NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini bulgară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislația națională

Bulgaria

Această pagină prezintă informaţii privind sistemul juridic bulgar şi o prezentare generală a legislaţiei bulgare.

Conținut furnizat de
Bulgaria

Izvoare de drept

Izvoare naţionale de drept

Izvoarele de drept includ

 • Constituţia Republicii Bulgaria (Prom. SG 56/13 iulie 1991, modif. SG 85/26 sept. 2003, SG 18/25 feb. 2005, SG 27/31 mar. 2006, SG 78/26 sept. 2006 - Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 7/2006, SG 12/6 feb. 2007),
 • actele legislative şi
 • regulamentele.

Jurisprudenţa nu este un izvor de drept oficial, dar are putere de persuasiune.

Izvoare de drept europene şi internaţionale

Unul dintre principalele izvoare de drept în Bulgaria este legislaţia Uniunii Europene.

Tratatele internaţionale negociate între Bulgaria şi statele terţe fac parte din ordinea juridică internă.

Tratatele internaţionale care au fost ratificate conform procedurii constituţionale, promulgate şi care au intrat în vigoare în Republica Bulgaria, devin parte a legislaţiei statului. Acestea prevalează asupra oricăror dispoziţii conflictuale din legislaţia internă.

Toate actele legislative trebuie promulgate şi în vigoare în vigoare în termen de trei zile de la publicare, cu excepţia dispoziţiilor contrare din actele respective.

Tipuri de instrumente juridice - descriere

Instrumentele scrise includ Constituţia Republicii Bulgaria, tratatele internaţionale, actele şi regulamentele legislative (decretele, regulamentele, ordonanţele, normele, instrucţiunile şi ordinele).

Constituţia Republicii Bulgaria este legea supremă. Aceasta prevede organizarea, principiile, puterile şi atribuţiile instituţiilor statului, precum şi drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.

Legea este actul normativ care guvernează sau interpretează (pornind de la Constituţie) relaţiile sociale susceptibile a fi reglementate durabil, în conformitate cu domeniul de aplicare sau subiectele unuia sau mai multor instituţii juridice sau a subdiviziunilor acestora. Pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 3 din Legea privind actele normative ale Republicii Bulgaria.

Toate actele legislative trebuie promulgate şi intră în vigoare în vigoare în termen de trei zile de la publicare, cu excepţia dispoziţiilor contrare din actele respective.

Consiliul de Miniştri emite un decret în cazul în care aprobă regulamente, ordonanţe sau instrucţiuni şi dacă emite regulamente privind aranjamentele sociale nereglementate în domeniul atribuţiilor executive sau de reglementare. Pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 6 din Legea privind actele normative ale Republicii Bulgaria.

Regulamentul este un act normativ emis pentru a implementa o lege în integralitate. Acesta dispune în privinţa organizării organismelor de stat sau locale sau a ordinii interne a activităţilor lor.

Ordonanţa este un act normativ emis pentru a implementa anumite dispoziţii sau alte secţiuni ale unui act normativ mai important.

Instrucţiunea este un act normativ prin care un organism înalt dă instrucţiuni organismelor subordonate privind implementarea unui act normativ sau de a cărui îndeplinire sunt responsabile.

Alte izvoare de drept care nu sunt scrise sunt cutumele şi principiile generale de drept, de asemenea importante.

Deciziile privind interpretarea ale curţilor supreme pot fi considerate izvoare de drept subsidiare.

Hotărârile Curţii Constituţionale trebuie promulgate în Monitorul oficial în termen de 15 zile de la data emiterii. Hotărârile trebuie să intre în vigoare în termen de trei zile de la promulgare. Orice lege considerată neconstituţională încetează să se aplice la data intrării în vigoare a hotărârii respective. Orice segment de drept care nu este considerat neconstituţional rămâne în vigoare.

Ierarhizarea normelor

Constituţia Republicii Bulgaria este legea supremă. Supremaţia legislaţiei UE nu este prevăzută specific în Constituţie, dar este considerată superioară dreptului intern.

Conform articolului 5 alineatul (4) din Constituţie, tratatele internaţionale care au fost ratificate conform procedurii constituţionale, promulgate şi care au intrat în vigoare în Republica Bulgaria, devin parte a legislaţiei statului. Acestea prevalează asupra oricăror dispoziţii conflictuale din legislaţia internă.

Actele legislative se află la nivelul următor.

Puterea executivă are dreptul să adopte reglementări, cum ar fi decretele, ordonanţele, hotărârile, normele, regulamentele, instrucţiunile şi ordinele.

Cadru instituţional

Instituţii competente de adoptarea normelor juridice

Adunarea Naţională deţine autoritatea legislativă. Aceasta poate adopta, modifica, completa şi abroga legi.

Pentru a aplica legile, Consiliul de Miniştri adoptă decrete, ordonanţe şi hotărâri. Ministerele emit norme, regulamente, instrucţiuni şi ordine.

În ceea ce priveşte actele internaţionale, Consiliul de Miniştri încheie tratate internaţionale dacă legea prevede astfel. Adunarea Naţională ratifică (sau respinge) tratatele internaţionale:

 • de natură politică sau militară
 • care privesc participarea Republicii Bulgaria la organizaţii internaţionale
 • care au în vedere modificarea graniţelor Republicii Bulgaria
 • care conţin obligaţii pentru Trezorerie
 • care au în vedere participarea statului la arbitraj internaţional sau proceduri juridice
 • care privesc drepturile fundamentale ale omului
 • care afectează acţiunea legislativă sau presupun o nouă legislaţie pentru a fi puse în aplicare
 • care prevăd expres ratificarea
 • care conferă Uniunii Europene atribuţii decurgând din Constituţie

Procesul de luare a deciziilor

Adoptarea Constituţiei

Dacă este cazul, Marea Adunare Naţională, formată din 400 de membri, adoptă o nouă Constituţie.

Pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 158 alineatul (1) din Constituţia Republicii Bulgaria.

Adunarea Naţională are dreptul să modifice toate prevederile Constituţiei, cu excepţia celor care cad sub incidenţa Marii Adunări Naţionale. Modificarea constituţională presupune o majoritate de trei sferturi din voturile tuturor membrilor Adunării Naţională, în trei sesiuni de vot din trei zile diferite. Modificarea Constituţiei este semnată şi promulgată în Monitorul oficial de Preşedintele Marii Adunări Naţionale în termen de şapte zile de la adoptare.

Procesul legislativ de luare a deciziilor

În conformitate cu articolul 87 din Constituţie, orice membru al Adunării Naţionale sau al Consiliului de Miniştri are dreptul să introducă un proiect de lege.

Proiectul de lege este adoptat de Adunarea Naţională în două lecturi. La prima lectură, proiectul este dezbătut în întregime. Parlamentarii pot depune moţiuni scrise de modificare a proiectului adoptat în prima lectură în termenul prevăzut de Adunarea Naţională. Adunarea Naţională dezbate proiectul în detaliu şi îl adoptă la a doua lectură. Proiectul de lege, adoptat, este transmis Preşedintelui Republici Bulgaria care semnează un decret de promulgare. Legea este promulgată în monitorul oficial şi intră în vigoare după trei zile, cu excepţia unor dispoziţii contrare prevăzute de legea respectivă.

Baze de date juridice

Monitorul oficial este disponibil gratuit pe site-ul acestuia. Ediţia online conţine proiecte de legi promulgate de Adunarea Naţională, decrete ale Consiliului de Miniştri, tratate internaţionale, alte acte juridice precum şi avize de achiziţii publice şi concesionare.

Bazele de date cu legislaţia comercială, cum ar fi as Apis, Ciela şi Juridical Encyclopaedia, oferă o gamă largă de informaţii juridice, dar nu sunt gratuite.

Ultima actualizare: 17/12/2018

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site