På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2022

Price Indication Directive (98/6) - Det Forenede Kongerige

da_National Law

da_No results available


da_Enforcement System

da_No results available


da_Cases

da_No results available


da_Legal Literature

da_No results available


da_Other material

da_No results available

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website