Upozorňujeme, že výchozí dánština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Vnitrostátní právní předpisy

Dánsko

Tato stránka poskytuje informace o právním systému v Dánsku. Pro informace o dánském právním systému prosím navštivte internetovou stránku dánského ministerstva spravedlnosti a dánského parlamentu.

Obsah zajišťuje
Dánsko
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Právní databáze

Portál právních informací (Retsinformation) je stránkou, která poskytuje občanům přístup k:

  • zákonům, správním předpisům, smlouvám, konsolidovanému právu
  • parlamentním dokumentům
  • správním rozhodnutím
  • rozhodnutím veřejného ochránce práv

Portál právních informací obsahuje všechny právní předpisy platné k 1. lednu 1985 a všechny právní předpisy zavedené po tomto datu.

Přístup do databáze je zdarma.

Poslední aktualizace: 19/12/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.