Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Polska

Przepisy krajowe

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: legislation263_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/04/1993
  • Data wejścia w życie: 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

??? cld.paging.banner.item_name ??? – znaleziono jedną pozycję.  ??? cld.ms.content.for.cases ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • link
  • Identyfikator krajowy: link
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: link
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 09/04/2015
link link link" Orzeczenie sądu najwyższego" 09/04/2015

??? cld.paging.banner.item_name ??? – znaleziono jedną pozycję.  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Literatura prawnicza

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Glosa, 2008, no 2. pages. 79-90.
  • Odniesienie: Glosa, 2008, no 2. pages. 79-90.
  • Tytuł: Reklama komparatywna w świetle ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu
  • Autor: STEFANICKI, R.
  • Rok publikacji: 2008
Glosa, 2008, no 2. pages. 79-90. Reklama komparatywna w świetle ostatnich wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu STEFANICKI, R. 01/01/1970
Europejski Przegląd Sądowy, 2008, no 1. pages 32-39 Reklama porównawcza w orzecznictwie ETS NAMYSŁOWSKA, R. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


Inne materiały

Brak wyników

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony