På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Det Forenede Kongerige

No results available


Enforcement System

No results available


Cases

No results available


Legal Literature

No results available


No results available

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website