Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - България

bg_National Law

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

резултата на страница, сортирани по 
 • Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите 03/01/1950 01/01/1950
 • Закон за задълженията и договорите
  • bg_Adoption date: 22/11/1950
  • bg_In force date: 01/01/1951
Закон за задълженията и договорите 22/11/1950 01/01/1951
 • Закон за Защита на Конкуренцията
Закон за Защита на Конкуренцията 08/05/1998 05/07/1999
 • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 01/10/2002 01/10/2002
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 09/12/2005
 • Закон за електронната търговия
  • bg_Adoption date: 23/06/2006
  • bg_In force date: 24/12/2006
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007
Граждански процесуален кодекс 06/07/2007 01/03/2008

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


bg_Enforcement System

bg_No results available


bg_Cases

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

резултата на страница, сортирани по 
 • Administrative case 9780/2015
  • bg_National ID: Administrative case 9780/2015
  • bg_Common Name: link
  • bg_Directive Part: link
  • bg_Decision type: bg_Supreme court decision
  • bg_Decision date: 10/12/2015
Administrative case 9780/2015 link link" bg_Supreme court decision" 10/12/2015
 • Administrative case 9781/2015
  • bg_National ID: Administrative case 9781/2015
  • bg_Common Name: link
  • bg_Directive Part: Article 2, (b)
  • bg_Decision type: bg_Supreme court decision
  • bg_Decision date: 08/02/2016
Administrative case 9781/2015 link Article 2, (b)" bg_Supreme court decision" 08/02/2016
Supreme Administrative Court, Judgement 5848/2019 N/A Article 3 Article 3" bg_Supreme court decision" 17/04/2019

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


bg_Legal Literature

bg_No results available


bg_Other material

bg_No results available

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт