Harta. Pamācība

Šajās sadaļās ir iespējams iepazīties ar padziļinātu informāciju par ES Pamattiesību hartu un tās piemērošanas jomu, interpretāciju un iedarbību.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu