Handledning om stadgan

I detta avsnitt ges fördjupad information om EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, dess tillämpningsområde, tolkningen av stadgan och dess rättsverkningar.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats