Sloboda kretanja i druga prava građana Unije

Pretraživanje sudske prakse u vezi sa slobodom kretanja i drugim pravima građana EU-a

Uvod

Sudska praksa viših nacionalnih sudova koja se uglavnom odnosi na provedbuDirektive 2004/38/EZ. Osobito uvjeti za ulazak i boravak koji se mogu određivati građanima EU-a i članovima njihovih obitelji koji sele u drugu državu članicu, definicija člana obitelji te osnove na kojima država članica može ograničiti njihova prava.

Nekoliko slučajeva uključuje ispitivanje navodne diskriminacije na temelju državljanstva; dio sudske prakse odnosi se na politička prava (glasanje i sudjelovanje u izborima za Europski parlament te u lokalnim izborima u državi članici boravišta).

Alat za pretraživanje

Dokumenti koji se mogu pronaći putem alata za pretraživanje rezultat su projekta vanjskih izvršitelja pod nazivom Život u drugoj državi članici: prepreke potpunom ostvarenju prava građana EU-a.

Informacije i stajališta sadržana u dokumentima ne odražavaju nužno stajališta ili službeni stav Europske komisije. Dokumenti su javno dostupni za potrebe transparentnosti i informiranja te ne predstavljaju pravne savjete ili mišljenje.

Država članica:

Odaberi sve  |  Očisti sve

Godine:

Odaberi sve  |  Očisti sve

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Predmet:

Odaberi sve  |  Očisti sve

Nediskriminacija na temelju nacionalne pripadnosti
Sloboda kretanja i boravka
Glasačka prava
Diplomatska zaštita
Pravo podnošenja predstavkiPosljednji put ažurirano: 12/11/2018

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.
S obzirom na povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, Komisija ažurira dio sadržaja na ovim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.