Основни права

Научете по какъв начин са защитени основните права в Европейския съюз.

Показване на повечеПоказване на по-малко

Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства. Разгледайте основната информация относно защитата на основните права в Европейския съюз.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт