soluzzjoni konsenswali ta' tilwim tal-konsumaturi u istituzzjoni konsultattiva li taħdem mal-gvern biex issolvi l-problemi li jaqgħu fi ħdan il-mandat tiegħu. L-Ombudsman għandu rwol ta' superviżjoni fuq il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBords ta' Soluzzjoni Konsenswali tat-Tilwim (Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού) tal-Kunsilli Lokali tad-Distretti (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις) li għandu rwol ta' medjazzjoni u soluzzjoni tat-tilwim, mingħajr ħlas, bejn il-konsumaturi u l-fornituri, u, jista' jaġixxi sakemm ma tkunx għaddejja wkoll proċedura ġudizzjarja parallela.

F'liema qasam huwa permess u/jew l-aktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni hija l-aktar komuni fl-oqsma tal-liġi tax-xogħol u kummerċjaligħal:

 • għal każijiet ċivili u kummerċjali;.
 • fil-qasam tal-liġi tax-xogħol u għas-soluzzjoni ta' tilwim tal-konsumaturi, kif deskritti hawn qabel;
 • għall-vittmi tal-vjolenza domestika (Liġi 3500/2006); u
 • għal ċerti reati kif tipprovdi l-Liġi 3094/2010.

Hemm xi regoli speċifiki li jridu jiġu mħarsa?

Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa kompletament volontarju.

Ma hemmx kodiċi nazzjonali tal-imġiba għall-medjaturi.

Il-Greċja għadha ma implimentatx Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-Direttiva 2008/52/KE

Il-medjazzjoni hija regolata mill-Artikolu 214A tas-CCiv.P, li jista' jiġi applikat fil-kawżi introdotti mis-16-9-2000 'il quddiem. L-Artikolu jgħid illi l-kawżi dwar tilwim f'każijiet ta' dritt privat li jaqgħu taħt il-ġuriżdizzjoni tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn bosta membri f'proċeduri ordinarji, li għalihom il-konċiljazzjoni hija permessa taħt id-dritt sostantiv, ma jistgħux jinstemgħu jekk ma jkunx seħħ tentattiv minn qabel biex tintlaħaq soluzzjoni alternattiva għat-tilwima. Il-laqgħat biex tintlaħaq soluzzjoni alternattiva għat-tilwima jridu jsiru f'perjodu bejn il-ħames jum wara li tkun ġiet innotifikata l-kawża u l-35 jum qabel tiġi ffissata d-data għas-smigħ.

Il-partijiet iridu jeżaminaw it-tilwima kollha, kif ukoll kull azzjoni oħra tal-konvenut, mingħajr ma jkunu marbuta mid-dispożizzjonijiet tad-dritt sostantiv. Il-partijiet iridu jużaw il-mezzi xierqa kollha biex:

 1. jiġu aċċertati l-fatti ewlenin u
 2. l-punti li fuqhom jaqblu jew ma jaqblux,
 3. kif ukoll il-konsegwenzi li lesti jaċċettaw jew le,
 4. sabiex jiksbu soluzzjoni għat-tilwima aċċettabbli għaż-żewġ naħat.

Jekk il-partijiet jaslu għal soluzzjoni...

Titħejjaminuta bl-eżenzjoni mill-obbligi, li jkun fiha:

 1. il-kontenut tal-ftehim tagħhom u,
 2. b'mod partikolari, in-natura tad-dritt rikonoxxut,
 3. l-ammont marbut mal-eżekuzzjoni dovuta u
 4. t-termini li taħthom trid issir l-eżekuzzjoni.
 5. Barra minn hekk, l-ispejjeż jiġu stabbiliti u imposti skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 176 et seq.

Kull parti tista' tagħti kopja oriġinali tal-minuta lill-president tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn bosta membri li quddiemha qiegħda pendenti l-kawża u titolbu biex jirratifikaha. Il-president jirratifika l-minuta wara li jivverifika illi:

 1. It-tilwima tista' tkun l-oġġett ta' soluzzjoni alternattiva skont is-subinċiż 1.
 2. Il-minuta ġiet iffirmata u ddatata mill-partijiet jew mill-avukati tagħhom u,
 3. In-natura tad-dritt rikonoxxut u kwalunkwe ammont marbut mal-eżekuzzjoni dovuta hija ċara fil-minuta.

Jekk ġie mitlub ukoll ordni għall-eżekuzzjoni matul it-tilwima, il-minuta tippermetti l-infurzar mar-ratifika u l-president jannetti l-ordni ta' infurzar mal-minuta dak il-ħin. Jekk intalbet biss sentenza dikjaratorja , il-minuta għandha turi d-dritt rikonoxxut. Fi kwalunkwe każ ir-ratifika tal-minuta ġġib fi tmiemha l-kawża l-qorti.

Jekk il-partijiet ma jaslux għal soluzzjoni

Jekk ma jintlaħaqx ftehim, titħejja minuta bil-falliment tat-tentattiv biex tinstab soluzzjoni alternattiva għat-tilwima, fejn jistgħu jitniżżlu r-raġunijiet għall-falliment, iffirmata u datata mill-partijiet jew mill-avukati tagħhom.

Jekk ma tiġix iffirmata minuta b'mod konġunt, l-avukat tar-rikorrent jew tal-parti l-oħra jħejji rapport fejn jitniżżlu r-raġunijiet għall-falliment. L-avukat tan-naħa l-oħra jista jħejji rapport simili. Il-minuta dwar il-falliment jew ir-rapporti jiġu ppreżentati waqt is-smigħ flimkien mat-trattazzjoni. Ma hemmx bżonn li tiġi mħejjija minuta speċjali dwar il-falliment jew rapporti f'każ ta' ftehim parzjali li l-Greċja implimentat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaid-Direttiva 2008/52/KE permezz tal-Liġi 3898/2010 (Gazzetta tal-Gvern, Serje I, Nru 211, 16.12.2010).

Skont il-Liġi imsemmija hawn fuq, tilwim ġudizzjarju privat jista' jkun soġġett għal medjazzjoni bi ftehim bejn il-partijiet, jekk jistgħu jiddisponu liberament mill-oġġett tat-tilwima. Ftehim biex tilwima tmur għal medjazzjoni jista' jiġi ppruvat permezz ta' dokument jew mir-rekords tal-qorti li quddiemha qiegħda pendenti l-kawża, u hija regolata mid-dritt sostantiv dwar il-kuntratti.

Il-medjazzjoni hija possibbli jekk: (a) il-partijiet jaqblu dwar il-medjazzjoni qabel jew wara l-proċeduri ġuridiċi; (b) il-qorti li quddiemha qiegħda pendenti l-kawża ssejjaħ lill-partijiet biex imorru għall-medjazzjoni, wara li tkun qieset l-aspetti kollha tal-każ; soġġett għall-ftehim bejn il-partijiet, il-qorti trid imbagħad tiddifferixxi s-smigħ tal-kawża għal minn tliet xhur sa sitta; (c) qorti fi Stat Membru ieħor tordna l-medjazzjoni; (d) il-medjazzjoni hija rikjesta mil-Liġi.

Id-Deċiżjoni 109088 tal-Ministru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem: (a) tistabbilixxi t-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi għaċ-ċertifikazzjoni tal-medjaturi u l-proċedura sabiex din iċ-ċertifikazzjoni tiġi rikonoxxuta fi Stat Membru ieħor; ir-rikonoxximent u t-telf parzjali jew definittiv taċ-ċertifikazzjoni jeħtieġ il-kunsens bil-quddiem tal-Bord għaċ-ċertifikazzjoni tal-Medjaturi; (b) tistabbilixxi Kodiċi tal-Etika għall-medjaturi ċċertifikati; (c) tistabbilixxi l-kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' pieni minħabba ksur tal-Kodiċi tal-Etika; dawn il-pieni, li jeħtieġu l-kunsens bil-quddiem tal-Bord, jikkonsistu fit-telf parzjali jew definittiv taċ-ċertifikazzjoni; u (d) tispeċifika kwistjonijiet rilevanti oħra.

Fil-proċess ta' medjazzjoni, kull parti jew ir-rappreżentant legali tagħha tidher flimkien mal-avukat tagħha.

Il-medjatur jiġi maħtur mill-partijiet jew minn persuna oħra tal-għażla tagħhom.

Il-proċess ta' medjazzjoni jiġi stabbilit mill-medjatur bi ftehim mal-partijiet, li jistgħu jtemmu l-proċess fi kwalunkwe mument. Il-proċess ta' medjazzjoni huwa kunfidenzjali, mingħajr ma jinżammu rekords tal-laqgħat. Il-medjatur jista' jikkuntattja u jiltaqa' ma' kull waħda mill-partijiet bħala parti mill-proċess ta' medjazzjoni. Il-medjatur ma jistax jgħaddi informazzjoni li jkun irċieva waqt laqgħa ma' parti minnhom lill-parti l-oħra mingħajr il-kunsens tal-ewwel parti.

Il-persuna proposta bħala medjatur mhix obbligata li taċċetta n-nomina. Waqt il-medjazzjoni, il-medjatur jista' jinżamm responsabbli biss għall-ħsieb li jqarraq.

Il-medjatur iħejji rekord tal-proċess tal-medjazzjoni, li jrid jinkludi:

(a) l-isem sħiħ tal-medjatur;

(b) il-post u l-ħin tal-medjazzjoni;

(c) l-isem sħiħ ta' kull min jieħu sehem fil-proċess ta' medjazzjoni;

(d) il-ftehim li permezz tiegħu saret il-medjazzjoni;

(e) il-ftehim li jilħqu l-partijiet matul il-medjazzjoni jew il-konferma tan-nuqqas ta' qbil, kif ukoll ir-raġuni għat-tilwima.

Wara l-medjazzjoni, ir-rekord tal-medjazzjoni jiġi ffirmat mill-medjatur, il-partijiet u l-avukati tagħhom. Fuq talba ta' mill-inqas waħda mill-partijiet, il-medjatur jassigura illi r-rekord oriġinali jingħata lis-segretarjat tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn membru wieħed biss tar-reġjun fejn tkun saret il-medjazzjoni. Dan jeħtieġ il-ħlas ta' dritt, bil-bażi u l-aġġustament tal-ammont stabbiliti b'deċiżjoni konġunta tal-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja, t-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem. Jekk il-medjazzjoni ma tirnexxix, ir-rekord tal-medjazzjoni jista' jiġi ffirmat mill-medjatur waħdu.

Meta r-rekord jiġi ddepożitat mas-segretarjat tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn membru wieħed biss, ir-rekord tal-medjazzjoni jsir ordni ta' infurzar skont l-Artikolu 904(2)(c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jekk ikun jinkludi ftehim bejn il-partijiet fuq talba infurzabbli.

L-implimentazzjoni prattika u l-applikazzjoni ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR)

Fil-prattika, madanakollu, l-użu tal-mekkaniżmu ADR ġie limitat. Dan il-mekkaniżmu jitħaddem biss bħala prerekwiżit proċedurali għas-smigħ tal-kawżi l-qorti.

L-uniku mekkaniżmu ADR li jista' jiġi meqjus bħala operattiv fil-Greċja huwa l-arbitraġġ:

Skont l-Artikoli 99 ff. tal-Kodiċi Grieg dwar il-Falliment, jista' jinħatar medjatur għal proċedura ta' trasferiment wara s-sottomissjoni ta' applikazzjoni minn entità naturali jew persuna ġuridika quddiem il-Qorti għall-Falliment(πτωχευτικό δικαστήριο).

Il-Qorti għall-Falliment tistabbilixxi l-validità tal-applikazzjoni u tista' taħtar medjatur magħżul minn fost lista ta' esperti. L-irwol tal-medjatur huwa li juża l-mezzi kollha xierqa biex jintlaħaq ftehim bejn id-debitur u d- (definizzjoni ġuridika) l-biċċa l-kbira tal-kredituri tiegħu, sabiex jiġi ssalvagwardjat in-negozju tad-debitur.

Il-medjatur jista' jitlob lill-kreditur jew lill-istituzzjoni finanzjarja għal kwalunkwe informazzjoni dwar l-attività ekonomika tad-debitur, li tista' tkun utli għas-suċċess tal-proċess ta' medjazzjoni.

Jekk ma jista' jintlaħaq l-ebda ftehim, il-medjatur għandu jinforma immedjatament lill-President tal-Qorti, li jagħti bidu għall-proċeduri quddiem il-Qorti tal-Falliment. Hawnhekk l-irwol tal-medjatur jiġi fi tmiemu.

Informazzjoni u taħriġ

Ma hemmx sit elettroniku nazzjonali ta' informazzjoni jew programm nazzjonali ta' taħriġ. Il-Bord għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Medjaturi huwa responsabbli għaċ-ċertifikazzjoni tal-medjaturi, jassigura illi l-organizzazzjonijiet għat-taħriġ fil-medjazzjoni jkunu konformi mar-rekwiżiti, jassigura illi l-medjaturi ċċertifikati jkunu konformi mal-Kodiċi tal-Etika u jirrakkomanda pieni stabbiliti bil-liġi. lill-Ministru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Taħriġ għall-medjazzjoni jista' jiġi pprovdut minn soċjetà mingħajr skop ta' qligħ iffurmata mill-inqas minn assoċjazzjoni waħda tal-avukati u mill-inqas kamra nazzjonali, u topera taħt liċenzja mid-Dipartiment tal-Professjoni Legali u l-Marixxalli tad-Direttorat Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tal-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem, fuq rakkomandazzjoni tal-Bord għaċ-Ċertifikazzjoni tal-Medjaturi. Id-Digriet Presidenzjali 123/2011, maħruġ fuq proposta tal-Ministru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem, il-Ministru tal-Finanzi, il-Ministru għall-Kompetittività u t-Tbaħħir u l-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Edukazzjoni Tul il-Ħajja u l-Affarijiet Reliġjużi, stabbilixxa t-termini u l-kundizzjonijiet speċifiċi għall-għoti ta' liċenzji u l-operat ta' organizzazzjonijiet ta' taħriġ għall-medjazzjoni, il-kontenut tal-kurrikulu għat-taħriġ inizjali u kontinwu, it-tul tat-taħriġ, il-post għat-taħriġ, il-kwalifiki tal-għalliema, in-numru ta' parteċipanti u l-pieni li jingħataw lill-organizzazzjonijiet tat-taħriġ li ma josservawx ir-rekwiżiti. Il-pieni jikkonsistu f'multa jew fit-telf parzjali jew definittiv tal-liċenzja tal-operat. Il-kriterji għall-għażla u l-applikazzjoni tal-pieni ser jiġu mfissra fl-imsemmi Digriet Presidenzjali. Il-kisba, minn organizzazzjoni tat-taħriġ, ta' liċenzja ta' stabbiliment teħtieġ il-ħlas ta' dritt pubbliku, bil-bażi u l-aġġustament tal-ammont stabbiliti b'deċiżjoni konġunta tal-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem juża kull mezz xieraq, b'mod partikolari l-Internet, biex jinforma lill-pubbliku kif għandu jaċċessa l-medjazzjoni.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Is-servizzi ta' medjazzjoni offruti miż-żewġ Istituzzjonijiet speċjalizzati, fil-qasam tal-liġi tax-xogħol u dik kummerċjali, huma mingħajr ħlas.

Fil-każijiet l-oħra, il-medjazzjoni ssir bi ħlas. Il-ħlas huwa soġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet involuti. L-ispiża minima tal-medjazzjoni hija stabbilita mid-Deċiżjoni Ministerjali. Il-medjaturi jirċievu rata fis-siegħa sa massimu ta' 24 siegħa, inkluż il-ħin ta' preparazzjoni. Il-medjatur jista' jaqbel fuq forma oħra ta' pagament mal-partijiet ikkonċernati. Il-ħlas lill-medjatur jinqasam b'mod ugwali bejn il-partijiet sakemm ma jkunx miftiehem xort'oħra. Kull parti għandha tħallas id-drittijiet tal-avukati tagħha. Il-bażi u r-rata massima fis-siegħa għall-medjazzjoni hija stabbilita permezz ta' deċiżjoni tal-Ministru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem.

Jista' jiġi infurzat ftehim riżultat tal-medjazzjoni?

Id-Direttiva 2008/52/KE tippermetti lil dawk involuti f'tilwima biex jitolbu l-infurzar ta' ftehim bil-miktub riżultat tal-medjazzjoni. L-Istati Membri jridu jikkomunikawh lill-qrati u lill-awtoritajiet l-oħra li jistgħu jirċievu dawn it-talbiet.

Il-Greċja għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni. Wara l-medjazzjoni, ir-rekord tal-medjazzjoni jiġi ffirmat mill-medjatur, mill-partijiet u mill-avukati tagħhom. Fuq talba ta' mill-inqas waħda mill-partijiet, il-medjatur jassigura illi r-rekord oriġinali jiġi ddepożitat mas-segretarjat tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn membru wieħed biss tar-reġjun fejn tkun saret il-medjazzjoni. Dan jeħtieġ il-ħlas ta' dritt, bil-bażi u l-aġġustament tal-ammont stabbiliti b'deċiżjoni konġunta tal-Ministru tal-Finanzi u l-Ministru tal-Ġustizzja, t-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem. Jekk il-medjazzjoni tfalli, ir-rekord tal-medjazzjoni jista' jiġi ffirmat mill-medjatur waħdu.

Meta r-rekord jiġi ddepożitat mas-segretarjat tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn membru wieħed biss, ir-rekord tal-medjazzjoni jsir ordni ta' infurzar skont l-Artikolu 904(2)(c) tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jekk ikun jinkludi ftehim bejn il-partijiet fuq talba infurzabbli.

Proċess ta' medjazzjoni mibdi mill-qorti jissospendi l-perjodu ta' preskrizzjoni għat-talbiet sakemm jitlesta. Skont l-Artikolu 261 ff. tal-Kodiċi Ċivili, il-perjodi sospiżi tal-preskrizzjoni jerġgħu jibdew jgħoddu meta jitħejja r-rekord tal-falliment tal-medjazzjoni jew waħda mill-partijiet tinnotifika lill-parti l-oħra u lill-medjatur b'avviż jew att ieħor li jġib fi tmiem il-proċess ta' medjazzjoni.

Skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 2008/52/KE, it-talbiet għandhom isiru lis-segretarjat tal-qorti tal-prim'istanza ffurmata minn membru wieħed tar-reġjun fejn saret il-medjazzjoni, li hija l-awtorità kompetenti (skont l-Artikolu 6(1) u (2) tad-Direttiva).

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni tal-Avukati ta' Ateni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru għall-Politika tal-Impjiegi, is-Sigurtà Soċjali u s-Servizzi Soċjali

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Ombudsman tal-Konsumatur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja, it-Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru Grieg għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ

L-aħħar aġġornament: 25/06/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Spanja

Wieħed mill-fenomeni li qed jaffettwaw l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fi Spanja f'dawn l-aħħar snin huwa ż-żieda fil-litiġji, li qed tħalli impatt fuq l-operat tagħha.

Minħabba f'hekk Spanja qed tara kif issib modi alternattivi biex issovi t-tilwim b'mod iktar effikaċi mill-mudell preżenti.

Il-medjazzjoni hija waħda minn dawn il-mezzi, flimkien mal-arbitraġġ u l-konċiljazzjoni.

Lil min tista' tikkuntattja?

Ara l-informazzjoni dwar kif issib medjatur fi Spanja.

F'liema qasam huwa ammissibbli jew l-iktar komuni r-rikors għall-medjazzjoni?

Il-Liġi 5/2012, tas-6 ta' Lulju, dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, tittrasponi fil-Liġi Spanjola d-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2008. Din il-Liġi tistabbilixxi qafas minimu għall-użu tal-medjazzjoni mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet adottati mill-Komunitajiet Awtonomi.

Il-medjazzjoni fl-ambitu soċjali

Il-medjazzjoni hija komuni ħafna fit-tilwim industrijali. F'ċerti okkażjonijiet huwa obbligatorju li tipprova l-medjazzjoni qabel ma tirrikorri għall-Qrati. It-tilwim kollettiv normalment ikun suġġetti għall-medjazzjoni, u f'ċerti Komunitajiet Awtonomi t-tilwim individwali jkun medjat ukoll.

Il-Komunitajiet Awtonomi għandhom korpi ta' medjazzjoni industrijali ddedikati għal dawn il-kwistjonijiet. Fil-livell statali s-Servizz Interkonfederali tal-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ (SIMA), joffri servizz ta' medjazzjoni bla ħlas għal tilwim li ma jaqax fil-kompetenza tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKomunitajiet Awtonomi.

Il-Liġi 36/2011, li tirregola l-ġuriżdizzjoni soċjali, tintroduċi noveltà ġenwina billi tistabbilixxi norma ġenerali li kull talba trid tkun akkumpanjata minn ċertifikat li juri li l-ewwel ġiet ippruvata l-konċiljazzjoni u l-medjazzjoni quddiem is-servizz amministrattiv korrispondenti, jiġifieri s-Servizz tal-Medjazzjoni, l-Arbitraġġ u l-Konċiljazzjoni (SMAC) jew quddiem korpi bl-istess funzjonijiet b'konformità ma' Ftehim Kollettiv, għalkemm l-artikolu ta' warajh jelenka l-proċessi li huma eżenti minn dan ir-rekwiżit.

Il-Liġi 36/2011 ma tintroduċix biss ir-referenza espressa għall-medjazzjoni dwar il-konċiljazzjoni ta' qabel il-proċess, iżda anke ladarba l-proċedimenti jkunu bdew.

Il-medjazzjoni fl-ambitu ċivili u familjari

Il-Liġi 5/2012, dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali, tinkludi l-possibilità li fis-seduta preliminari l-partijiet jiġu infurmati dwar il-possibbiltà li jirrikorru għall-medjazzjoni biex jippruvaw isibu soluzzjoni għat-tilwima, inkluż, u skont is-suġġett tal-proċess, il-qorti tkun tista' tistieden lill-partijiet biex jippruvaw jilħqu ftehim li jtemm il-proċess u tippermetti li l-partijiet jitolbu s-sospensjoni tal-proċess biex jissottomettu ruħhom għall-medjazzjoni jew l-arbitraġġ.

Il-Liġi 5/2012, implimentat bidla importanti f'dan il-qasam ġuridiku għax tintroduċi, fil-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili, referenza espressa għall-medjazzjoni bħala mezz mhux ġudizzjarju kif ittemm il-proċediment.

Fl-ordni ġuridiku Spanjol, il-proċess tal-medjazzjoni huwa strutturat l-iktar u jilħaq l-iżvilupp massimu tiegħu fil-kamp ta' applikazzjoni tal-liġi tal-familja.

Fil-livell statali, il-Liġi 15/2005, tagħmel pass importanti 'l quddiem billi tqis il-medjazzjoni bħala mezz alternattiv volontarju għal soluzzjoni għal-litiġji familjari u tiddikjara l-libertà bħala valur superjuri fl-ordni ġuridiku Spanjol u tipprevedi li l-partijiet jistgħu jitolbu xħin iridu lill-Imħallef biex jissospendi l-proċess ġudizzjarju biex jidħlu f'medjazzjoni familjari u jippruvaw jaslu għal soluzzjoni kunsenswali dwar is-suġġett tal-litiġju.

Min-naħa l-oħra, il-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili tistipula l-possibilità li l-partijiet, bi qbil bejniethom, jitolbu s-sospensjoni tal-proċess biex jidħlu għall-medjazzjoni, imma ma tobbligax lill-imħallef jissospendi l-proċess mill-ewwel biex jirreferi lill-partijiet għal sessjoni informattiva, u lanqas ma tirrakkomanda li jsir hekk.

Is-servizzi ta' medjazzjoni familjari offruti jvarjaw ħafna bejn id-diversi Komunitajiet Awtonomi, u anke fl-istess Komunità jista' jkun hemm differenzi bejn belt u oħra. F'xi Komunitajiet Awtonomi hija l-Komunità stess li toffri s-servizz (bħal pereżempju, il-Katalonja) filwaqt li f'oħrajn, huma l-awtoritajiet lokali li joffru s-servizzi ta' medjazzjoni familjari.

Il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura jappoġġa u jagħmel superviżjoni tal-inizjattivi ta' medjazzjoni fid-diversi Qrati u Tribunali ta' Spanja, sostnuti minn Komunitajiet Awtonomi, Universitajiet, Awtoritajiet Lokali jew Assoċjazzjonijiet.

Il-medjazzjoni fl-ambitu kriminali

Il-medjazzjoni fl-ambitu kriminali minn naħa għandha bħala għan, ir-riintegrazzjoni tal-aggressur, u min-naħa l-oħra l-kumpens għall-vittma.

Fis-sistema ġudizzjarji għall-minuri (età bejn 14 u 18-il sena) il-medjazzjoni hija rregolata espressament bħala mezz ta' riedukazzjoni tal-minuri. F'dan l-ambitu, il-medjazzjoni ssir minn skwadra ta' appoġġ għas-servizz responsabbli mill-Prosekuzzjoni ta' Minuri, għalkemm jista' jsir ukoll minn istituzzjonijiet tal-Komunitajiet Awtonomi u entitajiet oħrajn bħal Assoċjazzjonijiet.

Fl-ambitu tas-sistema ġudizzjarja għall-adulti, il-medjazzjoni mhix regolata, għalkemm fil-prattika f'ċerti provinċi ssir, abbażi tal-kodiċi kriminali u tal-proċedura kriminali li jippermettu t-tnaqqis tal-piena billi wieħed ipatti għad-danni li jkun ikkaġuna, kif ukoll skont in-normi internazzjonali applikabbli.

Normalment, il-medjazzjoni ssir b'konnessjoni ma' delitti inqas serji, bħal żbalji, għalkemm tista' tkun possibbli wkoll għal delitti iktar serji jekk iċ-ċirkostanzi jkunu jippermettuha.

Fir-rigward tal-vjolenza domestika, il-Liġi Organika 1/2004 dwar miżuri ta' protezzjoni koprensivi kontra l-vjolenza domestika, stabbiliet il-projbizzjoni espressa tal-medjazzjoni meta jkun hemm vjolenza domestika. Minkejja dan, hemm dejjem iżjed nies li jiddefendu l-medjazzjoni f'dan il-qasam tal-ordni ġuridiku, minħabba li jkun aħjar li tqis il-kawżi b'mod individwali biex tara jekk il-medjazzjoni tkunx xierqa għalihom. F'dan ir-rigward, il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura f'Rapport tal-2001 dwar il-Vjolenza Domestika fil-Familja, enfasizza l-adegwatezza li reati minuri jew reati li jinvolvu vjolenza domestika jkunu riferuti lill-Qrati Ċivili.

Il-Kunsill Ġenerali tal-Ġudikatura jappoġġa u jagħmel superviżjoni tal-inizjattivi ta' medjazzjoni fid-diversi Qrati Kriminali Lokali, Qrati Kriminali oħrajn u Qrati Provinċjali fi Spanja. S'issa, l-esperjenzi l-iktar importanti, fir-rigward ta' kwantità, saru fil-Katalonja u fil-Pajjiż Bask.

Il-medjazzjoni fl-ordni ġuridiku tad-dritt amministrattiv

Il-Liġi dwar id-Dritt Amministrattiv ma tikkontemplax espressament il-possibilità tal-użu ta' mezzi alternattivi biex tinsab soluzzjoni għat-tilwim, għalkemm lanqas ma teskludihom.

Fl-istess ħin, din il-liġi tagħraf il-possibilità li l-istħarriġ tal-legalità tal-attivitajiet amministrattivi jsir b'mezzi ġudizzjarji komplementari oħrajn, biex tiġi evitata l-proliferazzjoni ta' rikorsi bla bżonn u toffri metodi inqas għaljin u inqas twal għas-soluzzjoni ta' għadd imdaqqas ta' kunflitti.

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaPortal tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja fih informazzjoni dwar l-organi ġudizzjarji li joffru servizzi ta' medjazzjoni intraġudizzjarji fid-dritt ċivili, kummerċjali, kriminali, soċjali u familjari, kif ukoll informazzjoni dwar id-diversi servizzi ta' medjazzjoni ekstraġudizzjarji li jkunu offruti permezz tad-diversi Kulleġġi u Assoċjazzjonijiet professjonali.

Hemm regoli speċifiċi li jridu jiġu segwiti?

B'mod ġenerali, il-medjazzjoni ssir minn terza persuna imparzjali li tkun marbuta li żżomm il-kunfidenzjalità.

Il-partijiet, assistiti mill-avukati tagħhom, jistgħu jiddeċiedu li jippruvaw il-medjazzjoni u jinfurmaw lill-Qorti b'dan, jew jistgħu anke jkunu kkuntattjati mill-Qorti meta jitqies li l-kawża tista' tiġi solvuta bil-medjazzjoni.

Fl-ambitu kriminali normalment l-ewwel ma jiġi kkuntattjat ikun l-aggressur, u ladarba jagħti l-kunsens tiegħu tiġi kkuntattjata l-vittma biex tiġi ppruvata l-medjazzjoni.

Informazzjoni u taħriġ

Il-Liġi 5/2012 dwar il-medjazzjoni fil-qasam ċivili u kummerċjali, tistabbilixxi li l-medjatur irid ikollu grad universitarju uffiċjali jew taħriġ professjonali avvanzat u taħriġ speċifiku biex jeżerċita l-medjazzjoni, li jkun kiseb billi jkun attenda wieħed mill-bosta korsijiet speċifiċi mogħtija minn istituzzjonijiet akkreditati għal dan, li jkunu validi għall-eżerċizzju tal-attività ta' medjatur f'kull parti tat-territorju nazzjonali.

Xi Komunitajiet Awtonomi jirreferu għat-taħriġ neċessarju biex wieħed isir medjatur fil-qasam tal-familja permezz tal-liġijiet u r-Regolamenti tagħhom għall-iżvilupp. B'mod ġenerali huwa meħtieġ li medjatur ikun gradwa minn Università, tal-inqas bi grad medju, u li barra minn hekk ikun tħarreġ speċifikatament fil-medjazzjoni b'korsijiet li fil-biċċa l-kbira tagħhom ikunu prattika b'durata ta' bejn 100 u 300 siegħa.

It-taħriġ speċifiku fil-medjazzjoni normalment ikun offrut minn Isitituti Universitarji u Kulleġġi Professjonali, bħal dawk tal-Psikologi u tal-Avukati.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

B'mod ġenerali, il-medjazzjoni konnessa mal-Qorti tkun b'xejn.

Fl-ambitu tad-dritt industrijali. is-servizzi tal-Komunitajiet Awtonomi u s-SIMA huma b'xejn.

Fl-ambitu tad-dritt tal-familja, is-servizzi offruti mill-entitajiet li jikkollaboraw mat-Tribunal huma ġeneralment b'xejn. Fil-Katalonja, il-prezz tal-proċess tal-medjazzjoni għall-persuni li ma jgawdux mill-benefiċċju tal-ġustizzja b'xejn huwa rregolat.

Fl-ambitu tad-dritt kriminali, il-medjazzjoni offruta mill-istituzzjonijiet pubbliċi hija b'xejn.

Fil-każ ta' medjazzjoni ekstraġudizzjarja, il-partijiet huma liberi li jirrikorru għand medjatur u jħallsu l-onorarji li jaqblu dwarhom liberament. Rigward il-ħlas għall-medjazzjoni, il-Liġi 5/2012 tgħid espressament li, sakemm il-partijiet ma jiftehmux mod ieħor, il-ħlas għall-medjazzjoni jinqasam b'mod ugwali bejn il-partijiet, sew jekk il-medjazzjoni twassal għal ftehim u sew jekk le.

Bl-għan li tinċentiva s-soluzzjoni tal-litiġji b'mezzi ekstraġudizzjarji, il-Liġi 10/2012 li tirregola ċerti tariffi fl-ambitu tal-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u tal-istitut Nazzjonali tat-Tossikoloġija u x-Xjenza Forensika, tistabbilixxi tnaqqis fil-kwota tariffarja meta jkun hemm soluzzjoni ekstraġudizzjarja li tiffranka parti mill-ispejjeż tas-servizzi pprovduti.

Huwa possibbli li teżegwixxi ftehim miksub b'riżultat ta' medjazzjoni?

Il-Liġi 5/2012 tistabbilixxi li l-partijiet jistgħu jifformalizzaw bi skrittura pubblika, il-ftehim milħuq permezz ta' proċediment ta' medjazzjoni.

Meta l-eżekuzzjoni tal-ftehim mill-medjazzjoni tkun trid issir fi Stat ieħor, minbarra l-formalizzazzjoni bi skrittura pubblika, tkun neċessarja l-konformità mar-rekwiżiti li, skont il-każ, ikunu jeħtieġu l-ftehimiet internazzjonali li Spanja tkun aderiet magħhom u n-normi tal-Unjoni Ewropea.

Meta l-ftehim ikun intlaħaq bil-medjazzjoni wara li jkun diġà nbeda proċess ġudizzjarju, il-partijiet ikunu jistgħu jitolbu lill-qorti tapprova l-ftehim skont id-dispożizzjonijiet tal-Liġi dwar il-Proċedura Ċivili.

Il-possibilità ta' eżekuzzjoni ta' ftehim bil-medjazzjoni jiddependi mill-grad ta' libertà ta' azzjoni mill-partijiet dwar is-suġġett li sar il-ftehim dwaru.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIS-SERVIZZ INTERKONFEDERALI TAL-MEDJAZZJONI U L-ARBITRAĠĠ TA' SPANJA

L-aħħar aġġornament: 26/03/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Franza

Minflok ma tmur il‑qorti, għaliex ma ssolvix id-disputa tiegħek permezz tal‑medjazzjoni? Dan huwa mod alternattiv kif issolvi t‑tilwim fejn il‑medjatur jgħin lill‑partijiet biex jilħqu ftehim. Fi Franza, il‑gvern u l‑professjonisti jagħrfu l‑vantaġġi tal‑medjazzjoni.

Lil min għandi nikkuntattja?

Fi Franza ma hemmx awtorità tal-gvern jew ċentrali responsabbli mir-regolamentazzjoni tal-professjoni ta' medjatur. Attwalment ma hemmx pjanijiet biex tinħoloq waħda.

Madankollu hemm organizzazzjonijiet nongovernattivi li qed jaħdmu fil-qasam tal-liġi tal-familja:

 • L- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAPMF (Association Pour la Médiation Familiale — L-Assoċjazzjoni għall-Medjazzjoni tal-Familja) kellha 700 menbru fl-2012, il-biċċa l-kbira tagħhom medjaturi tal-familja. Din tipprovdi diretorju tal-medjaturi, li huwa faċilment aċċessibbli, għal kull reġjun.
 • Il- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFENAMEF (Fédération Nationale des Associations de Médiation Familiales — Il-Federazzjoni Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet għall-Medjazzjoni tal-Familja) kellha aktar minn 480 post għall-medjazzjoni tal-familja fl-2012, kif ukoll tipprovdi direttorju li juri l-post tas-servizzi għall-medjazzjoni.

Tista' tikkonsulta wieħed minn dawn:

 • Is- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaCMAP (Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris — Iċ-Ċentru għall-Medjazzjoni u l-Arbitraġġ ta' Pariġi) jittratta tilwimiet bejn negozji (kbar).
 • Fl-2012, l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIEAM (l’Institut d’Expertise, d’Arbitrage et de Médiation — L-Istitut tal-Ispeċjalizzazzzjoni, l-Arbitraġġ u l-Medjazzjoni) ġabar aktar minn 100 espert tal-qorti u speċjalist li jaħdmu għal soluzzjoni fit-tilwim fl-oqsma tal-ekonomija u l-finanzi, il-liġi u t-tassazzjoni, il-mediċina, il-kostruzzjoni u x-xogħlijiet pubbliċi, l-industrija, il-materja prima u t-trasport.
 • L- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFMCML (Fédération des Médiateurs et Chargés de Mission libéraux — Il-Federazzjoni tal-Medjaturi u tal-Koordinaturi ta' Proġetti) tiġbor fiha madwar 100 espert li jistgħu jkunu wkoll medjaturi apparti r-rwol tagħhom li jagħtu opinjnijiet esperti f'għadd ta' oqsma (il-kostruzzoni, il-proprjetà, l-industrija, is-servizzi, il-kummerċ, kwistjonijiet soċjali u t-tassazzjoni, it-teknoloġija tal-informatika, l-ambjent u kwistjonijiet mediċi u paramediċi).
 • Fl-2012 l- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFNCM (Fédération Nationale des Centres de Médiation — Il-Federazzjoni Nazzjonali taċ-Ċentri għall-Medjazzjoni) kienet tirrappreżenta 79 ċentru għall-medjazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Avukati, organizzati skont linji reġjonali. Il-membri huma prinċipalment avukati; il-Federazzjoni għandha l-appoġġ tal-Kunsill Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet tal-Avukati (Conseil national des barreaux — CNB), u għandha rabtiet numerużi mad-dinja tal-qrati. Fuq il-websajt tagħha huwa disponibbli direttorju.
 • L- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaANM (Association Nationale des Médiateurs — L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Medjaturi) twaqqfet fl-1993; fl-2012 kienet tirrappreżenta madwar 20 assoċjazzjoni u madwar 300 membru li kienu rragruppati fi 11-il delegazzjoni reġjonali. Hija fasslet kodiċi ta’ kondotta nazzjonali għall-medjaturi. Fuq il-websajt tagħha huwa disponibbli direttorju.

F’liema oqsma tal-liġi hemm l-aktar il-possibbiltà ta' riferimenti għal medjazzjoni, jew huma l-aktar komuni?

Skont il-liġi Franċiża, il-Partijiet, jistgħu jirreferu kwistjoni għal medjazzjoni fi kwalunkwe qasam tal-liġi, dejjem jekk il-medjazzjoni ma tfixkilx ir-regoli ta’ politika pubblika li jirregolaw l-imġiba soċjali u ekonomika (ordre public de direction). Pereżempju, mhux se jkun possibbli li jiġi konkluż ftehim ta’ medjazzjoni sabiex jiġu evitati r-regoli mandatorji dwar iż-żwieġ jew id-divorzju.

Il-medjazzjoni tintuża l-aktar spiss f'kawżi familjari (fil-qorti tal-familja, permezz ta' medjatur tal-familja (médiateur familial)) u f'kawżi ta' talbiet żgħar (qabel il-qorti lokali jew il-qorti tad-distrett, permezz ta’ konċiljatur ġuridiku (conciliateur de justice)).

X’inhuma r-regoli?

Referenza għall-medjazzjoni

Kwistjoni tista' tiġi riferuta għall-medjazzjoni bil-kunsens minn qabel tal-partijiet biss.

Jekk il-proċeduri tal-Qorti jkunu diġà nbdew “il-Qorti li tkun qed tisma’ t-tilwima tista’, bil-kunsens tal-partijiet, taħtar parti terza biex taċċerta l-pożizzjoni tal-partijiet u biex tqabbel il-perspettivi tagħhom bil-għan li huma jkunu jistgħu jsibu soluzzjoni fit-tilwima” (l-Artikolu 131-1 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili).

Fl-oqsma speċifiċi tat-twettiq tas-setgħa tal-ġenituri jew ta' miżuri interim f’każ ta’ divorzju, il-Qorti tista’ wkoll tiggwida l-partijiet biex jattendu laqgħa ta’ tagħrif dwar il-medjazzjoni, li tkun b’xejn, u li ma tista' tagħti lok għall-ebda penali (l-Artikoli 255 u 373-2-10 tal-Kodiċi Ċivili).

L-Ordni (ordonnance) Nru 2011-1540 tas-16 ta' Novembru 2011 ittrasponiet id-Direttiva tal-UE 2008/52/KE fil-liġi Franċiża. Id-Direttiva tistabbilixxi qafas maħsub biex jiffaċilita s-soluzzjoni bonarja fit-tilwim ta' bejn il-Partijiet, bl-għajnuna ta’ parti terza, il-medjatur. L-Ordni wessgħet il-kamp ta' applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet fid-Direttiva biex kopriet mhux biss il-medjazzjoni transfruntiera iżda wkoll il-medjazzjoni ġewwa l-pajjiż, bl-eċċezzjoni ta’ tilwimiet li għandhom x’jaqsmu ma’ kuntratti tal-impjieg jew li jinvolvu l-liġi amministrattiva taħt is-setgħa sovrana tal-Istat (droit administratif régalien).

Din l-Ordni tas-16 ta' Novembru 2011 temenda l-Att (loi) tat-8 ta' Frar 1995 sabiex jiġi stabbilit qafas ġenerali għall-medjazzjoni. Hija tiddefinixxi l-kunċett ta’ medjazzjoni, tiddeskrivi l-kundizzjonijiet li l-medjatur għandu jissodisfa, u tikkonferma l-prinċipju tal-kunfidenzjalità, li huwa vitali għas-suċċess fil-proċess ta’ medjazzjoni.

L-ordni tikkonferma l-prinċipju li fi kwalunkwe stadju tal-proċeduri, il-qorti li tkun qed tisma' tilwima tista’ taħtar medjatur, li fil-prattika jista’ jkun ukoll konċiljatur ġuridiku (conciliateur de justice). Il-Qorti ma tistax tiddelega t-tentattivi preliminari fil-konċiljazzjoni lil medjatur, f'każijiet ta' divorzju u separazzjoni. Meta l-partijiet ma jaqblux dwar il-medjazzjoni, il-Qorti tista’ tiġġwidahom biex jiltaqgħu ma' medjatur sabiex jispjegalhom l-iskop u kif taħdem il-medjazzjoni. Kif inhi l-liġi bħalissa, laqgħat ta’ dan it-tip jistgħu jingħataw biss minn konċiljaturi ġuridiku u medjaturi tal-familja.

Id-Digriet (décret) Nru 2012-66 tal-20 ta' Jannar 2012, li jimplimenta l-Ordni msemmija qabel(ordonnance) tas-16 ta' Novembru 2011, idaħħal fil-proċedura tal-Kodiċi Ċivili l-ħames volum (Livre V) fir-rigward tas-soluzzjonijiet amikevoli fit-tilwim, sabiex jiġu ċċarati r-regoli li jirregolaw il-medjazzjoni jew il-konċiljazzjoni kuntrattwali kif ukoll dawk li jirregolaw is-soluzzjonijiet bonarji (procédure participative). Dan il-ħames volum huwa marbut mat-Titolu VI tal-Kodiċi, li għandu x'jaqsam mal-konċiljazzjoni legali u mat-Titolu VI bis, li għandu x'jaqsam mal-medjazzjoni tal-qorti. L-Ordni (décret) Nru 78‑381 tal-20 ta' Marzu 1978 ġiet emendata biex issa tħaddan biss ir-regoli li jirregolaw l-uffiċċju tal-konċiljatur ġuridiku.

Ir-regoli li jirregolaw il-medjazzjoni

Fil-livell nazzjonali, ma jeżisti l-ebda kodiċi tal-kondotta għall-medjaturi.

Il-Kamra tal-Kummerċ u l-Industrija ta' Pariġi(Chambre de commerce et d’industrie) stabilixxiet il-kodiċi tal-kondotta tajba, u hija stess tissorvelja l-aderenza miegħu.

Il-medjaturi tal-familja huma ggwidati, kemm jekk huma jissottoskrivu direttament lilhom infushom jew inkella l-korp li jimpjegahom, mill-kodiċi jew il-karti dwar l-etika taż-żewġ federazzjonijiet tal-medjaturi tal-familja l- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAPMF u l- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFENAMEF. Dawn il-kodiċi jew il-karti jieħdu f’idejhom ir-regoli etiċi tal-medjazzjoni tal-familja adottati fit-22 ta’ April 2003 mill-Kunsill Konsultattiv Nazzjonali Franċiż dwar il-Medjazzjoni tal-Familja (Conseil National Consultatif de la Médiation Familiale, CNCMF). Skont il-websajt tal-APMF, "L-APMF tistabbilixxi l-kodiċi ta’ kondotta għall-professjoni, li jistipulaw ir-regoli etiċi tal-prattika professjonali u l-kundizzjonijiet għall-prattika tal-medjazzjoni tal-familja fi Franza. Dan il-kodiċi jgħodd għal dawk kollha li jipprattikaw din il-professjoni".

F'Marzu 2008 l- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaFNCM approvat kodiċi ta' etika bbażat fuq il-Kodiċi tal-Kondotta Ewropew għall-Medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

Ma hemmx websajt uffiċjali nazzjonali dwar il-medjazzjoni.

Fil-preżent il-leġiżlazzjoni Franċiża ma tipprevedi l-ebda taħriġ speċifiku fil-medjazzjoni, ħlief fi kwistjonijiet tal-familja, fejn id-diploma ta' medjatur tal-familja (diplôme de médiateur familial) iddaħħlet b'digriet (décret) bid-data tat-2 ta' Diċembru 2003 u b'ordni ministerjali (arrêté) bid-data tat-12 ta' Frar 2004.

Il-leġiżlazzjoni tipprevedi taħriġ fil-medjazzjoni tal-familja, li għandu jingħata minn ċentri approvati, u diploma li għandha tingħata mill-prefett reġjonali wara t-tlestija tat-taħriġ jew wara proċess ta’ ċertifikazzjoni li jivvalidaw l-għarfien u l-esperjenza akkwistati mill-medjatur. Iċ-ċentri għat-taħriġ huma approvati mill-Uffiċċju tas-Saħħa u tas-Servizzi Soċjali Reġjonali tagħhom (Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, DRASS). F’dawn iċ-ċentri l-istudenti jwettqu 560 siegħa ta’ taħriġ li jkunu mifruxin fuq tliet snin, b’mill-inqas 70 siegħa ta’ prattika. It-taħriġ jintemm b’eżami.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Meta l-partijiet jirrikorru għall-medjazzjoni bħala metodu alternattiv ta’ kif jissolvew it-tilwimiet, kemm jekk fi proċeduri tal-qorti kif ukoll barra mill-qorti, iridu jitħallsu t-tariffi. Jekk il-partijiet jirrikorru għall-medjazzjoni matul il-proċedimenti fil-qorti, it-tariffa tal-medjatur tista' tiġi koperta mill-għajnuna legali. Fi kwalunkwe każ, it-tariffa tiġi stipulata mill-imħallef li jkun qed jivvaluta l-ispejjeż legali (magistrat taxateur) wara li xogħol il-medjatur jispiċċa, fuq il-preżentazzjoni ta' rapport jew dikjarazzjoni tal-ispejjeż (l-Artikolu 119 tal-Ordni (décret) Nru 91-1266 tad-19 ta' Diċembru 1991).

L-imħallef li jivvaluta l-ispejjeż legali jiffissa l-ammont tad-depożitu u r-remunerazzjoni (l-Artikoli 131-6 u 131-3 tal-Kodiċi Ċivili ta’ Proċedura). Il-leġiżlazzjoni ma tistabbilixxi l-ebda skala preċiża ta’ rimunerazzjoni, u l-kost ta' unità meta jingħata servzz ta' medjazzjoni tal-familja jvarja. Skont ftehim nazzjonali bejn il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Ministeru tal-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali, il-Familja u s-Solidarjetà, id-dipartimenti tal-Fond Nazzjonali għall-Allokkazzjonijiet tal-Familja (Caisse nationale d’allocations familiales, CNAF) u tal-Fond Ċentrali għall-Benefiċċju Reċiproku Agrikolu (Caisse centrale de mutualité sociale agricole, CCMSA), li jirċievu servizz ta' medjazzjoni tal-familja, impenjaw ruħhom li japplikaw skala nazzjonali, li tvarja abbażi tal-introjtu tal-partijiet. Is-sehem finanzjarju li għandhom joħorġu l-Partijiet għal kull laqgħa ta’ medjazzjoni jvarja minn EUR 5 sa EUR 131.21, skont il-valutazzjoni tal-imħallef,

Fi kwistjonijiet familjari, il-Fond Nazzjonali għall-Benefiċċji tal-Familja daħħal fis-seħħ sistema ta’ ftehimiet li tippermetti li l-organizzazzjonijiet jirċievu s-Servizz tal-Medjazzjoni tal-Familja, dejjem jekk jiġu rrispettati ċerti regoli.

Huwa possibbli li l-ftehim ta’ medjazzjoni jkun infurzabbli?

Fejn ma jkunux iddaħħlu fin-nofs il-proċeduri tal-qorti, l-Artikolu 1565 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistipula li ftehim milħuq bejn il-partijiet jista’ jiġi ppreżentat fil-qorti li jkollha l-ġurisdizzjoni fit-tilwima, bil-għan li l-ftehim jiġi infurzat.

Fejn jiddaħħlu l-proċeduri tal-Qorti, l-Artikolu 131-12 tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili jistipula li fuq it-talba tal-partijiet, il-Qorti li tressqet quddiema l-kawża tista’ tapprova l-ftehim li l-partijiet jissottomettulha.

L-Artikolu L111-3 1° tal-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili ta' Infurzar (code des procédures civiles d'exécution) jistipula li ftehimiet li jintlaħqu bil-medjazzjojni tal-Qorti jew b'medjazzjoni barra mill-qorti, li jsiru infurzabbli minn qrati ordinarji jew minn qrati amministrattivi, huma dokumenti infurzabbli.

L-aħħar aġġornament: 13/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - il-Kroazja

Il-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, permezz tal-Ministeru tal-Ġustizzja, jipprovdi appoġġ b'saħħtu (leġiżlattiv, finanzjarju, tekniku) għall-iżvilupp u l-promozzjoni tal-medjazzjoni, u sar wieħed mill-iktar partijiet importanti tal-Istrateġija għar-Riforma Ġudizzjarja.

Il-medjazzjoni bil-qorti u barra l-qorti

Il-medjazzjoni tista' ssir f'kull qorti, ordinarja u speċjalizzata, tal-ewwel u tat-tieni istanza (muniċipali, tal-kontea, kummerċjali u l-Qorti Kummerċjali Superjuri) f'kull stadju tal-proċedimenti, u għalhekk sakemm idumu għaddejjin il-proċedimenti fl-appell. Il-medjazzjoni titmexxa esklussivament minn imħallef tal-qorti rilevanti li jkun imħarreġ fil-medjazzjoni u li jkun fil-lista ta' mħallfin medjaturi stabbilita mill-President tal-Qorti permezz ta' assenjazzjoni annwali tad-dmirijiet. Imħallef medjatur ma jista' qatt imexxi medjazzjoni għal tilwima li għaliha jkun ġie maħtur bħala mħallef.

Il-medjazzjoni barra l-qorti ilha għal ħafna snin tiġi mmexxija b'suċċess miċ-Ċentri ta' Medjazzjoni tal-Kamra tal-Ekonomija tal-Kroazja, il-Kamra tal-Artiġjanat u s-Snajja' tal-Kroazja u l-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem tal-Kroazja u mill-Assoċjazzjoni tal-Medjazzjoni tal-Kroazja, il-Kamra tal-Avukati tal-Kroazja, l-Uffiċċju tal-Assigurazzjoni tal-Kroazja u l-Uffiċċju għall-Isħubija Soċjali tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja.  Madankollu, il-medjazzjoni ma' medjaturi magħżula tista' ssir barra dawn iċ-ċentri.

Skont l-Att dwar il-Medjazzjoni (Narodne novine) (Il-Gazzetta Uffiċċjali tar-Repubbkika tal-Kroazja), Nru 18/11 u r-Regoli dwar ir-Reġistru tal-Medjaturi u l-Istandards għall-Akkreditazzjoni għall-Istituzzjonijiet tal-Medjazzjoni u l-Medjaturi (NN, Nru 59/11), il-Ministeru tal-Ġustizzja imantni r-Reġistru tal-Medjaturi.

Il-Kummissjoni għar-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim

Il-Ministeru tal-Ġustizzja stabbilixxa u ħatar il-Kummissjoni għar-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, li hija ffurmata minn rappreżentanti tal-qrati, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku, l-Uffiċċju għall-Isħubija Soċjali tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Kamra tal-Ekonomija tal-Kroazja, l-Assoċjazzjoni ta' Min Iħaddem tal-Kroazja, il-Kamra tal-Artiġjanat u tas-Snajja' tal-Kroazja u l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-mandat tal-Kummissjoni huwa li tissorvelja l-iżvilupp tar-riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim, l-implimentazzjoni tal-programmi eżistenti u tipproponi miżuri għall-promozzjoni tal-iżvilupp tar-riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Il-mandat tal-Kummissjoni jinkludi wkoll l-għoti ta' opinjonijiet u tweġibiet għall-mistoqsijiet li jaqgħu fl-ambitu tagħha.

Waqt il-laqgħa li kellha l-Kummissjoni għar-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim, li saret fis-26 ta' Novembru 2009, ġie adottat Kodiċi tal-Etika għall-Medjaturi.

Il-Qafas Leġiżlattiv

Il-medjazzjoni bħala mezz biex jinqata' t-tilwim kienet irregolata għall-ewwel darba permezz ta' regolament speċjali - l-Att dwar il-Medjazzjoni (NN, Nru 163/03, li daħal fis-seħħ fl-24 ta' Ottubru 2003), li integra xi prinċipji tar-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali kif ukoll l-hekk imsejħa Green Paper dwar ir-riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim fil-liġi ċivili u kummerċjali tal-Unjoni Ewropea. L-Att kien emendat fl-2009, u fil-bidu tal-2011 kien ippromulgat Att dwar il-Medjazzjoni ġdid (NN, Nru 18/11), li daħal fis-seħħ fid-data tal-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea.

Flimkien mal-Att dwar il-Medjazzjoni, li huwa l-aktar importanti, hemm liġijiet oħra li jirregolaw din il-kwistjoni, kif ukoll regolamenti ta' implimentazzjoni li jiżguraw l-implimentazzjoni tal-liġi.

Il-proċess ta' medjazzjoni

Il-proċess ta' medjazzjoni jibda permezz ta' proposta mingħand waħda mill-partijiet tat-tilwima li tiġi aċċettata mill-parti l-oħra, permezz ta' proposta konġunta miż-żewġ naħat għar-riżoluzzjoni bonarja tat-tilwima, jew permezz ta' proposta minn parti terza (pereżempju mħallef waqt proċedimenti l-qorti).

Il-medjaturi huma persuna jew diversi persuni li jmexxu l-medjazzjoni skont ftehim bejn il-partijiet. Il-medjaturi jridu jkunu mħarrġa (l-esperjenza u l-ħila tal-medjatur hija waħda mill-komponenti essenzjali sabiex medjazzjoni tirnexxi), u jkomplu jitħarrġu professjonalment. L-Akkademja Ġudizzjarja hija importanti ħafna fl-organizzazzjoni u t-tmexxija tat-taħriġ għall-medjaturi.

Il-medjazzjoni ssir kif miftiehem bejn il-partijiet. Matul il-medjazzjoni, il-medjatur jiżgura t-trattament ġust u ndaqs tal-partijiet. Matul il-proċedura ta' medjazzjoni huwa jista' jiltaqa' mal-partijiet separatament, u sakemm il-partijiet ma jkunux ftiehmu mod ieħor, il-medjatur jista' jagħti informazzjoni u dejta miksuba minn parti lill-oħra biss fejn ikun ingħata permess biex jagħmel dan. Il-medjatur jista' jipparteċipa fit-tfassil tal-ftehim u jagħmel rakkomandazzjonijiet rigward il-kontenut tiegħu.

Ftehim milħuq permezz tal-medjazzjoni jorbot lill-partijiet li jkunu ffirmawh. Jekk il-partijiet ikunu aċċettaw ċerti obbligi skont il-ftehim, huma meħtieġa jwettquhom f'perjodu xieraq. Ftehim li jinkiseb permezz tal-medjazzjoni huwa dokument eżegwibbli jekk ikun fih obbligu li jrid jiġi mwettaq li fir-rigward tiegħu l-partijiet jistgħu jilħqu kompromess, u jekk ikun fih dikjarazzjoni ta' permess dirett għall-eżekuzzjoni (klawżola ta' eżekuzzjoni).

Sakemm il-partijiet ma jkunux ftiehmu mod ieħor, kull parti tbati l-ispejjeż tagħha, filwaqt li bejniethom jaqsmu l-ispejjeż tal-medjazzjoni, jew skont liġi speċjali jew ir-regoli tal-istituzzjonijiet tal-medjazzjoni.

Skont il-maġġoranza tal-esperti fil-qasam tal-medjazzjoni, kull tilwima marbuta mad-drittijiet li l-partijiet huma ħielsa li jiddisponu minnhom hija adattata għall-medjazzjoni u l-partijiet f'kunflitt għandhom dejjem jiġu mħeġġa jsolvu l-kwistjoni bonarjament. Il-medjazzjoni hija partikolarment adattata għat-tilwim dwar in-negozju (pereżempju tilwim kummerċjali), kif ukoll tilwim transfruntier (waħda mill-partijiet hija domiċiljata jew residenti abitwalment fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea) fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali. Għandu jiġi nnutat illi t-tilwim transfruntier ma jinkludix id-dwana, it-taxxi jew proċedimenti amministrattivi jew dak it-tilwim marbut mar-responsabbiltà tal-Istat għall-atti jew omissjonijiet fl-eżerċizzju tas-setgħat tiegħu.

Ħoloq oħra

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKif issib medjatur

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAktar informazzjoni

L-aħħar aġġornament: 20/07/2016

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Italja

Aktar milli toqgħod tmur il-Qorti, għaliex ma tippruvax issolvi l-kwistjoni tiegħek permezz ta’ medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), li permezz tagħha l-medjatur jassisti lil dawk involuti fi kwistjoni sabiex jilħqu ftehim. Il-Gvern Taljan u dawk li jipprattikaw il-ġustizzja fl-Italja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

1. Lil min nikkuntattja?

Fl-Italja ġiet introdotta sistema ta' medjazzjoni ċivili u kummerċjali, bil-għan li jissolva tilwim rigward kwalunkwe dritt li l-partijiet ikunu liberi li jirrinunzjaw minnu jew li jittrasferixxu permezz ta' Digriet Leġiżlattiv (decreto legislativo) Nru 28/2010.

Is-servizzi ta' medjazzjoni jipprovduhom organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni li jistgħu jkunu pubbliċi jew privati u li jkunu mdaħħla f'reġistru ta' organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni (registro degli organismi di mediazione) li jieħu ħsiebu l-Ministeru tal-Ġustizzja.

Ir-reġistru ta' organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni akkreditati huwa pubblikat fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.giustizia.it/).

Ir-reġistru għandu jgħinek tagħmel kuntatt ma' organizzazzjoni ta' medjazzjoni tal-għażla tiegħek u tistaqsi għal medjaturi li huma membri ta' dik l-organizzazzjoni. Iktar informazzjoni tinkiseb direttament mill-organizzazzjoni nfisha.

2. F'liema oqsma tal-liġi huma possibbli jew l-aktar komuni r-rinvji għall-medjazzjoni?

L-organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni jistgħu jgħinu biex wieħed jasal għal ftehim barra mill-qorti fi kwalunkwe tilwim li jirrigwarda drittijiet li l-partijiet huma liberi li jirrinunzjaw minnhom jew li jittrasferixxu (diritti disponibili). Il-medjazzjoni hija fuq bażi volontarja, minkejja li jista' jingħata parir għaliha minn ġudikant jew tkun obbligatorja minħabba kuntratt bejn żewġ partijiet.

3. Hemm regoli speċifiċi?

Ir-regoli li timxi magħhom il-medjazzjoni fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali bħalissa huma stipulati fid-Digriet Leġiżlattiv Nru 28/2010, imsemmi hawn fuq, u fid-Digriet Ministerjali (decreto ministeriale)Nru 180/2010.

4. Taħriġ

Persuna li tixtieq issir medjatur trid tissodisfa r-rekwiżiti stipulati fl-Artikolu 4(3)(b) tad-Digriet Ministerjali Nru 180/2010: b'mod partikolari trid tkun lawrjata jew diplomata f'mill-inqas livell universitarju abbażi ta' tliet snin studju, jew inkella tkun membru ta' assoċjazzjoni jew organizzazzjoni professjonali u tkun għamlet mill-inqas kors ta' aġġornament ta' sentejn ma' ħarrieġa akkreditati mill-Ministeru tal-Ġustizzja, u matul il-perjodu ta' sentejn ta' taħriġ ta' aġġornament tkun ipparteċipat f'apprendistat assistit f'mill-inqas għoxrin każ ta' medjazzjoni.

Il-ħarrieġa li joħorġu ċ-ċertifikati fejn jiddikjaraw li l-medjaturi kkompletaw il-korsijiet ta' taħriġ neċessarju huma entitajiet pubbliċi jew privati akkreditati mill-Ministeru tal-Ġustizzja bil-kundizzjoni li jilħqu l-livelli dikjarati.

5. Kemm tqum flus il-medjazzjoni?

Il-kriterji li jiddeterminaw it-tariffa tal-medjazzjoni (indennità di mediazione) jinkludu t-tariffa biex tinfetaħ il-proċedura u t-tariffa għall-medjazzjoni proprja, kif stipulati fid-Digriet Ministerjali Nru 180/2010.

L-ammonti huma speċifikati fil-Tabella A annessa mad-Digriet. Dawn ivarjaw skont il-valur tat-tilwima.

6. Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim ta' medjazzjoni?

L-Artikolu 12 tad-Digriet Leġiżlattiv Nru 28/2010 jiddikjara li l-minuti tal-ftehim, sakemm ma jmorrux kontra l-ordni pubbliku jew kontra regoli tal-liġi li jipprevalu, għandhom jiġu approvati, wara applikazzjoni miż-żewġ partijiet, mill-president tal-qorti inferjuri (tribunale) li fid-distrett tiegħu tkun ibbażata l-organizzazzjoni ta' medjazzjoni. Fil-każ ta' tilwima transfruntiera tat-tip li jirreferi għaliha l-Artikolu 2 tad-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, il-minuti tal-ftehim iridu jiġu approvati mill-president tal-qorti inferjuri li fid-disrett tiegħu jrid jiġi implimentat il-ftehim.

Il-ftehim approvat huwa titolu li jista' jkun infurzat għall-eżekuzzjoni fuq proprjetà (espropriazione forzata), prestazzjoni speċifika esecuzione in forma specifica), jew reġistrazzjoni ta' ipoteka ġudizzjarja (ipoteca giudiziale).

7. L-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-medjaturi huwa bla ħlas?

Fil-mument għad m'hemmx reġistru pubbliku ta' medjaturi, iżda l-Ministeru tal-Ġustizzja regolarment jippubblika lista ta' organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni li jappartjenu għalihom il-medjaturi individwali. Il-membri tal-pubbliku jistgħu jiddeterminaw liema medjaturi huma membri ta' organizzazzjoni ta' medjazzjoni billi jistaqsu għal informazzjoni speċifika mill-uffiċċju tal-Ministeru li jissorvelja l-attivitajiet tal-organizzazzjonijiet ta' medjazzjoni; jista' jsir kuntatt mal-uffiċċju permezz tas-sit elettroniku tal-Ministeru

L-aħħar aġġornament: 06/03/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ċipru

Lil min għandek tikkuntattja?

Għal informazzjoni dwar il-medjazzjoni f’Ċipru, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaavukat irreġistrat f’Ċipru.

F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni tista’ tintuża sabiex tissolva kwalunkwe differenza, sakemm il-partijiet involuti jagħtu l-kunsens tagħhom.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

B’differenza għall-forma l-oħra ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (arbitraġġ), m’hemm l-ebda liġi li speċifikatament tirregola l-proċess ta’ medjazzjoni u għalhekk m’hemm l-ebda regola speċifika li wieħed irid isegwi għall-medjazzjoni.

NB: abbozz ta’ liġi dwar il-kwistjoni speċifika tal-medjazzjoni fil-kawżi familjari tqiegħed fuq il-medja tal-Kamra tar-Rappreżentanti (Βουλή των Αντιπροσώπων) u bħalissa qiegħed fl-istadju tad-dibattitu.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

M’hemm l-ebda spiża fissa għall-medjazzjoni; l-ispiża bażikament tiddependi mill-kumplessità tal-każ u mill-kompetenza tal-medjatur.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Il-medjazzjoni ma twassalx għal sentenza li tista’ tiġi infurzata bl-istess mod bħal sentenza ta’ qorti.

L-aħħar aġġornament: 08/02/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Latvja

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax tirriżolvi t-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR - alternative dispute resolution), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fil-Latvja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

L-użu tal-medjazzjoni fir-riżoluzzjoni ta’ tilwim ċivili attwalment huwa fil-fażijiet inizjali tiegħu fil-Latvja. Ma hemm l-ebda korp responsabbli tal-gvern ċentrali li jirregola l-professjoni ta’ medjatur.

Il-Kunsill ta’ Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaThe Mediation Council (Il-Kunsill tal-Medjazzjoni) (Mediācijas padome) hija assoċjazzjoni li twaqqfet fil-25 ta’ Lulju 2011 u tiġbor flimkien għadd ta’ assoċjazzjonijiet irreġistrati fil-Latvja li huma attivi fil-qasam tal-medjazzjoni. Din għandha l-għan li tiżviluppa standards komuni ta’ taħriġ għall-medjaturi u tintroduċi ċertifikazzjoni għal programmi ta’ taħriġ, li tabbozza u tadotta kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi ċċertifikati, kif ukoll biex tirrappreżenta medjaturi ċċertifikati, li tagħti l-fehmiet tagħha lill-awtoritajiet nazzjonali u lokali, awtoritajiet oħra u uffiċjali, u li tagħti l-fehmiet dwar kwistjonijiet leġiżlattivi u l-prattika legali marbuta mal-medjazzjoni.

Il-Kunsill tal-Medjazzjoni twaqqaf mill-assoċjazzjonijiet li ġejjin:

 • Medjazzjoni u ADR (Mediācija un ADR);
 • Medjazzjoni integrata fil-Latvja (Integrētā mediācija Latvijā);
 • Integrazzjoni għas-soċjetà (Ċentru ta’ Appoġġ għall-Vittmi) (Integrācija sabiedrībai (Cietušo atbalsta centrs));
 • L-assoċjazzjoni ta' Medjaturi Kummerċjali (Komercmediatoru asociācija).

Medjazzjoni u l-ADR

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni u ADR (Mediācija un ADR) ġiet stabbilita fis-7 ta' April 2005. L-għan tagħha hu li:

 • tippromwovi l-introduzzjoni progressiva u l-użu ta’ metodi ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (medjazzjoni, konċiljazzjoni, tiftix imparzjali tal-fatti, rapporti ta’ esperti, arbitraġġ, eċċ.) fil-Latvja;
 • Parteċipazzjoni fil-proċessi tat-tfassil tal-politika, pereżempju l-gruppi ta’ ħidma mwaqqfa minn korpi pubbliċi;
 • tippromwovi titjib fl-istandards ta’ kwalifiki professjonali tal-membri tagħha u l-għoti ta’ medjazzjoni tal-ogħla livell possibbli u ta’ servizzi tal-ADR;
 • iġġib il-professjonisti tal-ADR flimkien sabiex jintlaħqu l-objettivi komuni;
 • tikkoopera ma’ organizzazzjonijiet internazzjonali u ma’ persuni fiżiċi u ġuridiċi oħrajn.

L-organizzazzjoni tagħti parir lill-partijiet involuti f’tilwima u r-rappreżentanti tagħhom dwar l-għażla ta’ speċjalista, kif ukoll tagħti lekċers u seminars dwar il-medjazzjoni u l-ADR. Xi membri tal-organizzazzjoni huma medjaturi prattikanti speċjalizzati f’kawżi ċivili u kriminali. Il-membri kisbu ħiliet ta’ negozjar u medjazzjoni fil-Latvja u lil hinn minnha f’taħriġ ma' medjaturi u dawk li jsolvu l-kunflitti b’esperjenza mill-Istati Uniti, ir-Renju Unit, il-Ġermanja u pajjiżi oħra.

Medjazzjoni Integrata fil-Latvja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIntegrated Mediation in Latvia (Integrētā mediācija Latvijā — IMLV) twaqqfet fl-10 ta' Awwissu 2007. Għandha viżjoni ta' soċjetà li ssolvi t-tilwim b’suċċess, fejn l-interessi tal-partijiet kollha jkunu rrappreżentati b’mod ugwali u l-proċess tar-riżoluzzjoni għat-tilwim huwa uman, ugwali u bbażat fuq il-kooperazzjoni. L-IMLV twaqqfet f'kooperazzjoni mill-qrib mal-assoċjazzjoniIntegrierte Mediation fil-Ġermanja. Hija ppjanata kooperazzjoni fl-oqsma tal-edukazzjoni, taħriġ addizzjonali, is-superviżjoni, l-introduzzjoni ta’ servizzi ta’ medjazzjoni u l-adozzjoni ta’ prassi tajba.

L-IMLV għandha l-għan li tippromwovi l-iżvilupp ta’ medjazzjoni f’livell reġjonali, nazzjonali u internazzjonali billi tintegrah fil-proċess tar-riżoluzzjoni tat-tilwim ta’ istituzzjonijiet u organizzazzjonijiet u fil-ħidma ta’ professjonisti u s-soċjetà b’mod ġenerali.

Biex jintlaħaq dan l-għan, l-IMLV stabbilixxiet għaliha stess il-kompiti li ġejjin:

 • li tippromwovi u tiżviluppa l-idea ta’ medjazzjoni integrata fil-Latvja bħala forma moderna u ta' kwalità‑għolja ta' riżoluzzjoni ta’ tilwim;
 • li tippromwovi l-kooperazzjoni bejn professjonisti, organizzazzjonijiet u istituzzjonijiet;
 • li tiddefinixxi u tippromwovi kunċetti u benefiċċji ta’ medjazzjoni integrata;
 • li tinforma u teduka lill-pubbliku dwar il-kunċetti u l-possibbiltajiet ta’ medjazzjoni integrata;
 • li tippromwovi aktar is-suċċessi tal-medjazzjoni integrata;
 • li torganizza taħriġ dwar il-medjazzjoni u l-potenzjal għall-integrazzjoni tagħha f’diversi oqsma;
 • li twettaq studji u stħarriġ.

L-IMLV tgħaqqad diversi professjonisti — inklużi medjaturi prattikanti — bil-għan tintegra l-ħiliet ta’ medjazzjoni fl-attivitajiet tagħha u tippromwovi kuxjenza pubblika ta’ medjazzjoni bħala għażla vijabbli f’riżoluzzjoni tat-tilwim.

Integrazzjoni għas-Soċjetà (Ċentru ta’ Appoġġ għall-Vittmi)

Iċ-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru ta’ Appoġġ għall-Vittmi tal-assoċjazzjoni Integrazzjoni għas-Soċjetà beda jaħdem fl-2003. L-għan ewlieni tiegħu huwa li jappoġġa lill-vittmi tal-kriminalità. Mill-2004 il-persunal jinkludi 20 medjatur imħarrġa tajjeb fi proċeduri ta’ medjazzjoni u li jistgħu jużawhom biex isolvu tilwimiet ta’ liġi ċivili u amministrattiva.


F’liema oqsma l-użu tal-medjazzjoni huwa ammissibbli u / jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’bosta oqsma. Il-qasam li tista' tintuża fih bl-aktar mod wiesgħa huwa dak ta’ tilwim ċivili li jinqala' fil-liġi tal-familja u l-liġi kummerċjali.

Hemm regoli speċifiċi li jridu jiġu segwiti?

L-użu tal-medjazzjoni huwa totalment volontarju.

Il-medjazzjoni mhijiex prerekwiżit biex jibdew ċerti tipi ta’ proċedimenti ġudizzjarji jew ikomplu proċedimenti ġudizzjarji.

Il-medjazzjoni fil-Latvja mhijiex regolata minn xi liġijiet u regolamenti esterni.

Informazzjoni u taħriġ

Sit iddedikat għall-medjazzjoni: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.mediacija.lv/.

Iż-żewġ assoċjazzjonijiet ta' Medjazzjoni u ADR u Integrazzjoni għas-Soċjetà jkunu ħarrieġa li joffru kors bażiku fil-medjazzjoni maħsuba għal medjaturi futuri u kors dwar ħiliet ta’ riżoluzzjoni tal-kunflitti bażiku għall-użu f’ambjenti professjonali u personali.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Ir-riżoluzzjoni ta’ tilwim ċivili permezz tal-medjazzjoni mhijiex ipprovduta mingħajr ħlas. L-ispiża tal-medjazzjoni tiddependi fuq bosta fatturi: il-kwalifiki u l-esperjenza tal-medjatur, il-kumplessità tal-kawża, in-numru ta’ sessjonijiet ta’ medjazzjoni meħtieġa u fatturi oħra.

Madankollu, f’każijiet li jikkonċernaw l-interessi u d-drittijiet tat-tfal, il-Bord tal-Affarijiet Barranin u ta’ Konċiljazzjoni tal-Qorti tal-Familja ta’ Riga (Rīgas Bāriņtiesas Ārlietu un samierināšanas pārvalde) jipprovdi servizzi lir-residenti ta’ Riga mingħajr ħlas. It-tilwimiet li jikkonċernaw l-aktar, arranġamenti għall-post ta’ residenza tat-tfal, il-kustodja u t-trobbija tat‑tfal.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2008/52/KE tistipula li dawk involuti f’tilwima jistgħu jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jsir inforzabbli. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-qrati jew l-awtoritajiet l-oħra kompetenti biex jittrattaw talbiet bħal dawn.

Il-Latvja għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni.

Links

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMediācija.lv

L-aħħar aġġornament: 08/12/2014

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Litwanja

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tirriżolviex it-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet fit-tilwima jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-liġi fir-Repubblika tal-Litwanja huma konxji bil-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

M’hemmx korp ċentralizzat jew tal-gvern responsabbli mill-medjazzjoni (tarpininkavimas), u l-Litwanja m’għandhiex pjanijiet li toħloq wieħed.

F’liema qasam hija l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni konċiljatorja (taikinamasis tarpininkavimas) tista’ tintuża f’tilwim ċivili (jiġifieri, tilwim li jinstema’ permezz ta’ proċedura ċivili minn qorti ta’ ġurisdizzjoni ġenerali).

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Il-medjazzjoni hija regolata bil-Liġi dwar il-Medjazzjoni Konċiljatorja fit-Tilwim Ċivili (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas). Fi ħdan dan il-qafas, l-użu tal-medjazzjoni huwa kompletament volontarju. M’hemmx regolamenti speċifiċi bħal kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

M’hemm l-ebda programm ta’ taħriġ nazzjonali fis-seħħ s’issa. Madankollu, it-taħriġ huwa pprovdut miċ-ċentru ta’ taħriġ tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Teisingumo ministerija) u minn korpi privati. Il-korpi privati mhumiex regolati.

X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Skont il-Liġi dwar il-Medjazzjoni Konċiljatorja fit-Tilwim Ċivili, il-medjazzjoni konċiljatorja tista’ tiġi pprovduta bi ħlas jew mingħajr ħlas. Meta tkun pprovduta bi ħlas, il-proċedura tista’ tibda biss wara li medjatur jiftiehem bil-miktub maż-żewġ partijiet fit-tilwima dwar l-ammont li għandu jitħallas u l-metodu ta’ ħlas.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE tippermetti lil dawk involuti f’tilwima li jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir eżegwibbli. L-Istati Membri jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet oħra kompetenti li jirċievu dawn it-tip ta’ talbiet.

Skont il-Liġi dwar il-Medjazzjoni Konċiljatorja fit-Tilwim Ċivili, il-qorti kompetenti hija l-għażla tal-partijiet fit-tilwima. Din tista’ tkun il-qorti distrettwali tal-post ta’ residenza, jew l-uffiċċju reġistrat ta’ waħda mill-partijiet fit-tilwima.

L-aħħar aġġornament: 18/02/2019

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Lussemburgu

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

M’hemm l-ebda entità ċentrali responsabbli mir-regolamentazzjoni tal-medjaturi.

Minbarra l-medjazzjoni f'setturi speċifiċi (banek, assigurazzjoni, eċċ.) u minbarra l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOmbudsman li jieħu ħsieb il-medjazzjoni fil-qasam amministrattiv, u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOmbudskommittee fir t’Rechter vun de Kanner (Kumitat għad-difiża tad-drittijiet tat-tfal), l-assoċjazzjonijiet ġudizzjarji li ġejjin joffru servizzi ta' medjazzjoni:

F’liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

L-użu tal-medjazzjoni huwa ammissibbli prinċipalment:

 • fit-tilwim amministrattivi;
 • fit-tilwim kriminali,
 • fit-tilwim tal-familja,
 • fit-tilwim kummerċjali;
 • fit-tilwim bejn il-ġirien.

Il-karatteristiċi prinċipali tal-medjazzjoni fl-oqsma ċivili u kummerċjali huma n-natura konsenswali, il-kunfidenzjalità tal-proċess kif ukoll l-indipendenza, l-imparzjalità u l-ħila tal-medjatur. Il-medjazzjoni tista' sseħħ għal parti mit-tilwima jew għat-tilwima kollha. Kemm il-medjazzjoni konsenswali kif ukoll il-medjazzjoni ġudizzjarja huma disponibbli, b'post speċjali riservat għall-medjazzjoni f'kawżi tal-familja.

Fil-medjazzjoni konsenswali, kull parti tista' tipproponi lill-parti(jiet) l-oħra, indipendentement minn kull proċediment ġudizzjarju jew arbitraġġ ieħor, li jagħżlu l-medjazzjoni f'kull stadju tal-proċedura ġudizzjarja sakemm ma jkunx intemm l-istadju tat-trattazzjoni.

Fil-medjazzjoni ordnata bil-qorti, imsejħa "l-medjazzjoni ġudizzjarja", l-imħallef ikollu diġà quddiemu kawża ta' natura ċivili, kummerċjali jew tal-familja u jista' jiddeċiedi f'kull mument li jordna l-medjazzjoni ġudizzjarja, sakemm ma jkunx intemm l-istadju tat-trattazzjoni, ħlief quddiem il-Qorti tal-Kassazzjoni u fi proċeduri sommarji (matière de référé). L-imħallef jista' jistieden lill-partijiet fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba konġunta tal-partijiet biex imorru għall-medjazzjoni, iżda f'kull każ il-partijiet iridu jaqblu. F'għadd limitat ta' kawżi fejn l-imħallef ikollu quddiemu kawża li tqajjem punt fil-qasam tal-liġi tal-familja, huwa jista' jipproponi lill-partijiet miżura ta' medjazzjoni u jordna laqgħa ta' informazzjoni mingħajr ħlas li matulha jiġu spjegati l-prinċipji, il-proċedura u l-effetti tal-medjazzjoni lill-partijiet.

Fil-qasam kriminali il-prosekutur tal-Istat jista', taħt ċerti kundizzjonijiet, u qabel ma jieħu deċiżjoni dwar l-azzjoni pubblika, jiddeċiedi li juża l-medjazzjoni jekk :

 • din il-miżura tista' tassigura l-kumpens għall-ħsara li sofriet il-vittma; jew
 • iġġib fi tmiem il-problema li wasslet għall-ksur tal-liġi; jew
 • tikkontribwixxi għar-riabilitazzjoni tal-akkużat.

L-għażla tal-medjazzjoni mhix ta' ostaklu għad-deċiżjoni sussegwenti li jitmexxew proċeduri bil-qorti, speċjalment jekk ma jiġux imħarsa t-termini tal-medjazzjoni.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

L-użu tal-medjazzjoni huwa għal kollox volontarju.

Il-medjazzjoni fil-qasam amministrattiv u l-medjazzjoni fil-qasam kriminali, kif ukoll il-medjazzjonijiet imsejħa "tas-settur" huma regolati minn liġijiet speċifiċi.

Informazzjoni u taħriġ

Il-medjatur fil-qasam kriminali

Il-liġi tas-6 ta' Mejju 1999 u r-regolament tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu tal-31 ta' Mejju 1999 waqqfu r-reġim tal-medjazzjoni fil-qasam kriminali. Il-Prosekutur Pubbliku, qabel id-deċiżjoni tiegħu dwar l-azzjoni pubblika jista' jiddeċiedu li jmur għall-medjazzjoni jekk jidhirlu li tali miżura tista' tassigura kumpens għall-ħsara li sofriet il-vittma, jew li ġġib fi tmiem il-problema li wasslet għall-ksur tal-liġi jew tikkontribiwxxi għar-riabilitazzjoni tal-akkużat. Meta l-Prosekutur Pubbliku jiddeċiedi li jmur għall-medjazzjoni kriminali, huwa jista' jaħtar kwalunkwe persuna awtorizzata biex isservi ta' medjatur.

Fir-rigward tal-awtorizzazzjoni:

Il-persuna li tixtieq tikseb l-awtorizzazzjoni biex tkun medjatur fil-qasam kriminali trid tagħmel talba lill-Ministeru tal-Ġustizzja li jiddeċiedi dwar din it-talba, wara li jkun talab il-parir tal-Prosekutur ġenerali tal-Istat.

Il-medjatur f'materji ċivili u kummerċjali

Il-liġi tal-24 ta' Frar 2012 ħolqot qafas leġiżlattiv nazzjonali għall-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali permezz ta' intestatura ġdida fil-Kodiċi l-Ġdid tal-proċedura ċivili. Permezz ta' din il-liġi, il-Lussemburgu ttraspona d-Direttiva 2008/52/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2008 dwar ċerti aspetti ta’ medjazzjoni f’materji ċivili u kummerċjali, ibbażat fuq il-prinċipji stabbiliti fid-Direttiva għat-tilwim transfruntier kif ukoll għat-tilwim nazzjonali.

Il-liġi hija kkumplimentata mir-regolament tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu tal-25 ta' Ġunju 2012 li jiffissa l-proċedura ta' ammissjoni għall-medjatur ġudizzjarju u tal-familja, it-taħriġ speċifiku meħtieġ fil-medjazzjoni u l-organizzazzjoni ta' laqgħa ta' informazzjoni mingħajr ħlas.

Il-medjatur huwa terza persuna li l-missjoni tagħha hija li tisma' lill-partijiet flimkien, jekk ikun hemm bżonn separatament, sabiex il-partijiet jaslu sabiex jirrisolvu d-differenzi ta' bejniethom. Il-medjatur ma jimponix soluzzjoni fuq il-partijiet iżda jistedinhom sabiex jiftiehmu u jsibu soluzzjoni bonarja u li lkoll jaqblu fuqha.

Il-medjazzjoni ġudizzjarja u l-medjazzjoni tal-familja tista' ssir minn medjatur awtorizzat jew le. B'medjatur awtorizzat wieħed jifhem persuna naturali awtorizzata għal dan l-għan mill-Ministru tal-Ġustizzja.

F'każ ta' medjazzjoni konsenswali u f'każ ta' tilwima transfruntiera, il-partijiet jistgħu jirrikorru għal medjatur mhux awtorizzat.

Fir-rigward tal-awtorizzazzjoni :

Il-Ministru tal-Ġustizzja huwa l-awtorità kompetenti għall-awtorizzazzjoni tal-medjaturi. F'materji ċivili u kummerċjali l-medjaturi m'għandhomx bżonn awtorizzazjoni għall-medjazzjoni konsenswali.

Kull persuna naturali tista' titlob li tiġi awtorizzata jekk hija tissodisfa l-kundizzjonijiet stabbiliti mil-liġi tal-24 ta' Frar 2012 li tintroduċi l-medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali fil-Kodiċi l-Ġdid tal-proċedura ċivili kif ukoll dawk li jinsabu fir-regolament tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu tal-25 ta' Ġunju 2012 li jiffissa l-proċedura ta' awtorizzazzjoni tad-dmirjiet tal-medjatur ġudizzjarju u tal-familja, il-programm ta' taħriġ speċifiku fil-medjazzjoni u l-organizzazzjoni ta' laqgħa ta' informazzjoni mingħajr ħlas.

Skont id-Direttiva 2008/52/KE msemmija hawn qabel u l-Artikolu 1251-3 (1)(3) tal-liġi tal-24 ta' Frar 2012 dwar il-medjazzjoni, il-fornituri tas-servizzi tal-medjazzjoni li jissodisfaw ir-rekwiżiti għall-awtorizzazzjoni ekwivalenti jew essezjalment kumparabbli fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea m'għandhomx għalfejn iġibu l-awtorizzazzjoni mill-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

L-awtorizzazzjoni tingħata għal perjodu indeterminat.

L-Artikoli 1251-3. (2) tal-Kodiċi l-Ġdida tal-proċedura ċivili u r-regolament tal-Gran Dukat tal-25 ta' Ġunju 2012 imsemmija hawn qabel, jistabbilixxu l-kundizzjonijiet kumulattivi li jridu jiġu ssodisfatti mill-persuni naturali li jixtiequ jġibu l-awtorizzazjoni:

 1. L-applikant irid jippreżenta garanzija ta' kondotta nadifa, ta' kompetenza, taħriġ, indipendenza u imparzjalità ;
 2. L-applikant irid jippreżenta estratt tal-kondotta mir-rekords tal-Lussemburgu jew dokument simili maħruġ mill-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż ta' residenza fejn kien joqgħod l-applikant fl-aħħar ħames snin:
 3. Il-persuna trid tgawdi mid-drittijiet ċivili tagħha u mill-eżerċizzju tad-drittijiet politiċi;
 4. Il-persuna trid tkun ħadet taħriġ speċifiku fil-medjazzjoni permezz ta':
 • lawrja Masters fil-medjazzjoni mogħti mill-Università tal-Lussemburgu jew minn università, stabbiliment tat-tagħlim superjuri jew stabbiliment ieħor tal-istess livell ta' taħriġ, skont id-dispożizzjonijiet leġiżlattivi, regolamentarji jew amministrattivi ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;
 • sew permezz ta' esperjenza professjonali ta' tliet snin ikkumplimentata minn "taħriġ speċifiku fil-medjazzjoni" kif stipulatf mill-Artikolu 2 tar-regolament tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu tal-25 ta' Ġunju msemmi hawn qabel;
 • sew permezz ta' taħriġ rikonoxxut fil-medjazzjoni ġewwa Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

L-Università tal-Lussemburgu toffri Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaprogramm speċifiku ta' taħriġ (Master) fil-medjazzjoni .

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni ta' spiss hija proċedura mingħajr ħlas. Jekk ikun hemm ħlas dan jiġi indikat b'mod ċar.

Fi ħdan il-medjazzjoni konsenswali, id-drittijiet tal-medjaturi jiġu ffissati b'mod liberu. L-ispejjeż u d-drittijiet f'dan il-każ huma mġarrba mill-partijiet f'sehem indaqs, ħlief jekk huma jiddeċiedu mod ieħor.

Fil-każ tal-medjazzjoni ġudizzjarja u l-medjazzjoni tal-familja, id-drittijiet huma stipulati mir-regolament tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Għandu jiġi nnutat illi l-ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni ċivili u kummerċjali għandu l-istess effett eżekuttiv daqs deċiżjoni ġudizzjarja. Dan il-ftehim tal-medjazzjoni, kemm jekk jiġi konkluż fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea jew fuq livell nazzjonali, huwa eżegwibbli fl-Unjoni Ewropea permezz tad-Direttiva 2008/52/KE msemmija hawn qabel. L-approvazzjoni tal-ftehim kollu jew parti minnu mill-imħallef kompetenti tagħtih il-forza eżekuttiva.

Il-liġi tal-24 ta' Frar 2012 tittrasponi d-Direttiva fid-dritt nazzjonali. Hija tpoġġi l-medjazzjoni fuq livell indaqs mal-proċeduri ġudizzjarju eżistenti.

Ħoloq relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Assoċjazzjoni Lussemburgiża tal-medjazzjoni u tal-medjaturi awtorizzati (ALMA asbl);

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru tal-medjazzjoni tal-Kamra tal-Avukati tal-Lussemburgu (CMBL asbl);

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru tal-Medjazzjoni

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIċ-Ċentru tal-medjazzjoni Soċjo-Familjari

L-aħħar aġġornament: 20/12/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Ungerija

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (alternatív vitarendezés) (ADR), fejn medjatur (közvetítő) jgħin lill-partijiet biex jilħqu ftehim. Kemm il-gvern kif ukoll il-prattikanti legali fl-Ungerija huma ferm konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Skont l-Att LV tal-2002 dwar il-Medjazzjoni (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény) , il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Infurzar tal-Liġi (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium) huwa responsabbli mir-reġistrazzjoni tal-medjaturi u tal-persuni legali li jimpjegaw lill-medjaturi.

Reġistru ta’ medjaturi u entitajiet ġuridiċi li jimpjegaw il-medjaturi jista’ jinsab fil-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt tal-Ministeru tal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Ġustizzja.

Il-websajt jipprovdi lill-utenti informazzjoni ġenerali u huwa possibbli li wieħed ifittex fir-reġistru tal-medjaturi skont l-isem, il-qasam ta’ speċjalizzazzjoni, il-ħiliet lingwistiċi u l-pajjiż li fih jinsab l-uffiċċju tagħhom. Għall-entitajiet ġuridiċi, it-tfittix huwa bbażat fuq l-isem, il-pajjiż u l-isem imqassar.

Il-formoli ta’ reġistrazzjoni għall-medjaturi u l-entitajiet ġuridiċi li jimpjegaw il-medjaturi jistgħu jinsabu wkoll fl-istess Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt.

Fost l-organizzazzjonijiet mhux governattivi attivi fil-qasam tal-medjazzjoni wieħed jista’ jsib:

 • L-Assoċjazzjoni Nazzjonali tal-Medjazzjoni (Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOrszágos Mediációs Egyesület); u
 • Id-Dipartiment ta’ Medjazzjoni u Koordinazzjoni Legali tal-Kamra tal-Kummerċ ta’ Budapest (Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Mediációs és Jogi Koordinációs Osztálya).

F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

L-Att LV tal-2002 dwar il-medjazzjoni jkopri l-litigazzjoni ċivili, iżda jeskludi l-medjazzjoni fi proċedimenti ta’ libell, il-proċedimenti amministrattivi, il-proċedimenti ta’ kurazija, il-proċedimenti dwar it-tmiem tar-responsabbiltà tal-ġenitur, il-proċedimenti ta’ infurzar, il-proċedimenti li jistabbilixxu l-paternità jew l-antenati, u l-appelli kostituzzjonali.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

L-użu tal-medjazzjoni huwa volontarju, imma l-medjazzjoni għandha ċerti vantaġġi b’relazzjoni għall-Att dwar id-Dmirijiet (az illetékekről szóló törvény) u l-Kodiċi ta’ Proċedura Ċivili (polgári perrendtartás).

Jekk il-partijiet jipparteċipaw fil-medjazzjoni wara l-ewwel seduta u l-ftehim li jintlaħaq jiġi rratifikat mill-imħallef li jippresjedi, jitħallsu biss nofs id-drittijiet applikabbli. Minn dan l-ammont diġà mnaqqas jista’ anki jitnaqqas id-dritt li għandu jingħata lill-medjatur flimkien mal-VAT (HÉA)  (imma mhux iktar minn HUF 50,000). L-unika restrizzjoni hija li l-ammont finali tad-dritt ma jistax ikun inqas minn 30% tal-ammont oriġinali. It-tnaqqis ma japplikax jekk f’każijiet partikolari l-liġi ma tippermettix l-użu tal-medjazzjoni.

Jekk il-partijiet jipparteċipaw fil-medjazzjoni qabel il-proċedimenti ċivili, id-dritt ta' ħlas lill-medjatur + VAT titnaqqas mill-ammont tad-dazju tal-qorti li għandu jitħallas, iżda b’mhux aktar minn HUF 50 000, sakemm id-dazju tal-qorti mħallsa ma tkunx inqas minn 50% tal-ammont oriġinali. It-tnaqqis ma japplikax jekk il-medjazzjoni ma tkunx permessa mil-liġi fil-każ partikolari jew jekk il-partijiet jidhru quddiem il-qorti minkejja s-soluzzjoni li jkunu waslu għaliha permezz tal-medjazzjoni (għajr biex isseħħ is-soluzzjoni jekk ma jkunx hemm konformità volontarja).

M’hemm l-ebda kodiċi nazzjonali ta’ kondotta għall-medjaturi, imma l-maġġoranza tal-assoċjazzjonijiet ta’ medjazzjoni jsegwu l-Kodiċi Ewropew ta’ Kondotta għall-Medjaturi (közvetítők európai magatartási kódexe).

Hemm kodiċi ta’ kondotta speċifiku għat-tilwim li jaqa’ taħt il-liġi tal-impjiegi, li kien ippreparat mis-Servizz tal-Konċiljazzjoni u tal-Medjazzjoni f’Każijiet ta’ Impjiegi (Munkaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat).

Xi qrati jagħmlu l-medjazzjoni disponibbli lill-partijiet bla ħlas għall-proċedimenti li jkunu għaddejjin. Regoli dettaljati u lista ta’ qrati huma disponibbli fil-websajt ċentrali tal-qrati Ungeriżi. (http://birosag.hu/engine.aspx?page=Birosag_showcontent&content=Birosagi_kozvetites)

Informazzjoni u taħriġ

M’hemm l-ebda sit elettroniku ta’ informazzjoni speċifiku dwar il-medjazzjoni disponibbli bl-Ingliż u lanqas m’hemm entità ta’ taħriġ nazzjonali għall-medjaturi.

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidawebsajt dwar il-mejdazzjoni hija disponibbli biss bl-Ungeriż.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni ssir bi ħlas; il-ħlas jiġi miftiehem bejn il-medjatur u l-partijiet.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE, ir-rikorrenti jistgħu jitolbu li l-kontenut tal-ftehim bil-miktub konkluż bħala riżultat tal-medjazzjoni jkun infurzat. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-qrati jew awtoritajiet oħra responsabbli għall-immaniġġjar ta’ dawn it-talbiet.

Il-partijiet jistgħu jitolbu li l-kontenut tal-ftehim li jkunu waslu għalih permezz tal-medjazzjoni jiġi ddikjarat bħala kontenut li jista’ jiġi infurzat. Huma jistgħu jitolbu lill-qorti jew lil nutar pubbliku biex jinkorporaw il-ftehim f’soluzzjoni li tkun approvata mill-qorti jew f’dokument awtentiku, li jista’ jiġi infurzat wara.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit elettroniku tar-Reġistru tal-Medjaturi Ungeriżi (A magyar közvetítők adatbázisának honlapja)

L-aħħar aġġornament: 06/04/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Malta

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija forma ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet jilħqu ftehim. Kemm il-gvern kif ukoll il-professjonisti legali f’Malta huma tabilħaqq konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

L-entità governattiva li hija responsabbli għall-medjazzjoni f’Malta hija ċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta, li kien stabbilit taħt il-Kapitolu 474 tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Medjazzjoni tal-2004. Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta jipprovdi forum fejn il-partijiet għal tilwima jmorru, jew jintbagħtu, sabiex isibu soluzzjoni għat-tilwima tagħhom bl-assistenza ta’ medjatur.

Tista’ tikkuntattja liċ-Ċentru permezz tar-Reġistratur taċ-Ċentru Malti tal-Medjazzjoni, Palazzo Laparelli, 33, Triq Nofsinhar, Valletta VLT 1110.

Tista’ anki ċċempel fuq +35621251110 jew tuża l-posta elettronika (email): Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamediation.mjha@gov.mt

Iċ-Ċentru jipprovdi lill-partijiet b’lista ta’ medjaturi debitament akkreditati minnu, u jitlobhom jagħżlu medjatur mil-lista li jkun aċċettabbli għalihom ilkoll.

F'liema qasam hija l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni hija ammissibbli f’tilwim li jinvolvi kwistjonijiet ċivili, familjari, soċjali, kummerċjali u industrijali.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Il-medjazzjoni hija proċess volontarju. Il-partiiet għal kwalunkwe proċediment jistgħu, però, jitolbu flimkien lill-Qorti biex tissospendi l-proċedimenti filwaqt li jipprovaw isolvu t-tilwima ta’ bejniethom permezz tal-medjazzjoni. Barra minn hekk, il-Qorti, fuq inizjattiva tagħha stess, tista’ tissospendi l-proċedimenti sakemm idum il-proċess ta’ medjazzjoni u tordna lill-partijiet biex jipprovaw isibu soluzzjoni għat-tilwima permezz tal-medjazzjoni. Għandu jiġi nnotat, però, li l-medjazzjoni fil-kawżi familjari hija obbligatorja, prinċipalment fil-kawżi li għandhom x’jaqsmu mas-separazzjoni personali, mal-aċċess għat-tfal, mal-kura u mal-kustodja tat-tfal u mal-manteniment għat-tfal u/jew għall-konjuġi.

Iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta għandu Kodiċi ta’ Kondotta, li l-medjaturi jkunu meħtieġa jimxu miegħu matul il-proċedimenti ta’ medjazzjoni.

Il-Kodiċi jinkludi miżuri inerenti ta’ konformità. Per eżempju, jipprovdi biex il-Bord tal-Gvernaturi taċ-Ċentru jkollu s-setgħa li jieħu azzjoni dixxiplinari fil-konfront ta’ kwalunkwe medjatur li l-kondotta tiegħu ma tkunx konformi ma’, jew tonqos milli tissodisfa l-kondotta meħtieġa mill-prinċipji tal-Kodiċi, u kwalunkwe medjatur li jinstab li kiser kwalunkwe waħda mid-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi jew li ġab ruħu b’mod mhux xieraq, jitneħħielu ismu mil-lista tal-medjaturi għal perjodu li l-Bord jikkunsidra li huwa xieraq.

Informazzjoni u taħriġ

Minn żmien għal żmien, iċ-Ċentru tal-Medjazzjoni għal Malta jorganizza korsijiet ta’ taħriġ għall-medjaturi. L-ewwel wieħed minn dawn il-korsijiet, dwar il-ħiliet tal-medjazzjoni, sar f’Lulju 2008. Kors ieħor, li kien maħsub biex jipprovdi taħriġ fil-ħiliet tal-medjazzjoni u li kien iffokat fuq l-aspetti psikoloġiċi, soċjali u legali tas-separazzjoni, sar mis-16 sat-18 ta’ April 2009.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

It-tariffa tad-drittijiet hija regolata mir-regolamenti 2 u 4 tal-Avviż Legali 309 tal-2008.

Fil-medjazzjoni familjari, il-partijiet jistgħu, bil-kunsens tagħhom it-tnejn, jagħżlu medjatur huma mill-lista ta’ persuni maħtura għal dan l-iskop mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja u jbatu huma l-ispiża ta’ dan, jew inkella jiġi assenjat lilhom mill-Qorti medjatur, fuq bażi ta’ rotazzjoni, minn lista ta’ persuni maħtura mill-istess Ministru bħala persuni li jistgħu jagħmluha ta’ medjaturi maħtura mill-qorti u f’dan il-kas id-drittijiet dovuti lill-medjaturi jitħallsu mir-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Skont id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE, għandu jkun possibbli li jintalab li l-kontenut ta’ ftehim bil-miktub li jirriżulta minn medjazzjoni jkun eżegwibbli. LL-Istati Membri se jikkomunikaw dan lill-qrati jew lill-awtoritajiet oħrajn li jkunu kompetenti sabiex jirċievu dawn ix-xorta ta’ talbiet.

Bħalissa huma disponibbli l-emendi għall-Att dwar il-Medjazzjoni tal-2004 li għandhom l-għan li jinkorporaw id-dispożizzjoni ta’ iktar ’il fuq.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaĊentru Malti tal-Arbitraġġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAtt dwar il-Medjazzjoni tal-2004 ta' Malta

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE

L-aħħar aġġornament: 19/08/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Olanda

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fl-Olanda huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

L-Istitut tal-Medjazzjoni tal-Pajjiżi l-Baxxi (NMI) huwa istitut indipendenti li jimmira li jiffamiljarizza lin-nies dwar il-medjazzjoni fil-Pajjiż l-Baxxi u jtejjeb l-istandard tas-servizzi disponibbli. L-NMI żviluppa diversi mudelli u regoli għal dan il-għan.

L-NMI jiġġestixxi wkoll reġistru nazzjonali ta’ medjaturi li jinkludi biss il-medjaturi kwalifikati. Dawn il-medjaturi jkunu segwew taħriġ fil-medjazzjoni bażika rikonoxxut mill-NMI u mbagħad għaddew minn eżami teoretiku u evalwazzjoni. Il-medjaturi rreġistrati mal-NMI huma mitluba li jżommu l-għarfien u l-ħiliet tagħhom aġġornati, u dan jiġi vverifikat mill-NMI. Ir-reġistru jista’ jiġi kkonsultat hawnhekk: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Reġistru tal-Medjaturi tal-NMI.

Fis-sit hemm ukoll informazzjoni indipendenti dwar il-medjazzjoni u l-medjaturi fil-Pajjiżi l-Baxxi. Fis-sit tista’ tfittex informazzjoni skont l-interessi u l-preferenzi tiegħek, bl-użu ta’ kriterji mfasslin skont il-bżonnijiet tiegħek. Pereżempju, tista’ tfittex medjatur b’kompetenza speċifika f’qasam partikolari.

L-indirizz tal-NMI huwa Westblaak 150, 3012 KM Rotterdam. L-indirizz postali tiegħu huwa Kaxxa Postali 21499, 3001 AL Rotterdam. Tel.: 010 - 201 23 44, faks: 010 - 201 23 45, indirizz elettroniku Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainfo@nmi-mediation.nl

Il-medjaturi jistgħu jirreġistraw għand l-NMI, u mbagħad għandhom jirrispettaw il-kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi. Ir-reġistrazzjoni hija volontarja (bħall-konformità mal-kodiċi ta’ kondotta), iżda l-medjaturi li jkunu jixtiequ jaħdmu fis-sistema Olandiża tal-għajnuna legali ssussidjata jew riferiment mill-qrati għandhom jirreġistraw mal-NMI, kif ukoll jiksbu akkreditazzjoni u ssirilhom evalwazzjoni.

Il-Pajjiżi l-Baxxi introduċew ukoll inizjattiva dwar il-medjazzjoni marbuta mal-qrati, imsejħa “Mediation naast rechtspraak”. Dan ifisser li l-qorti tad-distrett jew il-qorti tal-appell li tkun qed tisma' l-każ tiegħek tindikalek il-possibbiltà li tuża l-medjazzjoni. Din tista’ tagħmel hekk bil-miktub, f’liema każ iż-żewġ partijiet jirċievu ittra flimkien ma’ fuljett informattiv, l-awtoevalwazzjoni tal-medjazzjoni u formola ta’ tweġiba. Alternattivament, l-imħallef jista’ jindika waqt is-seduta li għall-każ tiegħek tista' tintuża l-medjazzjoni u jipproponi din l-għażla lilek u lill-parti l-oħra.

Tista’ tavviċina lill-uffiċjal tal-medjazzjoni int stess. Kull qorti tad-distrett u qorti tal-appell ikollha uffiċjal bħal dan, li jkun jista’ jwieġeb il-mistoqsijiet tiegħek, iressaq il-proposta tiegħek għall-medjazzjoni lill-parti l-oħra, jgħin lill-partijiet isibu l-medjatur xieraq u jorganizzaw l-ewwel laqgħa.

Tista’ tikseb aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni minn:

 • Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDesk tas-Servizzi Legali (Het Juridisch Loket) Kaxxa Postali 487, 3500 AL Utrecht. Tel.: 0900-8020 (0.10 kull minuta).
 • Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Għajnuna Legali (Raad voor Rechtsbijstand) f’Utrecht: Jaarbeursplein 15, 3521 AM Utrecht, Kaxxa Postali 24080, 3502 MB Utrecht. Tel.: 088-7871012 (Id-Dipartiment tar-Reġistrazzjoni).

F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

Il-medjazzjoni dejjem hi permessa u tintuża l-aktar fil-liġi ċivili u fil-liġi pubblika.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa totalment volontarju. Teżisti kodiċi ta’ kondotta għall-medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut ta’ Medjazzjoni tal-Olanda (NMI) jipprovdi informazzjoni dwar il-medjazzjoni u jirreġistra lill-medjaturi.

L-NMI jipprovdi assigurazzjoni tal-kwalità indipendenti rigward il-medjazzjoni u l-medjaturi nazzjonali u jżomm aġġornat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru pubbliku tal-medjaturi.

Il-medjaturi reġistrati mal-NMI huma mħarrġa u kkwalifikati biex jagħmluha ta’ medjaturi skont ir-regoli ta’ medjazzjoni tal-NMI. Huma impenjaw irwieħhom biex jimxu mas-Sistema ta’ Assigurazzjoni tal-Kwalità tal-NMI.

Biex wieħed jitniżżel fir-reġistru tal-NMI bħala medjatur, irid jissodisfa żewġ rekwiżiti bażiċi:

 • Irid jirnexxielu jtemm it-taħriġ bħala medjatur akkreditat mill-NMI
 • Irid jgħaddi evalwazzjoni tal-għarfien rilevanti

L-NMI akkreditat diversi istituti ta’ taħriġ fil-medjazzjoni. Il-programmi ta’ taħriġ tagħhom ivarjaw minn kors bażiku ta’ sitt ijiem (inklużi filgħaxijiet) għal korsijiet li jdumu 20 jum jew iktar. Waħda miż-żewġ kundizzjonijiet preliminari għall-ammissjoni fir-Reġistru tal-Medjaturi tal-NMI hija appuntu li l-kandidat jirnexxielu jtemm wieħed minn dawn il-korsijiet ta’ taħriġ.

It-tieni kundizzjoni preliminari għall-ammissjoni fir-Reġistru tal-NMI huwa li l-kandidat irid jgħaddi minn test li jevalwa l-għarfien rilevanti. L-istrument ta’ evalwazzjoni kien żviluppat għall-NMI mill-Università ta’ Leiden fl-Olanda. Dan jinkludi 50 mistoqsija fejn ir-risposta tingħażel mill-possibbiltajiet offruti, kif ukoll ħames domandi miftuħa. L-għarfien rilevanti huwa inkluż fil-“Mediation Handboek” Olandiż (ed. Sdu Uitgevers, L-Aja, L-Olanda).

It-tieni kondizzjoni bażika għall-ammissjoni hija li tgħaddi minn test ta’ għarfien rilevanti. Il-Gvern tal-Pajjiżi l-Baxxi iżomm l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaistatistika dwar il-medjazzjoni (b’sommarju bl-Ingliż).

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni biex tinstab soluzzjoni għal tilwim ċivili ma tkunx ipprovduta mingħajr ħlas.

Il-kostijiet jiddependu mit-tip ta' każ. Ċerti proċeduri huma kumplessi u jieħdu l-ħin u, għaldaqstant, iqumu aktar flus. Jeżistu wkoll każijiet fejn il-partijiet jingħataw parir li jinvolvu lil avukati speċjalizzati fil-medjazzjoni. Xi drabi r-riferiment għand medjatur jista’ jġiegħel lill-partijiet isolvu d-differenzi tagħhom bejniethom stess, li huwa sinjal li l-medjazzjoni tista’ tgħin biex twaqqaf tilwima milli tikber.

Jekk il-partijiet ikollhom biżżejjed mezzi finanzjarji, huma obbligati jħallsu l-ispejjeż tal-medjazzjoni. Il-limitu għad-dħul biex parti tikkwalifika għal avukat jew medjatur iffinanzjat mill-Istat huwa:

 • Għal koppji miżżewġa, sħubiji rreġistrati jew persuni jgħixu flimkien: EUR 35 200 kull sena.
 • Għal persuni waħedhom: EUR 24 900 kull sena.

Barra minn dawn il-limiti finanzjarji, l-għajnuna finanzjarja mhix disponibbli għall-partijiet b’assi 'l fuq minn ċertu valur li jirrikjedu żvelar lill-awtoritajiet tat-taxxa. Dawn jinkludu t-tieni dar, beni immobbli oħra, tfaddil, likwidità, assi, eċċ. Il-valur preċiż għall-koppji miżżewġa, sħubiji rreġistrati jew persuni jgħixu flimkien jiġi ddeterminat abbażi ta’ dejta mingħand l-awtorità tat-taxxa.

Jekk id-dħul tal-partijiet ikun inqas mil-livelli limiti applikabbli, l-istat jikkontribwixxi għall-ispejjeż ta' avukat jew medjatur. Madankollu, l-istat qatt ma jħallas l-ammont sħiħ. Kull parti jkollha tagħmel kontribuzzjoni finanzjarja. Din tammonta għal EUR 51 għal sa erba’ sigħat u EUR 102 għal ħames sigħat jew aktar (għal kull medjazzjoni, mhux għal kull parti). Il-kontribuzzjoni għal avukat hija ogħla. Dawn iċ-ċifri jingħataw bħala indikazzjoni u mhumiex legalment vinkolanti. L-ammonti preċiżi jistgħu jinstabu fis-sit tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Għajnuna Legali

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE tippermetti li dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jsir eżegwibbli. L-istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni tal-qrati jew lil awtoritajiet kompetenti oħrajn biex jirċievu talbiet bħal dawn.

L-Olanda għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni.

Links relatati

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut ta' Medjazzjoni tal-Olanda

L-aħħar aġġornament: 11/04/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Awstrija

Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija proċedura ta’ riżoluzzjoni tat-tilwim alternattiva, fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jaslu għal ftehim.

Lil min nista’ nikkuntattja?

Il-Ministeru Federali tal-Ġustizzja jżomm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalista ta' medjaturi rreġistrati Il-medjaturi kollha inklużi fil-lista jkunu segwew taħriġ speċifiku.

M’hemmx awtorità ċentrali responsabbli għas-servizzi ta’ medjazzjoni.

Jeżistu assoċjazzjonijiet professjonali, u oħrajn li mhumiex, li joffru servizzi ta' medjazzjoni u diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi li joffru appoġġ lill-medjaturi.

Meta għandi nirrikorri għand medjatur?

F’kawżi ċivili, il-medjazzjoni tista’ tintuża biex jiġi solvut tilwim li fih normalment jieħdu deċiżjoni l-qrati ordinarji. Il-partijiet f’tilwima jistgħu jagħżlu l-medjazzjoni volontarjament biex isibu s-soluzzjoni tagħhom għal tilwima.

F’ċertu tilwim bejn il-ġirien, qabel ma każ jitressaq quddiem il-qorti għandu jsir tentattiv li dan jissolva barra mill-qorti. Dan jista’ jsir billi l-kwistjoni tiġi ppreżentata quddiem bord ta’ konċiljazzjoni, fejn titfittex riżoluzzjoni ta’ qabel il-kawża permezz tal-qorti tad-distrett (proċedura magħrufa bħala “prätorischer Vergleich”) jew permezz tal-medjazzjoni.

Jeżistu regoli speċifiċi għall-medjaturi?

Ma jeżistux regoli speċifiċi għall-medjaturi u ma teżistix kodiċi ta’ kondotta.

Il-medjaturi ma jiġux irreġistrati bħala speċjalisti f’qasam partikolari, bħal pereżempju f’tilwim tal-familja, mediku jew dwar kostruzzjoni, iżda d-dettalji dwar l-oqsma li fihom medjatur irreġistrat ikun jaħdem jistgħu jiddaħħlu separatament.

Kull persuna li tkun lestiet it-taħriġ speċifiku u li tissodisfa ir-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidarekwiżiti tista’ tiġi elenkata bħala medjatur irreġistrat. Ma jeżistux restrizzjonijiet legali dwar min jista’ juża t-titlu professjonali ta’ “medjatur”.

Informazzjoni u taħriġ

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaHawnhekk tista’ ssib informazzjoni addizzjonali, inklużi d-dettalji dwar it-taħriġ u r-rekwiżiti biex tiġi rreġistrat bħala medjatur fl-Awstrija. L-informazzjoni hija disponibbli bil-Ġermaniż biss.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhijiex bla ħlas.

Id-drittijiet ta' ħlas tal-medjazzjoni jiġu stabbiliti mill-medjatur privat flimkien mal-partijiet fit-tilwima.

Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista’ jiġi infurzat?

Skont id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE l-partijiet f’tilwima għandhom jingħataw l-opportunità li jippreżentaw talba, biex il-kontenut ta’ ftehim bil-miktub wara l-medjazzjoni jkun jista’ jiġi infurzat. Huwa kompitu tal-Istat Membru li jindika għand liema qorti jew awtorità oħra għandhom jintbagħtu dawn it-talbiet.

Fl-Awstrija, il-kontenut ta’ ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni huwa infurzabbli biss jekk il-ftehim jieħu forma ta’ riżoluzzjoni (Vergleich) fil-qorti jew att notarili quddiem nutar.

L-aħħar aġġornament: 23/05/2018

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Polonja

Ta' min jipprova jsib soluzzjoni alternattiva għat-tilwim permezz tal-medjazzjoni minflok rikors il-qorti. Il-medjazzjoni hija metodu ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) fejn il-medjatur jgħin lill-partijiet biex jaslu għal ftehim. Kemm il-gvern u kemm il-professjonijiet ġuridiċi fil-Polonja huma konxji tal-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min nista' nikkuntattja?

Fl-2010 nħolqot sezzjoni fi ħdan il-Ministeru tal-Ġustizzja biex tieħu ħsieb il-medjazzjoni, li attwalment topera fit-Taqsima għall-Vittmi tad-Delitti u l-Promozzjoni tal-Medjazzjoni (Wydział ds. Pokrzywdzonych Przestępstwem i ds. Promocji Mediacji) fi ħdan id-Dipartiment tal-Kooperazzjoni Internazzjonali u d-Drittijiet tal-Bniedem. Informazzjoni dwar l-isfond tal-attivitajiet tal-medjazzjoni tista' tinkiseb fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja (Ministerstwo Sprawiedliwości).

Riċentament, il-Ministeru tal-Ġustizzja ta attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet relatati mal-iżvilupp u l-promozzjoni tal-medjazzjoni u metodi oħra ta' soluzzjoni alternattiva fil-Polonja u ż-żieda fl-effikaċja tas-sistema ġudizzjarja u l-aċċessibbiltà tagħha għaċ-ċittadini.

Fl-2010 nħatar netwerk ta' koordinaturi tal-medjazzjoni fuq inizjattiva tal-Ministeru.
Bħalissa hemm 120 koordinatur (imħallfin, uffiċjali tal-probation u medjaturi), fi tmien qrati tal-appell, fil-qrati reġjonali kollha u f'sitt qrati tad-distrett.

Fir-rigward ta' pariri u opinjonijiet, il-Ministru tal-Ġustizzja jaħdem mal-Kunsill Soċjali dwar is-Soluzzjoni Alternattiva għat-Tilwim u l-Kunflitti (Społeczną Radą ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów) ('il-Kunsill ADR' - email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaadr_rada@ms.gov.pl), li għandu rwol importanti fil-promozzjoni tal-idea tal-medjazzjoni u l-komunikazzjoni bejn il-gvern ċentrali, is-sistema ġudizzjarja u l-medjaturi għal kwistjonijiet ambjentali.

Il-Kunsill ġie maħtur l-ewwel darba permezz ta' Ordni tal-Ministru tal-1 ta' Awwissu 2005 bħala korp li jagħti pariri lill-Ministru fuq kwistjonijiet ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u l-kunflitt b'mod ġenerali. Il-kisbiet tal-ewwel perjodu tal-Kunsill kienu jinkludu d-dokumenti li ġejjin:

Il-Kunsill ADR ġie maħtur għat-tieni perjodu tiegħu b'Ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja tat-3 ta' April 2009 (emendat mill-Ordni tal-Ministru tal-Ġustizzja tal-1 ta' Lulju 2011). L-aktar dokument importanti ippreparat mill-Kunsill dak iż-żmien huwa Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-introduzzjoni ta' tibdil fis-sistema (Założenia do zmian systemowych) (Marzu 2012).

Il-Kunsill huwa ffurmat minn 23 rappreżentant mill-qasam tax-xjenza u professjonisti tal-medjazzjoni, kif ukoll rappreżentanti mill-organizzazzjonijiet nongovernattivi, istituzzjonijiet akkademiċi u d-dipartimenti tal-gvern li ġejjin.

Is-setgħat tal-Kunsill jikkonsistu l-aktar fit-tfassil ta' rakkmandazzjonijiet għar-regoli dwar it-tħaddim tas-sistema nazzjonali tal-ADR, kif ukoll:

 • l-adattament tas-sistema ADR għall-ħtiġijiet tad-dritt tal-UE,
 • l-iżvilupp ta' mudell uniformi tal-medjazzjoni fis-sistema ġudizzjarja Pollakka,
 • il-promozzjoni ta' standards għall-proċedimenti ta' medjazzjoni,
 • il-promozzjoni tal-mekkaniżmi tal-ADR bħala metodu ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim fost il-membri tal-ġudikatura u l-istaff ġudizzjarju, is-servizzi ta' infurzar tal-liġi u l-pubbliku,
 • il-ħolqien ta' ambjent istituzzjonali fejn jistgħu jiżviluppaw ċertu metodi ta' ADR,
 • l-ingaġġ ta' aktar proġetti ad hoc biex tiġi żvluppata l-medjazzjoni fil-Polonja.

Hemm ukoll numru kbir ta' organizzazzjonijiet nongovernattivi u kumpaniji li għandhom rwol importanti fil-promozzjoni tal-medjazzjoni u d-determinazzjoni tal-istandards interni tagħha. Dawn l-organizzazzjonijiet jistabbilixxu l-istandards tagħhom stess fir-rigward tat-taħriġ, ir-rekwiżiti għall-kandidati li jixtiequ jsiru medjaturi, il-metodi ta' medjazzjoni, l-istandards etiċi u l-prassi professjonali tajba. Dawn ir-regoli huma ta' natura interna u huma indirrizati biss lill-medjaturi li huma membri ta' dawk l-organizzazzjonijiet.

L- ikbar assoċjazzjonijiet jinkludu:

Barra minn hekk, il-korpi professjonali imexxu attivitajiet istituzzjonali għall-promozzjoni tal-medjazzjoni. Dawn jinkludu:

L-organizzazzjonijiet nongovernattivi, fi ħdan l-iskop tad-dmirijiet statutorji tagħhom, u l-universitajiet jista' jkollhom lista ta' medjaturi permanenti (stały mediator). Il-Presidenti tal-qrati tad-distrett jipprovdu informazzjoni dwar il-listi u ċ-ċentri. Il-Presidenti tal-qrati tad-distrett jipprovdu wkoll listi ta' medjaturi għall-kawżi kriminali u l-każijiet li jinvolvu l-minorenni.

Fl-liema oqsma hija possibbli u/jew tintuża l-aktar il-medjazzjoni?

It-tilwim jista' jiġi solvut bil-medjazzjoni f'numru ta' oqsma. Skont id-dritt Pollakk, il-medjazzjoni tista' tintuża fil-materji li ġejjin:

 • id-dritt ċivili
 • il-kummerċ
 • id-dritt dwar ix-xogħol
 • id-dritt tal-familja
 • il-minorenni
 • id-dritt kriminali
 • il-qasam ġudizzjarju-amministrattiv

Informazzjoni aktar dettaljata tista' tinkiseb mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidagwidi u fuljetti ppreparati u mqassma mill-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-medjazzjoni llum tintuża l-aktar fl-oqsma ċivili u kriminali. Fl-2011-2012, l-oqsma tal-familja u l-kummerċ raw l-akbar żieda fl-użu tal-medjazzjoni.

Iridu jiġu segwiti xi regoli speċifiċi?

Il-medjazzjoni hija mezz volontarju ta' kif jiġi solvuti t-tilwim u l-kunflitti u titmexxa fuq il-bażi ta':

 • Ftehim ta' medjazzjoni ( medjazzjoni ekstraġudizzjarja)
 • Deċiżjoni tal-qorti biex kawża tmur għall-medjazzjoni (medjazzjoni ordnata mill-qorti).

Jekk il-partijiet ma jagħżlux medjatur, il-qorti għandha s-setgħa li taħtar medjatur biex jieħu sehem fil-proċedimenti minn lista ta' persuni bi kwalifiki xierqa. Fil-kwistjonijiet kriminali u l-każi li jinvolvu l-minorenni il-qorti taħtar il-medjatur.

Il-medjazzjoni hija rregolata, fost affarijiet oħra, mill-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u Kriminali, il-Liġi tal-Proċedura f'Każijiet li Jinvolvu l-Minorenni u l-Liġi dwar l-Ispejjeż fil-Kawżi Ċivili. Ġew promulgati wkoll strumenti ta' leġiżlazzjoni sussidjarja li jirregolaw fid-dettal il-proċedura ta' medjazzjoni fir-rigward ta' każijiet speċifiċi.

Fir-rigward tal-minorenni ir-regolament jirregola:

 • il-kundizzjonijiet għall-istituzzjonijiet u l-persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta' medjazzjoni,
 • ir-reġistrazzjoni tal-istituzzjonijiet u l-persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta' medjazzjoni,
 • it-taħriġ tal-medjaturi,
 • l-iskop u l-kundizzjonijiet tal-aċċess tal-medjaturi għall-fajl tal-każ,
 • l-għamla u l-iskop tar-rapport dwar il-progress u l-eżitu tal-proċedimenti ta' medjazzjoni.

Ir-regolament dwar kwistjonijiet kriminali jistabbilixxi:

Il-kundizzjonijiet għall-istituzzjonijiet u l-persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta' medjazzjoni.

 • Il-ħatra u t-tneħħija tal-istituzzjonijiet u l-persuni awtorizzati biex imexxu proċedimenti ta' medjazzjoni.
 • L-iskop u l-kundizzjonijiet tal-aċċess għall-fajl tal-każ tal-istituzzjonijiet u l-persuni awtorizzati biex imexxu l-proċedimenti ta' medjazzjoni .
 • Il-metodu u l-proċedura li jridu jiġu segwiti fil-proċedimenti ta' medjazzjoni.

Fil- kawżi tal-familja jridu jiġu sodisfatti aktar rekwiżiti mill-medjaturi fir-rigward tal-edukazzjoni u l-esperjenza tagħhom (psikoloġija, taħriġ għall-għalliema, soċjoloġija jew liġi, u ħiliet prattiċi fit-tmexxija tal-medjazzjoni fil-kawżi tal-familja).

Regolament ta' implimentazzjoni jistabbilixxi l-ammont ta' ħlas u spejjeż soġġetti għal rifużjoni għall-medjaturi fi proċedimenti ċivili (ara aktar 'l isfel - X'inhuma l-ispejjeż tal-medjazzjoni?)

Informazzjoni u taħriġ

Informazzjoni bażika dwar il-medjazzjoni fil-Polonja tista' tinstab fuq Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidais-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja, inkluż, fost affarijiet oħra: siltiet mill-istrumenti dwar il-medjazzjoni, strumenti ġuridiċi dwar il-medjazzjoni internazzjonali u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidadokumenti u rakkomandazzjonijiet ippreparati mill-Kunsill ADR , kif ukoll verżjonijiet elettroniċi tal-kartelluni li jiġu ppubblikati biex jippromwovu l-idea tal-medjazzjoni. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaTiġi ppubblikata wkoll informazzjoni aġġornata dwar l-attivitajiet li jippromwovu l-medjazzjoni u l-attivitajiet fuq livell reġjonali u nazzjonali b'rabta mal-Jum Internazzjonali dwar is-Soluzzjoni tat-Tilwim. Is-sit elettroniku jiġbor ukoll Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-informazzjoni, it-traduzzjonijiet tal-istrumenti ġuridiċi u l-eżempji ta' prassi tajba minn pajjiżi oħra..

Il-medjazzjoni hija koperta fit-taħriġ ġuridiku ġenerali u fit-taħriġ tal-prosekuturi u l-imħallfin, u inkluża wkoll fil-programmi ta' taħriġ tal-imħallfin u l-prosekuturi tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida Iskola Nazzjonali tal-Ġudikatura u l-Prosekuturi Pubbliċi (Krajowa Szkola Sądownictwa i Prokuratury).

It-taħriġ għall-koordinaturi tal-medjazzjoni mitlub mill-Ministeru tal-Ġustizzja bi preparazzjoni għall-irwol ta' koordinatur tal-medjazzjoni ngħata fl-oqsma li ġejjin: il-komunikazzjoni, l-immaniġġjar ta' tim u l-ħidma mal-medjaturi.

Il-medjaturi nfushom jagħżlu minn fost il-korsijiet offruti miċ-ċentri tal-medjazzjoni, l-universitajiet u entitajiet oħra.

Il-Ministeru tal-Ġustizzja għandu statistika dwar il-medjazzjoni, li tinkludi:

 • in-numru ta' riferti għall-medjazzjoni mill-qorti,
 • in-numru ta' ftehimiet miksuba,
 • il-kundizzjonijiet għall-ftehim (għall-medjazzjoni f'kawżi kriminali u l-kawżi li jinvolvu l-minorenni),
 • in-numru ta' proċedimenti ta' medjazzjoni barra l-qorti (għall-medjazzjoni ċivili).

B'rabta mal-attivitajiet ibbażati fuq proġetti, fl-2010-2011 ġew imqassma gwidi u fuljetti b'informazzjoni dwar it-tipi ta' medjazzjoni differenti u l-użu tagħhom fil-prattika fil-qrati, fil-kwartieri ġenerali tal-pulizija fil-provinċji u fiċ-ċentri tal-medjazzjoni. Saret ukoll kampanja fuq it-televiżjoni, ir-radju u t-tabelli kbar fit-toroq biex tinforma lill-pubbliku ġenerali dwar il-medjazzjoni. Il-Ministeru tal-Ġustizzja jaġġorna ta' sikwit u jqassam fuljetti u noti annessi mad-dokumenti tal-proċedura u l-kartelluni, li huma disponibbli wkoll mingħajr ħlas fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru.

Il-Polonja ċċelebrat għall-ħames sena konsekuttiva l-Jum Internazzjonali Għas-Soluzzjoni tat-Tilwim, u l-Ministru tal-Ġustizzja qiegħed jorganizza konferenza nazzjonali fuq dan is-suġġett. Barra minn hekk, ser jinżammu għadd kbir ta' konferenzi, avvenimenti, seminars u taħditiet fuq skala iżgħar f'ħafna bliet fuq livell lokali u reġjonali għall-okkażjoni.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

L-informazzjoni dwar il-medjazzjoni hija mqassma mingħajr ħlas mill-Ministeru tal-Ġustizzja. Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIr-Riċerka turi illi l-medjazzjoni hija aktar kosteffiċjenti minn proċedimenti l-qorti.

Fi kwistjonijiet kriminali u l-każijiet li jinvolvu l-minorenni l-partijiet ma jħallsux l-ispejjeż tal-medjazzjoni – dawn jiġu koperti mir-riżorsi tat-Teżor. F'każijiet oħra, bħala regola ġenerali il-ħlas huwa soġġett għal ftehim bejn il-medjatur u l-partijiet. Il-medjatur madanakollu jista' jaqbel li jmexxi l-medjazzjoni mingħajr ħlas.

F'kawżi ċivili, l-ispejjeż jitħallsu mill-partijiet. Il-partijiet normalment iħallsu nofs l-ispejjeż kull wieħed, sakemm ma jiftehmux mod ieħor. Dwar il-proċedimenti ta' medjazzjoni ordnata permezz ta' deċiżjoni tal-qorti, l-ammont tal-ħlas tal-medjatur f'tilwim li m'għandux x'jaqsam mal-propjetà huwa ta' PLN 60 (madwar EUR 15) għall-ewwel seduta tal-medjazzjoni u PLN 25 (madwar EUR 6) għall kull seduta ta' wara. Jekk il-proċedimenti jkunu dwar il-propjetà, il-ħlas tal-medjatur huwa 1% tal-valur tal-oġġett tat-tilwima (mhux inqas minn PLN 30) (madwar EUR 7.5) u mhux aktar minn PLN 1 000 (madwar EUR 250). Il-medjatur huwa intitolat ukoll għal rifużjoni tal-ispejjeż (li tkopri, pereżempju, il-posta u l-ispejjeż tat-telefon u l-kiri tal-kamra). Il-VAT hija inkluża wkoll fl-ispejjeż.

Jekk jintlaħaq ftehim riżultat tal-medjazzjoni, 75% tat-tariffi tal-qorti jiġu rifużi lil dik il-parti li ressqet it-tilwima quddiem il-qorti. Fil-kawżi ta' separazzjoni u divorzju, jiġu rifużi t-tariffi kollha.

Fil-każ ta' medjazzjoni barra l-qorti, il-ħlas tal-medjatur u r-rifużjoni tal-ispejjeż tal-partijiet jiġu stabbiliti miċ-ċentru tal-medjazzjoni jew isir ftehim fuqhom mill-partijiet mal-medjatur qabel tibda l-medjazzjoni. Il-partijiet ma jistgħux jiġu eżentati mill-ħlas tal-ispejjeż tal-medjatur anke jekk ikunu eżenti mill-ħlas tat-tariffi tal-qorti. Il-medjatur fiż-żewġ tipi ta' medjazzjoni (bil-qorti u barra l-qorti) jista' jiddeċiedi li ma jitħallasx.

Il-ftehim milħuq bil-medjazzjoni jista' jiġi infurzat?

F'kawżi ċivili, il-ftehim milħuq mill-partijiet huwa anness mal-minuti. Il-medjatur jinforma lill-partijiet illi bl-iffirmar tal-ftehim huma jaqblu li l-ftehim jiġi ppreżentat lill-qorti għall-approvazzjoni. Il-medjatur jippreżenta l-minuti tal-ftehim lill-qorti u jibgħat kopja tal-minuti lill-partijiet. Fil-pront il-qorti tibda proċedimenti biex tilqa' jew toħroġ dikjarazzjoni ta' infurzar tal-ftehim tal-medjazzjoni. Il-qorti tista' tiċħad li tapprova l-ftehim jew tiddikjarah eżegwibbli, kollu kemm hu jew parti minnu, jekk il-ftehim jikser il-liġi, huwa kontra l-morali, huwa intiż biex jikser il-liġi, mhuwiex ċar jew fih kontradizzjonijiet kontra l-interessi leġittimi tal-impjegat. Ftehim tal-medjazzjoni li ġie approvat mill-qorti u ddikjarat eżegwibbli huwa validu bil-liġi daqs ftehim bil-qorti u jista' jiġi infurzat.

Kawżi tal-familja koperti minn ftehim bil-medjazzjoni jinkludu r-rikonċiljazzjoni tal-miżżewġin, li jistabbilixxi kundizzjonijiet għas-separazzjoni, is-setgħa tal-ġenituri, il-kuntatt mat-tfal, il-bżonnijiet tal-familja, il-manteniment u l-manteniment tat-tfal, u l-kwistjonijiet tal-propjetà u l-akkomodazzjoni. Wara s-separazzjoni tal-ġenituri jew tal-miżżewġin, jista' jintlaħaq ukoll ftehim dwar kwistjonijiet bħall-ħruġ ta' passaport, l-għażla tal-edukazzjoni tat-tfal, il-kuntatt mal-membru l-oħra tal-familja u l-ġestjoni tal-propjetà tat-tfal.

Fil-kawżi ċivili, il-bidu tal-proċedimenti tal-medjazzjoni jinterrompi l-perjodu ta' preskrizzjoni.

F' kawżi kriminali u l-kawżi li jinvolvu l-minorenni, il-ftehim milħuq fil-medjazzjoni ma jeħux post is-sentenza tal-qorti u ma jorbotx lill-qorti, madanakollu l-qorti għandha tonora l-kontenut tad-deċiżjoni fi tmiem il-proċedimenti. Il-termini tal-ftehim jistgħu jkopru li ġej: apoloġija formali, kumpens għad-danni materjali u mhux materjali, servizz obbligatorju fil-komunità, obbligi lejn il-parti li sofriet it-telf, obbligi lejn is-soċjetà eċċ.

L-aħħar aġġornament: 25/09/2014

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Portugall

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma ssolvix it-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Kemm il-gvern u kemm il-professjonisti tal-liġi jagħrfu l-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Portugall għandu korp governattiv ċentralizzat responsabbli mir-regolamentazzjoni tal-attivitajiet ta’ medjazzjoni – id-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja (Direção-Geral da Política de Justiça).

Id-Direttorat Ġenerali huwa dipartiment tal-Ministeru tal-Ġustizzja, li jinsab:

Av. D. João II, Lote 1.08.01-E, Torre H, Pisos 2/3 1990-097 Lisbona.

Dettalji ta' kuntatt:

 • E-mail Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgpj.mj.pt
 • Telefown: (+351) 217924000
 • Faks: (+351) 217924048 jew 217924090.

Il-websajt tad-DĠ fiha l-biċċa l-kbira tal-informazzjoni dwar is-servizzi pubbliċi ta’ medjazzjoni, kif ukoll metodi ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim.

Hija ma tgħidlekx kif issib medjatur, għalkemm fiha listi ta' medjaturi. Ladarba jiġi deċiż li tintuża l-medjazzjoni, skont ir-regoli li jirregolaw is-servizzi pubbliċi ta’ medjazzjoni, jintgħażel awtomatikament medjatur.

Fil-Portugall m’hemm l-ebda organizzazzjoni mhux governattiva (NGO) li taħdem fil-qasam tal-medjazzjoni. Madankollu, hemm assoċjazzjonijiet privati li jipprovdu servizzi ta’ medjazzjoni u programmi ta’ taħriġ għall-medjaturi.

F'liema oqsma l-użu tal-medjazzjoni huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

L-użu tal-medjazzjoni huwa ammissibbli f'bosta oqsma.

Il-Portugall adotta miżuri għall-promozzjoni tal-użu tal-medjazzjoni f'oqsma speċifiċi tal-liġi, jiġifieri l-familja, l-impjiegi, materji kriminali, ċivili u kummerċjali.

Il-medjazzjoni familjari, tal-impjiegi u dwar materji kriminali għandhom l-istrutturi tagħhom, b’medjaturi speċjalizzati f’dawk l-oqsma. Il-medjazzjoni ċivili u kummerċjali ssir bħala parti minn proċess ġudizzjarju fi tribunali tat-talbiet iż-żgħar (Julgados de Paz - Kummissarji tal-Ġustizzja).

Il-medjazzjoni tista' ssir ukoll barra mill-ġuriżdizzjoni tal-qrati msemmija fuq, li hija magħrufa wkoll bħala medjazzjoni ekstraġudizzjarja. Madankollu, dan it-tip ta' medjazzjoni ma jsegwix l-istess proċeduri bħall-materji li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Kummissarji tal-Ġustizzja peress li, jekk ma jintlaħaqx ftehim matul il-medjazzjoni ekstraġudizzjarja, il-proċess ma jistax jittella' l-qorti għal deċiżjoni bħal fil-każ ta' medjazzjoni ċivili u kummerċjali, fejn ikollhom il-ġuriżdizzjoni l-Kummissarji tal-Ġustizzja.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

L-użu tal-medjazzjoni huwa għalkollox volontarju.

M’hemm l-ebda kodiċi nazzjonali ta’ mġiba għall-medjaturi. Il-medjaturi jwettqu l-attivitajiet tagħhom skont il-Kodiċi Ewropew ta’ Mġiba għall-Medjaturi, b'ċerti strutturi legali u amministrattivi li jiddefinixxu l-attivitajiet tagħhom u r-rekwiżiti biex wieħed jipprattika l-professjoni tiegħu. Hemm linji gwida dwar kif għandhom jitmexxew is-sessjonijiet ta’ medjazzjoni, il-metodi li jistgħu jintużaw biex ikun hemm komunikazzjoni kostruttiva jew rapport kostruttiv mal-partijiet, u l-mod li bih il-medjaturi jistgħu jipproponu soluzzjonijiet.

L-imġiba tal-medjaturi hija sorveljata minn sistema pubblika ta’ medjazzjoni; It-tip użat jiddependi mill-qasam li jaħdmu fih. Is-sistema pubblika għandha kumitat superviżorju li jissorvelja l-attività ta’ medjazzjoni. Il-kriterji applikati waqt it-taħriġ mogħti lill-medjaturi għandu l-għan li jdaħħal ftit ftit l-etika u l-prinċipji stabbiliti fil-Kodiċi Ewropew.

Kull qasam ta’ medjazzjoni– il-familja, l-impjiegi, l-oqsma kriminali, ċivili u kummerċjali – għandu l-qafas ġuridiku tiegħu b’linji gwida dwar kif titmexxa l-medjazzjoni.

Bħalissa, is-sistemi pubbliċi ta’ medjazzjoni, inkluża l-medjazzjoni ċivili u dik kummerċjali li ssir quddiem il-Kummissarji għall-Ġustizzja, għandhom l-għan li jsolvu t-tilwim fil-Portugall, permezz tal-proċeduri u tal-applikazzjonijiet ipprovduti mil-leġiżlazzjoni Portugiża.

Informazzjoni u taħriġ

Tista’ ssib informazzjoni fit-taqsima tal-medjazzjoni tal-websajt tad-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja.

Il-Portugall iżomm statistika dwar l-użu tal-medjazzjoni. Id-DĠ għall-Politika tal-Ġustizzja jżomm informazzjoni dwar l-għadd ta’ seduti ta’ medjazzjoni li nbdew, l-għadd li ntemmew b'soluzzjoni jew mingħajrha, u l-ħin li ħadet kull seduta.

Il-Portugall m’għandux korp nazzjonali ta’ taħriġ għall-medjaturi, li jiġu mħarrġa minn korpi privati. Dawn il-korsijiet ta' taħriġ huma approvati mill-Ministeru tal-Ġustizzja Portugiż. Biex ikunu approvati jridu jkunu jkopru ċertu għadd ta’ sigħat ta’ tagħlim, ċerti prattiki ta’ tagħlim, u kontenut speċifiku fil-programm li huma konformi mal-leġiżlazzjoni rilevanti.

Il-korpi privati li jħarrġu lill-medjaturi li japplikaw għall-inklużjoni fil-listi mfassla mid-DĠ għall-Politika għall-Ġustizzja jridu jissodisfaw il-kriterji tat-taħriġ. Il-programm ta’ taħriġ jiżgura li jkollhom il-kapaċità u l-kompetenza professjonali biex isolvu tilwim familjari, tal-impjiegi, kriminali u ċivili permezz tal-medjazzjoni.

Kemm tiswa l-medjazzjoni?

Meta qorti tiddeċiedi li tuża l-medjazzjoni f'tilwim familjari, b'konformità mal-Artikolu 147.C tal-Liġi li tirregola l-kustodja tat-tfal, ma titħallas l-ebda tariffa. Fil-każijiet l-oħra kollha trid titħallas tariffa, bla eċċezzjoni, ħlief f'każijiet fejn tingħata l-għajnuna legali.

Meta l-medjazzjoni ssir fuq inizjattiva tal-partijiet, l-ispejjeż għal kull parti jiddependu mis-suġġett tat-tilwima, kif ġej:

 • Medjazzjoni dwar il-familja: EUR 50 li jridu jitħallsu minn kull parti
 • Medjazzjoni kriminali: eżenti mit-tariffi meta tintalab mill-Prosekutur Pubbliku jew mill-imputat u mill-parti offiża
 • Medjazzjoni fil-qasam tal-impjiegi: EUR 50 li jridu jitħallsu minn kull parti
 • Medjazzjoni f'materji ċivili u kummerċjali: EUR 25 li trid titħallas minn kull parti (dan it-tip ta' medjazzjoni tista' ssir quddiem il-Kummissarju tal-Ġustizzja u, f'dak il-każ, din it-tariffa titħallas jekk tinstab soluzzjoni).

Meta partijiet bi problemi finanzjarji jkollhom iħallsu tariffi relatati mal-proċess ta' medjazzjoni, huma jistgħu jitolbu l-għajnuna legali u jiksbu eżenzjoni mill-korp kompetenti (l-awtoritajiet tas-sigurtà soċjali – Instituto de Segurança Social).

Ħoloq Utli

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttorat Ġenerali għall-Politika tal-Ġustizzja

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBord ta' Sorveljanza għat-Tribunali tat-Talbiet iż-Żgħar

L-aħħar aġġornament: 29/12/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Rumanija

Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwim permezz tal-Medjazzjoni? Din hija forma ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja Rumeni huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni, stabbilit bil-Liġi Nru. 192/2006 dwar il-medjazzjoni, huwa responsabbli mis-sorveljanza tal-medjazzjoni fir-Rumanija. Huwa entità legali awtonoma li jaġixxi fl-interess pubbliku u għandu l-kwartieri ġenerali tiegħu f’Bukarest.

Il-Liġi Nru. 192/2006 tipprovdi l-qafas leġiżlattiv għall-introduzzjoni tal-medjazzjoni, li fi ħdanu topera l-professjoni tal-medjazzjoni.

Il-membri tal-Kunsill tal-Medjazzjoni jiġu eletti mill-medjaturi u jkunu approvati mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja tar-Rumanija.

Ir-responsabbiltajiet prinċipali tal-Kunsill tal-Medjazzjoni huma li jadotta deċiżjonijiet fl-oqsma li ġejjin:

 • Jistabbilixxi standards għat-taħriġ fil-qasam tal-medjazzjoni, fuq il-bażi tal-aħjar prattika internazzjonali u jissorvelja l-konformità magħhom min-naħa tal-professjonisti;
 • Joħroġ l-awtorizzazzjonijiet għall-medjaturi u jżomm u jaġġorna l-Lista tal-Medjaturi;
 • Japprova l-kurrikula tat-taħriġ għall-medjaturi;
 • Jadotta l-Kodiċi Etiku u Deontoloġiku għall-medjaturi awtorizzati, kif ukoll ir-regolamenti rigward ir-responsabbiltà dixxiplinari tagħhom;
 • Jadotta regolament dwar l-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Kunsill tal-Medjazzjoni;
 • Jagħtu bidu għal proposti biex tkun emendata jew korelata l-leġiżlazzjoni dwar il-medjazzjoni.

Id-dettalji ta’ kuntatt tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni huma:

Indirizz: Cuza Vodă Street, 64, sector 4, Bucharest

Telefon: 004 021 315 25 28; 004 021 330 25 60; 004 021 330 25 61

Faks: 004 021 330 25 28

Indirizzi tal-posta elettronika (e-mail): Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasecretariat@cmediere.ro , Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaConsiliul_de_mediere@yahoo.com

Ir-Reġistru Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali tal-Medjaturi

Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni stabbilixxa r-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru Nazzjonali tal-Assoċjazzjonijiet Professjonali tal-Medjaturi. Dan ir-Reġistru jelenka l-organizzazzjonijiet mhux governattivi li jippromwovu l-medjazzjoni u jirrapreżentaw l-interessi professjonali tal-medjaturi.

Din li ġejja hija lista ta’ assoċjazzjonijiet professjonali attivi fis-servizzi tal-medjazzjoni:

Il-Bord tal-Medjaturi

Skont l-Artikolu 12 tal-Liġi Nru. 192/2006, il-medjaturi awtorizzati huma rreġistrati fil-“Bord tal-Medjaturi” ġestit mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni u ppubblikat fil-Ġurnal Uffiċjali Rumen, Parti I.

Tista’ ssib il-“Bord tal-Medjaturi” anki fis-sit elettroniċi uffiċjali tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni u tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja.

Il-lista ta’ medjaturi awtorizzati tinkludi informazzjoni dwar:

 • Is-sħubija tagħhom fl-assoċjazzjonijiet professjonali,
 • L-istituzzjoni minn fejn iggradwaw,
 • Il-programm ta’ taħriġ tal-medjazzjoni li segwew,
 • L-ilsna barranija li bihom jistgħu jmexxu s-servizzi ta’ medjazzjoni,
 • Id-dettalji ta’ kuntatt tagħhom.

Il-persuni li jkunu interessati li jsolvu t-tilwima tagħhom permezz tal-medjazzjoni jistgħu jikkuntattjaw lil medjatur fi żmien xahar mid-data tal-pubblikazzjoni tal-“Bord (Lista) tal-Medjaturi” fl-uffiċċji tal-qrati u fis-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja.

Il-Kunsill tal-Medjazzjoni huwa legalment obbligat li jaġġorna b’mod regolari – mill-inqas darba fis-sena – il-Bord (Lista) tal-Medjaturi, u li jikkomunika l-aġġornamenti lill-qrati, lill-awtoritajiet tal-gvernijiet lokali u lill-Ministeru tal-Ġustizzja.

F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

L-Artikolu 2 tal-Liġi Nru. 192/2006 jippermetti li l-partijiet jagħmlu użu mill-medjazzjoni f’tilwim relatat ma’ kwistjonijiet ċivili jew penali, ma’ kwistjonijiet familjari u ma’ oqsma oħrajn tal-liġi bla ħsara għad-dispożizzjonijiet legali. It-tilwim li jikkonċerna lill-konsumaturi, u tilwim ieħor suġġett għal drittijiet li jistgħu jiġu rrinunzjati, ukoll jista’ jiġi solvut permezz tal-medjazzjoni. Madankollu, kwistjonijiet marbuta ma’ drittijiet personali u ma’ drittijiet li ma jistgħux jiġu rrinunzjati ma jistgħux ikunu suġġetti għal medjazzjoni.

Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

L-użu tal-medjazzjoni huwa volontarju. M’hemm l-ebda obbligu li l-partijiet ifittxu s-servizzi ta’ medjazzjoni, u fi kwalunkwe fażi jistgħu jagħżlu li ma jieħdux sehem fil-medjazzjoni. Fi kliem ieħor, fi kwalunkwe ħin il-partijiet huma liberi li jfittxu mezzi oħrajn biex isolvu t-tilwima tagħhom, bħal proċedimenti f’qorti jew arbitraġġ. Il-partijiet interessati jistgħu jikkuntattjaw lil medjatur qabel ma jitilgħu l-qorti, imma anki waqt il-proċedimenti tal-qorti.

Madankollu, diversi dispożizzjonijiet legali nazzjonali fil-qasam tal-medjazzjoni jobbligaw lill-imħallfin, f’ċerti każijiet, jinformaw lill-partijiet bil-possibbiltà li jagħżlu l-medjazzjoni u l-vantaġġi li huma jagħmlu dan. F’każijiet oħrajn, jiġu offruti numru ta’ inċentivi finanzjarji lill-partijiet li jagħżlu l-medjazzjoni jew proċedimenti oħrajn ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim.

Fis-17 ta’ Frar 2007, il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni approva l-Kodiċi Etiku u Deontoloġiku għall-medjaturi. Il-Kodiċi jorbot lill-medjaturi kollha inklużi fil-Bord tal-Medjaturi.

Informazzjoni u taħriġ

Is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni huwa s-sors prinċipali ta’ informazzjoni dwar il-medjazzjoni fir-Rumanija.

It-taħriġ dwar il-medjazzjoni huwa pprovdut biss mis-settur privat, imma l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni għandu r-responsabbiltà li jagħti l-awtorizzazzjoni lill-fornituri tal-korsijiet tat-taħriġ sabiex ikun żgurat li l-korsijiet kollha joffru taħriġ tal-istess standard.

Fis-sit elettroniku uffiċjali tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni hija inkluża anki lista ta’ fornituri ta’ programmi ta’ taħriġ.

Il-korsijiet ta’ taħriġ isiru b’mod regolari. Bħalissa hemm programm ta’ taħriġ li jagħmilha ta’ kors inizjali ta’ taħriġ għall-medjaturi (80 siegħa). Il-programm jistabbilixxi għanijiet ta’ tagħlim, ħiliet li għandhom jiġu żviluppati sa tmiem il-programm u metodi ta’ evalwazzjoni. It-tmien (8) fornituri awtorizzati mill-Kunsill tal-Medjazzjoni huma responsabbli mill-iżvilupp ta’ materjal u ta’ eżerċizzji ta’ appoġġ skont il-qafas stabbilit mill-programm nazzjonali ta’ taħriġ.

X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

Il-medjazzjoni mhix mingħajr ħlas; il-livell ta’ ħlas huwa suġġett għal ftehim bejn medjatur privat u l-partijiet.

Bħalissa, l-awtoritajiet lokali jew nazzjonali ma jipprovdu l-ebda appoġġ legali jew finanzjaru sabiex ikunu pprovduti servizzi ta’ medjazzjoni.

Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE toħloq il-possibbiltà li wieħed jitlob li l-kontenut ta’ ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jkun jista’ jiġi infurzat. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw dan lill-Kummissjoni tal-qrati jew lill-awtoritajiet l-oħra li huma kompetenti biex jirċievu t-talbiet.

Ir-Rumanija għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni.

L-aħħar aġġornament: 10/06/2013

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Slovenja

Minflok toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva ta’ tilwim (ADR), li permezz tagħha il-medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima sabiex jilħqu ftehim. Il-gvern u dawk il-professjonisti li jeżerċitaw fil-qasam tal-ġustizzja fis-Slovenja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

Lil min għandek tikkuntattja?

  L-Att dwar ir-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim fil-Materji Ġuridiċi (ZARSS, il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja Nru 97/09 u 40/12 – ZUJF), li ġie adottat fid-19 ta’ Novembru 2009 u li daħal fis-seħħ fil-15 ta' Ġunju 2010, jirrikjedi li l-qrati tal-prim istanza u tat-tieni istanza jadottaw u jdaħħlu fis-seħħ programm ta' riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim biex il-partijiet ikollhom mezzi alternattivi ta' riżoluzzjoni fit-tilwim dwar materji kummerċjali, tax-xogħol u familjari u materji ta' liġi ċivili oħrajn. Skont dan il-programm il-qrati huma obbligati li jippermettu lill-partijiet jużaw il-medjazzjoni barra minn forom oħra ta' riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim.

  Il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Amministrazzjoni Pubblika jżomm Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidareġistru ċentrali tal-medjaturi li jaħdmu fil-qrati skont il-programmi ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim.

  Diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi (NGOs) huma attivi fil-qasam tal-medjazzjoni::

  Kunsill għar-Riżoluzzjoni Alternattiva tat-Tilwim jopera taħt l-awspiċji tal-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Amministrazzjoni Pubblika. Il-Kunsill twaqqaf f’Marzu 2009 u huwa korp ċentralizzat, indipendenti u espert tal-Ministeru, bi rwol ta' koordinazzjoni u ta' konsultazzjoni.

   F'liema qasam jista' jsir użu mill-medjazzjoni jew liema huwa l-qasam fejn l-użu tal-medjazzjoni huwa l-aktar komuni?

   Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa ammissibbli f’materji ċivili, familjari, kummerċjali, tax-xogħol u materji oħra relatati mal-proprjetà, fir-rigward ta’ pretensjonijiet li jistgħu jitwarrbu u jiġu solvuti mill-partijiet. Il-medjazzjoni hija ammissibbli wkoll f’materji oħra, sakemm ma tiġix eskluża mil-liġi.

   Il-medjazzjoni hija komuni l-aktar fi kwistjoni ċivili, tal-familja u fi kwistjonijiet kummerċjali.

   Hemm xi regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

   Ir-rikors għall-medjazzjoni huwa volontarju. L-Att dwar il-Medjazzjoni fil-Materji Ċivili u Kummerċjali (ZMCGZ, il-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tas-Slovenja Nru 56/08) jirreferi għall-medjazzjoni b’mod ġenerali, jiġifieri l-medjazzjoni relatata mal-proċeduri ġudizzjarji u l-medjazzjoni ekstraġudizzjarja. Dan jistabbilixxi biss ir-regoli bażiċi għall-proċeduri tal-medjazzjoni, li f’każijiet oħra jkunu rregolati minn mekkaniżmi awtoregolatorji. Pereżempju, huwa jistabbilixxi fejn tibda u tispiċċa l-medjazzjoni, min jaħtar il-medjatur, ir-regoli bażiċi tal-kondotta tal-medjatur, l-għamla tal-ftehim dwar ir-riżoluzzjoni tat-tilwim, kif jista’ jiġi żgurat li din tiġi infurzata, eċċ. Il-partijiet jiddevjaw mid-dispożizzjonijiet tal-Att, barra mid-dispożizzjonijiet li jirregolaw il-prinċipju tal-imparzjalità tal-medjatur u l-impatt tal-medjazzjoni fuq il-perjodi ta' preklużjoni u ta' limitazzjoni.

   L-Assoċjazzjoni Slovena tal-Medjaturi adottat kodiċi ta' kondotta għall-medjaturi, iżda dan japplika biss għall-membri ta' din l-Assoċjazzjoni.

   Informazzjoni u taħriġ

   Tista’ ssib l-informazzjoni rilevanti dwar il-medjazzjoni u dwar kif tikkuntattja medjatur fuq diversi websajts ta’ NGOs. Dawn jinkludu:

   It-taħriġ għall-medjaturi jingħata minn diversi NGOs u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamiċ-Ċentru tal-Edukazzjoni Ġudizzjarja fil-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Amministrazzjoni Pubblika.

   X'inhuwa l-kost tal-medjazzjoni?

   Għalissa l-medjazzjoni fil-qrati li ssir skont ZARSS fit-tilwim li jinqala’ mir-relazzjonijiet bejn il-ġenituri u l-ulied u fit-tilwim dwar il-liġi tax-xogħol minħabba terminazzjoni ta' kuntratt tax-xogħol, hija bla ħlas għall-partijiet; il-partijiet iħallsu biss għall-avukati tagħhom. Fit-tilwim l-ieħor kollu, minbarra t-tilwim kummerċjali, il-qorti tkopri t-tariffa tal-medjatur għall-ewwel tliet sigħat tal-medjazzjoni.

   L-organizzazzjonijiet privati jitolbu diversi tariffi għall-medjazzjoni.

   Huwa possibbli li l-ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni jiġi infurzat ?

   Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni, fih innifsu mhuwiex direttament infurzabbli. Madankollu, il-partijiet jistgħu jaqblu li l-ftehim dwar ir-riżoluzzjoni tat-tilwim jieħu l-għamla ta’ protokoll notarili li jkun direttament infurzabbli, riżoluzzjoni fil-qorti jew deċiżjoni ta' arbitraġġ ibbażata fuq ir-riżoluzzjoni.

   Ħoloq relatati

   L-aħħar aġġornament: 23/03/2018

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Slovakkja

   Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja tas-Slovakkja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Is-sit elettroniku tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja Slovakk għandu Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidataqsima iddedikata lill-medjazzjoni, disponibbli biss bl-Islovakk.

   F'liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

   Il-mekkaniżmi ta’ medjazzjoni huma deskritti fl-Att Nru 420/2004 dwar il-medjazzjoni li jemenda liġijiet partikolari, kif emendati, li jirregola:

   • il-prestazzjoni tal-medjazzjoni,
   • il-prinċipji bażiċi tal-medjazzjoni, u
   • l-organizzazzjoni u l-effetti tal-medjazzjoni.

   Dan l-Att japplika għal kunflitti li jseħħu f'relazzjonijiet regolati mill-liġi ċivili, tal-familja, il-kuntratti kummerċjali, u l-liġi tax-xogħol.

   Il-medjazzjoni hija proċediment ta’ barra mill-qorti li permezz tiegħu l-medjatur jipprova jsolvi kunflitt ġej minn relazzjoni kuntrattwali jew relazzjonijiet ġuridiċi oħra. Hija proċedura fejn żewġ partijiet jew iktar għal tilwima jiġu assistiti minn medjatur sabiex isibu soluzzjoni għat-tilwima.

   It-tielet sentenza tat-Taqsima 99 (1) tal-Att Nru 99/1963 Regoli tal-Proċedura Ċivili, kif emendat, tinqara kif ġej: "Jekk ikunu jippermettu ċ-ċirkostanzi tal-każ, qabel l-ewwel seduta ta' smigħ u matul il-proċedimenti, il-qorti tista' tistieden lill-partijiet sabiex jattednu għal laqgħa ta' informazzjoni ma' medjatur imniżżel fir-Reġistru tal-Medjaturi sabiex ifittxu jsibu soluzzjoni għat-tilwima tagħhom permezz tal-medjazzjoni."

   Informazzjoni u taħriġ

   It-taqsima dwar Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidail-medjazzjonitas-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Slovakk tipprovdi informazzjoni dwar il-medjazzjoni bis-Slovakk. Tista’ ssib iktar informazzjoni fis-sit elettroniku tan- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNetwork Ġudizzjarju Ewropew.

   X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

   Il-medjazzjoni hija servizz bi ħlas. Il-ħlas tal-medjatur isir individwalment u ġeneralment ikun ibbażat fuq rata fis-siegħa jew fuq rata fissa. Il-medjazzjoni hija attività kummerċjali u m’hemmx spejjeż iffissati minn qabel.

   Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2008/52/KE tippermetti li dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni ikun jista’ jiġi infurzat.. L-Istati Membri għandhom jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet l-oħra li huma kompetenti jirċievu talbiet bħal dawn.

   Il-medjazzjoni fis-Slovakkja hija proċess informali, volontarju u kunfidenzjali biex jissolvew il-kunflitti barra mill-qorti permezz ta’ medjatur. L-għan tal-medjazzjoni huwa li jintlaħaq ftehim li jkun aċċettabbli għaż-żewġ partijiet.

   Il-ftehim li jirriżulta mill-proċedura ta' medjazzjoni jrid jitniżżel bil-miktub. Dan japplika primarjament għall-partijiet involuti fil-ftehim u jorbothom. Fuq il-bażi tal-ftehim, il-parti intitolata tista’ tapplika għal infurzar ġudizzarju tad-deċiżjoni jew biex din tiġi eżegwita, sakemm il-ftehim ikun:

   • imfassal fil-forma ta’ att notarili;
   • -approvat bħala konċiljazzjoni fil-qorti minn entità ta’ arbitraġġ.

   Jekk il-medjazzjoni ma twassal għall-ebda ftehim, il-kwistjoni tista’ titkompla fil-qorti.

   Ħoloq relatati

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Slovakka

   L-aħħar aġġornament: 18/03/2019

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Finlandja

   Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fil-Finlandja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Il-ġestjoni, il-gwida u s-superviżjoni ġenerali tal-medjazzjoni f’kawżi kriminali u f’ċerti kawżi ċivili huma r-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali. L-uffiċċji provinċjali tas-saħħa tal-Istat iridu jiżguraw li s-servizzi ta’ medjazzjoni jkunu disponibbli u jiġu implimentati b’mod xieraq fil-partijiet kollha tal-pajjiż.

   Tista’ ssib iktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni fis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIstitut Nazzjonali tas-Saħħa u tal-Benesseri (THL).

   Is-servizzi ta’ medjazzjoni konnessi mal-qrati jiġu ġestiti mill-qrati Distrettwali. Il-Qrati Distrettwali jistgħu jiddeċiedu li jagħtu bidu għal medjazzjoni f’tilwim ċivili. L-iskop tal-medjazzjoni huwa li l-partijiet għal tilwima jingħataw għajnuna sabiex tinstab soluzzjoni li tkun aċċettabbli għalihom it-tnejn. Għaldaqstant, ir-riżultati miksuba permezz tal-medjazzjoni ġeneralment ikunu bbażati iktar fuq dak li huwa raġonevoli f’ċerti ċirkustanzi milli fuq l-applikazzjoni stretta tal-liġi. Iktar informazzjoni dwar il-qrati Distrettwali hija disponibbli mis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit Elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja Finlandiż. Huwa wkoll disponibbli ktejjeb fuq il-medjazzjoni ġudizzjarja.

   F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

   Il-medjazzjoni tintuża kemm fi kwistjonijiet ċivili kif ukoll fi kwistjonijiet kriminali.

   Il-medjazzjoni tintuża l-iktar fit-tilwim ċivili, partikolarment f’kawżi ċivili minuri. Madankollu, mhux it-tilwim ċivili kollu għandu jkun suġġett għal medjazzjoni konnessa mal-qrati. It-tilwim li jikkonċerna l-konsumaturi, pereżempju, jista’ jiġi ġestit minn konsulent tal-konsumaturi u mill-Bord tal-Ilmenti tal-Konsumaturi. Madankollu, għall-kwistjonijiet kriminali, hemm proċedura speċifika għall-medjazzjoni.

   Il-kwistjonijiet u t-tilwim ċivili li jitressqu quddiem il-qrati ġenerali jistgħu jkunu suġġetti għal medjazzjoni kif inhu stabbilit fl-istatut dwar il-medjazzjoni konnessa mal-qrati (Att 663/2005). L-għan tal-medjazzjoni konnessa mal-qrati hija l-ftehim bonarju tat-tilwim. Il-prerekwiżiti għal medjazzjoni konnessa mal-qrati huma li l-kwistjoni tkun tista’ tiġi suġġetta għall-medjazzjoni u li l-medjazzjoni tkun adattata fid-dawl tat-talbiet tal-partijiet. Waħda mill-partijiet għal tilwima jew iż-żewġ partijiet jistgħu jagħmlu applikazzjoni bil-miktub qabel ma jmorru quddiem qorti. L-applikazzjoni trid tiġi ppreżenata bil-miktub, u trid tindika s-suġġett tat-tilwima u x’differenza hemm bejn il-pożizzjonijiet tal-partijiet. Barra minn hekk, iridu jingħataw raġunijiet għaliex il-kwistjoni tista’ tkun suġġetta għal medjazzjoni.

   Il-konċiljazzjoni (medjazzjoni) tista’ tintuża anki f’kawżi ċivili fejn mill-inqas waħda mill-partijiet tkun persuna fiżika. Il-kawżi ċivili, madankollu, ħlief dawk li jinvolvu talbiet għad-danni bbażati fuq reat, jistgħu jiġu rrinvijati għall-konċiljazzjoni biss jekk it-tilwima tkun waħda minuri, meta jiġu kkunsidrati s-suġġett u t-talbiet li saru fil-kawża. Dak li jipprovdi l-istatut dwar il-konċiljazzjoni fil-kawżi kriminali japplika, kif ikun xieraq, għall-konċiljazzjoni fil-kawżi ċivili.

   Il-konċiljazzjoni tista’ titwettaq ma’ partijiet li jkunu esprimew personalment u volontarjament il-qbil tagħhom rigward il-konċiljazzjoni. Dawn iridu jkunu jistgħu jifhmu din xi tfisser u x’inhuma s-soluzzjonijiet li jistgħu jinstabu permezz tal-proċess ta’ konċiljazzjoni. B’hekk, qabel ma l-partijiet jaqblu li jużaw il-proċess ta’ konċiljazzjoni, iridu jiġu spjegati lilhom id-drittijiet li għandhom rigward il-konċiljazzjoni u l-pożizzjoni tagħhom fil-proċess ta’ konċiljazzjoni. Kull parti jkollha d-dritt li tirtira l-qbil tagħha fi kwalunkwe ħin waqt il-proċess ta’ konċiljazzjoni.

   Il-persuni taħt l-età jridu juru l-qbil tagħhom mal-konċiljazzjoni personalment. Barra minn hekk, il-parteċipazzjoni ta’ persuna taħt l-età fil-konċiljazzjoni teħtieġ il-qbil tal-gwardjan tiegħu jew tagħha jew ta’ rappreżentanti legali oħrajn. Adulti li ma jkunux legalment kompetenti jistgħu jipparteċipaw fil-konċiljazzjoni jekk jifhmu t-tifsira tal-kawża u jekk jagħtu l-qbil personali tagħhom mal-proċess.

   Il-konċiljazzjoni tista’ tintuża għal reati li jiġu kkunsidrati bħala eliġibbli għall-konċiljazzjoni, fejn jitqiesu n-natura u l-metodu tar-reat, ir-relazzjoni bejn is-suspettat u l-vittma u kwistjonijiet oħrajn marbuta mar-reat kollu. Ir-reati li jinvolvu vittmi taħt l-età ma għandhomx jiġu rrinvijati għall-konċiljazzjoni jekk il-vittma tkun teħtieġ protezzjoni speċjali minħabba n-natura tar-reat jew minħabba l-età tagħha.

   L-uffiċċji tal-medjazzjoni jirċievu talbiet għal medjazzjoni u jikkooperaw ma’ diversi awtoritajiet matul il-proċess kollu tal-medjazzjoni. Kull każ ta’ medjazzjoni jiġi assenjat lil medjatur volontarju magħżul minn professjonisti li jaħdmu fl-uffiċċju ta’ medjazzjoni. Il-medjaturi jieħdu f’idejhom każijiet ta’ medjazzjoni u l-elementi prattiċi relatati f’kooperazzjoni mal-uffiċċju ta’ medjazzjoni. L-istaff tal-uffiċċju jiggwida u jissuperviżjona lill-medjaturi f’xogħolhom.

   Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

   Fi kwistjonijiet kriminali, il-konċiljazzjoni tista’ ssir biss bejn partijiet li jkunu esprimew personalment u volontarjament il-qbil tagħhom mal-konċiljazzjoni u jkunu kapaċi jifhmu t-tifsira tagħha u s-soluzzjonjiet li jinstabu permezz tal-proċess ta’  konċiljazzjoni. Fi kwistjonijiet ċivili (medjazzjoni konnessa mal-qrati), biex jinbeda l-proċess ta’ medjazzjoni jkun meħtieġ il-kunsens tal-partijiet kollha.

   Fil-Finlandja, hemm kodiċi nazzjonali ta’ kondotta għall-medjaturi, b’kodiċijiet ta’ kondotta settorjali għall-medjaturi (eż. skont il-qasam ta’ speċjalizzazzjoni, ngħidu aħna, medjaturi fil-qasam tal-liġi tal-familja, fil-qasam mediku, jew f’dak tal-kostruzzjoni).

   Informazzjoni u taħriġ

   Ktejjeb dwar il-medjazzjoni ġudizzjarja konnessa mal-qrati huwa disponibbli mis-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMinisteru tal-Ġustizzja Finlandiż.

   L-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa u tal-Benesseri (THL) jorganizza taħriġ għall-medjaturi.

   L-istitut jikkompila anki informazzjoni statistika dwar il-medjazzjoni fil-kawżi kriminali u ċivili, jimmonitorja u jwettaq riċerka dwar l-attivitajiet ta’ medjazzjoni, u jikkoordina l-isforzi ta’ żvilupp f’dan il-qasam. Din il-ħidma hija appoġġjata mill-Bord Konsultattiv dwar il-Medjazzjoni fil-Kawżi Kriminali u Ċivili.

   X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

   Il-medjazzjoni fil-kawżi kriminali hija servizz mingħajr ħlas. Din tippermetti li l-vittma ta’ reat u min iwettaq ir-reat jiltaqgħu permezz ta’ medjatur imparzjali sabiex jiddiskutu d-dannu mentali u materjali li sar lill-vittma u jaqblu dwar miżuri sabiex jinstab rimedju għad-dannu (Att 1016/2005).

   Il-medjazzjoni tinvolvi inqas spejjeż minn kawża l-qorti għall-partijiet ikkonċernati. Kull parti tħallas biss l-ispejjeż tagħha u mhix obbligata tħallas l-ispejjeż tal-parti opposta. Jekk il-partijiet jixtiequ dan, jistgħu jqabbdu konsulent legali. Huwa wkoll possibbli li parti tapplika għall-għajnuna legali fl-uffiċċju tal-għajnuna legali.

   F’medjazzjoni ġudizzjarja, huwa l-imħallef tal-qorti distrettwali li jagħmilha ta’ medjatur. Fil-fatt, il-medjazzjoni f’tilwim hija waħda mill-kompiti ordinarji ta’ mħallef. Jekk il-kawża teħtieġ għarfien speċifiku f’xi qasam partikolari, il-medjatur, bil-qbil tal-partijiet, jista’ jqabbad assistent li jitħallas mill-partijiet.

   Għal medjazzjoni ġudizzjarja jintalab xi ħlas, l-istess bħal kull proċedura oħra ġestita mill-qorti.

   Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

   Id-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDirettiva 2008/52/KE tippermetti li dawk involuti f’tilwima jitolbu li ftehim bil-miktub li jirriżulta mill-medjazzjoni jiġi infurzat. L-Istati Membri għandhom jinfurmaw lill-Kummissjoni liema huma dawk il-qrati u l-awtoritajiet kompetenti l-oħra li jistgħu jirċievu t-talbiet.

   Il-Finlandja għadha ma kkomunikatx din l-informazzjoni.

   Links relatati

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaOpuskolu dwar il-medjazzjoni ġudizzjarja, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaSit elettroniku dwar il-medjazzjoni (L-Istitut Nazzjonali tas-Saħħa u tal-Benesseri (THL))

   L-aħħar aġġornament: 14/10/2018

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
   Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Svezja

   Jekk inti involut f'tilwima ġuridika ċivili, għalfejn ma tippruvax issolviha bil-medjazzjoni, minflok tmur il-qorti? Il-medjazzjoni hija miżura alternattiva għas-soluzzjoni tat-tilwim (AST), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f'tilwima jilħqu ftehim. Il-gvern u l-professjonisti tal-ġustizzja fl-Isvezja huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni. Il-medjazzjoni tista' wkoll tintuża f'każijiet kriminali, iżda mhijiex sanzjoni tar-reat u qatt ma tista' tissostitwixxi preċedimenti kriminali. L-għan tal-medjazzjoni f'każijiet kriminali huwa li tagħti lit-trasgressur fehim aħjar tal-konsegwenzi tar-reat u tagħti lill-vittma l-opportunità jipproċessa l-esperjenzi tiegħu jew tagħha.

   Medjazzjoni f'każijiet ċivili

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Ma hemmx korp ċentrali li jirregola l-professjoni ta' medjatur. Madankollu, għal informazzjoni dwar il-medjazzjoni tista' tiġi kkuntattjata Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidal-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Qrati (Domstolsverket). L-Amministrazzjoni Nazzjonali tal-Qrati lestiet ukoll lista ta' persuni li wrew ix-xewqa li jimmedjaw fil-qrati, liema lista tinsab Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.domstol.se/.

   Fi kwistjonijiet kummerċjali, il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Kummerc ta' Stokkolma (Stockholms handelskammare) u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKamra tal-Kummerc u l-Industrija tal-Punent tal-Isvezja (Västsvenska industri- och handelskammaren) iwettqu ħidma fil-qasam tal-medjazzjoni.

   F'liema qasam tista' ssir medjazzjoni u/jew liema qasam huwa l-aktar komuni?

   Il-medjazzjoni hija permessa f'diversi oqsma, iżda hija l-aktar komuni fi kwistjonijiet ta' liġi ċivili.

   Hemm possibbiltà li tintuża l-medjazzjoni matul il-proċediment tal-qorti.

   Hemm xi regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

   L-użu tal-medjazzjoni huwa totalment volontarju. Ma hemm l-ebda regola speċifika, bħal ngħidu aħna kodiċijiet ta' kondotta għall-medjaturi.

   Informazzjoni u taħriġ

   Ma hemm l-ebda informazzjoni speċifika dwar taħriġ fil-medjazzjoni u l-ebda korp nazzjonali ta' taħriġ għall-medjaturi.

   Kemm tiswa l-medjazzjoni?

   Il-medjazzjoni mhijiex b'xejn; il-ħlas huwa soġġett għal ftehim bejn il-medjatur privat u l-partijiet. L-ispiża tal-medjazzjoni tinqasam l-istess bejn il-partijiet.

   Medjazzjoni f'każijiet kriminali

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Mill-1 ta' Jannar 2008 l-awtoritajiet lokali Svediżi kollha saru meħtieġa joffru medjazzjoni jekk xi ħadd taħt il-21 iwettaq reat. Kemm il-pulizija kif ukoll l-awtorità lokali jistgħu jieħdu l-inizjattiva jsaqsu lit-trasgressur jekk huwiex interessat jieħu sehem f'medjazzjoni.

   F'liema qasam tista' ssir medjazzjoni u/jew liema qasam huwa l-aktar komuni?

   Il-medjazzjoni tista' tintuża ma' trasgressuri ta' kwalunkwe età u fi kwalunkwe stadju tal-proċess ġudizzjarju. L-Att tal-Medjazzjoni ma jpoġġi l-ebda limitu massimu għal-età, iżda mill-1 ta' Jannar 2008 l-awtoritajiet lokali Svediżi kollha saru meħtieġa joffru medjazzjoni jekk ir-reat ikun sar minn xi ħadd taħt il-21.

   Hemm xi regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

   Il-medjazzjoni mhijiex parti mill-kastig. Japplikaw il-kundizzjonijiet li ġejjin:

   • Trid tkun volontarja miż-żewġ naħat.
   • Ir-reat irid ikun ġie rrapportat lill-pulizija u t-trasgressur ikun ammetta l-ħtija.
   • Il-medjazzjoni trid titqies kif xieraq skont iċ-ċirkostanzi.

   Informazzjoni u taħriġ

   L-Att jeżiġi li dawk li jinħatru bħala medjaturi jkunu kompetenti u onesti. Iridu wkoll ikunu imparzjali.

   Aktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni tista' tinkiseb mingħand l-awtoritajiet lokali jew il-Kunsill Nazzjonli tal-Prevenzjoni tal-Kriminalità (Brottsförebyggande rådet).

   Kemm tiswa l-medjazzjoni?

   Il-Medjazzjoni hija bla ħlas kemm għall-vittma kif ukoll għat-trasgressur.

   L-aħħar aġġornament: 18/03/2013

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - L-Ingilterra u Wales

   Minflok ma titla’ l-qorti, għaliex ma tipprovax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim (ADR), li permezz tagħha medjatur newtrali jassisti lil dawk involuti f’tilwima biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-professjonisti fil-qasam tal-ġustizzja tal-Ingilterra u Wales jagħrfu l-vantaġġi tal-medjazzjoni u huma impenjati għall-promozzjoni u l-użu tal-medjazzjoni biex jissolva t-tilwim bħala alternattiva għall-qorti, f'każijiet adatti.  Il-każ tiegħek jista' jkun eliġibbli li jkun iffinanzjat mill-għajnuna legali (dment li jissodisfa l-kriterji ta' kwalifika normali).

   Lil min nikkuntattja?

   Il-Ministeru tal-Ġustizzja huwa responsabbli għall-politika tal-medjazzjoni ċivili u familjari, inkluża l-promozzjoni tagħha peress li din tgħodd biss fl-Ingilterra u Wales.

   Il-Medjazzjoni Ċivili

   Sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-medjazzjoni riferita mill-qorti fit-tilwim ċivili (minbarra t-tilwim familjari fil-ġuriżdizzjoni tal-Ingilterra u Wales), il-Ministeru tal-Ġustizzja u s-Servizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha (HMCTS) stabbilixxew żewġ proċessi ta' medjazzjoni ċivili li bis-saħħa tagħhom il-partijiet jistgħu jsolvu t-tilwim skont il-valur tat-talba. Is-Servizz ta' Medjazzjoni tat-Talbiet iż-Żgħar huwa servizz intern ipprovdut u mmexxi mill-HMCTS, fir-rigward tal-kawżi li jitqiesu bħala talbiet żgħar. Ġeneralment dan ifisser kawżi ta' inqas minn GBP 10 000. Għal kawżi ta' valur ogħla, iktar minn GBP 10 000, il-Ministeru tal-Ġustizzja ħadem mal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni Ċivili (CMC) biex tiġi introdotta skema ta' akkreditament li permezz tagħha l-organizzazzjonijiet li jipprovdu medjazzjoni jistgħu japplikaw biex ikunu inklużi fid-direttorju tal-medjazzjoni ċivili u biex il-qrati jirreferulhom il-partijiet f'każijiet adatti. Is-CMC hija organizzazzjoni li tirrappreżenta lil dawk li jipprovdu medjazzjoni ċivili u kummerċjali.

   Il-Medjazzjoni Familjari

   Dwar it-tilwim tal-familja, il-medjazzjoni hija rregolata minnha nfisha, u tikkonsisti f’għadd ta’ organizzazzjonijiet ta’ membri jew korpi ta’ akkreditament li l-medjaturi jkunu affiljati magħhom. Dawn il-korpi amalgamaw biex jifformaw il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKunsill tal-Medjazzjoni tal-Familja (FMC) biex jarmonizzaw l-istandards fil-medjazzjoni tal-familja. Funzjoni oħra tal-FMC hija li jirrappreżenta lill-organizzazzjonijiet tal-membri fondaturi u lill-prattikanti fil-medjazzjoni tal-familja b’mod ġenerali fir-relazzjonijiet tal-professjoni mal-gvern.

   L-FMC huwa korp mhux governattiv, iżda għandu rwol ċentrali fost l-organizzazzjonijiet membri tiegħu, li huma kollha organizzazzjonijiet/għaqdiet mhux governattivi u membri fundaturi tal-FMC. L-aktar prominenti fost dawn huma:

   • ADR Group
   • Family Mediators Association
   • National Family Mediation
   • College of Family Mediators
   • Resolution
   • The Law Society

   Il-gvern ma għandu l-ebda pjanijiet bħalissa li jwaqqaf korp regolatorju fir-rigward tal-medjazzjoni ċivili u familjari.

   Tista' ssib medjatur ċivili akkreditat fid-direttorju tal-medjazzjoni ċivili, li jinsab fis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tal-ġustizzja. Tista' tfittex id-direttorju għal medjatur fil-lokalità tiegħek; u l-ispiża tal-medjazzjoni tkun ibbażata fuq tariffa fissa, skont il-valur tat-tilwima.  Għall-partijiet li ma jaffordjawx l-ispiża tal-medjazzjoni hemm servizz ta' medjazzjoni bla ħlas għal dawk eliġibbli, ipprovut minn LawWorks.  LawWorks jistgħu jkunu kkuntattjati fuq in-numru 01483 216 815 jew permezz tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku ta' LawWorks.

   Fis-sit elettroniku GovUK (li qabel kien DirectGov) hemm għodda ta' tfittxija għal servizz tal-medjazzjoni familjari u li ssibha hawn: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaGħodda ta' Tfittxija għal Servizz tal-Medjazzjoni Familjari.  Kun af li ma għadx hemm Helpline tal-Medjazzjoni Familjari.

   Tista' ssib iktar tagħrif dwar l-għajnuna legali, inkluż intix eliġibbli għall-għajnuna legali fis-Servizz ta' Informazzjoni l-ġdid dwar l-Għajnuna Legali fis-sit Gov.UK f'Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacheck-legal-aid

   F’liema qasam huwa ammissibbli u/jew l-aktar komuni l-użu tal-medjazzjoni?

   Il-medjazzjoni tista' tintuża biex issolvi firxa wiesgħa ta' tilwim ċivili u kummerċjali ta' kuljum – fosthom kwistjonijiet ta' djar, tilwim kummerċjali, tilwim fil-post tax-xogħol, talbiet żgħar, talbiet dwar djun, tilwim dwar il-fruntieri, tilwim dwar l-impjiegi, tilwim kuntrattwali, kawżi dwar tidrib personali u negliġenza kif ukoll tilwim komunitarju bħal kwistjonijiet ta' fastidju.

   Il-medjazzjoni tista' tintuża wkoll fir-rigward ta' tilwim familjari, inkluż għal divorzju, annullament, annullament ta' sħubija ċivili, applikazzjonijiet skont l-Att dwar it-Tfal, inklużi kuntatt u residenza. Mhix ristretta għal dawk li kienu sħab jew miżżewġin.  Pereżempju, nanniet jistgħu jużaw il-medjazzjoni familjari biex jgħinhom jaslu għal ftehim dwar l-arranġamenti biex ikomplu r-relazzjoni tagħhom mat-tfal tat-tfal tagħhom.

   Hemm regoli speċifiċi li għandhom jiġu segwiti?

   Il-proċedura tal-medjazzjoni ċivili

   Il-medjazzjoni ċivili mhijiex irregolata mil-liġi, u lanqas ma hija prerekwiżit għall-proċedimenti fil-qorti. Madankollu l-partijiet f’kawżi ċivili huma meħtieġa jikkunsidraw il-medjazzjoni b’mod serju qabel ma jmorru l-qorti.

   Ir-regoli dwar il-proċedura ċivili (CPR) jirregolaw il-prattika u l-proċedura li għandhom jiġu segwiti fit-taqsimiet ċivili tal-Qorti tal-Appell, il-Qorti Superjuri, u l-Qrati tal-Kontej. Is-CPR għandhom kodiċi proċedurali, li l-għan ewlieni tiegħu huwa li jgħin lill-qrati jittrattaw il-kawżi b’mod ġust. Parti minn dan l-għan ewlieni jeħtieġ li l-qorti ġġestixxi l-kawżi b'mod attiv. Dan jinkludi li tħeġġeġ lill-partijiet involuti jużaw proċedura ta’ soluzzjoni alternattiva tat-tilwim jekk il-qorti tqis li dan ikun xieraq u li tiffaċilita l-użu ta’ din il-proċedura.

   Filwaqt li l-medjazzjoni hija għal kollox volontarja, ir-regoli dwar il-proċedura ċivili jistabbilixxu l-fatturi li għandhom jitqiesu meta tittieħed id-deċiżjoni dwar l-ammont ta’ spejjeż li għandhom jiġu attribwiti. Il-qorti trid tqis l-isforzi li jkunu saru, jekk ikunu saru, qabel u matul il-proċedimenti, biex il-partijiet jipprovaw isolvu t-tilwima. Għaldaqstantt, jekk parti li tirbaħ tkun preċedentement irrifjutat offerta raġonevoli għall-medjazzjoni, l-imħallef jista’ jiddeċiedi li l-parti t-telliefa ma tkunx meħtieġa tħallas l-ispejjeż tal-parti r-rebbieħa.

   Il-proċedura tal-medjazzjoni familjari

   Bħalissa l-medjazzjoni tal-familja hija proċess għal kollox volontarju. Minn April 2011 l-applikanti kollha (mhux biss dawk li qed jirċievu fondi pubbliċi) iridu jqisu l-użu tal-medjazzjoni billi jattendu Laqgħa dwar l-Informazzjoni u l-Valutazzjoni tal-Medjazzjoni (MIAM) qabel ma jkunu jistgħu jippreżentaw rikors il-qorti skont il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProtokoll ta' Qabel ir-Rikors tal-President. L-intimat prospettiv għandu jattendi wkoll jekk ikun mistieden jagħmel dan. Jekk ir-rikorrent ikompli jmexxi bil-qorti għandu jippreżenta l-Formola FM1 mar-rikors tiegħu biex juri jew li huma eżenti milli jattendu MIAM, li attendew MIAM u l-medjazzjoni ma tqisitx adatta, jew attendew medjazzjoni u ma rnexxietx jew ma rnexxilhomx isolvu l-kwistjonijiet kollha.

   B'reazzjoni għar-rakkomandazzjoni tar-Reviżjoni tal-Ġustizza tal-Familja, il-Gvern introduċa dispożizzjoni fl-Abbozz ta' liġi dwar it-Tfal u l-Familji fi Frar 2013 biex l-għażla attwali jekk wieħed jattendix Laqgħa dwar l-Informazzjoni u l-Valutazzjoni tal-Medjazzjoni (MIAM) issir rekwiżit leġiżlattiv (b'eċċezzjonijiet limitati, eż. fejn hemm evidenza ta' vjolenza domestika).

   Il-Formola mimlija FM1 mar-rikors tagħhom, kif imsemmi fuq, se tkun rekwiżit leġiżlattiv. L-abbozz mistenni jiġi adottat u d-dispożizzjonijiet mistennija jkunu adottati fir-rebbiegħa 2014.

   Bħar-Regoli tal-Proċedura Ċivili, ir-Regoli tal-Proċedura tal-Familja (sett komprensiv ta’ regoli li jirrigwardaw proċedura tal-qorti) iħeġġu l-użu tal-metodi ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR).

   Iż-żamma ta' standards professjonali

   Ma hemm ebda kodiċi ta’ mġiba nazzjonali għall-medjaturi li huwa speċifiku għall-Ingilterra u Wales. Madankollu, sabiex ikunu akkreditati mis-CMC, il-medjatur ċivili għandu jaderixxi għal kodiċi ta’ mġiba – il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi ta’ Mġiba tal-UE jintuża bħala l-mudell. Il-professjoni tirregola lilha nfisha u l-gvern ma għandu ebda rwol biex iħeġġeġ l-aderenza għal xi kodiċi volontarju

   Il-membri fundaturi kollha tal-FMC huma meħtieġa jiżguraw li l-membri tagħhom (prattikanti tal-medjazzjoni familjari) jaderixxu għall-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaKodiċi ta’ Mġiba tal-FMC.

   Informazzjoni u taħriġ

   Informazzjoni dwar il-medjazzjoni ċivili, servizzi u prezzijiet tinsab fis-sit elettroniku tal-Gvern fis-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit tal-Ministeru tal-Ġustizzja: medjazzjoni ċivili

   Id-Direttorju tal-Medjazzjoni Ċivili joffri faċilità ta' tfittxija biex jinstab medjatur li lest jipprovdi medjazzjoni f'post adatt għall-partijiet. Is-sit elettroniku tas-CMC u s-siti elettroniċi tal-għaqdiet li jipprovdu iktar informazzjoni dwar il-medjazzjoni u s-servizzi tal-medjazzjoni.

   L-Għodda ta' Tfittxija għal Servizz tal-Medjazzjoni Familjari toffri faċilità ta' tfittxija biex jinstab medjatur f'żona lokali tal-utent. Is-siti elettroniċi tal-għaqdiet membri tal-FMC jipprovdu iktar informazzjoni dwar is-servizzi ta' medjazzjoni.

   Ma hemm ebda korp nazzjonali għat-taħriġ tal-medjaturi ċivili fl-Ingilterra u Wales. Il-medjaturi ċivili huma mħarrġa mis-settur privat, li huwa awtoregolat. Il-professjoni tirregola lilha nnifisha u tieħu ħsieb it-taħriġ tal-membri tagħha.

   Il-medjaturi tal-familja jiġu minn sfondi diversi, inkluż legali, terapewtiku u servizzi soċjali, u ma hemm ebda rekwiżit legali li jagħmlu xi taħriġ speċjalizzat. Il-bosta għaqdiet ta’ sħubija/akkreditament madankollu għandhom settijiet ta’ standards professjonali u tat-taħriġ tagħhom stess, li jinkludu rekwiżiti għat-taħriġ. Il-medjaturi li jkollhom kuntratt biex jipprovdu medjazzjoni ffinanzjata pubblikament huma mistennija jiksbu standard partikolarment għoli ta' akkreditament u taħriġ biex issir il-Laqgħa dwar l-Informazzjoni u l-Valutazzjoni tal-Medjazzjoni (MIAM) inizjali u l-medjazzjoni.

   X’inhuma l-ispejjeż tal-medjazzjoni?

   L-ispejjeż tal-medjazzjoni jvarjaw skont min ikun il-medjatur u mhumiex irregolati mill-istat. Fi kwistjonijiet ċivili, l-ispiża tal-medjazzjoni tkun relatata mal-valur tal-kwistjonijiet fit-tilwima u ż-żmien meħtieġ biex isir il-proċess tal-medjazzjoni. Ir-rati għall-għoti ta' medjazzjoni permezz tad-direttorju tal-medjazzjoni ċivili onlajn jinsabu fis-sit elettroniku tal-ġustizzja. L-għaqda karitattiva LawWorks tipprovdi medjazzjoni b'xejn lil dawk li ma jaffordjawx iħallsu. LawWorks jistgħu jkunu kkuntattjati fuq in-numru 01483216815 jew permezz tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidasit elettroniku tal-Medjazzjoni ta' LawWorks.

   Huwa possibbli li jiġi infurzat ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni?

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2008/52/KE implimentata fir-Renju Unit mir-Regolamenti dwar il-Medjazzjoni Transfruntiera (Direttiva tal-UE) 2011 (SI 2011 Nru 1133) tippermetti li meta parti tkun domiċiljata fi Stat Membru fil-mument tat-tilwima, dawk involuti f'tilwima transfruntiera jitolbu biex ftehim bil-miktub li ġej mill-medjazzjoni, ikun eżegwibbli. L-Istati Membri jinfurmaw lill-Kummissjoni dwar il-qrati jew awtoritajiet oħra kompetenti oħra li jirċievu dawn it-talbiet.

   Għall-Ingilterra u Wales, id-dettalji dwar il-qrati kompetenti jinsabu fis-sit tas-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qrati u t-Tribunali tal-Maestà Tagħha.

   Il-partijiet għal tilwima ċivili, maħruġa mill-qorti, li jkunu laħqu ftehim permezz tal-medjazzjoni, jistgħu jirrikorru għall-qorti biex il-ftehim tagħhom jingħata l-approvazzjoni legali minn imħallef. La darba jkun approvat minn imħallef, il-ftehim isir "ordni ta' kunsens" vinkolanti legalment u eżegwibbli, jekk il-qorti tkun sodisfatta li l-ftehim milħuq ikun ġust.

   Il-partijiet fit-tilwim familjari li jkunu laħqu ftehim bejniethom, permezz tal-avukati tagħhom jew permezz tal-medjazzjoni, jistgħu jirrikorru għall-qorti biex jikkonvertu l-ftehim tagħhom f’"ordni ta’ kunsens" vinkolanti legalment, jekk il-qorti tkun sodisfatta li l-ftehim ikkonċernat huwa ġust.  Dan x'aktarx li japplika l-iktar għal arranġamenti finanzjarji milli għal dawk relatati mat-tfal.

   Ħoloq Relatati

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill tal-Medjazzjoni Ċivili, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kunsill tal-Medjazzjoni Familjari, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttorju Onlajn tal-Medjazzjoni Ċivili, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaL-Għodda ta' Tfittxija għal Servizz tal-Medjazzjoni Familjari, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kodiċi ta' Mġiba tal-UE għall-Medjaturi Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Kodiċi ta' Mġiba tal-FMC, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaIl-Medjazzjoni ta' LawWorks

   L-aħħar aġġornament: 07/10/2014

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
   Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin diġà ġew tradotti.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - L-Irlanda ta’ fuq

   Minflok ma toqgħod tmur il-qorti, għaliex ma tipprovax tirriżolvi t-tilwim permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta’ riżoluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR), fejn medjatur jgħin lill-partijiet biex jilħqu ftehim. Il-gvern u l-prattikanti tal-ġustizzja fl-Irlanda ta’ Fuq huma konxji mill-vantaġġi tal-medjazzjoni.

   Ma hemm ebda dipartiment tal-gvern fl-Irlanda ta’ Fuq li għandu responsabbiltà għas-servizzi tal-medjazzjoni. Madankollu, hemm organizzazzjonijiet li jipprovdu skemi tal-medjazzjoni u tal-counselling.

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society tal-Irlanda ta’ Fuq żviluppat Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaservizz tar-riżoluzzjoni tat-tilwim alternattiv, biex jipprodvi servizzi ta’ medjazzjoni fir-riżoluzzjoni tat-tilwim. Dan is-servizz mhuwiex limitat għal tilwim riferit mill-qorti iżda jista’ jintuża fi kwalunkwe stadju ta’ tilwima.

   Is-servizz tar-riżoluzzjoni tat-tilwim jopera permezz ta’ bord ta’ avukati fil-qrati inferjuri u avukati fil-qrati superjuri, li huma mħarrġa u akkreditati sabiex jaġixxu bħala medjaturi f’isem il-partijiet tat-tilwim.

   Organizzazzjonijiet volontarji oħrajn, bħal Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRelate u Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBarnardos, jipprovdu xi counselling u xi servizzi ta’ medjazzjoni għall-problemi tal-familja. L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija dwar relazzjonijiet tax-xogħol toffri skema ta’ arbitraġġ għat-tilwim relatat mal-impjiegi.

   F'liema qasam huwa l-użu tal-medjazzjoni ammissibbli u/jew l-aktar komuni?

   L-oqsma ewlenin huma tilwim ċivili/kummerċjali u l-medjazzjoni tal-familja, ta’ fuq il-post tax-xogħol u dik tal-komunità.

   Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

   Ma hemm ebda sistema ta’ medjazzjoni bbażata fuq il-qorti fi ħdan is-sistema legali fl-Irlanda ta’ Fuq. Madankollu l-qrati x’aktarx jippermettu aġġornament ta’ każijiet fejn hemm possibbiltà li l-medjazzjoni tista’ tirriżolvi l-kwistjoni–- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tal-Qorti tal-Irlanda ta' Fuq

   Il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society tal-Irlanda ta' Fuq tistabbilixxi regoli u proċeduri għas-servizzi tar-riżoluzzjoni tat-tilwim.

   Informazzjoni u taħriġ

   Il-bord ta’ avukati fil-qrati inferjuri u avukati fil-qrati superjuri li jiffurmaw il-bord tar-riżoluzzjoni tat-tilwim huma mħarrġa u akkreditati mill-Law Society.

   X'inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

   L-ispiża tal-medjazzjoni tvarja skont il-fornitur u mhijiex irregolata mill-istat.

   Huwa possibbli li jiġi eżegwit ftehim li jirriżulta minn medjazzjoni?

   Ftehim milħuq taħt il-medjazzjoni u ffirmat mill-partijiet jiġi aċċettat bħala ftehim mit-tribunali ta’ azzjoni ġudizzjarja. Jista’ wkoll, jekk ma hemm ebda azzjoni tal-qorti, ikun infurzabbli bħala kuntratt vinkolanti bejn il-partijiet.

   Links relatati

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaLaw Society tal-Irlanda ta' Fuq

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaServizz tar-Riżoluzzjoni tat-Tilwim

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaRelate

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBarnardos

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaAġenzija dwar ir-Relazzjonijiet tax-Xogħol

   L-aħħar aġġornament: 06/03/2017

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

   Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.

   Il-medjazzjoni fl-Istati Membri - Skozja

   Minflok tmur il-qorti, għaliex ma tippruvax issolvi t-tilwima tiegħek permezz tal-medjazzjoni? Din hija miżura ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim ((ADR) - alternative dispute resolution), fejn medjatur jgħin lil dawk involuti f'tilwima sabiex jaslu għal ftehim. Il-gvern u l-ġuristi fl-Iskozja huma konxji mill-vantaġġi potenzjali tal-medjazzjoni.

   Fir-Renju Unit, il-ġurisdizzjoni tal-Iskozja għandha organizzazzjoni speċifika u dispożizzjonijiet speċifiċi rigward il-medjazzjoni.

   Lil min għandek tikkuntattja?

   Id-Diviżjoni tas-Sistema Ġudizzjarja, il-Kostituzzjoni, id-Direttorat tal-Liġi u tal-Qrati tal-Gvern Skoċċiż hija responsabbli għall-politika dwar il-medjazzjoni fl-Iskozja.

   Indirizzi rilevanti fir-rigward tal-medjazzjoni:

   • Scottish Mediation Network, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
   • SACRO (Safeguarding Communities Reducing Offending), 29 Albany Street, Edinburgh EH1 3QN
   • Scottish Community Mediation Network 21 Abercromby Place, Edinburgh EH3 6QE. Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP
   • Relationships Scotland, 18 York Place, Edinburgh, EH1 3EP

   F'liema qasam tista' ssir medjazzjoni u/jew liema qasam huwa l-aktar komuni?

   Ir-rikors għall-medjazzjoni jista' jsir fl-oqsma kollha tal-liġi. Il-medjazzjoni tintuża l-aktar fil-kunflitti familjari u t-tilwim fil-viċinat. It-tilwim kummerċjali u tan-negozju dejjem aktar qed jiġi referut għall-medjazzjoni. Il-medjazzjoni trid tiġi offruta fit-tilwim dwar ħtiġijiet ta' appoġġ addizzjonali, u l-konċiljazzjoni trid tkun disponibbli fit-talbiet dwar id-diskriminazzjoni fir-rigward tad-diżabbiltà.

   Hemm regoli speċifiċi li wieħed irid isegwi?

   Il-professjoni ta' medjazzjoni emerġenti fl-Iskozja ma għandhiex qafas regolatorju mandatorju. Lanqas ma huwa prerekwiżit li jitnedew ċerti tipi ta' proċedimenti tal-qorti. Il-medjazzjoni hija totalment volontarja.

   Madankollu, jeżisti kodiċi ta' kondotta għall-medjazzjoni fl-Iskozja. Il-kodiċi jieħu inkonsiderazzjoni d-diversi oqsma tal-ispeċjalizzazzjoni: bħal pereżempju l-liġi dwar il-familja, il-mediċina, u x-xogħol ta' kostruzzjoni. Il-gvern tal-Iskozja ta l-appoġġ tiegħu lill-ħidma tal-(SMN) u lill-iżvilupp tal- Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaiScottish Mediation Register (SMR). Il-membri kollha tal-SMN huwa mitluba josservaw il-kodiċi ta' kondotta għall-medjazzjoni fl-Iskozja. Dawn il-medjaturi u s-servizzi ta' medjazzjoni li jidhru fuq l-SMR jistgħu wkoll juru standards ogħla. L-aċċess għal dawn is-siti elettroniċi ta' dawn iż-żewġ inizjattivi huwa liberu, u jiġu kkonsultati spiss, u l-medjaturi għandhom josservaw il-kodiċi jekk iridu jidhru fuq is-siti.

   Kif tista' taċċesa l-informazzjoni dwar il-medjazzjoni

   L-informazzjoni dwar il-medjazzjoni hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaiScottish Mediation Network (SMN), u l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaiScottish Mediation Register (SMR) jipprovdi informazzjoni dwar kif wieħed isib medjatur fl-Iskozja. Dawn iż-żewġ siti elettroniċi huma disponibbli għall-pubbliku ġenerali u joffru aċċess għall-informazzjoni kollha.

   L-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaiScottish Mediation Register huwa reġistru indipendenti ta' medjaturi u ta' servizzi ta' medjazzjoni. Dan is-sit elettroniku jtik aċċess liberu għall-informazzjoni dwar persuni li jipprattikaw kull tip ta' medjazzjoni. Ir-reġistru huwa amministrat mill-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaiScottish Mediation Network (SMN).

   Id-dejta fuq dan is-sit tiġi aġġornata mill-medjaturi mill-inqas darba fis-sena.

   Wieħed mill-għanijiet tar-Reġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż huwa sabiex iserraħ ras in-nies mill-kwalità professjonali tal-medjaturi li huma jagħżlu, billi jiċċertifika li dawn jilħqu l-istandards minimi. Dawn l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaistandards huma stabbiliti permezz ta' Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaBord tal-Istandards independenti. Kull wieħed mill-medjaturi li jidher fir-Reġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż jista' jsejjaħ lilu nnifsu "Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjatur Reġistrat tal-Medjazzjoni Skoċċiza" u juża l-logo tal-SMR ħdejn ismu.

   Ladarba Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaorganizzazzjoni ta' regolamentazzjoni tiċċertifika li medjatur ikun laħaq l-istandards settorjali addizzjonali tal-organizzazzjoni, tista' tiġi applikata "badge" minn dik l-organizzazzjoni ħdejn isem il-medjatur fuq il-reġistru.

   Informazzjoni u taħriġ

   Sa mill-2004, in-Netwerk tal-Medjazzjoni Skoċċiża (SMN – Scottish Mediation Network) jipprovdi "mappa ta' medjazzjoni" fuq is-sit elettroniku tiegħu. Il-preżentazzjoni tal-informazzjoni ġiet aġġornata bosta drabi - ħidma li ġiet iffinanzjata mill-gvern Skoċċiż. Il-ħolqa tidher f’bosta fuljetti u links fis-siti elettroniċi. Din issa ntrabtet mar-Reġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż biex tipprovdi punt uniku ta' riċerka biex jinstab medjatur ikkwalifikat.

   L-uffiċċju tal-SMN jirċievi wkoll mistoqsijiet bit-telefon, li jiġu diretti lejn is-servizzi adatti tal-medjazzjoni.

   L-SMR jistipula kwalifiki ta' medjatur sabiex il-partijiet ikollhom informazzjoni aħjar meta jagħżlu medjatur.

   Fl-Iskozja, hemm programmi ta' taħrig għall-isferi differenti tal-medjazzjoni. Kull programm jieħu madwar 30 siegħa u għandu jinkludi taħriġ:

   • Fil-prinċipji u l-prattika tal-medjazzjoni
   • Fl-Istadji fil-proċess ta' medjazzjoni
   • Fl-etika u l-valuri tal-medjazzjoni
   • Fil-kuntest legali tat-tilwim (jekk ikun hemm)
   • Fil-ħiliet ta' komunikazzjoni utli fil-medjazzjoni
   • Fil-ħiliet ta' negozjar u l-applikazzjoni tagħhom
   • Fl-effetti tal-kunflitti u modi kif dawn għandhom jiġu ttrattati
   • Fid-diversità.

   X’inhi l-ispiża tal-medjazzjoni?

   L-ispiża tal-medjazzjoni tvarja skont min ikun il-fornitur u mhijiex irregolata mill-istat.

   Il-medjazzjoni hija ġeneralment mingħajr ħlas għall- individwi meta t-tilwim jinvolvi kunflitti marbuta ma' tfal, ma' ġirien u mal-komunità, jew meta jinvolvi ħtiġijiet ta' appoġġ addizzjonali u konċiljazzjoni tad-diskriminazzjoni minħabba f'diżabbiltà.

   It-tariffi għall-medjaturi privati jibdew minn £200 għal £2000 jew aktar kuljum.

   Ftehim li jirriżulta mill-medjazzjoni jista' jiġi eżegwit?

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaId-Direttiva 2008/52/KE tippermetti lil dawk kollha involuti f'tilwim li jitolbu li ftehim bil-miktub li jiġi mill-medjazzjoni jsir eżegwibbli. L-Istati Membri jridu jikkomunikaw dan lill-qrati u lill-awtoritajiet kompetenti l-oħra li jistgħu jirċievu dawn it-talbiet.

   Ħoloq Relatati

   Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaNetwerk tal-Medjazzjoni Skoċċiża, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaReġistru tal-Medjazzjoni Skoċċiż, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaStandards, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaMedjazzjoni Skoċċiża: Medjaturi Reġistrati, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaorganizzazzjoni ta' regolamentazzjoni

   L-aħħar aġġornament: 11/10/2018

   Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.