Pamattiesības

Turpmāk tekstā ir sniegta informācija par pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā.

Rādīt vairākRādīt mazāk

Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām – respektējot cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritātei piederīgu personu tiesības. Turpmāk tekstā ir sniegta būtiska informācija par pamattiesību aizsardzību Eiropas Savienībā.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu