Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - Česká republika

cs_National Law

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • cs_Adoption date: 04/12/1963
  • cs_In force date: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • cs_Adoption date: 17/05/1990
  • cs_In force date: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • cs_Adoption date: 09/02/1995
  • cs_In force date: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • cs_Adoption date: 30/06/1999
  • cs_In force date: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • cs_Adoption date: 24/06/2004
  • cs_In force date: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • cs_Adoption date: 25/01/2012
  • cs_In force date: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


cs_Enforcement System

cs_No results available


cs_Cases

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

výsledků na stránce, tříděno podle 
Supreme Administrative Court, Judgment no. 2 As 5/2017-62 N/A Article 4 Article 4" cs_Supreme court decision" 14/07/2017
Constitutional Court, Judgment no. II.ÚS 3729/17 N/A link link" cs_Court of Justice decision" 31/01/2018
 • Supreme Court, Judgment 23, Cdo. 2415/2017
Supreme Court, Judgment 23, Cdo. 2415/2017 N/A Article 4 Article 4" cs_Supreme court decision" 28/03/2018
Supreme Administrative Court, Judgment no. 5 As 317/2017 - 33 N/A Article 4 Article 4" cs_Supreme court decision" 12/09/2018

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


cs_Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

výsledků na stránce, tříděno podle 
Hruda O.: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama, Obchodněprávní revue, vol. 11-12, year 2012, pages 305 et seq. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy a klamavá srovnávací reklama HRUDA, O. 01/01/1970
Mišúr, P.: Ochrana podniků před klamavými marketingovými praktikami pod požadavkem změn, Obchodněprávní revue, vol. 11-12, year 2013, pages 327 et seq. Ochrana podniků před klamavými marketingovými praktikami pod požadavkem změn Peter Mišúr 01/01/1970
Hruda O.: Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy - co (ne)lze srovnávat?, Obchodněprávní revue, vol. 1, year 2013, pages 1 et seq. Podmínky přípustnosti srovnávací reklamy – co (ne)lze srovnávat? HRUDA, O. 01/01/1970
Hruda, O.: Srovnávací reklama bez faktického srovnání, Obchodněprávní revue, vol. 11-12, year 2014, pages 322 et seq. Srovnávací reklama bez faktického srovnání HRUDA, O. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


cs_Other material

cs_No results available

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.