Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Sverige

Nationell lagstiftning

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2008:15
  • Nationellt id-nummer: MD 2008:15
  • Vedertaget namn: Maglite
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 24/04/2007
MD 2008:15 Maglite Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13." Domstolsbeslut överklagat" 24/04/2007
 • MD 2009:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 29/04/2009
MD 2009:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 29/04/2009
 • 2009:17
  • Nationellt id-nummer: 2009:17
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Annex I, 9.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 26/06/2009
2009:17 link Annex I, 9." Domstolsbeslut överklagat" 26/06/2009
 • MD 2009:24
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:24
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 03/09/2009
MD 2009:24 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2009
 • MD 2009:36
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:36
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 19/11/2009
MD 2009:36 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21." Domstolsbeslut överklagat" 19/11/2009
 • MD 2010:6
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:6
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/02/2010
MD 2010:6 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 09/02/2010
 • MD 2010:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 12/03/2010
MD 2010:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 12/03/2010
 • MD 2010:14
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:14
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 18/05/2010
MD 2010:14 link Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 18/05/2010
 • MD 2010:30
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:30
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 21/12/2010
MD 2010:30 link Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1." Domstolsbeslut överklagat" 21/12/2010
 • MD 2010:31
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:31
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 22/12/2010
MD 2010:31 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Domstolsbeslut överklagat" 22/12/2010

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Doktrin

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

träffar per sida, sorterade efter 
Wetterberg, Dag, Medierätt - en handbok, 2014, Norstedts Juridik AB Medierätt - en handbok WETTERBERG, D. 01/01/1970
Edmar, Malin, 2015 -. - Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning, 2015, 5th ed., Norstedts Juridik AB Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning EDMAR, M 01/01/1970
Hellstadius, Åsa, Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, 2016, 1st ed., Wolters Kluwer Sverige AB Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv HELLSTADIUS, Å 01/01/1970
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


Annat material

Inga träffar

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats