Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A tagállamok joga

Luxemburg

Ebben a fejezetben a különböző luxemburgi jogforrásokról adunk áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Jogforrások

Normahierarchia

A „jogforrás” kifejezés igen szemléletes: a jog eredetére és keletkezésére utal.

Ma a legfőbb jogforrásoknak az alkotmányt és a törvényt tekinthetjük.

A luxemburgi alkotmány

Az első luxemburgi alkotmányt 1841-ben, két évvel Luxemburg 1839-ben bekövetkezett függetlenné válását követően fogadták el, majd ezt az 1848-as és az 1856-os alkotmány követte.

Luxemburg jelenlegi alkotmányát 1868. október 17-én fogadták el. Azóta a jelenlegi alkotmány szövegét többször módosították.

A luxemburgi alkotmány merev, írott alkotmány. Alapvető jellege következtében azonban az alkotmányt továbbra is nagyobb fokú változatlanság jellemzi, mint a rendes törvényeket.

A jelenlegi alkotmány 121 cikkből áll és tizenhárom fejezetre tagolódik. Az állam alkotmányos alapjait, az állampolgári jogok és szabadságok biztosítékait, valamint a közhatalom felépítését írja le.

 • I. fejezet: Az államról, az állam területéről és a nagyhercegről
 • II. fejezet: A szabadságokról és az alapvető jogokról
 • III. fejezet: A szuverenitásról
 • IV. fejezet: A Képviselői Kamaráról
 • V. fejezet: A Nagyhercegség kormányáról
 • Va. fejezet: Az Államtanácsról
 • VI. fejezet: Az igazságszolgáltatásról
 • VII. fejezet: A fegyveres erőkről
 • VIII. fejezet: Az államháztartásról
 • IX. fejezet: A települési önkormányzatokról
 • X. fejezet: A közintézményekről
 • XI. fejezet: Általános rendelkezések
 • XII. fejezet: Átmeneti és kiegészítő rendelkezések

A törvény mint jogforrás

A törvényhozási rendszer

A Luxemburgi Nagyhercegség törvényhozási rendszerében törvényt a Képviselői Kamara (Chambre des députés) vagy a kormány kezdeményezhet.

A kormány kezdeményezési jogát „kormánykezdeményezés”-nek hívják, és „törvénytervezetek” előterjesztése formájában valósul meg.

A Képviselői Kamara kezdeményezési jogát „parlamenti kezdeményezés”-nek hívják, és „törvényjavaslatok” előterjesztésében ölt testet.

Ezt követően a törvénytervezeteket vagy törvényjavaslatokat véleményezik az érdekelt szervezetek (szakmai kamarák), de mindenekelőtt az Államtanács (Conseil d’Etat). Az Államtanács véleményének kézhezvétele után a törvénytervezet vagy törvényjavaslat visszakerül a Képviselői Kamarához.

A luxemburgi egykamarás rendszerben a Képviselői Kamarának a tervezetről való szavazást követően másodszor is szavaznia kell a teljes szövegről úgy, hogy a két szavazás között legalább 3 hónapnak kell eltelnie, kivéve, ha a Képviselői Kamara és az Államtanács egyaránt úgy dönt, hogy a második képviselői kamarai szavazás elhagyható. A Képviselői Kamara által véglegesen megszavazott törvény csak a nagyherceg általi kihirdetéssel, valamint a „Mémorial”-ban (a Luxemburgi Nagyhercegség hivatalos közlönye) történő közzététellel jöhet létre.

A rendeletalkotási rendszer

Az Államtanács reformjáról szóló 1996. július 12-i törvény 2. cikke értelmében a törvények és a nemzetközi szerződések végrehajtására irányuló rendelettervezeteket csak az Államtanács véleményének kikérése után lehet a nagyherceg elé terjeszteni.

A kormány azonban sürgős esetekben eltérhet ettől az általános szabálytól (amelyet a nagyherceg a kezdeményező miniszter által benyújtott, kellőképpen alátámasztott jelentés alapján mérlegel), és így mentesülhet az Államtanács véleményének kikérése alól. A sürgősségi eljárás alkalmazásának mindazonáltal kivételes esetekre kell korlátozódnia.

Amikor egy törvény kifejezetten megköveteli, hogy a törvény végrehajtási rendeleteinek elfogadásához ki kell kérni az Államtanács véleményét, semmilyen esetben nem lehet a sürgősségi eljárást alkalmazni. Ugyanez vonatkozik az olyan rendelettervezetek módosítására is, amelyekről az Államtanács már kiadott egy első véleményt.

Miként a törvények esetében is, az Államtanács indokolással ellátott jelentés formájában fogalmazza meg véleményét a rendelettervezetekről; e jelentés általános megfontolásokat, valamint a tervezet szövegének vizsgálatát, és adott esetben ellentervezetet tartalmaz.

Az Államtanács a rendelettervezetek tartalmát és formáját vizsgálja, valamint azt, hogy a rendelettervezet megfelel-e a magasabb szintű jogi normáknak.

Jogi adatbázisok

A Légilux weboldal a Luxemburgi Nagyhercegség internetes jogi portálja.

A portálon keresztül elérhetők a luxemburgi jogszabályok, egyrészt a „Mémorial A”-ban közzétett jogszabályszövegek formájában, másrészt egységes szerkezetű szövegek formájában, amelyek főként törvénykönyvekben és jogszabály-gyűjteményekben találhatók.

A webhely három fő részre tagozódik, melyek a következők:

 • A jogalkotási rész (Espace Législatif) a luxemburgi jogszabályokhoz kapcsolódó közzétételeket tartalmazza, valamint egyéb közzétett dokumentumokat és egységes szerkezetbe foglalt szövegeket.
 • A közigazgatási rész (Espace Administratif) az ún. „közigazgatási” kiadványokat tartalmazza. Elsősorban a „Mémorial B” köteteit, valamint az Annuaire Officiel d'Administration et de Législation-t (a közigazgatással és a kapcsolódó jogszabályokkal foglalkozó hivatalos kiadvány).
 • A gazdasági társaságokkal és egyesülésekkel foglalkozó rész (Espace des Sociétés & Associations) a gazdasági társaságokra, egyesületekre és nonprofit alapítványokra vonatkozó közzétételeket tartalmazó „Mémorial C” köteteiből áll.

Ingyenes-e az adatbázisokhoz való hozzáférés?

Igen, az adatbázisokhoz való hozzáférés ingyenes.

Kapcsolódó linkek

Légilux honlap

Igazságügyi Minisztérium

Utolsó frissítés: 20/12/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit