III daļa — Hartas piemērošanas joma, interpretācija un iedarbība