Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss
  • Adoption date: 07/12/1984
  • In force date: 01/07/1985
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
 • Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994
 • Krimināllikums
  • Adoption date: 17/06/1998
  • In force date: 01/04/1999
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas"
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Enforcement System

No results available


Cases

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 11/12/2008
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 link Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 11/12/2008
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Common Name: Leo Li Gabor/Esmeralda case
  • Directive Part: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 23/07/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 23/07/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 link Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5. Chapter 2, Article 5, 2." Administrative decision, first degree" 10/12/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Common Name: Parking Service case
  • Directive Part: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 11/02/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administrative decision, first degree" 11/02/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 link Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13" Administrative decision, first degree" 15/04/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Common Name: HuaShen
  • Directive Part: Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 27/05/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 link Chapter 4, Article 13 Annex I, 5." Administrative decision, first degree" 21/07/2010
 • Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • National ID: Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 23/08/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision in appeal" 23/08/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 link Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Court decision, first degree" 28/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • National ID: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 link Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administrative decision, first degree" 30/09/2010

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu