NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislația națională

Luxemburg

În această secțiune veți găsi o prezentare generală a diferitelor izvoare de drept în Luxemburg.

Conținut furnizat de
Luxemburg
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Izvoare de drept

Ierarhia normelor

Expresia „izvoare de drept” este o metaforă: aceasta evocă apariția și originea dreptului.

În zilele noastre se poate considera că principalele izvoare de drept sunt Constituția și legea.

Constituția luxemburgheză

Prima Constituție luxemburgheză a fost redactată în 1841, la doi ani după independența Luxemburgului în 1839, urmată de Constituțiile din 1848 și 1856.

Constituția actuală a Luxemburgului datează din 17 octombrie 1868. Textul Constituției actuale a cunoscut de atunci mai multe revizuiri.

Constituția luxemburgheză este o Constituție scrisă într-un sistem rigid. Având în vedere caracterul său fundamental, Constituția are, totuși, o mai mare stabilitate decât legea obișnuită.

Constituția actuală este alcătuită din 121 de articole împărțite în treisprezece capitole. Acestea descriu bazele constitutive ale statului, garantarea drepturilor și libertăților cetățenilor și organizarea autorităților publice.

 • Capitolul I: Despre stat, despre teritoriul acestuia și despre Marele Duce
 • Capitolul II: Despre libertățile publice și drepturile fundamentale
 • Capitolul III: Despre puterea suverană
 • Capitolul IV: Despre Camera Deputaților
 • Capitolul V: Despre Guvernul Marelui Ducat
 • Capitolul V bis: Despre Consiliul de Stat
 • Capitolul VI: Despre justiție
 • Capitolul VII: Despre autoritățile publice
 • Capitolul VIII: Despre finanțe
 • Capitolul IX: Despre comune
 • Capitolul X: Despre instituțiile publice
 • Capitolul XI: Dispoziții generale
 • Capitolul XII: Dispoziții tranzitorii și suplimentare.

Legea ca izvor de drept

Sistemul legislativ

În sistemul legislativ din Marele Ducat al Luxemburgului, inițiativa legislativă poate aparține Camerei Deputaților sau guvernuli.

Dreptul de inițiativă al guvernului este numit „inițiativă guvernamentală” și se exercită prin prezentarea de „proiecte de lege”.

Dreptul de inițiativă al Camerei Deputaților este numit „inițiativă parlamentară” și se exercită prin prezentarea de „proiecte de lege”.

Ulterior, aceste proiecte sau propuneri de lege sunt supuse spre avizare organismelor implicate (camere profesionale), dar mai ales Consiliului de Stat. După primirea avizului din partea Consiliului de Stat, proiectul sau propunerea de lege este trimisă la Camera Deputaților.

În sistemul unicameral luxemburghez, Camera Deputaților trebuie să se pronunțe a doua oară, după votarea proiectului, asupra întregului text, după un termen de cel puțin trei luni, cu excepția situației în care Camera și Consiliul de Stat decid, fiecare separat, că se poate renunța la acest al doilea vot al Camerei. Legea votată definitiv de Camera Deputaților nu poate deveni perfectă decât prin promulgarea sa de către Marele Duce și publicarea sa în Memorial.

Sistemul normativ

Potrivit articolului 2 din Legea din 12 iulie 1996 privind reforma Consiliului de Stat, niciun proiect de regulament de aplicare a legilor și tratatelor nu poate fi supus Marelui Duce decât după ce s-a ținut seama de avizul Consiliului de Stat.

Cu toate acestea, guvernul poate să deroge de la această regulă generală în situații de urgență (care rămâne la aprecierea Marelui Duce pe baza unui raport motivat în mod corespunzător de către ministrul inițiator) și să renunțe astfel să solicite avizul Consiliului de Stat. Recurgerea la această procedură de urgență se limitează în principiu la situații de excepție.

Pe de altă parte, dacă o lege impune în mod formal sesizarea Consiliului de Stat pentru a aviza normele de aplicare a acestei legi, atunci nu se poate recurge în niciun caz la procedura de urgență. Aceasta este valabil de asemenea pentru amendamentele aduse unui proiect de regulament pentru care Consiliul de Stat a emis deja un prim aviz.

Ca și în cazul legilor, Consiliul de Stat își dă avizul asupra proiectelor de regulament sub forma unui raport motivat care conține considerații generale, o analiză a textului proiectului și, dacă este cazul, un contraproiect.

Analiza Consiliului de Stat privește fondul și forma proiectelor de regulament, precum și conformitatea acestuia din urmă cu o normă superioară de drept.

Băncile de date privind legislația

Site-ul Légilux este portalul juridic al Guvernului Marelui Ducat al Luxemburgului pe internet.

Acesta permite accesul la legislația luxemburgheză, fie sub forma unor texte brute din Memorialul A, fie sub forma unor texte coordonate, conținute în mare parte în codurile și culegerile de legislație.

Site-ul se împarte în trei domenii principale și anume:

 • Spațiul legislativ grupează publicațiile cu privire la legislația luxemburgheză și diverse publicații, precum și texte coordonate.
 • Spațiul administrativ grupează publicațiile numite „administrative”. Este vorba, în principal, de texte din Memorialul B, precum și din Anuarul oficial privind administrarea și legislația.
 • Spațiul societăților & asociațiilor grupează texte din Memorialul C, publicații privind societățile comerciale și asociațiile și fundațiile fără scop lucrativ.

Accesul la băncile de date este gratuit?

Da, accesul la băncile de date este gratuit.

Linkuri relevante

Site-ul Légilux

Ministerul Justiției

Ultima actualizare: 20/12/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site