V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2022.

Price Indication Directive (98/6) - Spojené království

cs_National Law

cs_No results available


cs_Enforcement System

cs_No results available


cs_Cases

cs_No results available


cs_Legal Literature

cs_No results available


cs_Other material

cs_No results available

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.