Databáze spotřebitelského práva

Nástroj umožňující všem snadný přístup k vnitrostátním pravidlům, jimiž se ve členských státech EU provádí klíčové spotřebitelské směrnice EU.

Pro koho je určen?

Pro každého – spotřebitele a podniky, právníky i orgány prosazující dodržování souladu s právními předpisy.

Co pokrývá?

Zahrnuje:

  • klíčové směrnice EU o ochraně spotřebitele
  • opatření na jejich začlenění do vnitrostátního práva
  • dřívější rozhodnutí členských států EU a Evropského soudního dvora
  • příslušnou vnitrostátní správní praxi.

Jak funguje?

Pomáhá spotřebitelům, podnikům, právníkům, soudcům apod. tím, že jim umožňuje rychle ověřovat práva a povinnosti vyplývající z právních předpisů na ochranu spotřebitele.

Jak zapadá do celkové politiky EU v oblasti ochrany spotřebitele?

Usiluje o zvýšení informovanosti o právu EU na ochranu spotřebitele, usnadňuje jeho dodržování a posiluje jeho prosazování.

Chcete-li nám pomoci učinit tuto databázi co nejúplnější a uživatelsky nejpřívětivější, zašlete nám vaše připomínky prostřednictvím tohoto formuláře.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.

Zpětná vazba

Formulář níže můžete použít k zaslání vašich připomínek týkajících se nové podoby portálu

.