Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - България

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???

резултата на страница, сортирани по 
 • Закон за задълженията и договорите
Закон за задълженията и договорите 03/01/1950 01/01/1950
 • Закон за задълженията и договорите
  • Adoption date: 22/11/1950
  • In force date: 01/01/1951
Закон за задълженията и договорите 22/11/1950 01/01/1951
 • Закон за Защита на Конкуренцията
Закон за Защита на Конкуренцията 08/05/1998 05/07/1999
 • ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА
ЗАКОН ЗА ТУРИЗМА 01/10/2002 01/10/2002
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006
 • Закон за защита на потребителите
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 09/12/2005
 • Закон за електронната търговия
  • Adoption date: 23/06/2006
  • In force date: 24/12/2006
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
 • Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007
Граждански процесуален кодекс 06/07/2007 01/03/2008

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.national.laws ???


Enforcement System

No results available


Cases

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???

резултата на страница, сортирани по 
 • Administrative Court of Sofia city (Sofia), 7 May 2009
Administrative Court of Sofia city (Sofia), 7 May 2009 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administrative decision in appeal" 07/05/2009
 • 1997/2010, VII d.
  • National ID: 1997/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 4, Article 11, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 19/02/2010
1997/2010, VII d. link Chapter 4, Article 11, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Supreme court decision" 19/02/2010
 • 864/2010, VII d.
  • National ID: 864/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 4, Article 11, 2., (a)
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 07/07/2010
864/2010, VII d. link Chapter 4, Article 11, 2., (a)" Supreme court decision" 07/07/2010
 • 2166/2010, VII d.
  • National ID: 2166/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 16/11/2010
2166/2010, VII d. link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Supreme court decision" 16/11/2010
 • 3907/2011, VII d.
  • National ID: 3907/2011, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Annex I, 5.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 08/06/2011
3907/2011, VII d. link Annex I, 5." Supreme court decision" 08/06/2011
 • 11724/2010, VII d.
  • National ID: 11724/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 14/06/2011
11724/2010, VII d. link Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Supreme court decision" 14/06/2011
 • 1275/2011, VII d.
  • National ID: 1275/2011, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 16/06/2011
1275/2011, VII d. link Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Supreme court decision" 16/06/2011
 • 13076/2010, VII d.
  • National ID: 13076/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 23/06/2011
13076/2010, VII d. link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1." Supreme court decision" 23/06/2011
 • 9192/2010, VII d.
  • National ID: 9192/2010, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 01/07/2011
9192/2010, VII d. link Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Supreme court decision" 01/07/2011
 • 5920/2011, VII d.
  • National ID: 5920/2011, VII d.
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 2, Article 9
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 25/10/2011
5920/2011, VII d. link Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 2, Section 2, Article 9" Supreme court decision" 25/10/2011

??? cld.paging.banner.some_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.cases ???


Legal Literature

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???

резултата на страница, сортирани по 
 • Digest "Commercial and Competition Law", vol. 9, page 78
Digest "Commercial and Competition Law", vol. 9, page 78 Новата уредба на нелоялните търговски практики в Закона за защита на потребителите E. ALEXIEV 01/01/1970
 • ISBN 978-954-730-866-4
  • Reference: ISBN 978-954-730-866-4
  • Заглавие: Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител
  • Author: VARADINOV, O.
  • Publication Year: 2014
ISBN 978-954-730-866-4 Нелоялни търговски практики в отношенията търговец – потребител VARADINOV, O. 01/01/1970

??? cld.paging.banner.all_items_found ???  ??? cld.ms.content.for.legal.literature ???


One ??? cld.paging.banner.item_name ??? found.  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

резултата на страница, сортирани по 
Unfair Commercial Practices Consumer Protection Commission

One ??? cld.paging.banner.item_name ??? found.  ??? cld.ms.content.for.other.materials ???

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт