Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Vnútroštátne právne predpisy

Dánsko

Na tejto stránke sa uvádzajú informácie o právnom systéme v Dánsku. Informácie o dánskom právnom systéme sa uvádzajú na webovej stránke dánskeho ministerstva spravodlivosti a dánskeho parlamentu.

Autor obsahu
Dánsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právne databázy

Portál právnych informácií (Retsinformation) je stránka, na ktorej sú občanom sprístupnené:

  • zákony, správne predpisy, zmluvy, konsolidované právne predpisy
  • parlamentné dokumenty
  • správne rozhodnutia
  • rozhodnutia ombudsmana

Portál právnych informácií – Retsinformation – obsahuje všetky právne predpisy, ktoré sú platné od 1. januára 1985 a všetky právne predpisy zavedené po tomto dátume.

Prístup do tejto databázy je bezplatný.

Posledná aktualizácia: 19/12/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.