NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislația națională

Ţările de Jos

Această pagină oferă informații despre sistemul juridic din Țările de Jos. Din guvern fac parte nu numai miniștrii și secretarii de stat, ci și de regele. Datorită acestei particularități, Țările de Jos au un statut special între monarhiile din Europa de Vest. După revizuirea aprofundată a Constituției din 1848, Țările de Jos sunt o monarhie constituțională cu un sistem parlamentar.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Izvoare de drept

Tipuri de instrumente juridice – descriere

Constituția oferă cadrul pentru organizarea statului olandez și constituie baza legislației. Tratatele dintre Țările de Jos și alte state sunt un izvor important de drept. Articolul 93 din Constituție stipulează că dispozițiile tratatelor și ale deciziilor instituțiilor internaționale pot produce efecte directe în sistemul juridic olandez, acestea având întâietate față de dispozițiile legilor olandeze. Astfel, normele legale în vigoare în Regatul Țărilor de Jos nu se aplică în cazul în care sunt incompatibile cu dispozițiile respective. Prin urmare, normele Uniunii Europene prevăzute în tratate, regulamente și directive constituie un izvor important de drept în Țările de Jos.

Carta Regatului Țărilor de Jos reglementează raporturile dintre cele trei părți ale regatului (Țările de Jos și cele două teritorii de peste mări, Antilele Olandeze și Aruba).

Legile sunt elaborate la nivel național.

Prin delegare în temeiul legii, guvernul central poate să prevadă norme (suplimentare) sub formă de ordine administrative și hotărâri ministeriale. Este posibil să se adopte ordine administrative independente (care nu decurg dintr-o lege), dar nerespectarea acestora nu poate fi sancționată prin măsuri penale.

Constituția conferă autoritate de reglementare organismelor inferioare de drept public (provinciilor, municipalităților și regiilor de distribuție a apei).

Principiile generale de drept ghidează administrarea și exercitarea justiției. Uneori acestea sunt implicite în lege, de exemplu în Codul civil (caracterul rezonabil și echitabil). Hotărârile instanțele se pot fonda, de asemenea, pe principiile generale de drept.

Cutuma este un alt izvor de drept. În principiu, cutuma prezintă relevanță doar dacă legea face trimitere la aceasta, însă instanțele poate lua în considerare cutuma în pronunțarea sentințelor, în cazul în care există conflicte. Cutuma nu poate constitui izvor de drept în stabilirea unei infracțiuni penale (articolul 16 din Constituție).

Precedentul judiciar este izvor de drept, în măsura în care hotărârile instanțelor au o relevanță care depășește sfera cauzei în care s-a pronunțat hotărârea respectivă. Hotărârile instanțelor superioare servesc drept orientări. Hotărârile Curții Supreme au o autoritate deosebită, întrucât sarcina acestei instanțe este de a promova interpretarea uniformă a legii. Prin urmare, în cauzele noi, instanța inferioară va avea în vedere o hotărâre a Curții Supreme atunci când pronunță o sentință.

Ierarhizarea izvoarelor de drept

Articolul 94 din Constituție stipulează că unele norme de drept internaționale au întâietate ierarhică: dispozițiile legale care sunt incompatibile cu normele respective nu se aplică. Dreptul european, prin natura sa, are întâietate în fața dreptului național. Acesta este urmat de Cartă, de Constituție și de legile promulgate de Parlament. Acestea au forță juridică superioară altor reglementări. Legile Parlamentului sunt adoptate în comun de către Guvern și Parlament (Staten-Generaal - reprezentanții aleși ai poporului).

Se stipulează, de asemenea, că o lege poate fi abrogată parțial sau integral doar printr-o lege ulterioară. În plus, există o regulă generală de interpretare conform căreia legile specifice au forță juridică superioară legilor cu caracter general.

În tradiția continentală, legea este considerată drept un izvor de drept superior precedentului juridic.

Cadru instituțional

Instituții responsabile de adoptarea instrumentelor juridice

Procesul legislativ

Constituția nu prevede o „putere legislativă”. Legile sunt rezultatul unei decizii comune a Guvernului și a Parlamentului. Propunerile legislative pot fi înaintate de către Guvern sau de Camera Inferioară (Camera Reprezentanților) a Parlamentului. Consiliul de Stat își dă avizul cu privire la propunerile legislative, precum și cu privire la ordinele administrative. Alte părți interesate sunt consultate în mod obișnuit în cursul elaborării unei propuneri legislative.

Camera Inferioară are dreptul de modificare a propunerii. De regulă, Consiliul de Miniștri adoptă propunerile legislative și le trimite Consiliului de Stat pentru emiterea de recomandări. Guvernul răspunde recomandărilor elaborând un nou raport. Ulterior, Guvernul trimite propunerea legislativă – cu modificările necesare – Camerei Inferioare, prin mesaj regal. Propunerea poate fi modificată în cadrul dezbaterilor din Camera Inferioară. Odată acceptată de Camera Inferioară, propunerea este dezbătută în Camera Superioară (Senat). În această etapă nu se mai pot face modificări; Camera Superioară poate doar să accepte sau să respingă propunerea legislativă. Odată acceptată de Camera Superioară, propunerea este ratificată de șeful statului și devine lege.

Baze de date juridice

Overheid.nl este punctul de acces central la toate informațiile privind organismele publice din Țările de Jos. Acest portal vă oferă acces, printre altele, la:

  • publicații oficiale
  • monitoare oficiale
  • documente parlamentare

Secțiunea legislație a site-ului conține legislația consolidată începând din 1 mai 2002.

Este accesul la baza de date gratuit?

Accesul la site-ul internet și la baza de date este gratuit.

Link-uri

regering.nl, Ministerul Afacerilor Externe, Camera Reprezentanților din Țările de Jos

Government.nl, Houseofrepresentatives.nl

Ultima actualizare: 23/05/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site