Swoboda przemieszczania się i inne prawa obywateli Unii

Wyszukiwanie orzecznictwa dotyczącego swobody przemieszczania się i innych praw przysługujących obywatelom UE

Wprowadzenie

Orzecznictwo sądów krajowych wyższej instancji odnoszące się głównie do wdrożenia dyrektywy 2004/38/WE. W szczególności mowa o wymogach dotyczących wjazdu i pobytu, które można nałożyć na obywateli UE wraz z ich rodzinami przenoszących się do innego państwa UE, oraz przesłankach, na podstawie których państwa członkowskie są uprawnione do ograniczenia praw obywateli.

Kilka spraw dotyczy domniemanej dyskryminacji ze względu na narodowość; niektóre z orzeczeń odnoszą się do praw politycznych (prawa głosu i udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach lokalnych w państwie członkowskim zamieszkania).

Wyszukiwarka

Dokumenty podane w wyszukiwarce są wynikiem zleconego na zewnątrz projektu „Mieszkanie w innym państwie członkowskim: przeszkody w korzystaniu przez obywateli UE w pełni ze swoich praw”.

Informacje i poglądy zawarte w dokumentach nie muszą odzwierciedlać poglądów ani oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej. Dokumenty są udostępnione opinii publicznej wyłącznie przez wzgląd na przejrzystość i w celach informacyjnych i nie stanowią porady prawnej ani opinii prawnej.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Nediskriminácia na základe štátnej príslušnosti
Sloboda pohybu a pobytu
Hlasovacie práva
Diplomatická ochrana
Petičné právoLaatste update: 12/11/2018

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom