Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mediacja w państwach UE

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Z kim należy się skontaktować?

W celu uzyskania informacji na temat mediacji na Cyprze należy skontaktować się z prawnikiem zarejestrowanym na Cyprze.

W jakich dziedzinach dopuszcza się korzystanie z mediacji lub jest ona najbardziej rozpowszechniona?

Z mediacji można korzystać w celu rozstrzygnięcia wszelkich sporów, jeżeli strony sporu wyrażą na to zgodę.

Czy istnieją szczególne reguły, do których należy się zastosować?

Inaczej niż w przypadku innej formy alternatywnego rozstrzygania sporów (arbitrażu), nie istnieją odrębne przepisy prawa  regulujące postępowanie mediacyjne, a zatem nie ma specjalnych reguł, do których należy się stosować podczas mediacji.

Uwaga: Do Izby Reprezentantów (Βουλή των Αντιπροσώπων) wniesiono projekt ustawy dotyczącej szczególnie kwestii mediacji w sprawach rodzinnych. Projekt ten jest obecnie przedmiotem debaty.

Jakie są koszty mediacji?

Stawki opłat z tytułu mediacji nie są określone; zasadniczo zależą one od złożoności sprawy i pozycji mediatora.

Czy ugoda zawarta w wyniku mediacji może być egzekwowana?

Wynik mediacji nie ma statusu wyroku, który mógłby być wykonany w takim sam sposób jak wyrok sądu.

Ostatnia aktualizacja: 08/02/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici