På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2022 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Förenade kungariket

No results available


Enforcement System

No results available


Cases

No results available


Legal Literature

No results available


No results available

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats