Izvorna jezična inačica ove stranice grčki nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Mediace v zemích EU

Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Na koho se obrátit?

Více informací o mediaci na Kypru získáte od právního zástupce registrovaného na Kypru.

V jakých oblastech je využití mediace přípustné a/nebo nejběžnější?

Mediaci lze využít při řešení jakéhokoli sporu za předpokladu, že obě zúčastněné strany s ní souhlasí.

Existují zvláštní pravidla, která se musí dodržovat?

Na rozdíl od jiných forem alternativního řešení sporu (arbitráž) neexistují pro mediační proces žádné zákony, které by jej výslovně řídily, a proto ani neexistují zvláštní pravidla, která musí mediace dodržovat.

Pozn.: návrh zákona o zvláštní oblasti mediace v rodinných případech byl předložen poslanecké sněmovně (Βουλή των Αντιπροσώπων) a v současné době je projednáván.

Jaké jsou náklady mediace?

Pro mediaci nejsou stanoveny žádné fixní náklady, náklady v podstatě závisí na složitosti případu a postavení mediátora.

Je dohoda, která je výsledkem mediace, vykonatelná?

Výsledek mediace není rozhodnutí, které lze vynutit stejným způsobem jako soudní rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 08/02/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici