NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislația națională

Irlanda

Această pagină vă prezintă informații despre sistemul juridic din Irlanda.

Conținut furnizat de
Irlanda

Sistemul juridic irlandez se întemeiază pe izvoare juridice diverse și funcționează în cadrul „dreptului comun”. Actuala Constituție a Irlandei reprezintă legea fundamentală a statului și a intrat în vigoare la 29 decembrie 1937. Articolul 15.2.1 din Constituție prevede faptul că Oireachtas (Parlamentul) deține puterea unică și exclusivă de a adopta legi. De asemenea, articolul 34.1 din Constituție stipulează că justiția trebuie înfăptuită prin intermediul instanțelor instituite prin lege, prezidate de judecători desemnați în conformitate cu modalitățile prevăzute de Constituție.

Constituția prevede o separație tripartită a puterilor: legislativă, executivă și judecătorească. Acest lucru garantează faptul că niciunul dintre organele statului nu poate interfera în competențele celorlalte două.

Fără a aduce atingere principiului separației puterilor, atunci când instanțele verifică constituționalitatea și legalitatea altor organe ale statului, acestea exercită o funcție constituțională. Puterea judecătorească este independentă de guvern în exercitarea atribuțiilor sale.

Drepturile fundamentale ale cetățeanului sunt garantate de articolele 40-44 din Constituție.

Izvoare de drept

Tipuri de instrumente juridice – descriere

În conformitate cu articolul 15.1 din Constituție, Oireachtas este alcătuit din președinte, Dáil Éireann și Seanad Éireann. Articolul 15.2.1 prevede faptul că Oireachtas deține puterea unică și exclusivă de a adopta legi în numele statului – actele elaborate de Oireachtas sunt cunoscute sub denumirea de „legislație primară”.

Articolul 15.2.2 prevede stabilirea și recunoașterea „legiuitorilor subordonați” sau elaborarea legislației secundare: de exemplu ordonanțe, regulamente, norme, scheme sau reglementări administrative emise în exercitarea puterii conferite în limitele statutare stabilite de Oireachtas. Un ministru al guvernului (sau, după caz, o autoritate locală) poate elabora astfel de măsuri legislative doar în parametrii și în limitele stabilite de Oireachtas.

Brațul judiciar al statului este reprezentat de puterea judecătorească, în conformitate cu articolul 34 din Constituție și cu o serie de legi: în primul rând Legea privind instanțele (înființare și componență) din 1961 și Legea privind instanțele (dispoziții suplimentare) din 1961, modificată. Jurisprudența este reprezentată de legile pe bază de precedente și de hotărârile care interpretează și dezvoltă jurisprudența și care interpretează actele legislative.

Ierarhizarea normelor

Constituția reprezintă legea fundamentală a statului și se supune doar cerințelor dreptului comunitar; aceasta prevalează asupra altor izvoare de drept inferioare, inclusiv asupra dreptului comun. Toate normele care derivă din izvoarele respective depind de Constituție pentru asigurarea validității lor. O normă legislativă sau de drept comun care intră în contradicție cu o dispoziție constituțională nu este validă și, prin urmare, nu produce efecte. Dispozițiile Constituției pot fi interpretate de instanțele superioare, însă Constituția poate fi modificată doar prin referendum popular.  

Irlanda este un stat dualist. Articolul 29.6 din Constituție prevede faptul că acordurile internaționale au caracter normativ în măsura stabilită de Oireachtas (Parlament). Acest lucru înseamnă că tratatele internaționale încheiate trebuie transpuse în dreptul intern printr-un act legislativ înainte de a deveni aplicabile pe teritoriul statului. Dreptul Uniunii Europene, care, în conformitate cu articolul 29 din Constituție, are caracter normativ în stat, reprezintă o excepție. În principiu, acest lucru înseamnă că nicio lege sau măsură a cărei adoptare este impusă de apartenența la Uniunea Europeană nu poate fi invalidată de o dispoziție constituțională.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului a fost pusă în aplicare prin intermediul Legii din 2003 privind Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care a intrat în vigoare la 31 decembrie 2003. Convenția face parte din legislația irlandeză, dar este adoptată în măsura în care nu intră în contradicție cu Constituția.

Cadru instituțional

Instituții competente de adoptarea normelor juridice

Procesul de luare a deciziilor

Pentru informații suplimentare despre principalele instituții ale statului, a se consulta următoarele site-uri internet:

Baze de date juridice

Codul de legi irlandez în format electronic (CLIe)

CLIe oferă:

  • Formatul xhtml cu opțiune de căutare completă
  • Actele Oireachtas (Parlament) 1922 – 2008
  • Legislația secundară (instrumente statutare) 1922 – 2008
  • Un registru legislativ (1922 –-2005)
  • Acces în format PDF (fără opțiuni de căutare) la actele din 2009 ale Oireachtas (Parlament) și la legislația secundară (instrumente statutare).

Site-ul internet oficial al Camerelor Oireachtas

Site-ul internet oficial al Camerelor Oireachtas conține următoarele:

Legislația actuală

Site-ul permite accesul la textul integral al actelor elaborate de Oireachtas din 1997 până în prezent. Legislația este publicată în limba de legiferare, irlandeză sau engleză, sau în ambele, cu obligația de a fi tradusă în cealaltă limbă oficială. Irlandeza este prima limbă oficială. A se vedea articolele 8 și 25.4.4 din Constituție.

Textul unui act este prezentat în format PDF, cu link-uri de la organizarea secțiunilor (cuprins) către secțiunile importante ale actului.

În fiecare an sunt legiferate aproximativ 40 de acte. Textul este prezentat în format HTML.

Proiecte de legi

De asemenea, site-ul internet oferă acces la proiectele de lege din 1997 până în prezent. Acestea includ:

  • Textul original integral al proiectelor de lege (inclusiv expunerea de motive)
  • Versiunile modificate ale proiectelor de lege (de către o cameră sau un comitet)
  • Link-uri către dezbaterile pe marginea proiectelor de lege
  • O listă a amendamentelor la proiectele de lege. Textul unui proiect de lege este prezentat în format PDF, cu link-uri de la organizarea secțiunilor (cuprins) către secțiunile importante.

Istoricul legislației

De asemenea, site-ul internet oferă actele elaborate de Oireachtas în perioada 1922 – 2002 / Achtanna an Oireachtais 1922 – 2002.

Accesul la aceste baze de date este gratuit.

Linkuri relevante

Informații despre sistemul juridic, Informații despre instituțiile statului și Constituție, Mic îndrumar al procesului legislativ, Codul de legi în format electronic

Ultima actualizare: 12/11/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site