Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej duński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Ustawodawstwo krajowe

Dania

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje dotyczące systemu prawnego w Danii. Więcej informacji o duńskim systemie prawa można uzyskać wchodząc na strony internetowe duńskiego Ministerstwa Sprawiedliwości oraz duńskiego parlamentu.

Autor treści:
Dania
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Prawnicze bazy danych

Portal informacji prawnej (Retsinformation) jest portalem umożliwiającym obywatelom dostęp do:

  • ustaw, rozporządzeń administracyjnych, traktatów, ujednoliconych aktów prawnych;
  • dokumentów parlamentarnych;
  • decyzji administracyjnych;
  • decyzji rzecznika praw obywatelskich.

Portal informacji prawnej zawiera całe prawodawstwo obowiązujące w dniu 1 stycznia 1985 r. oraz całe prawodawstwo, które weszło w życie od tego dnia.

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Ostatnia aktualizacja: 19/12/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.
W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej państwa członkowskie aktualizują obecnie niektóre strony portalu zawierające treści krajowe. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Twoje uwagi

Za pomocą tego formularza możesz przesłać nam swoje komentarze i uwagi na temat nowej strony