Vejledning om chartret

Disse afsnit vil indeholde detaljerede oplysninger om EU's charter om grundlæggende rettigheder og om dets anvendelsesområde, fortolkning og virkninger.

Feedback

Brug formularen nedenfor til at skrive kommentarer og feedback om vores nye website