Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Slovensko

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom
  • Adoption date: 04/12/1963
  • In force date: 16/12/1963
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom 04/12/1963 16/12/1963
 • Zákon č.40/1964 Zb.
  • Adoption date: 26/02/1964
  • In force date: 05/03/1964
Zákon č.40/1964 Zb. 26/02/1964 05/03/1964
 • Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
  • Adoption date: 05/01/1991
  • In force date: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 05/01/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Adoption date: 05/11/1991
  • In force date: 01/01/1992
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 05/11/1991 01/01/1992
 • Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
  • Adoption date: 15/11/1995
  • In force date: 09/12/1995
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky 15/11/1995 09/12/1995
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  • Adoption date: 16/03/2000
  • In force date: 01/04/2000
Zákon č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji 16/03/2000 01/04/2000
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Adoption date: 05/04/2001
  • In force date: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov
  • Adoption date: 05/04/2001
  • In force date: 01/05/2001
Zákon č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov 05/04/2001 01/05/2001
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr
  • Adoption date: 14/06/2001
  • In force date: 01/10/2001
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr 14/06/2001 01/10/2001
 • Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
  • Adoption date: 12/12/2001
  • In force date: 01/01/2002
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 12/12/2001 01/01/2002

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Enforcement System

No results available


Cases

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Slovak Trade Inspection, 14.01.2008 ref. code: P/411/2/2007
Slovak Trade Inspection, 14.01.2008 ref. code: P/411/2/2007 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Administrative decision, first degree" 14/01/2008
Slovak Trade Inspection, 12.05.2008 -- ref. code: P/0062/08/08 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 12/05/2008
 • Slovak Trade Inspection, 27.04.2009 ref. code: P/45/2/2009
Slovak Trade Inspection, 27.04.2009 ref. code: P/45/2/2009 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Annex I, 17. Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 27/04/2009
Slovak Trade Inspection, 16/12/2010, ref. code: P/0519/01/2010 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 16/12/2009
 • Slovak Trade Inspection , 7.05.2010 ref. code: P/O11O/O5/2O1O
Slovak Trade Inspection , 7.05.2010 ref. code: P/O11O/O5/2O1O link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 07/05/2010
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici, 28.07.2010 P/0221/06/10 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 2." Administrative decision, first degree" 28/07/2010
Slovak Trade Inspection, 05.08.2010 -- P/0241/06/10 link Chapter 2, Article 5, 2., (b)" Administrative decision, first degree" 05/08/2010
 • Slovak Trade Inspection, 30/11/2010 ref. code: P/0359/07/2010
Slovak Trade Inspection, 30/11/2010 ref. code: P/0359/07/2010 link Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 30/11/2010
 • 18C/85/2010
  • National ID: 18C/85/2010
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Court decision, first degree
  • Decision date: 23/03/2011
18C/85/2010 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b) Chapter 2, Article 5, 1." Court decision, first degree" 23/03/2011
 • Slovak Trade Inspection , 03/05/2011 ref. code: P/0046/05/2011
Slovak Trade Inspection , 03/05/2011 ref. code: P/0046/05/2011 link Chapter 2, Section 2, Article 9, (a) Chapter 2, Article 5, 4. Annex I, 29. Chapter 2, Article 5, 1. Annex I, 20." Administrative decision, first degree" 03/05/2011

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

výsledkov na strane zoradených podľa 
Justičná revue, 58, 2006, no. 6-7, p. 963-974 Právo proti nekalej súťaži na Slovensku a súčasný stav harmonizácie ŠKREKO, A. 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva JUDr. J. BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, no. 7-8, p. 25-31 Katalógové firmy, ich zmluvy, obchodné praktiky z pohľadu práva BIROŠČÁKOVÁ, J. 01/01/1970
Justičná revue, 2010, vol. 11, pages 1256 - 1264 Porovnávacia reklama versus nekalá súťaž A. HORNIAKOVÁ 01/01/1970
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 01/01/1970
R. Dobrovodský, Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok. Justičná akadémia SR, 2013 Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve DOBROVODSKÝ, R. 01/01/1970
 • Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23
Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23 Úžera ako organizovaný zločin (pri poskytovaní pôžičiek, úverov, pri ich zabezpečení, uplatňovaní a v iných súvisiacich právnych vzťahoch) I. časť IRSÁK, S. 01/01/1970
 • Bulletin advokácie Editorial. No.12
  • Reference: Bulletin advokácie Editorial. No.12
  • Názov: The Right to Process Personal Data in Exchange for the Goods and Services in the Area of Consumer Protection
  • Author: ČIČKÁNOVÁ, D.
  • Publication Year: 2019
Bulletin advokácie Editorial. No.12 The Right to Process Personal Data in Exchange for the Goods and Services in the Area of Consumer Protection ČIČKÁNOVÁ, D. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


No results available

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom