Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - België

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Gerechtelijk Wetboek
  • Adoption date: 10/10/1967
  • In force date: 31/10/1967
Gerechtelijk Wetboek 10/10/1967 31/10/1967
 • Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 21/03/1991 27/07/1993
 • Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
  • Adoption date: 14/07/1991
  • In force date: 29/02/1992
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/02/1992
 • Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur
Loi du 14/7/1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 14/07/1991 29/02/1992
 • Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument
Wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 14/07/1991 29/08/1991
 • Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits
Arrêté royal du 6/9/1993 portant des modalités particulières pour la vente à distance de certains produits ou catégories de produits 06/09/1993 15/10/1993
 • Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten
Koninklijk besluit houdende bijzondere regelen voor de verkoop op afstand van sommige produkten of categorieën van produkten 06/09/1993 01/01/9999
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. 16/02/1994 01/01/9999
 • Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages
Loi du 16/2/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages 16/02/1994 04/10/1994
 • Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling
  • Adoption date: 16/02/1994
  • In force date: 04/10/1994
Wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling 16/02/1994 04/10/1994

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Enforcement System

No results available


Cases

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • link
  • National ID: link
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 4, (a) Article 4 Article 4, (c)
  • Decision type: Court decision in appeal
  • Decision date: 14/01/2014
link link Article 4, (a) Article 4 Article 4, (c)" Court decision in appeal" 14/01/2014
 • link
  • National ID: link
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 4, (a) Article 4 Article 4, (c)
  • Decision type: Court decision in appeal
  • Decision date: 05/12/2014
link link Article 4, (a) Article 4 Article 4, (c)" Court decision in appeal" 05/12/2014
 • Court of Appeal, Antwerp, NJW 392/2018.
Court of Appeal, Antwerp, NJW 392/2018. N/A Article 4 Article 4" Court decision in appeal" 03/05/2018
 • Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N
  • National ID: Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N
  • Common Name: N/A
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Article 3 Article 3 Article 8 Article 5 Article 8
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 04/06/2019
Court of Cassation, Judgement P.19.0200.N N/A Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 2, Section 1, Article 6 Article 3 Article 3 Article 8 Article 5 Article 8" Supreme court decision" 04/06/2019

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • OHRA, Afl. 68, 2014, 59-93
OHRA, Afl. 68, 2014, 59-93 Vergelijkende reclame STRAETMANS, G., VAN LYSEBETTEN, L. 01/01/1970
 • Jaarboek Marktpraktijken 2014, 117-127
Jaarboek Marktpraktijken 2014, 117-127 Het vergelijken van onderling concurrerende producten – steeds vergelijkende reclame? TERRYN, E. 01/01/1970
 • NJW, nr.392, 894-895.
  • Reference: NJW, nr.392, 894-895.
  • Titel: Comparative advertising and sponsored links
  • Author: SOENEN, E.
  • Publication Year: 2018
NJW, nr.392, 894-895. Comparative advertising and sponsored links SOENEN, E. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


No results available

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website