Ръководство за Хартата

Настоящите раздели ще ви предоставят подробна информация относно Хартата на основните права на Европейския съюз, нейното приложно поле, тълкуване и действие.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт