Price Indication Directive (98/6) - Polska

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Adoption date: 17/11/1964
  • In force date: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Adoption date: 16/04/1993
  • In force date: 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Adoption date: 02/03/2000
  • In force date: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Enforcement System

No results available


Cases

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • KIO 1688/14
  • National ID: KIO 1688/14
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 2, (b) Article 2, (a)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 02/09/2014
KIO 1688/14 link Article 2, (b) Article 2, (a)" Administrative decision, first degree" 02/09/2014
 • VI SA/Wa 1406/15
  • National ID: VI SA/Wa 1406/15
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 8
  • Decision type: Court decision, first degree
  • Decision date: 19/11/2015
VI SA/Wa 1406/15 link Article 8" Court decision, first degree" 19/11/2015
Court of Appeal, Warsaw, Judgment VII AGa 490/18 N/A Article 2 Article 2" Court decision in appeal" 05/09/2018
Supreme Administrative Court, Judgement II GSK 710/19 N/A Article 4 Article 3" Supreme court decision" 09/10/2019

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Legal Literature

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

wyników na stronie, uporządkowano według 
Monitor Prawniczy, 2002, pages 1111-et seq., nr. 24 Ostatnie nowelizacje ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – cz. I J. Szwaja 01/01/1970
 • Doradca Podatkowy, 2004, pages 11-et seq., nr. 4
Doradca Podatkowy, 2004, pages 11-et seq., nr. 4 Wypłata odszkodowań komunikacyjnych w cenie netto lub brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i uslug) K. Baran 01/01/1970
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, pages 413-430 Antynomie ochrony konsumenta w prawie wspólnotowym. E. Łetowska 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24
Europejski Przegląd Sądowy, 2006, pages 12-24 Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce M. Jagielska, E. Łetowska, K. Lis, P Mikłaszewicz, A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
ADR. Arbitraż i mediacja, 2008, pages 21-25 Alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich K. Gajda 01/01/1970
 • 2008, p. 375, publishers:
  • Reference: 2008, p. 375, publishers:
  • Tytuł: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów ma tle prawa Unii Europejskiej
  • Author: P. Mikłaszewicz
  • Publication Year: 2008
2008, p. 375, publishers: Obowiązki informacyjne w umowach z udziałem konsumentów ma tle prawa Unii Europejskiej P. Mikłaszewicz 01/01/1970
 • Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14
Przegląd Prawa Handlowego, 2009, pages 8-14 Ewolucja ochrony konsumentów w świetle projektu dyrektywy o prawach konsumentów M. Namysłowska 01/01/1970
 • 2009, p. 514, publishers:
  • Reference: 2009, p. 514, publishers:
  • Tytuł: Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów
  • Author: A. Wiewiórowska-Domagalska
  • Publication Year: 2009
2009, p. 514, publishers: Sankcje w prawie konsumenckim na przykładzie wybranych umów A. Wiewiórowska-Domagalska 01/01/1970
 • 2010, publishers:
  • Reference: 2010, publishers:
  • Tytuł: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  • Author: A. Kołodziej, J Jezioro, W. Dubis, K Zagrobelny
  • Publication Year: 2010
2010, publishers: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. A. Kołodziej, J Jezioro, W. Dubis, K Zagrobelny 01/01/1970
 • 2010, publishers:
  • Reference: 2010, publishers:
  • Tytuł: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz
  • Author: A. Stawicki
  • Publication Year: 2010
2010, publishers: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz A. Stawicki 01/01/1970

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


No results available

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony