Na področju civilnega pravosodja se bodo postopki, ki še potekajo, in postopki, ki so se začeli pred koncem prehodnega obdobja, nadaljevali po pravu EU. Evropski portal e-pravosodje bo na podlagi vzajemnega priznavanja ohranil informacije, povezane z Združenim kraljestvom, do konca leta 2022.

Price Indication Directive (98/6) - Združeno kraljestvo

sl_National Law

sl_No results available


sl_Enforcement System

sl_No results available


sl_Cases

sl_No results available


sl_Legal Literature

sl_No results available


sl_Other material

sl_No results available

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču