Kuluttajalainsäädännön tietokanta

EU: n jäsenvaltioiden keskeiset kuluttajansuojadirektiivit saatetaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä.

Kenelle työkalu on tarkoitettu?

Työkalu on tarkoitettu sekä kuluttajille ja yrityksille että oikeusalan ammattilaisille ja kuluttajadirektiivien täytäntöönpanosta vastaaville viranomaisille.

Mitä se sisältää?

Työkalu sisältää

  • EU:n keskeiset kuluttajadirektiivit
  • direktiivien kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet
  • asiaa koskevia EU-maiden tuomioistuinten ja EU:n tuomioistuimen antamia tuomioita
  • asiaa koskevia kansallisia hallintokäytäntöjä.

Miten se toimii?

Työkalun avulla esimerkiksi kuluttajat, yritykset, lakimiehet ja tuomarit voivat nopeasti tarkistaa, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia kuluttajalainsäädäntöön sisältyy.

Miten se edistää EU:n kuluttajapolitiikan toteuttamista?

Sen tarkoituksena on parantaa EU:n kuluttajalainsäädännön tuntemusta ja helpottaa sen noudattamista sekä tehostaa kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa.

Voit antaa palautetta tämän lomakkeen avulla, jotta tietokannasta voidaan tehdä mahdollisimman kattava ja helppokäyttöinen.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.
Komissio päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palaute

Anna tällä lomakkeella palautetta uudesta sivustostamme