Къде мога да получа помощ?

Настоящият раздел ще Ви помогне да подадете жалба до съответната служба в държавата, в която е извършено предполагаемото нарушение на Вашите права.

RazširiSkrči

Както е посочено в договорите на ЕС, публичните органи и съдилищата в ЕС носят основната отговорност за прилагането на правото на ЕС. Ако смятате, че предоставените от правото на Европейския съюз основни права не са били зачетени от националните органи на държава от ЕС, съществуват различни способи за правна защита.

Povratne informacije

S spodnjim obrazcem sporočite svoje pripombe in povratne informacije o našem novem spletišču