Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Deens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Nationale wetgeving

Denemarken

Op deze pagina vindt u informatie over het rechtssysteem in Denemarken. Informatie over het Deense rechtssysteem is te vinden op de websites van het Deense ministerie van Justitie en het Deense parlement.

Inhoud aangereikt door
Denemarken
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juridische gegevensbanken

Retsinformation.dk is de website die burgers toegang geeft tot:

  • wetten, bestuursreglementen, verdragen, geconsolideerde wetten;
  • parlementaire documenten;
  • administratieve beslissingen;
  • beslissingen van de Deense ombudsman.

Retsinformation.dk bevat alle wetgeving die op 1 januari 1985 van kracht was of na die datum is ingevoerd.

De gegevensbank is gratis toegankelijk.

Laatste update: 19/12/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Feedback

Met onderstaand formulier kunt u ons opmerkingen en feedback sturen over onze nieuwe website