Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Slovensko

sk_National Law

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • sk_Adoption date: 04/12/1963
  • sk_In force date: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • sk_Adoption date: 26/02/1964
  • sk_In force date: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • sk_Adoption date: 05/01/1991
  • sk_In force date: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • sk_Adoption date: 05/11/1991
  • sk_In force date: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • sk_Adoption date: 15/11/1995
  • sk_In force date: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • sk_Adoption date: 16/03/2000
  • sk_In force date: 01/04/2000
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • sk_Adoption date: 05/04/2001
  • sk_In force date: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • sk_Adoption date: 05/04/2001
  • sk_In force date: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • sk_Adoption date: 14/06/2001
  • sk_In force date: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • sk_Adoption date: 12/12/2001
  • sk_In force date: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


sk_Enforcement System

sk_No results available


sk_Cases

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • 5Sžo/21/2014
  • sk_National ID: 5Sžo/21/2014
  • sk_Common Name: link
  • sk_Directive Part: Article 5, 6. Article 2, (a) Article 5, 1.
  • sk_Decision type: sk_Supreme court decision
  • sk_Decision date: 27/01/2015
5Sžo/21/2014 link Article 5, 6. Article 2, (a) Article 5, 1." sk_Supreme court decision" 27/01/2015
 • 10Sžo/123/2015
  • sk_National ID: 10Sžo/123/2015
  • sk_Common Name: link
  • sk_Directive Part: Article 5, 2. Article 2, (a)
  • sk_Decision type: sk_Supreme court decision
  • sk_Decision date: 28/09/2016
10Sžo/123/2015 link Article 5, 2. Article 2, (a)" sk_Supreme court decision" 28/09/2016
 • P/0157/03/2016
  • sk_National ID: P/0157/03/2016
  • sk_Common Name: link
  • sk_Directive Part: Article 2, (a)
  • sk_Decision type: sk_Administrative decision, first degree
  • sk_Decision date: 17/10/2016
P/0157/03/2016 link Article 2, (a)" sk_Administrative decision, first degree" 17/10/2016
 • Supreme Court, Judgment 4Obdo/72/2017
Supreme Court, Judgment 4Obdo/72/2017 N/A Article 5, 3." sk_Supreme court decision" 28/12/2017

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


sk_Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Notitiae, 2012, no. 2
  • sk_Reference: Notitiae, 2012, no. 2
  • Názov: Kedy je reklama klamlivá? Teoretické aspekty
  • sk_Author: MIHÁLOVÁ, D., JUDr.
  • sk_Publication Year: 2012
Notitiae, 2012, no. 2 Kedy je reklama klamlivá? Teoretické aspekty MIHÁLOVÁ, D., JUDr. 01/01/1970
S. Tre'lová and K. Gubíniová, Zakázané formy propagácie podniku in Sborník příspěvků, in: Sborník příspěvků [electronic source]. Zakázané formy propagácie podniku TREĽOVÁ, S., GUBÍNIOVÁ, K. 01/01/1970
Bulletin Najvyššieho súdu SR, nº 1, Vol. VI., pp. 5-10. Comparative advertising according to the decissions of the CJEU MORAVČÍKOVÁ, A. 01/01/1970
 • Právny obzor, Vol. 94, nº 6, pp. 558-576
Právny obzor, Vol. 94, nº 6, pp. 558-576 Comparative advertising in the Slovak legal order VOZÁR, J., and LAPŠANSKÝ, L. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


sk_Other material

sk_No results available

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom