Kust võin abi saada?

Siit osast leiate teavet selle kohta, kuhu konkreetselt pöörduda riigis, kus Teie õigusi väidetavalt rikuti.

Mai multMai puțin

ELi aluslepingute järgi vastutavad ELi õiguse kohaldamise eest ELis eelkõige riigiasutused ja kohtud. Kui leiate, et ELi liikmesriigi ametiasutus on rikkunud Euroopa Liidu õigusega Teile antud põhiõiguseid, on Teil kasutada mitmed õiguskaitsevahendid.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site