Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Price Indication Directive (98/6) - Jungtinė Karalystė

lt_National Law

lt_No results available


lt_Enforcement System

lt_No results available


lt_Cases

lt_No results available


lt_Legal Literature

lt_No results available


lt_Other material

lt_No results available

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma