Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Javne listine - Belgija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uporabo jezikov v lokalnih službah ureja relevantna belgijska zakonodaja o upravnih zadevah (Zakon z dne 2. avgusta 1963 o uporabi jezikov v upravnih zadevah in Kraljevi odlok z dne 18. julija 1966 o usklajevanju predpisov o uporabi jezikov v upravnih zadevah).

Ta zakonodaja določa, katere jezike lahko državljani uporabljajo pri predložitvi listin pristojnim organom.

Belgija ima štiri jezikovna območja: nizozemsko jezikovno območje, francosko jezikovno območje, nemško jezikovno območje in območje glavnega mesta Bruselj (člen 2 Zakona o uporabi jezikov v upravnih zadevah). Na vsakem jezikovnem območju sprejemajo lokalni organi samo listine, predložene v jeziku zadevnega območja.

 • Nizozemsko jezikovno območje:

občine v provincah Antwerpen, Limburg, Vzhodna Flamska, Zahodna Flamska in Flamski Brabant:

v katerih je treba listine predložiti v nizozemščini.

Izjema: občine Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen in Ronse:

v katerih je treba listine predložiti v nizozemščini, lahko pa se predložijo tudi v francoščini.

 • Francosko jezikovno območje:

občine v provincah Hainaut, Luxembourg, Namur, Liège (z izjemo nemškega jezikovnega območja) in Valonski Brabant:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini.

Izjema: občine Soignies, Enghien, Mouscron in Comines-Warneton:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini, lahko pa se predložijo tudi v nizozemščini.

Izjema: občini Malmedy in Waimes:

v katerih je treba listine predložiti v francoščini, lahko pa se predložijo tudi v nemščini.

 • Nemško jezikovno območje:

občine Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren in Sankt Vith:

v katerih je treba listine predložiti v nemščini, lahko pa se predložijo tudi v francoščini.

 • Območje glavnega mesta Bruselj:

občine Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Brussels, Etterbeek, Evere, Ganshoren, Forest, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert in Woluwe-Saint-Pierre:

v katerih se lahko listine predložijo v nizozemščini ali francoščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

1) Potrdila o osebnem stanju (ki jih sestavijo belgijske občine ter diplomatska predstavništva in konzulati)

 • rojstni list,
 • poročna listina,
 • potrdilo o posvojitvi,
 • potrdilo o priznanju,
 • mrliški list,
 • potrdilo o spremembi priimka,
 • potrdilo o spremembi imena,
 • potrdilo o razvezi zakonske zveze,
 • potrdilo o pogrešani osebi,
 • potrdilo o belgijskem državljanstvu,
 • potrdilo o rojstvu mrtvega otroka,
 • potrdilo o priznanju pred rojstvom,
 • potrdilo o izjavi o izbiri priimka,
 • potrdilo o spremembi registriranega spola,
 • potrdilo o preklicu posvojitve, potrdilo o preverjanju posvojitve, potrdilo o drugi spremembi registriranega spola ali preklicu.

2) Sodne odločbe

 • sodna odločba o nadomestitvi rojstnega lista,
 • sodna odločba o določitvi razmerja med starši in otroki (ugotovitev materinstva, očetovstva ali somaterinstva),
 • sodna odločba o izpodbijanju razmerja med starši in otroki (materinstvo, domneva očetovstva ali somaterinstva, priznanje s strani matere, očeta ali somatere),
 • sodna odločba o posvojitvi.

3) Izpisek iz centralne kazenske evidence

 • Pod pogojem, da izpisek ne navaja obsodb in zato potrjuje nekaznovanost:
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu s členom 595 zakonika o kazenskem postopku;
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu s prvim pododstavkom člena 596 zakonika o kazenskem postopku;
  • izpisek iz centralne kazenske evidence, izdan v skladu z drugim pododstavkom člena 596 zakonika o kazenskem postopku.
 • V Belgiji izpiske za posameznike običajno izdajo občinski organi, ki so od 1. januarja 2018 povezani s centralno kazensko evidenco. Centralna kazenska evidenca izdaja potrdila samo v posebnih okoliščinah (na primer za tuje rezidente, diplomate ali pravne osebe).

4) Potrdila, ki jih izdajo konzularni uradi

 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,
 • potrdilo o osebnem stanju (razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze, registrirana partnerska skupnost, prenehanje registrirane partnerske skupnosti),
 • potrdilo o prebivališču (stalno in/ali začasno prebivališče, z navedbo prejšnjih naslovov ali brez nje),
 • potrdilo o državljanstvu,
 • izpisek iz matičnih knjig,
 • potrdilo o sestavi gospodinjstva,
 • potrdilo o usklajenosti priimkov.

5) Potrdila, ki jih izdajo občine/Zvezna javna služba za notranje zadeve (SPF Intérieur)

 • potrdilo o glavnem prebivališču osebe,
 • potrdilo o glavnem prebivališču osebe z navedbo prejšnjih naslovov,
 • potrdilo o živetju,
 • potrdilo o belgijskem državljanstvu,
 • potrdilo o registrirani zunajzakonski skupnosti,
 • potrdilo o prebivališču pred sklenitvijo zakonske zveze,
 • belgijsko volilno potrdilo,
 • izpisek iz matičnih knjig.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

1) Potrdila o osebnem stanju

Sestavijo jih občine in konzularni uradi:

– rojstni list,

– poročna listina,

– mrliški list.

2) Izpiski iz centralne kazenske evidence

– neobstoj kazenske evidence.

3) Potrdila, ki jih izdajo konzularni uradi

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze,

– zakonski stan.

4) Potrdila, ki jih izdajo občine ali Zvezna javna služba za notranje zadeve (SPF Intérieur)

– potrdilo o glavnem prebivališču osebe -> Priloga X,

– potrdilo o glavnem prebivališču osebe z navedbo prejšnjih naslovov -> Priloga X,

– potrdilo o živetju -> Priloga II,

– potrdilo o registrirani zunajzakonski skupnosti -> Priloga VII,

– potrdilo o prebivališču pred sklenitvijo zakonske zveze -> Priloga X.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Belgiji še ni seznama zapriseženih prevajalcev.

Zakon z dne 10. aprila 2014, ki spreminja različne določbe z namenom vzpostavitve nacionalnega registra pravnih strokovnjakov in nacionalnega registra zapriseženih prevajalcev, tolmačev in prevajalcev-tolmačev, je začel veljati 1. decembra 2016.

Ta zakon določa vzpostavitev nacionalnega registra zapriseženih prevajalcev, tolmačev in prevajalcev-tolmačev, vendar nacionalni register še ne deluje.

Pripravlja se nov zakon o nadaljnjem razvoju nacionalnega registra. Ko bo zakon sprejet in bo nacionalni register začel delovati, bo Belgija Komisiji poslala povezavo na spletno mesto nacionalnega registra. Na tem spletnem mestu bo vsakdo lahko preprosto poiskal zapriseženega prevajalca za jezik, ki ga potrebuje na svojem območju, vendar vse informacije o zapriseženih prevajalcih ne bodo javno dostopne.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

1) Potrdila o osebnem stanju

– občine,

– neposreden prevzem iz podatkovne zbirke potrdil o osebnem stanju (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC),

– belgijska veleposlaništva in konzulati,

– Zvezna javna služba za zunanje zadeve – Direktorat za osebne pravice (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Potrdila, ki jih izdajo občine/Zvezna javna služba za notranje zadeve (z uporabo „Mon dossier“)

– Zvezna javna služba za notranje zadeve – Generalni direktorat za institucije in prebivalstvo – Nacionalni register (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Izpiski iz centralne kazenske evidence

„Kopij“ izpiskov iz centralne kazenske evidence ni mogoče potrditi kot verodostojne kopije. Za verodostojne se štejejo samo izvirni izpiski.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Informacije o izpiskih in potrdilih (neoverjene kopije)

1) Potrdila o osebnem stanju

Logotip občine ALI logotip BAEC ALI logotip konzularnega urada in logotip Belgije.

– Elektronski žig BAEC + povezava/črtna koda, ki se uporablja za preverjanje, ali je kopijo oziroma izpisek izdal BAEC.

2) Potrdila Zvezne javne službe za notranje zadeve (z uporabo „Mon dossier“)

Na vsaki listini je pečat (elektronski žig) Kraljevine Belgije in besedilo „SPF Intérieur – Registre national“.

Spisi so v obliki PDF in vsebujejo podpis nacionalnega registra ter vse uradne logotipe.

Elektronski žig je v črkah „IBZ“ v glavi.

3) Izpiski iz centralne kazenske evidence

– Izpiski, ki jih izdajo občinski organi

Izpisek mora vsebovati datum in podpis občinskih organov (člen 10 Kraljevega odloka z dne 21. novembra 2016).

Trenutno morajo izpiski vedno vsebovati verodostojen žig, datum in podpis župana ali njegovega namestnika.

Ker gre za izpiske iz centralne kazenske evidence, vedno vsebujejo tudi viden (skeniran) podpis direktorja centralne kazenske evidence.

Več občin že izdaja izpiske v elektronski obliki.

– Izpiski, ki jih izda centralna kazenska evidenca

Listina vsebuje suhi žig centralne kazenske evidence in (registriran) podpis uradnika, ki je izdal izpisek.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Nič razen zgoraj navedenega.

Zadnja posodobitev: 25/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Češka

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

češčina, slovaščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

 • rojstni list;
 • poročni list;
 • mrliški list;
 • potrdilo o registriranem partnerstvu;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti;
 • dobeseden izpisek iz matičnega registra;
 • potrdilo o podatkih, vnesenih v matični register;
 • potrdilo o podatkih iz registra listin ali dvojnika matičnih knjig, ki so se vodile do 31. decembra 1958;
 • odločitev, ki dovoljuje spremembo imena ali priimka;
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze;
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe;
 • potrdilo notarja, da je posameznik živ;
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi;
 • potrdilo, ki vsebuje pritrdilno izjavo staršev o očetovstvu otroka (rojenega ali nerojenega);
 • potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (ki ga izda češko veleposlaništvo ali konzulat);
 • sodne odločbe v zvezi z dejstvi iz člena 2(1) Uredbe, na primer:

sodba, s katero se ugotovi datum rojstva mladoletne osebe;

sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

sodba, s katero se ugotovi dan, ki velja za dan smrti osebe;

sodba, ki mladoletni osebi dovoljuje sklenitev zakonske zveze;

sodba, s katero se mladoletni osebi prizna poslovna sposobnost;

sodba o razvezi zakonske zveze;

sodba o ugotovitvi očetovstva;

sodba o ugotovitvi materinstva;

sodba o posvojitvi mladoletne osebe ali sodba o posvojitvi odrasle osebe.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

 • rojstni list (rojstvo);
 • mrliški list (smrt);
 • poročni list (sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (sposobnost za sklenitev zakonske zveze);
 • potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (registrirano partnerstvo);
 • potrdilo o pravni sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (sposobnost za sklenitev registriranega partnerstva);
 • izpisek iz kazenske evidence za fizične osebe (neobstoj kazenske evidence v državi članici državljanstva zadevne osebe);
 • zagotavljanje podatkov iz registra prebivalstva fizični osebi (stalno in/ali začasno prebivališče).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

 • Sodni tolmači v skladu z zakonom št. 36/1967 o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih – seznam sodnih tolmačev je na voljo na spletišču Ministrstva za pravosodje:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Češka veleposlaništva in konzulati – overitev prevodov v skladu s členom 18(3)(e) zakona št. 150/2017 o zunanji službi

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirnikom so pristojni:

 • regionalni organi;
 • občinski uradi občin z razširjenimi pooblastili;
 • občinski uradi, uradi mestnih četrti ali okrožni uradi teritorialno strukturiranih mest ter uradi mestnih okrožij mesta Praga; seznam teh organov je določen v izvedbeni zakonodaji (seznam občinskih organov, pristojnih za overitev listin, je v prilogi št. 1 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen);
 • organi vojaških okrožij;
 • imetnik poštne licence (Češka pošta);
 • češka gospodarska zbornica;
 • notarji;
 • češka veleposlaništva (konzulati).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi

1. Prevod listine, ki ga overi sodni tolmač

Sodni tolmač na prvi strani pisnega prevoda navede jezik, iz katerega je listina prevedena, na zadnjo stran pa pritrdi zaznamek in nanj odtisne svojo štampiljko. Izvirna listina ali njena overjena kopija mora biti trdno speta s pisnim prevodom. Zaznamek sodnega tolmača je lahko napisan ročno, natipkan ali odtisnjen s štampiljko.

Zaznamek sodnega tolmača vsebuje naslednje:

 • podatke o imenovanju osebe za sodnega tolmača (podatke o sodni odločbi o imenovanju tolmača – kraj in datum izdaje, številka odločbe, podatki o jeziku, za katerega je bil tolmač imenovan);
 • izjavo, da se prevod popolnoma ujema z izvirnikom;
 • podatke v zvezi s popravki prevoda;
 • zaporedno številko, pod katero je bil prevod vpisan v knjigo prevedenih listin sodnega tolmača;
 • kraj in datum sestave zaznamka;
 • ime, priimek, podpis tolmača, štampiljko.

K zgoraj navedenim obveznim informacijam se lahko dodajo naslov tolmača in drugi kontaktni podatki, kot so telefonska številka, elektronski naslov, identifikacijska številka podatkovnega predala in registracijska številka v Zbornici sodnih tolmačev Češke republike. Priporočljivo je navesti tudi število dejanskih strani prevoda.

Zaznamek sodnega tolmača je vedno sestavljen v jeziku prevoda.

2. Prevod javne listine, ki ga overi češko veleposlaništvo ali konzulat

Potrdilo o overitvi prevoda vsebuje:

 • ime veleposlaništva ali konzulata;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • jezik izvirne listine;
 • jezik, v katerega je listina prevedena;
 • informacije o tem, ali je prevod naročilo veleposlaništvo ali ga je predložil vložnik;
 • informacije o tem, ali je prevod popoln ali delen;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je prevod overila;
 • uradni žig ter
 • kraj in datum overitve prevoda.

Overjene kopije

Potrditev istovetnosti prepisa ali kopije z izvirno listino je na izvirni listini ali na ločenem listu, ki je trdno pritrjen na izvirno listino, označena s potrdilom o overitvi in uradnim žigom. Potrdilo o overitvi vsebuje:

 • ime organa;
 • zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev;
 • informacije, da listina, ki se overja, povsem ustreza listini, na podlagi katere je nastala, in ali je zadnje navedena listina izvirnik, že overjena listina, listina, ki izhaja iz odobrene pretvorbe listine, dvojnik, ustvarjen iz spisa, ali kopija pisne odločitve ali operativnega dela odločitve, izdane v skladu s posebno zakonodajo;
 • število strani listine;
 • podatek o tem, ali je listina, ki se overja, popoln ali delni dvojnik oziroma popolna ali delna kopija;
 • informacije o tem, ali listina, na podlagi katere je nastala listina, ki se overja, vsebuje viden varnostni element, ki je del zakonsko pomembne vsebine navedene listine (npr. hologram);
 • datum, ko je bila izvedena overitev;
 • ime(na), priimek in podpis osebe, ki je listino overila (tj. uradnik, župan ali namestnik župana, uslužbenec organa vojaškega okrožja, uslužbenec imetnika poštne licence ali uslužbenec češke gospodarske zbornice).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Potrdilo o overitvi se namesti na vsak list posebej ali pa so listi overjene listine trdno speti v snop, ki je prelepljen z nalepko. Na obeh straneh nalepke se odtisne uradni žig tako, da je del uradnega žiga odtisnjen na overjeno listino, del pa na nalepko.

Če na listini ni dovolj prostora za namestitev potrdila o overitvi, je to nameščeno na posebnem listu papirja, ki je trdno pritrjen na listino, ki se overja, in je površina, kjer je pritrjen, prelepljena z nalepko (glej zgoraj).

Če je listina, ki se overja, sestavljena iz enega ali več listov in ima vsak posamezni list samo eno popisano stran, se prazne strani prečrtajo od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota, potrdilo o overitvi pa se namesti na stran, ki se overja.

Če je v besedilu listine, ki se overja, ali med potrdilom o overitvi in besedilom v overjeni listini prazen prostor, mora oseba, ki listino overja, prazen prostor prečrtati od zgornjega levega kota do spodnjega desnega kota.

Predloga za potrdilo o overitvi je v prilogi št. 2 k Izvedbenemu odloku št. 36/2006 o overitvi prepisa in kopije ter o overitvi podpisa, kakor je bil spremenjen.

Potrdilo o overitvi je na overjeni listini prikazano na naslednje načine:

 • z žigom in zgoraj opisanimi informacijami, ki so napisane ročno;
 • z natisnjeno različico, ustvarjeno s pomočjo informacijske tehnologije, ki vsebuje zgoraj navedene podatke; izpis je natisnjen na samolepilni nalepki, na listini ali na ločenem listu papirja. Nalepka je pritrjena na overjeno listino in opremljena z uradnim žigom, tako da je del uradnega žiga odtisnjen na nalepko. Izpis potrdila o overitvi na ločenem listu papirja je trdno pritrjen na overjeno listino.
Zadnja posodobitev: 08/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Danska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Danski organi so na splošno dolžni sprejeti javne listine samo v danščini, zato lahko za listine, ki niso v tem jeziku, zahtevajo prevod.

V skladu s konvencijo nordijskih jezikov pa se lahko nekatere listine sprejmejo tudi v finščini, islandščini, norveščini in švedščini. To velja zlasti za potrdila o spremembi priimka, dovoljenja za uporabo priimka, odobritve priimka, poročne listine, potrdila o partnerski skupnosti, potrdila o zakonskem stanu, odločbe o razvezi zakonske zveze, odločbe o ločitvi ter sodbe, povezane z razvezo zakonske zveze, ločitvijo ali razveljavitvijo zakonske zveze, in sodbe, s katerimi zakonska zveza ali registrirana partnerska skupnost preneha obstajati. Poleg tega se listine v zvezi s postopki v zadevah, povezanih s priimki oseb, lahko sprejmejo tudi v nemščini ali angleščini.

Potrdila o nekaznovanosti se lahko sprejmejo tudi v angleščini.

V posebnih primerih lahko organ dovoli predložitev listin v drugih jezikih, vendar ni obvezan priznati drugih jezikov, kot so tisti, ki so navedeni zgoraj.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Danski organi na področje uporabe Uredbe uvrščajo naslednje listine:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikovo evidenco v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročno listino,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • rojstni list (fødselsattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • rojstni list ter potrdilo o določitvi imena in priimka (fødsels- og navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljaven),
 • potrdilo o določitvi imena in priimka (navneattest) (se ne izdaja več, vendar je še vedno veljavno),
 • mrliški list in potrdilo o pogrebu (se izda samo, kadar se potrdilo nanaša na državljana, ki je umrl pred 1. aprilom 1968, tj. pred datumom nastanka centralnega registra prebivalstva),
 • potrdilo o spremembi priimka,
 • dovoljenje za uporabo priimka,
 • odobritev priimka,
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu,
 • odločbo o razvezi zakonske zveze,
 • odločbo o ločitvi,
 • sodbo
  • o odobritvi razveze zakonske zveze,
  • o odobritvi ločitve,
  • o odobritvi razveljavitve zakonske zveze,
  • o odobritvi, da zakonska zveza preneha obstajati,
  • o odobritvi, da registrirana partnerska skupnost preneha obstajati.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Kot pomoč pri prevodu se lahko naslednjim danskim listinam priloži jezikovna priloga:

 • potrdilo o nekaznovanosti,
 • potrdilo o prebivališču,
 • posameznikova evidenca v centralnem registru prebivalstva (personattest),
 • rojstni in krstni list (fødsels- og dåbsattest),
 • poročna listina,
 • potrdilo o blagoslovu zakonske zveze,
 • krstni list (dåbsattest),
 • potrdilo o partnerski skupnosti,
 • potrdilo o zakonskem stanu.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Danskem ne obstaja javno dostopen seznam ali podatkovna zbirka prevajalcev/tolmačev.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Organ, ki je izdal potrdilo ali listino, lahko v nekaterih primerih izda overjeno kopijo. Organ, ki je prevzel vlogo organa izdajatelja, lahko v nekaterih primerih prav tako izda overjeno kopijo.

Overjeno kopijo potrdila ali listine lahko izda tudi notar na danskem sodišču.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je običajno vidno, kateri organ je potrdil kopijo, in sicer v obliki žiga občine ali notarske overitve.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Na overjeni kopiji je včasih odtisnjen napis „KOPIJA“.

Zadnja posodobitev: 28/01/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Nemčija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Nemščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Področje uporabe

Javna listina

Rojstvo

 • Geburtsurkunde (rojstni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (overjen izpisek iz registra rojstev)

Življenje

 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)
 • erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Smrt

 • Sterbeurkunde (mrliški list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Sterberegister (overjen izpisek iz registra smrti)

Imena

 • Geburtsurkunde (rojstni list)
 • Eheurkunde (poročni list)
 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)

Sklenitev zakonske zveze

Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

Zakonski stan

 • Eheurkunde (poročni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (overjen izpisek iz registra porok)
 • Ehefähigkeitszeugnis (potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze)
 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)
 • erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Razveza zakonske zveze

Neveljavnost zakonske zveze

 • Eheurkunde (poročni list)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Eheregister (overjen izpisek iz registra porok)

Registrirana partnerska skupnost

Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (overjen izpisek iz registra partnerskih skupnosti)
 • Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potrdilo o sposobnosti za sklenitev partnerske skupnosti)

Razveza registrirane partnerske skupnosti

 • Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)
 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Lebenspartnerschaftsregister (overjen izpisek iz registra partnerskih skupnosti)

Starševstvo

 • Beglaubigter Ausdruck aus dem Geburtenregister (overjen izpisek iz registra rojstev)

Stalno prebivališče

Kraj bivanja

 • einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Državljanstvo

 • Einbürgerungsurkunde (potrdilo o naturalizaciji)
 • Urkunde über den Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Erklärung (potrdilo o pridobitvi nemškega državljanstva z izjavo)
 • Entlassungsurkunde (potrdilo o izgubi državljanstva)
 • Verzichtsurkunde (potrdilo o odpovedi državljanstvu)
 • Genehmigung zur Beibehaltung der deutschen Staatsangehörigkeit (dovoljenje za ohranitev nemškega državljanstva)
 • Staatsangehörigkeitsausweis (potrdilo o državljanstvu)
 • Ausweis über die Rechtstellung als Deutscher (potrdilo o pravnem statusu nemškega državljana)

Posvojitev

 • Gerichtlicher Beschluss (sodni sklep)

Nekaznovanost

 • Führungszeugnis (potrdilo o nekaznovanosti)

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javna listina

Pomoč pri prevodu

Geburtsurkunde (rojstni list)

Priloga I – Rojstvo

einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga II – Življenje

Sterbeurkunde (mrliški list)

Priloga III – Smrt

Eheurkunde (poročni list)

Priloga IV – Sklenitev zakonske zveze

Ehefähigkeitszeugnis (potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze)

Priloga V – Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga VI – Zakonski stan

Lebenspartnerschaftsurkunde (potrdilo o partnerski skupnosti)

Priloga VII – Registrirana partnerska skupnost

Bescheinigung zur Begründung einer Lebenspartnerschaft (potrdilo o sposobnosti za sklenitev partnerske skupnosti)

Priloga VIII – Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti

erweiterte Meldebescheinigung (razširjeno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga IX – Status registrirane partnerske skupnosti

einfache Meldebescheinigung (navadno potrdilo o prijavi prebivališča)

Priloga X – Stalno prebivališče in/ali prebivališče

Nekaznovanost

Priloga XI – Nekaznovanost

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Obstaja nacionalna zbirka tolmačev in prevajalcev, ki jo vodi zvezna dežela Hessen. Brezplačno je na voljo vsem na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiz-dolmetscher.de in ima podrobno funkcijo iskanja (na primer po zvezni deželi, sodišču ali jeziku). V zbirko so vključeni samo javno imenovani in zapriseženi tolmači in prevajalci. Na tej strani se lahko poiščejo tudi pristojni organi.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V Nemčiji so za izdajo overjenih kopij pristojni vsi organi, ki izdajajo javne listine (npr. matični uradi, organi za prijavo prebivališča, sodišča), in notarji.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene kopije vsebujejo zaznamek, iz katerega je razvidno, da gre za overjen prepis izvirnika (npr. sodne in notarske listine), pečat ali žig organa izdajatelja in podpis osebe, ki je kopijo overila (člen 42(1) zakona o uradnem vpisu listin (Beurkundungsgesetz)). Overjeni prevodi vsebujejo žig/pečat in podpis prevajalca.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije vsebujejo zaznamek, iz katerega je razvidno, da gre za overjen prepis izvirnika (npr. sodne in notarske listine), pečat ali žig organa izdajatelja in podpis osebe, ki je kopijo overila (člen 42(1) zakona o uradnem vpisu listin (Beurkundungsgesetz)). Overjeni prevodi vsebujejo žig/pečat in podpis prevajalca.

Zadnja posodobitev: 22/06/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Francija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Francoščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin:

(a) rojstvo

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolne kopije rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– rojstni list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA);

– potrdilo o izvoru, ki ga izda prefekt in ki nadomešča rojstni list, kadar ni začasnega rojstnega lista in obstaja

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

(b) dejstvo, da je oseba živa

– potrdilo o živetju;

(c) smrt

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o rojstvu mrtvega otroka;

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za mrtvo;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za pogrešano;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali mrliški list;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku mrliškega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– zaznamek „Mort en déportation“ („umrl med deportacijo“);

– zaznamek „Victime du terrorisme“ („žrtev terorizma“);

– zaznamek „Mort pour la France“ („umrl za Francijo“);

– zaznamek „Mort pour le service de la Nation“ („umrl med služenjem narodu“);

– mrliški list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva OFPRA;

(d) ime

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o posvojitvi v zvezi z določitvijo imena;

– prepis izreka sodne odločbe o nepopolni posvojitvi;

– sodna odločba o razveljavitvi nepopolne posvojitve;

skupna izjava o izbiri imena, ki jo potrdi matičar;

– izjava o nestrinjanju glede imena, dana pred matičarjem;

– izjava o spremembi imena, dana pred matičarjem;

– odlok o spremembi imena;

– sklep matičarja o spremembi imena zaradi uskladitve s tujo listino o osebnem stanju;

– sodna odločba o določitvi imena po spremembi razmerja med starši in otroki;

(e) zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom

– poročni list;

– rojstni list;

– overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– potrdilo o civilni sklenitvi zakonske zveze;

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ;

– odločbe iz točke (f), razen tiste, ki se nanaša na razveljavitev;

– potrdilo notarja o obstoju predporočne pogodbe;

– sodna odločba o popravku poročnega lista, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– poročni list, ki ga izda francoski urad za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva OFPRA;

(f) razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti in razveljavitev zakonske zveze

– listina o izročitvi pogodbe o sporazumni razvezi zakonske zveze v hrambo pri notarju;

– potrdilo o izročitvi pogodbe o sporazumni razvezi zakonske zveze v hrambo;

– sodna odločba o razvezi zakonske zveze;

– sodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti;

– sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

(g) registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registriranega partnerstva

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

civilnopravna pogodba o solidarnosti, ki jo je potrdil matičar ali diplomatski ali konzularni uradnik (nekdaj sodni tajnik okrožnega sodišča);

– civilnopravna pogodba o solidarnosti v obliki javne listine;

– potrdilo matičarja ali, do 31. oktobra 2017, sodnega tajnika okrožnega sodišča o evidentiranju sklenitve/spremembe/prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednji matični urad (SCEC);

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– mrliški list;

(h) prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

– rojstni list, na katerem je zaznamek o prenehanju ali razveljavitvi civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo notarja, matičarja ali, do 31. oktobra 2017, sodnega tajnika okrožnega sodišča o evidentiranju prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– sodna odločba o prenehanju življenjske skupnosti;

– sodna odločba o razveljavitvi civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC);

(i) razmerje med starši in otroki

– listina o priznanju pred matičarjem;

– listina o priznanju z javno listino;

– overjena izjava o osebnem stanju, ki jo izda sodnik okrožnega sodišča v kraju rojstva ali stalnega prebivališča;

– sodna odločba, ki nadomešča listino o osebnem stanju;

– sodna odločba okrožnega sodišča o ugotovitvi ali razveljavitvi razmerja med starši in otroki;

(j) posvojitev

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– sodna odločba o posvojitvi;

– prepis izreka sodne odločbe o nepopolni posvojitvi;

– sodna odločba o razveljavitvi nepopolne posvojitve;

– sodna odločba o posvojitvi s strani države (adoption par la Nation);

(k) stalno prebivališče in/ali začasno prebivališče

– potrdilo o začasnem prebivališču (za francoske državljane v tujini);

– potrdilo o spremembi začasnega prebivališča (za francoske državljane v tujini);

(l) državljanstvo in/ali narodnost

– potrdilo o francoskem državljanstvu;

– prepis odloka o naturalizaciji ali pridobitvi francoskega državljanstva, ki ga je sprejel upravni organ;

– izjava o francoskem državljanstvu, na kateri je zaznamek o evidentiranju, pri čemer izjave, podpisane v Franciji, prejme vodja sodnega tajništva okrožnega sodišča, izjave, podpisane v tujini, pa francoski konzul za izjave, poleg tega izjave, podpisane v Franciji, evidentira vodja sodnega tajništva okrožnega sodišča, izjave, podpisane v tujini, evidentira ministrstvo za pravosodje, izjave, podpisane zaradi sklenitve zakonske zveze s tujcem, pa evidentira ministrstvo, pristojno za naturalizacije;

– overjen prepis sodne odločbe, ki mu je priloženo potrdilo o nevložitvi pravnega sredstva;

– rojstni list, ki ima na robu zaznamek o enem od zgoraj navedenih dejstev;

(m) nekaznovanost, pod pogojem, da javne listine glede tega dejstva za državljana Unije izdajo organi države članice tega državljana

– potrdilo o nekaznovanosti (bulletin n°3);

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Obrazec v zvezi z rojstvom (1)

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolnega prepisa rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča rojstni list;

– potrdilo o izvoru, ki ga izda prefekt in ki nadomešča rojstni list, kadar ni začasnega rojstnega lista in obstaja tajnost;

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance).

Obrazec v zvezi z živetjem (2)

– potrdila o živetju (francoski državljani v tujini).

Obrazec v zvezi s smrtjo (3)

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o rojstvu mrtvega otroka;

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za mrtvo;

– sodna odločba o razglasitvi osebe za pogrešano;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali mrliški list;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku mrliškega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– zaznamek „Mort en déportation“ („umrl med deportacijo“);

– zaznamek „Victime du terrorisme“ („žrtev terorizma“);

– zaznamek „Mort pour la France“ („umrl za Francijo“);

– zaznamek „Mort pour le service de la Nation“ („umrl med služenjem narodu“);

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča mrliški list.

Obrazec v zvezi z zakonsko zvezo (4)

– rojstni list;

– poročni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– potrdilo o civilni sklenitvi zakonske zveze;

– sodna odločba o razvezi zakonske zveze ali prenehanju življenjske skupnosti;

– potrdilo notarja o obstoju predporočne pogodbe;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– sodna odločba o popravku poročnega lista, ki jo izda predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča poročni list.

Obrazec v zvezi s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze (5)

– potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ.

Obrazec v zvezi z zakonskim stanom (6)

– poročni list;

– rojstni list;

– začasno potrdilo o rojstvu po najdbi novorojenca ali otroka pod varstvom države (pupille de l’Etat), ki nima znanega rojstnega lista ali v zvezi z rojstvom katerega se je zahtevala zaupnost;

– sodna odločba o ugotovitvi rojstva;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni ali poročni list;

– overjena izjava, ki jo izda notar ali diplomatski ali konzularni organ, kadar v okviru načrtovane sklenitve zakonske zveze ni mogoče priskrbeti popolnega prepisa rojstnega lista;

overjena izjava, kadar ni mogoče priskrbeti overjenih prepisov listin o osebnem stanju, katerih izvirniki so se uničili ali izgubili med nesrečo ali vojno;

– potrdilo francoskega urada za zaščito beguncev in oseb brez državljanstva (OFPRA), ki nadomešča rojstni list;

– sodna odločba o popravku rojstnega lista, ki jo je izdal predsednik okrožnega sodišča (Tribunal de grande instance);

– potrdilo o samskem stanu, ki ga izda diplomatski ali konzularni organ.

Obrazec v zvezi z registrirano partnersko skupnostjo (7)

– rojstni list;

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list;

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list;

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

civilnopravna pogodba o solidarnosti, ki jo je potrdil matičar ali diplomatski ali konzularni uradnik (nekdaj sodni tajnik okrožnega sodišča);

– civilnopravna pogodba o solidarnosti v obliki javne listine;

– potrdilo matičarja ali notarja (nekdaj sodnega tajnika okrožnega sodišča) o evidentiranju sklenitve/spremembe/prenehanja civilnopravne pogodbe o solidarnosti;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC).

Obrazec v zvezi s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti (8)

– rojstni list (v katerem ni omenjena civilnopravna pogodba o solidarnosti: glej točko 5.2 obrazca).

Obrazec v zvezi s statusom registriranega partnerstva (9)

– rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– prepis izreka sodne odločbe o popolni posvojitvi, ki velja kot rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– sodna odločba, ki nadomešča rojstni list (samo za tuje državljane, rojene v tujini);

– mrliški list;

– prepis mrliškega lista, ki se hrani v kraju stalnega prebivališča pokojnika;

– potrdilo o neobstoju civilnopravne pogodbe o solidarnosti, ki ga izda osrednja služba za osebna stanja (SCEC) (za tuje državljane, rojene v tujini).

Obrazec v zvezi s STALNIIM PREBIVALIŠČEM in/ali ZAČASNIM PREBIVALIŠČEM (10)

– potrdilo o začasnem prebivališču (francoski državljani v tujini);

– potrdilo o spremembi začasnega prebivališča (francoski državljani v tujini).

Obrazec v zvezi s kazensko evidenco (11)

– potrdilo o nekaznovanosti (bulletin n°3).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Sodni tolmači so nujno sodni izvedenci: seznami izvedencev, ki vključujejo razdelek o sodnih (sodno zapriseženih) tolmačih, so na voljo na spletišču kasacijskega sodišča (Cour de cassation):

Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Seznami sodnih tolmačev, ki se vsako leto posodabljajo, so na tem spletišču objavljeni pod:

 • seznamom Povezava se odpre v novem oknuizvedencev, ki jih je odobrilo kasacijsko sodišče;
 • Povezava se odpre v novem oknuseznami sodnih izvedencev, ki jih sestavi vsako od 36 pritožbenih sodišč in ki med drugim vključujejo izvedence, vpisane v razdelek Prevajanje in tolmačenje. Pritožbena sodišča, ki pripravijo sezname sodnih izvedencev, te sezname posodabljajo in jih bolj ali manj redno pošiljajo kasacijskemu sodišču. Najnovejši posodobljeni seznami sodnih izvedencev so občasno na voljo neposredno na spletiščih nekaterih pritožbenih sodišč.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Najprej je treba opozoriti, da nekatere kopije ali prepise lahko izdajo samo upravni ali sodni organi ali pravni strokovnjaki. To velja za kopije sodnih ali javnih listin, ki jih lahko izdajo samo sodna tajništva ali javni uradniki (npr. notarji, izvršitelji, matičarji za listine o osebnem stanju, ki jih hranijo).

Za druge dokumente je s členom R113-10 zakonika o razmerjih med javnostjo in upravo v upravnih postopkih odpravljena zahteva po overitvi skladnosti z izvirnikom za fotokopije dokumentov, ki jih izda uprava in za katere zakon še ne dovoljuje navadne fotokopije. Vendar isto besedilo določa, da uprava na zahtevo javnosti še naprej overja kopije, ki jih zahtevajo tuji organi. Seznam organov, ki lahko izdajajo overjene kopije, ne obstaja. Kljub temu člen R. 2122-8 splošnega zakonika o ozemeljskih skupnostih določa, da lahko župan in občinski uradniki, ki jih ta pooblasti, overijo podpise in skladnost listin in dokumentov, predloženih v ta namen.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Formalne značilnosti overjenih prevodov niso predpisane z zakonom.

Kljub temu je mogoče overjen prevod prepoznati na podlagi naslednjih značilnosti.

Po eni strani je moral tak prevod opraviti tolmač, vpisan na seznam izvedencev pritožbenega sodišča ali kasacijskega sodišča.

Po drugi strani ima sodni prevod običajno naslednje značilnosti:

–          vsebuje zaznamek „certifiée conforme à l’original“ („prevod se ujema z izvirnikom“),

–          prevajalec vsako stran oštevilči in parafira,

–          na zadnji strani so podpis, žig in ime sodnega tolmača,

–          na prevodu je navedena enotna evidenčna številka besedila (to številko dodeli sodni tolmač, pri čemer imata izvirnik in prevod enako številko).

Vendar nobena od teh štirih značilnosti ni obvezna.

Kopije, ki se ujemajo z izvirnikom, so opremljene z overitvenim žigom ter datumom in podpisom organa overitelja.

Nasprotno pa lahko overjene kopije ali prepise sodnih aktov ali javnih listin izda samo organ, ki hrani akt, katerega kopija ali prepis se izda. Te kopije in prepisi so opremljeni z datumom in podpisani ter po potrebi opremljeni z žigom organa, ki dokument izdaja.

Kopije in izvlečki listin o osebnem stanju so opremljeni z žigom občine, diplomatskega ali konzularnega organa ali osrednjega matičnega urada v okviru ministrstva za zunanje zadeve, z datumom pa jih opremi in podpiše matičar, pri katerem se akt hrani.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije, ki se ujemajo z izvirnikom, so opremljene z overitvenim žigom ter datumom in podpisom organa overitelja.

Nasprotno pa lahko overjene kopije ali prepise sodnih aktov ali javnih listin izda samo organ, ki hrani akt, katerega kopija ali prepis se izda. Te kopije in prepisi so opremljeni z datumom in podpisani ter po potrebi opremljeni z žigom organa, ki dokument izda.

Kopije in izvlečki listin o osebnem stanju so opremljeni z žigom občine, diplomatskega ali konzularnega organa ali osrednjega matičnega urada v okviru ministrstva za zunanje zadeve, z datumom pa jih opremi in podpiše matičar, pri katerem se akt hrani.

Zadnja posodobitev: 23/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Hrvaška

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Republika Hrvaška bo sprejemala samo javne listine v hrvaškem jeziku oziroma ne bo sprejemala javnih listin v drugih uradnih jezikih držav članic EU.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Seznam javnih listin, zajetih v področje uporabe te uredbe:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Opomba: Za izdajo javnih listih iz prilog I–VII je pristojno ministrstvo za javno upravo, javne listine iz Priloge X so v pristojnosti ministrstva za notranje zadeve, izdaja potrdil iz Priloge XI pa v pristojnosti ministrstva za pravosodje.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki se jim lahko priložijo večjezični standardni obrazci kot prevajalski pripomoček:

– rojstni list (Priloga I),

– mrliški list (Priloga III),

– poročni list (Priloga IV),

– potrdilo o samskem osebnem stanju (Priloga VI),

– potrdilo o registrirani partnerski skupnosti (Priloga VII),

– potrdilo o stalnem prebivališču in/ali prebivališču (Priloga X),

– potrdilo o nekaznovanosti (Priloga XI).

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Za izdajo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni sodni tolmači.

Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev, objavljen na spletnih straneh ministrstva za pravosodje:

Povezava se odpre v novem oknuhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Za izdajo overjenih kopij javnih listin so v skladu s hrvaškim pravom pristojni notarji, seznam navedenih oseb, tj. imenik notarjev, pa vodi upravni odbor Hrvaške notarske zbornice in je na voljo na spletni strani zbornice: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.hjk.hr/Uredi.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati s preprostim vizualnim pregledom, ker ima vsak prevod oziroma kopija žig sodnega tolmača ali notarja, s katerim je jasno označeno, da gre za prevod oziroma kopijo.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Posebna prepoznavna značilnost overjene kopije je prav žig notarja, ki jo je izdal.

Zadnja posodobitev: 26/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Italija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uporabijo se lahko naslednji jeziki:

italijanščina (uradni jezik države),

nemščina v deželi Trentino-Zgornje Poadižje, ki ima poseben status (predsedniški odlok št. 670 z dne 31. avgusta 1972 in predsedniški odlok št. 574 z dne 15. julija 1988),

francoščina v deželi Dolina Aoste, ki ima poseben status (člen 38 ustavnega zakona št. 4 z dne 26. februarja 1948),

slovenščina v deželi Furlanija-Julijska krajina, ki ima poseben status (člen 8 zakona št. 38 z dne 23. februarja 2001).

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine iz člena 6(1)(b) Uredbe vključujejo zlasti naslednje listine služb, ki opravljajo storitve za državljane:

Področje uporabe

Javne listine

Rojstvo

 • Rojstni list (certificato di nascita)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige (estratto dell’atto di nascita)
 • Popolna kopija vpisa v rojstno matično knjigo (copia integrale atto di nascita)

Živetje

 • Potrdilo o živetju (certificato di esistenza in vita)

Smrt

 • Mrliški list (certificato di morte)
 • Izpisek iz matične knjige umrlih (estratto atto di morte)
 • Popolna kopija vpisa v matično knjigo umrlih (copia integrale atto di morte)

Ime

 • Rojstni list
 • Izpisek iz rojstne matične knjige
 • Popolna kopija vpisa v rojstno matično knjigo

Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in osebnim stanjem

 • Poročna listina (certificato di matrimonio)
 • Izpisek iz poročne matične knjige (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Popolna kopija vpisa v poročno matično knjigo (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze (certificato di capacità di contrarre matrimonio) ali potrdilo o svobodi do sklenitve zakonske zveze (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Potrdilo o osebnem stanju (certificato di stato civile)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze

 • Poročna listina
 • Povzemalni izpisek iz poročne matične knjige (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Popolna kopija sporazuma o prenehanju življenjske skupnosti/razvezi zakonske zveze (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za sklenitev registrirane partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti

 • Potrdilo o civilnem partnerstvu (certificato di unione civile)
 • Izpisek iz registra civilnih partnerstev (estratto di costituzione di unione civile)
 • Popolna kopija vpisa v register civilnih partnerstev (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev civilnega partnerstva (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Razveljavitev registrirane partnerske skupnosti

 • Izpisek iz registra civilnih partnerstev
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Starševstvo

 • Izpisek iz rojstne matične knjige z imenom in priimkom očeta in matere (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Stalno in/ali začasno prebivališče

 • Potrdilo o prebivališču (certificato di residenza)

Državljanstvo

 • Potrdilo o državljanstvu (certificato di cittadinanza)
 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Posvojitev

 • Izpisek iz rojstne matične knjige

Nekaznovanost

 • Potrdilo iz kazenske evidence (certificato del casellario giudiziale)

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javne listine

Večjezični standardni obrazci

Rojstni list

Priloga I – Rojstvo

Potrdilo o živetju

Priloga II – Živetje

Mrliški list

Priloga III – Smrt

Poročna listina

Priloga IV – Zakonska zveza

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze ali potrdilo o svobodi do sklenitve zakonske zveze

Priloga V – Sposobnost za sklenitev zakonske zveze

Potrdilo o osebnem stanju

Priloga VI – Osebno stanje

Potrdilo o civilnem partnerstvu

Priloga VII – Registrirana partnerska skupnost

Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev civilnega partnerstva

Priloga VIII – Sposobnost za sklenitev registrirane partnerske skupnosti

Potrdilo o civilnem partnerstvu

Priloga IX– Status registrirane partnerske skupnosti

Potrdilo o prebivališču

Priloga X – Stalno in/ali začasno prebivališče

Potrdilo iz kazenske evidence

Priloga XI – Nekaznovanost

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Javni seznam prevajalcev in tolmačev ne obstaja, vendar lahko prevajalci in tolmači zaprosijo, da se (kot svetovalci sodišča) vključijo v imenike, ki jih vodijo sodišča.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V skladu s prvim stavkom člena 18(2) predsedniškega odloka št. 445 z dne 28. decembra 2000 lahko kopije overijo:

javni uslužbenec (pubblico ufficiale), ki je izdal potrdilo ali ki hrani izvirnik ali ki se mu mora predložiti listina,

notar (notaio),

sodni tajnik (cancelliere),

sekretar občine (segretario comunale) ali drug uradnik, ki ga imenuje župan.

Naloge, povezane z registrom prebivalstva in osebnim stanjem, so odgovornost vlade ter jih izvajajo župani občin, ki so vladni uradniki, in osebje, ki jih ti imenujejo.

Vladni uradniki izdajajo potrdila iz registra prebivalstva (člen 33 predsedniškega odloka št. 223/1989) in izpiske iz evidenc o osebnem stanju iz ustreznih registrov (členi 106–108 predsedniškega odloka št. 396/2000).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Kadar je listini priložen overjen prevod v italijanščino, je prevod kot pravilni prevod tujega besedila potrdil diplomatski ali konzularni organ oziroma uradni prevajalec ali tolmač, ki pod prisego potrjuje, da gre za pravilen prevod tujega besedila. Diplomatski ali konzularni organ oziroma prevajalec ali tolmač vanj vključi svoje ime in osebne podatke ter doda svoj podpis ali uporabi žig svojega urada, ob katerega se podpiše. Vanj vstavi tudi izjavo o prevzemu odgovornosti v zvezi z delom, ki ga je izvedel.

Kopija se overi z vključitvijo izjave na dnu kopije, ki potrjuje, da gre za verodostojno kopijo izvirnika. To naredi pooblaščen javni uslužbenec, ki mora navesti tudi datum in kraj izdaje, število uporabljenih strani, svoje ime in priimek in funkcijo ter dodati še svoj podpis in žig urada. Če kopija potrdila ali listine zajema več listov, se mora javni uslužbenec podpisati tudi na rob vsakega predhodnega lista.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kot je v zvezi s členom 24(1)(e) omenjeno zgoraj, se kopije listin overijo z izjavo, ki jo napiše pooblaščen javni uslužbenec in potrjuje, da kopija natančno ustreza izvirni listini.

Kopija, ki je overjena na ta način, se šteje za „verodostojno“ (autentica), če so ji z overitvijo podeljeni enaki pravni učinki, kot jih ima izvirnik.

Zadnja posodobitev: 31/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Ciper

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Grščina in angleščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Ciprski organi kot primer navajajo naslednje javne listine:

rojstvo: rojstni list;

smrt: mrliški list;

sklenitev zakonske zveze: poročna listina;

sposobnost za sklenitev zakonske zveze: potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

registrirana partnerska skupnost: potrdilo o partnerski skupnosti;

prebivališče: potrdilo o stalnem prebivanju;

prenehanje registrirane partnerske skupnosti: potrdilo o vložitvi predloga za sporazumno prenehanje partnerske skupnosti;

nekaznovanost: potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

rojstni list;

mrliški list;

poročna listina;

potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

potrdilo o partnerski skupnosti;

potrdilo o stalnem prebivanju;

potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Povezava se odpre v novem oknuRegister zapriseženih prevajalcev, ki ga vodi Urad za informiranje na Ministrstvu za notranje zadeve.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Oddelek za matični register in migracije:

rojstni list;

mrliški list;

potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze;

potrdilo o partnerski skupnosti;

potrdilo o vložitvi predloga za sporazumno prenehanje partnerske skupnosti;

Okrožne uprave (Επαρχιακές Διοικήσεις ):

rojstni list;

mrliški list;

potrdilo o stalnem prebivanju

Občine:

poročna listina.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

V skladu z navodili Sveta zapriseženih prevajalcev, ki je pristojni organ za uradne prevode v Republiki Ciper, se lahko zapriseženim prevajalcem predložijo v prevod samo ustrezno overjene pristne listine. Prevodu zapriseženega prevajalca se priloži fotokopija izvirne listine, ki je bila predložena v prevod. Zapriseženi prevajalec se na koncu prevedenega besedila podpiše in odtisne svoj žig.

Zapriseženi prevajalec pred prevodom preveri listino, ki mu je bila predložena v prevod, in če dvomi o njeni pristnosti, je ne prevede. Za potrditev pristnosti listine, ki je bila predložena v prevod, ni posebnega žiga.

Če je zapriseženi prevajalec zaprošen za overitev kopije svojega prevoda, potrdi zgolj istovetnost kopije s svojim prevodom.

Za prevode:

pravokotni elektronski žig z zaznamkom „Pravilen in natančen prevod priložene listine“;

izvirni odtis okroglega žiga, ki ga je zapriseženemu prevajalcu izdal Svet zapriseženih prevajalcev;

lastnoročni podpis zapriseženega prevajalca;

ime zapriseženega prevajalca;

kolek (kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig).

Za kopije prevodov:

izvirni pravokotni elektronski žig z zaznamkom „Kopija je istovetna s prevedeno listino“;

izvirni odtis okroglega žiga, ki ga je zapriseženemu prevajalcu izdal Svet zapriseženih prevajalcev;

ime in lastnoročni podpis zapriseženega prevajalca;

kolek (kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig).

Za overjene listine:

(okrogli) žig zapriseženega prevajalca je modre barve, pravokotni elektronski žig pa je črn;

kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

(Okrogli) žig zapriseženega prevajalca je modre barve, pravokotni elektronski žig pa je črn.

Kolek za 2 EUR je nameščen tako, da njegov zgornji del deloma prekriva okrogli žig.

Zadnja posodobitev: 08/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Latvija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Latvijščina.

Izjeme so mogoče v nekaterih primerih, ki jih zakonodaja opredeljuje zelo ozko: pravo priseljevanja (Imigrācijas likums) na primer določa, da se lahko listine, potrebne za odobritev sponzorstva ali podaljšanje dovoljenja za prebivanje (na primer potrdilo o nekaznovanosti, kopije listin, iz katerih izhaja sorodstvo ali svaštvo, ali druge listine, ki se zahtevajo v skladu z latvijsko zakonodajo), predložijo v latvijščini, angleščini, francoščini, nemščini ali ruščini.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstvo: rojstni list (dzimšanas apliecība) ali izpisek iz registra rojstev (izziņa no dzimšanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu departaments) ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju (Dzimtsarakstu nodaļa) lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva (izziņa no Iedzīvotāju reģistra), ki ga izda urad za državljanstvo in migracije (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar (zvērināts notārs); potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti (miršanas apliecība) ali izpisek iz registra smrti (izziņa no miršanas reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Ime: odredba o spremembi imena in/ali priimka (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu), ki jo izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (laulības apliecība) ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez (izziņa no laulības reģistra), ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku (Civillikums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Latvija ne izdaja listine, s katero bi potrdila sposobnost osebe za sklenitev zakonske zveze. Namesto takega potrdila lahko oseba zahteva informacije o svojem zakonskem stanu.

Razveza ali razveljavitev zakonske zveze: notarska listina (notariāls akts), s katero se potrjuje razveza zakonske zveze (laulības šķiršanas apliecība); sodna odločba (tiesas nolēmums); izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze; izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa in iz katerega izhaja razveza zakonske zveze.

Starševstvo: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Posvojitev: sodna odločba; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Državljanstvo: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb (izziņa no sodu reģistra), ki ga izda informacijski center (Informācijas centrs) ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstvo: rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; rojstni list ali izpisek iz registra rojstev, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; rojstni list (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Da je oseba živa: potrdilo, ki ga izda notar; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Smrt: potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o smrti ali izpisek iz registra smrti, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o smrti (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonska zveza: potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda oddelek za registre o osebnem stanju ministrstva za pravosodje; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze ali izpisek iz registra sklenjenih zakonskih zvez, ki ga izda urad za registre o osebnem stanju lokalnega organa; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, ki ga izda duhovnik ene od veroizpovedi, navedenih v civilnem zakoniku; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; potrdilo o sklenitvi zakonske zveze (izvirnik ali drugi izvod) ali izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Zakonski stan: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Stalno prebivališče ali prebivališče: izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda urad za državljanstvo in migracije; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini; izpisek iz registra prebivalstva, ki ga izda lokalni organ.

Nekaznovanost: izpisek iz registra kazenskih obsodb, ki ga izda informacijski center ministrstva za notranje zadeve; potrdilo, ki ga izda latvijsko veleposlaništvo ali konzulat v tujini.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Taki seznami ne obstajajo, saj lahko v Latviji prevod overi vsaka fizična oseba, ki prevzame odgovornost v skladu s postopkom, določenim z zakonom, za škodo, povzročeno zaradi napak v prevodu listine.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Kopije listin lahko overi notar; točnost listine lahko potrdi tudi zadevna organizacija (Povezava se odpre v novem oknuzakon o pravni veljavnosti listin (Dokumentu juridiskā spēka likuma), oddelek 6), razen, kadar zakon zahteva, da mora kopijo overiti notar.

Točnost kopije listine lahko potrdi tudi fizična oseba, ki je njen avtor. Fizična oseba lahko potrdi tudi točnost kopije listine, ki jo je prejela od druge fizične osebe ali organizacije, razen kadar zakon zahteva soglasje avtorja.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Prevajalec v latvijščini potrdi točnost prevoda na zadnji strani prevoda za besedilom. Prevajalec zapiše besedi TULKOJUMS PAREIZS („prevod je točen“) z velikimi tiskanimi črkami, svoje ime, priimek in osebno identifikacijsko številko, doda svoj podpis ter navede kraj in datum overitve (glej Povezava se odpre v novem oknuuredbo kabineta št. 291 o postopkih overjanja prevodov listin v uradni jezik (Ministru kabineta noteikumus Nr.291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Podobne zahteve se nanašajo na overjene kopije (glej naslednjo točko).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

V zgornjem desnem kotu prve strani je treba z velikimi tiskanimi črkami napisati besedo KOPIJA („kopija“). Overitev vsebuje besede KOPIJA PAREIZA („kopija je točna“), zapisane z velikimi tiskanimi črkami; poln uradni naziv uradnika, ki potrjuje točnost kopije (vključno s polnim imenom organizacije, po potrebi pa tudi druge informacije, ki omogočajo nedvoumno identifikacijo osebe), podpis uradnika, ime uradnika v čitljivem zapisu in datum overitve.

Zadnja posodobitev: 25/09/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Litva

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Uradni jezik Republike Litve je litovščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Člen 24(1)(b):

a) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) notarsko overjena izjava, da je fizična oseba živa in se nahaja na določenem kraju;

potrdilo, da je oseba živa in se nahaja na določenem kraju (ki ga je izdal Odbor Državnega sklada za socialna zavarovanja);

c) mrliški list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) potrdilo o spremembi imena, priimka ali državljanstva (izdano med 4. decembrom 2005 in 1. januarjem 2017);

izvleček o potrdilu vpisa, s katerim se spreminja ali dopolnjuje vpis matičnega dejstva (izdan po 1. januarju 2017);

e) sklenitev zakonske zveze:

poročni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sposobnost za sklenitev zakonske zveze:

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

konzularno potrdilo o družinskem statusu;

potrdilo o družinskem statusu;

f) potrdilo o razvezi zakonske zveze (izdano med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis razveze zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

sodba, povezana z razvezo ali razveljavitvijo zakonske zveze;

izdan ni bil noben dokument, ki bi potrjeval ločitev;

g) –

h) –

i) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

notarsko overjena skupna vloga otrokovega očeta in matere za priznanje očetovstva;

sodba o določitvi razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

sodba o izpodbijanju razmerja med otrokom in materjo / otrokom in očetom;

j) rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

sodba o posvojitvi;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

l) potni list / osebna izkaznica;

rojstni list (izdan med 1. januarjem 1992 in 1. januarjem 2017);

izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

odredbe ali sodbe v zvezi s pridobitvijo, izgubo ali ponovno pridobitvijo državljanstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Člen 24(1)(c):

a) izvleček, ki potrjuje vpis rojstva (izdan po 1. januarju 2017);

b) –;

c) izvleček, ki potrjuje vpis smrti (izdan po 1. januarju 2017);

d) –;

e) izvleček, ki potrjuje vpis sklenitve zakonske zveze (izdan po 1. januarju 2017);

potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze;

k) potrdilo o prijavi prebivališča;

potrdilo o osebnih podatkih iz registra prebivalstva;

m) potrdilo z informacijami o fizični osebi iz evidence osumljenih, obtoženih in obsojenih oseb.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Seznam akreditiranih prevajalcev ne obstaja.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

– Notarji,

– državni in občinski organi (za kopije listin, ki jih izdajo).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Ne obstajajo overjeni prevodi ali posebne zahteve za prevode ali njihove overjene kopije. V praksi listine običajno prevedejo prevajalske agencije ali prevajalci, na listini pa je navedeno, da jo je prevedla prevajalska agencija ali prevajalec. V posameznih primerih se lahko prevod overi s prevajalčevim podpisom, njegovo pravilnost pa lahko potrdi notar.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Kadar listino overi državni ali občinski organ:

je na dnu kopije listine, ki jo izda ta organ, certifikacijska oznaka, na kateri piše „verodostojna kopija“ / „verodostojen izvleček“, na njej pa so tudi datum in naziv delovnega mesta, podpis, ime ali inicialka ter priimek vodje ali druge pooblaščene osebe organa, ki potrjuje verodostojnost kopije ali izvlečka.

Če se verodostojnost papirnega izvoda elektronske listine overi z orodji IT, certifikacijska oznaka pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, vsebuje napis „verodostojna kopija“, ime pravne osebe, pooblaščene za njeno overitev, in datum. Certifikacijska oznaka je lahko pritrjena z žigom.

Predloga notarskega potrdila mora vsebovati: datum dejanja notarja, naziv notarskega urada, ki izvede dejanje notarja, ime in priimek notarja, številko notarskega registra za dejanje notarja, plačilo notarske storitve za dejanje notarja (kadar se notar odpove plačilu, dopis „odpoved plačilu“), plačilo za preverjanje v državnih registrih, stroške državnih registrov, plačilo katerih koli drugih storitev, izvedenih na zahtevo stranke, in podpis notarja.

Vpis, s katerim se potrdi verodostojnost kopije/izvlečka:

„___ _____________ 20_____

Spodaj podpisani/-a _______________________________________________________________________ potrjujem, da gre za verodostojno kopijo predložene listine.

Notarski register št.: ________________________

Plačilo notarske storitve: __________________________

Plačilo za druge storitve, izvedene na zahtevo stranke: _________________

Podpis notarja“

Zadnja posodobitev: 23/08/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Madžarska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Madžarščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

(a) Rojstvo:

rojstni list.

(b) Življenje:

potrdilo, da je oseba živa.

(c) Smrt:

potrdilo o smrti, sodna odločba o domnevi smrti, sodna odločba o vpisu smrti v register.

(d) Ime: potrdilo o spremembi imena.

(e) Zakonska zveza, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, in zakonski stan:

potrdilo o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o zakonskem stanu.

(f) Razveza zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze:

sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, sodba o veljavnosti zakonske zveze, sodba, s katero se ugotovi obstoj ali neobstoj zakonske zveze.

(g) Registrirana partnerska skupnost, vključno s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti, in status partnerske skupnosti:

potrdilo o sklenitvi partnerske skupnosti, potrdilo o zakonskem stanu.

(h) Prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti:

odredba notarja, s katero se ugotovi prenehanje registrirane partnerske skupnosti.

(i) Starševstvo:

rojstni list, sodba o ugotovitvi očetovstva, sodna odločba ali sodba, s katero se zavrne domneva očetovstva, sodba o ugotovitvi materinstva.

(j) Posvojitev:

odredba skrbniškega organa o posvojitvi, sodba o prenehanju posvojitve.

(k) Stalno prebivališče ali prebivališče:

uradno dovoljenje za prebivanje.

(l) Državljanstvo:

potrdilo o državljanstvu.

(m) Nekaznovanost: izpisek iz sodnega registra.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

(1) Rojstni list, potrdilo o smrti, potrdilo o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o sklenitvi registriranega partnerstva, če so izdana po 1. juliju 2014 in se vsebina potrdila ni spremenila pred izdajo standardnega obrazca;

(2) potrdilo, da je oseba živa;

(3) potrdilo o zakonskem stanu;

(4) uradno dovoljenje za prebivanje.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Na Madžarskem je overjen prevod vsak tak prevod, ki ga pripravi organizacija, pooblaščena za izdelavo overjenih prevodov.

Po zakonu velja, da lahko na Madžarskem overjene prevode na splošno pripravlja le madžarski urad za prevode in overitve (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., ali OFFI Zrt.).

Notarji s pooblastilom za pripravo listin v tujem jeziku lahko pripravljajo overjene prevode javnih listin in njihovih prilog v navedeni jezik, če zadeva spada v notarjevo pristojnost, ali overijo točnost prevodov takih listin. Notarje z dovoljenjem za prevajanje je mogoče poiskati na naslednji spletni strani: Povezava se odpre v novem oknuhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html.

Poklicni konzularni funkcionar Madžarske, ki ga je minister za zunanje zadeve pooblastil za izvajanje nekaterih notarskih nalog, lahko pripravi konzularno potrdilo,

s katerim overi prevod, tudi prevod, ki ga je sam pripravil. Trenutni seznam konzularnih uradnikov s pooblastilom za izdajanje potrdil je na voljo na naslovu: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Načeloma je vsak organ na podlagi svojega poslovnika in v okviru svojih pristojnosti pooblaščen za overjanje kopij.

Notarji lahko izdajo potrdilo, da je kopija enaka izvirniku, ki jim je bil predložen.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi, ki jih pripravi madžarski urad za prevode in overitve (OOFI Zrt.):

A. Elementi, ki se uporabljajo od 2. julija 2018:

1. Urad OFFI pripravlja overjene prevode na varnostnem papirju velikosti 210 x 297 mm, obrobljenem z obrobo z vzorcem giljoše in z elementi, ki jih je mogoče videti le, če se izvirnik večkrat poveča.

2. Besedilo je zapisano znotraj vinskordeče obrobe, nad katero so natisnjeni madžarski grb ter naziv in logotip družbe. Enkratna koda listine je navedena v prvi vrstici znotraj vinskordeče obrobe ter v vrstici nad klavzulo o overitvi.

3. Overjen prevod, natisnjen na ločen list papirja, se s sponko pritrdi na izvirno listino, ki se prevaja, ali njeno overjeno kopijo, sponka pa se pritrdi s pravokotno varnostno nalepko velikosti 30 x 25 mm z logotipom urada OFFI, holografskim pasom in edinstveno zaporedno številko. Ta nalepka je bistveni del overitve.

4. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino se prevodu priloži naslednja klavzula o overitvi v madžarščini:

„Madžarski urad za prevode in overitve potrjuje, da ta overjeni prevod natančno ustreza besedilu priložene listine.

Madžarski urad za prevode in overitve ne prevzema nobene odgovornosti za verodostojnost in vsebino listine, ki je podlaga za prevod.“

Sledi navedba kraja in datuma izdaje, verodostojen podpis z modrim črnilom, žig z imenom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

Pri prevodih v tuji jezik se prevodu priloži zgoraj navedena klavzula o overitvi v ustreznem jeziku.

B. Elementi, ki so se uporabljali pred 2. julijem 2018:

Elementi in klavzule o overitvi so enaki kot tisti, opisani v točki A, z naslednjimi razlikami:

1. Na zadnji strani varnostnega papirja sta v zgornjem desnem kotu natisnjeni črtna koda in edinstvena oznaka.

2. Overjeni prevod, natisnjen na ločen list papirja, je zvezan s prevedeno izvirno listino ali njeno overjeno kopijo z rdečo, belo in zeleno vrvico, konci katere so pritrjeni na listino z overjeno nalepko urada OFFI, na kateri je odtisnjen uradni žig urada OFFI tako, da bi bilo listini nemogoče ločiti brez poškodovanja nalepke.

3. Pri prevodih iz tujega jezika v madžarščino sta na prevodu za klavzulo o overitvi v madžarščini navedena kraj in datum izdaje, sledita pa verodostojen podpis z modrim črnilom in besedilo „v imenu izvršnega direktorja“.

3. Značilnosti elektronskih overjenih prevodov urada OFFI

Videz prevoda in besedilo žiga o overitvi sta enaka kot v tiskani različici.

Elektronsko overjen prevod je vložen v mapo (v obliki zapisa .es3 ali .dosszie), ki jo pripravi urad OFFI in ki vsebuje tudi izvirno datoteko, predloženo v prevod. Poleg elektronsko podpisanega in overjenega prevoda, na katerem je elektronski žig urada OFFI (v obliki zapisa .pdf), ohrani verodostojnost tudi izvirna datoteka, predložena v prevod in shranjena v navedeni mapi.

Izvirna datoteka in datoteka s prevodom se v mapo vstavita tako, da njuno morebitno ločevanje uniči overitev in so datoteke, ki spadajo skupaj, varno pritrjene druga na drugo.

Z elektronsko overitvijo se zagotovi, da je prevod opravil urad OFFI, da se vsebina datotek od overitve ni spremenila in da ima besedilo končnega prevoda enako vsebino kot besedilo, predloženo v prevod.

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar:

Overjeni prevodi, ki jih pripravi notar, se opredelijo z notarsko številko zadeve. Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo. Notarji overijo prevod izvirne listine tako, da na koncu prevoda dodajo klavzulo o overitvi.


Overjeni prevodi, ki jih pripravijo poklicni konzularni funkcionarji:

Prevod je treba napisati na izvirno listino ali ga zvezati z njo in mu dodati klavzulo o overitvi. Na konec prevoda se doda tudi klavzula, s katero se potrjuje, da prevod natančno ustreza izvirni listini.

Če poklicni konzularni funkcionar prevod pritrdi na izvirno listino, mora pri tem uporabiti rdečo, belo in zeleno vrvico, ki jo pritrdi z belo okroglo samolepilno nalepko, to pa na dveh straneh ožigosa z oštevilčenim žigom diplomatskega predstavništva.

Besedilo klavzule o overitvi se glasi:

Potrjujem, da prevod, ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil, natančno ustreza priloženi listini v ……………………………………………………………………………. jeziku. -----------------------------------

Stranka je plačala konzularno takso v znesku .........................
Št. zadeve: …………………………………………………………………………..

Overjeno dne ……………………….………………………………………………………….

žig

podpis

Klavzula ima lahko tudi drugo obliko, pomembno je le, da je ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda, ki vsebuje naslednje obvezne elemente:

(a) navedbo tujega jezika, iz katerega je listina prevedena;

(b) podčrtanje ustrezne možnosti v besedilu „ki mi je bil predložen/ki sem ga pripravil“, odvisno od tega, ali konzularni funkcionar overja točnost prevoda, ki mu je bil predložen, ali svoj prevod;

(c) znesek plačane konzularne takse;

(d) številko zadeve;

(e) datum;

(f) oštevilčen žig diplomatskega predstavništva;

(g) podpis poklicnega konzularnega funkcionarja;

(h) navedbo svojega položaja kot poklicni konzularni funkcionar.

Pri navedbi datuma je treba v oklepaju z besedami izpisati tudi leto in dan.

Klavzula je običajno v obliki žiga, ki se odtisne na listino ali na ločen list, ki ga ni mogoče ločiti od izvirne listine ali prevoda.

Po potrebi se lahko klavzula o overitvi navede tudi v tujem jeziku z zgoraj navedeno vsebino, če to sprejemajo organi države prejemnice.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije, ki jih pripravi notar:

Notar lahko overi kopijo listine, če je listina, je podlaga za kopijo, jasno berljiva. Notar primerja kopijo z izvirnikom in potrdi, da kopija ustreza izvirniku, tako da kopiji doda klavzulo o overitvi.

V klavzuli o overitvi mora biti navedeno:

(a) da je bila kopija narejena na podlagi izvirne listine ali na podlagi uradnega dvojnika ali uradne kopije izvirne listine;

(b) ali je na predloženi listini kolek;

(c) ali kopija zajema le del izvirnika;

(d) ali so na izvirni listini vidne kakršne koli spremembe ali poškodbe oziroma ali obstajajo druge zaskrbljujoče okoliščine.

Ta pravila se morajo smiselno upoštevati pri overitvi elektronske kopije ali izpiska, ki se pod nadzorom notarja pripravi na podlagi listine ali elektronske podatkovne zbirke, ter pri overitvi tiskane kopije ali izpiska, ki se pripravi na podlagi elektronskega dokumenta. Notar podpiše elektronsko kopijo ali izpisek s kvalificiranim elektronskim podpisom. Overjenemu elektronskemu dvojniku ali overjeni elektronski kopiji ni treba dodati klavzule o overitvi, če se pripravi na podlagi nepoškodovane tiskane listine ali elektronskega notarskega dokumenta in vsebuje celotno listino, notarjev kvalificiran elektronski podpis in časovni žig.

Overjene kopije, ki jih pripravi sodišče:

Kopija, ki jo pripravi sodišče na podlagi listine, ki se predloži sodišču, ali kopija, pripravljena drugje in predložena sodišču v overitev, mora vsebovati naslednje:

(a) besedno zvezo „verodostojna kopija:“;

(b) podpis osebe, ki je kopijo pripravila;

(c) žig sodišča;

(d) čas in datum priprave kopije.

Če je spis zadeve na voljo v obliki elektronskega dokumenta, se morajo zgoraj navedena pravila uporabljati pri pripravi tiskane kopije na podlagi izpisa elektronskega dokumenta. Če se zahteva tiskana kopija sodne odločbe, ki je bila pripravljena kot elektronski dokument, mora kopija vsebovati časovni žig in elektronski podpis z elektronskega dokumenta ter navedbo osebe, katere elektronski podpis je na elektronskem dokumentu.

Zadnja posodobitev: 02/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Malta

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Jezika, ki ju sprejema Malta, sta malteščina in angleščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, vključuje naslednje: rojstni list, potrdilo iz matične knjige, poročno listino, potrdilo o partnerski skupnosti, mrliški list in potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Javne listine, ki se jim lahko kot prevajalski pripomoček priloži standardni večjezični obrazec, so rojstni list, potrdilo iz matične knjige, poročna listina, potrdilo o partnerski skupnosti, mrliški list in potrdilo o nekaznovanosti. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze in sposobnost za sklenitev partnerske skupnosti potrjuje ista listina, in sicer potrdilo iz matične knjige.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ker Malta prevajalcev ne priznava kot akreditiranih strokovnjakov, nima seznama oseb, usposobljenih za izdajanje overjenih prevodov. Zaradi neobstoja pravnega okvira za prevajalce ima ministrstvo za zunanje zadeve in spodbujanje trgovine sistem za registracijo podpisov oseb, ki opravijo prevode. Ta podatkovna zbirka ni namenjena javni uporabi, temveč zgolj uporabi navedenega ministrstva, in sicer za potrjevanje in primerjavo podpisov oseb, ki opravijo prevode. Več informacij je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx.

Ministrstvo za pravosodje, kulturo in lokalno samoupravo ima prav tako seznam tolmačev in prevajalcev, ki se lahko uporabi kot referenca in je objavljen na spletišču Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Standardna praksa je, da pravniki/notarji naredijo kopije javnih listin, ki so overjene kopije izvirnikov javnih listin. Organ, ki zahteva listine, se lahko sam odloči, ali bo sprejel kopije ali ne. Overjene kopije drugih javnih listin lahko izdajo tudi sodišča.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjene kopije drugih listin običajno vključujejo izjavo, ki potrjuje, da je listina overjena kopija, ter žig in podpis osebe, pooblaščene za izdajo overjene kopije. Overjeni prevodi vsebujejo datum, podpis in žig prevajalca.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije drugih listin običajno vključujejo izjavo, ki potrjuje, da je listina overjena kopija, ter žig in podpis osebe, pooblaščene za izdajo overjene kopije.

Zadnja posodobitev: 26/05/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Nizozemska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Sprejmejo se samo listine v nizozemskem jeziku.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Vse listine iz člena 2(1) Uredbe, razen listin v zvezi s sposobnostjo za registracijo partnerske skupnosti in statusom registrirane partnerske skupnosti (drugi del točke (g)) ter listin v zvezi z nekaznovanostjo (točka (m)), ker jih Nizozemska ne izdaja. Primeri javnih listin, zajetih z Uredbo, so listine v zvezi z:

a) rojstvom;

b) dejstvom, da je oseba živa;

c) smrtjo;

d) imenom;

e) zakonsko zvezo, vključno s sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze in zakonskim stanom;

f) razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze;

g) registracijo partnerske skupnosti;

h) prenehanjem registrirane partnerske skupnosti, prenehanjem življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitvijo registrirane partnerske skupnosti;

i) starševstvom;

j) posvojitvijo;

k) stalnim prebivališčem in/ali prebivališčem;

l) državljanstvom.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Listine v zvezi z rojstvom, dejstvom, da je oseba živa, smrtjo, zakonsko zvezo, sposobnostjo za sklenitev zakonske zveze, zakonskim stanom, registrirano partnersko skupnostjo ter stalnim prebivališčem in/ali prebivališčem.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Izčrpen seznam sodno zapriseženih tolmačev in prevajalcev je na voljo v Povezava se odpre v novem oknuregistru sodno zapriseženih tolmačev in prevajalcev.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

– občine za javne listine, ki jih lahko izdajo;

– konzularna predstavništva za javne listine, ki jih lahko izdajo.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na potrjeni kopiji je navedeno, ali temelji na izvirniku ali na podatkih iz podatkovne zbirke. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine. Na kopiji je navadno odtisnjen tudi uradni žig.

Na overjeni kopiji je navedeno, da listina ustreza izvirniku. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Na overjeni kopiji je navedeno, da listina ustreza izvirniku. Na kopiji so podpis uradne osebe, ki je pristojna za izdajo listine, ter kraj in datum izdaje listine.

Zadnja posodobitev: 20/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Avstrija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Nemščina

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Sodbe, sklepi, potrdila in upravni akti sodišč in tožilstev.

V smislu člena 2(1) tudi naslednje javne listine:

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(d) potrdilo o spremembi imena (Namensänderungsbescheid);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(f) odločba o razvezi zakonske zveze (Scheidungsbeschluss), odločba o razveljavitvi zakonske zveze (Aufhebungsbeschluss der Ehe), sodna odločba, s katero se zakonska zveza razglasi za nično (gerichtliche Nichtigerklärung);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti;

(h) odločba o razveljavitvi registrirane partnerske skupnosti (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft), sodna odločba, s katero se registrirana partnerska skupnost razglasi za nično;

(k) potrdilo o prijavi prebivališča (Meldebestätigung);

(l) potrdilo o državljanstvu (Staatsbürgerschaftsnachweis);

(m) izpisek iz kazenske evidence (Strafregisterbescheinigung).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

V avstrijski upravi se lahko obrazci za prevod priložijo naslednjim javnim listinam (v skladu s členom 7(1)):

(a) rojstni list (Geburtsurkunde), izpisek iz matičnih knjig – rojstvo (Teilauszug Geburt);

(c) mrliški list (Sterbeurkunde), izpisek iz matičnih knjig – smrt (Teilauszug Tod);

(e) poročna listina (Heiratsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev zakonske zveze (Ehefähigkeitszeugnis), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe oder einer eingetragenen Partnerschaft);

(g) listina o registrirani partnerski skupnosti (Partnerschaftsurkunde), potrdilo o sposobnosti za sklenitev registrirane partnerske skupnosti (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), izpisek iz matičnih knjig o obstoju zakonske zveze ali registrirane partnerske skupnosti.

Na področju pravosodja večjezični obrazci niso relevantni.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Avstriji so za overjene prevode pooblaščene osebe, ki so na seznamu zapriseženih sodnih tolmačev. Seznam sodnih tolmačev, ki se stalno posodablja, je na voljo na:

Povezava se odpre v novem oknuhttp://sdgliste.justiz.gv.at/.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjen prepis (overjena kopija) je listina, ki jo kot verodostojno kopijo izvirnika potrdi:

oseba, pooblaščena za izdajanje verodostojnih listin (na primer notar),

okrožno sodišče (Bezirksgericht) ali

organ izdajatelj (ne v vsakem primeru in ne vsak organ).

V Avstriji na področju pravosodja overjene kopije izdajajo:

(a) sodišča (seznam na voljo na spletišču Zveznega ministrstva za ustavo, reforme, deregulacijo in pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

in

(b) notarji (seznam na voljo na spletišču avstrijske notarske zbornice: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.notar.at/de/).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi:

V skladu s členom 190(1) zakona o nepravdnem postopku (Außerstreitgesetz) mora natančno skladnost prevoda z izvirnikom overiti zapriseženi sodni tolmač s svojim podpisom in žigom ter datumom prevoda (člen 14 in člen 8(5) zakona o izvedencih in tolmačih (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)).

Več informacij o takšnem zaznamku o overitvi je na voljo na spletišču avstrijskega združenja zapriseženih sodnih tolmačev: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

Izdaja overjenih kopij s strani sodišč:

Sodišče z zaznamkom o overitvi potrdi skladnost predloženih in glede na tehnično opremo, ki je na voljo sodišču, jasno čitljivih

1. listin v papirni obliki z njihovim elektronskim ali drugim prepisom (kopijo) ali

2. elektronskih listin z njihovim natisnjenim izvodom.

Zaznamek o overitvi se, odvisno od zahtevka, vnese na prepis ali drugo kopijo v papirni obliki, ki se izdela ali natančno preveri na sodišču, listine v papirni obliki oziroma na na sodišču izdelan natisnjen izvod elektronske listine (overjen prepis v papirni obliki) ali se – glede na možnosti tehnologije in osebja – priloži elektronskemu prepisu listine v papirni obliki (overjen prepis v elektronski obliki).

V zaznamku o overitvi je treba vedno navesti naslednje:

1. kraj in datum overitve;

2. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis, druga kopija ali natisnjen izvod;

3. ali gre za kopijo, prepis ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela.

V zaznamku o overitvi je treba navesti tudi naslednje informacije, če niso razvidne iz kopije, prepisa ali natisnjenega izvoda:

1. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

2. če je ustrezno, da je listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

3. če je ustrezno, da so bili nekateri deli očitno spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob.

Izdaja overjenih kopij s strani notarjev:

Notar je pooblaščen za overitev skladnosti prepisa v papirni ali elektronski obliki ali natisnjenega izvoda z listino, če lahko zadevno listino jasno prebere. Za overitev, da je kopija listine, načrta, slike in podobnega, izdelana na elektronski, fotomehanski ali podoben način, verodostojna, zadostuje, da je bila kopija izdelana pod nadzorom notarja. Če taka kopija ne vsebuje popolnega prikaza celotne strani, je treba v njej navesti del, ki manjka. Enako velja za natisnjene izvode elektronskih listin.

Notar mora natančno primerjati prepis (kopijo) z listino in skladnost overiti na prepisu (kopiji) v papirni obliki ali na natisnjenem izvodu oziroma zaznamek o overitvi priložiti elektronskemu prepisu.

Klavzula o overitvi vsebuje tudi naslednje informacije:

1. ali je predložena listina v papirni ali elektronski obliki, izvirnik, izvod, prepis (kopija) ali natisnjen izvod;

2. ali so na listini podpisi, varnostne značilnosti ali žigi, in če da, kateri;

3. ali gre za prepis (kopijo) ali natisnjen izvod celotne listine ali samo enega dela, in v tem primeru, katerega dela;

4. če je ustrezno, da je predložena listina raztrgana ali da njen videz vzbuja sum;

5. če je ustrezno, da so bili nekateri deli spremenjeni, prečrtani, dodani ali vpisani na rob. Informacije iz točk 2 in 5 se ne zahtevajo, če je bila kopija izdelana na fotomehanski ali podoben način in če so navedene okoliščine iz nje razvidne.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej točko (f).

Zadnja posodobitev: 18/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Poljska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Poljščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) dobesedna kopija rojstnega lista;

3) sodna odločba o vsebini dokumenta o osebnem stanju;

4) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

5) izpisek iz mrliškega lista;

6) dobesedna kopija mrliškega lista;

7) sodna odločba o domnevni smrti osebe;

8) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev domnevne smrti osebe;

9) sodna odločba, s katero se oseba razglasi za mrtvo;

10) sodna odločba, s katero se razveljavi razglasitev smrti osebe;

11) odločba vodje matičnega urada o spremembi imena in priimka;

12) izpisek iz poročnega lista;

13) dobesedna kopija poročnega lista;

14) potrdilo o osebnem stanju;

15) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

16) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze ženski, mlajši od 18 let;

17) sodna odločba o dovolitvi sklenitve zakonske zveze osebi z duševno motnjo ali zaostalostjo in sorodnikoma po svaštvu;

18) sodna odločba o potrditvi obstoja zakonske zveze;

19) sodna odločba o potrditvi neobstoja zakonske zveze;

20) sodna odločba o razvezi zakonske zveze;

21) sodna odločba o ločitvi;

22) sodna odločba o preklicu ločitve;

23) sodna odločba o razveljavitvi zakonske zveze;

24) sodna odločba o posvojitvi;

25) sodna odločba o preklicu posvojitve;

26) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in očetom;

27) sodna odločba o določitvi razmerja med otrokom in materjo;

28) sodna odločba o izpodbijanju očetovstva;

29) sodna odločba o izpodbijanju materinstva;

30) sodna odločba o izpodbijanju priznanja otroka;

31) sodna odločba o razveljavitvi priznanja otroka;

32) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

33) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

34) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

35) odločba o priznanju osebe kot poljskega državljana;

36) odločba o priznanju vrnitve poljskega državljanstva;

37) odločba o priznanju posedovanja poljskega državljanstva;

38) odločba o priznanju osebe, ki se je vrnila v domovino;

39) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe;

40) potrdilo občine poljskemu državljanu s prebivališčem v drugi državi članici Evropske unije, ki je izrazil voljo, da bi glasoval ali kandidiral na volitvah v Evropski parlament ali na lokalnih volitvah v državi članici, v kateri prebiva, pod pogoji iz Direktive Sveta 93/109/ES z dne 6. decembra 1993 o podrobni ureditvi uresničevanja aktivne in pasivne volilne pravice na volitvah v Evropski parlament za državljane Unije, ki prebivajo v državi članici, niso pa njeni državljani (UL L 329, 30.12.1993, str. 34), in Direktive Sveta 94/80(ES) z dne 19. decembra 1994 o določitvi podrobne ureditve za uresničevanje volilne pravice in pravice do kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov Unije, ki prebivajo v državi članici, v kateri nimajo državljanstva (UL L 368, 31.12.1994, str. 38).

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

1) izpisek iz rojstnega lista;

2) izpisek iz poročnega lista;

3) izpisek iz mrliškega lista;

4) potrdilo o osebnem stanju;

5) potrdilo o odsotnosti zadržkov za sklenitev zakonske zveze v skladu s poljskim pravom;

6) potrdilo o prijavi stalnega prebivališča;

7) potrdilo o prijavi začasnega prebivališča;

8) potrdilo o prebivanju na določenem mestu;

9) potrdilo o dejstvu, da je oseba živa;

10) potrdilo o nekaznovanosti iz nacionalnega kazenskega registra, ki se izda na zahtevo posamezne osebe.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

V Republiki Poljski so za izdajo overjenih prevodov pristojni sodni tolmači, vpisani na seznam sodnih tolmačev, ki ga vodi ministrstvo za pravosodje. Seznam je na voljo v biltenu za informacije javnega značaja: Povezava se odpre v novem oknuhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html.

Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 25. novembra 2004 o poklicu sodnega tolmača (Uradni list, 2017, št. 1505).

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

V Republiki Poljski so za potrjevanje skladnosti prepisov, izvlečkov ali kopij z določenim dokumentom pristojni notarji. Zgoraj navedeno temelji na predpisih iz zakona z dne 14. februarja 1991 o notariatu (Uradni list, 2017, št. 2291, ter 2018, št. 398, 723 in 1496).

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

a) lastnosti overjenih prevodov: na dokument s prevodom sodni tolmač odtisne žig, na robu katerega sta njegova ime in priimek, v sredini pa navedba jezika, iz katerega oziroma v katerega lahko prevaja, in številka vpisa na seznam sodnih tolmačev. Vsi overjeni prevodi vsebujejo tudi številko, pod katero so vpisani v register sodnih tolmačev. Poleg tega mora prevod sodnega tolmača vsebovati informacije, ali je prevod nastal na podlagi izvirnika, drugega prevoda ali kopije ter ali sta bila ta prevod oziroma kopija overjena in kdo ju je overil;

b) lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Lastnosti overjene kopije, ki se sklada z izvirnikom: notarska potrditev skladnosti kopije s predloženim dokumentom se kaže kot klavzula v obliki žiga ali računalniškega odtisa na prevodu dokumenta oziroma na ločenem listu. Če je potrditvena klavzula na ločenem listu, mora biti neločljivo združena z dokumentom, umeščena za tem dokumentom, ne pred njim, kjer sta lista združena, pa mora biti uradni pečat notarja. Klavzula se lahko umesti tudi na isti list kot kopija dokumenta, če je jasno, da je vsebina klavzule ločena od vsebine dokumenta. Če ima dokument, ki se overi, posebne lastnosti (dopise, popravke, poškodovane dele), notar to navede v potrditveni klavzuli. Vsaka potrditvena klavzula mora vsebovati datum in kraj potrditve, navedbo notarskega urada, podpis in žig notarja, na zahtevo pa tudi čas izvedbe notarskega akta.

Zadnja posodobitev: 10/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Portugalska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Portugalščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstvo:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

živetje:

 • potrdila o živetju, ki jih pripravijo notarji (člen 161 zakona o notariatu) ali krajevne skupnosti,

smrt:

 • izpisek iz matične knjige umrlih,

ime in priimek:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

zakonska zveza:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,

sposobnost za sklenitev zakonske zveze:

 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,

osebno stanje:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

razveza zakonske zveze:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,
 • potrdilo o sporazumni razvezi zakonske zveze, ki ga izda matični urad,
 • potrdilo o razvezi zakonske zveze, ki ga izda sodišče,

prenehanje življenjske skupnosti:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,
 • potrdilo o prenehanju življenjske skupnosti, ki ga izda matični urad,
 • potrdilo, ki ga izda sodišče,

razveljavitev zakonske zveze:

 • izpisek iz rojstne matične knjige z ustrezno opombo,
 • izpisek iz poročne matične knjige z ustrezno opombo,

starševstvo:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

posvojitev:

 • izpisek iz rojstne matične knjige,

stalno in/ali začasno prebivališče:

 • potrdilo o prebivališču, ki ga izda krajevna skupnost,

državljanstvo:

 • potrdilo o državljanstvu,

nekaznovanost:

 • potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

 • izpisek iz rojstne matične knjige,
 • izpisek iz matične knjige umrlih,
 • izpisek iz poročne matične knjige,
 • potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze,
 • potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Ni relevantno.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

 • Matični uradi,
 • notarji,
 • krajevne skupnosti,
 • poštno osebje,
 • uradno priznane gospodarske zbornice,
 • pravniki,
 • pravni zastopniki.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

– Overjeni prevodi:

Listinam, napisanim v tujem jeziku, mora biti priložen prevod. Dokument lahko prevede portugalski notar, portugalski konzulat v državi, kjer je bila listina pripravljena, konzulat te države na Portugalskem ali ustrezen prevajalec, ki mora pred notarjem svečano priseči, da je prevod zvest izvirniku.

 • Prevode lahko opravijo tudi gospodarske zbornice, ki so priznane v skladu z uredbo-zakonom št. 244/92 z dne 29. oktobra 1992, oziroma pravniki in pravni zastopniki.

Prevod mora vsebovati navedbo jezika, v katerem je napisan izvirnik, in vključevati izjavo, da je besedilo zvest prevod, ki odraža izvirno besedilo.

Če prevod opravi zapriseženi prevajalec, ki v svoj prevod vloži potrdilo ali ga priloži kot poseben list, mora navesti, na kakšen način je opravil prevod, in informacije, navedene zgoraj. V prevodu mora biti navedeno tudi, katere morebitne pečate ali druge pravne oznake, žige in informacije o plačilu je vseboval izvirnik, jasno pa morajo biti navedene tudi vse morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene v besedilu, ki bi listino postavljale pod vprašaj.

– Overjene kopije:

Fotokopirana listina mora vsebovati ali imeti vložene naslednje informacije: izjavo o skladnosti z izvirnikom, datum in kraj izdaje listine, ime in priimek ter podpis osebe, ki overi kopijo, uradni žig ali drug znak, ki potrjuje istovetnost certifikacijskega organa, na primer uradni žig organa izdajatelja.

OPOMBA: Overitve in prevodi listin, ki jih izvedejo gospodarske zbornice, priznane v skladu z uredbo-zakonom št. 244/92 z dne 29. oktobra 1992, ter pravniki in pravni zastopniki, morajo biti, da bi bili veljavni, registrirani v informacijskem sistemu. Poleg zgoraj navedenih elementov morajo zato vsebovati tudi identifikacijsko številko, ki jo ustvari informacijski sistem. – Ministrski odlok (Portaria) št. 657-B/2006 z dne 29. junija 2006.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije morajo vključevati ime in priimek in službeni naziv osebe, ki overi kopijo, ter datum overitve. Organ izdajatelj mora poleg teh informacij listino potrditi z žigom.

Potrdilo o nekaznovanosti vsebuje alfanumerično avtentikacijo in kodo za dostop, ki omogočata preverjanje verodostojnosti izvirnika.

Zadnja posodobitev: 27/04/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Slovenija

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

V Sloveniji je uradni jezik slovenščina. Zgolj na območjih občin, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina (11. člen Ustave Republike Slovenije).

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe:

- izpisek iz matičnega registra o rojstvu,
- potrdilo, da je oseba živa,
- izpisek iz matičnega registra o smrti,
- izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi/partnerski zvezi,
- potrdilo o stalnem/začasnem prebivališču,
- potrdilo o nekaznovanosti.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček:


- rojstvo (priloga I),
- da je oseba živa (priloga II),  
- smrt (priloga III),
- sklenitev zakonske zveze (priloga IV)
- sposobnost za sklenitev zakonske zveze (priloga V),
- registrirana partnerska skupnost (priloga VII),
- status registrirane partnerske skupnosti (priloga IX),
- stalno prebivališče in/ali prebivališče (priloga X),
- nekaznovanost (priloga XI)."

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo:

Usposobljene osebe za izdelavo overjenih prevodov javnih listin so v skladu s slovensko zakonodajo sodni tolmači. Povezava na posodobljen seznam sodnih tolmačev, objavljen na spletni strani Ministrstva za pravosodje:
Povezava se odpre v novem oknuhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij:

Organi, ki so po pravu Republike Slovenije pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij, so notarji, katerih evidenco vodi Notarska zbornica Slovenije, ki je objavljena na spletni strani Notarske zbornice Slovenije: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.notar-z.si/poisci-notarja pa tudi drugi organi (upravne enote), ki v okviru upravnega poslovanja lahko overijo prepis ali kopijo. Kontaktni podatki upravnih enot so na povezavi: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www.upravneenote.gov.si/.

Če uradna oseba, ki overja prepis ali kopijo, ne razume jezika, v katerem je listina napisana, lahko odredi, da primerja prepis ali kopijo z izvirno listino sodni tolmač. Imenik sodnih tolmačev je dosegljiv na spletni povezavi Ministrstva za pravosodje: Povezava se odpre v novem oknuhttps://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije:

Overjene prevode in overjene kopije je mogoče prepoznati z vizualnim pregledom, saj ima vsak prevod in kopija priložen žig sodnega tolmača ali notarja, kar jasno pomeni, da gre za prevod ali kopijo dokumenta.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej točko f.

Zadnja posodobitev: 05/02/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Slovaška

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Sprejmejo se uradne listine v slovaškem jeziku in za namene člena 6(1)(a) tudi v češkem jeziku.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Rojstni list, poročni list, mrliški list, potrdilo o spremembi imena in priimka, odločba o spremembi imena in priimka, izjava o priznanju očetovstva, sodba v zvezi z imenom, sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, sodba, s katero se mladoletni osebi dovoli sklenitev zakonske zveze, sodba v postopku za ugotovitev očetovstva/materinstva, sodba v zvezi s posvojitvijo, sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo, potrdilo o prebivališču za slovaške državljane, potrdilo o prebivališču za tuje državljane, potrdilo o slovaškem državljanstvu (izdano samo na papirju), izpisek iz kazenske evidence

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Rojstni list, poročni list, mrliški list, sodba, s katero se oseba razglasi za mrtvo, sodba, s katero se mladoletni osebi dovoli sklenitev zakonske zveze, sodba o razvezi zakonske zveze, sodba o razveljavitvi zakonske zveze, potrdilo o prebivališču za slovaške državljane, izpisek iz kazenske evidence

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Seznam prevajalcev je na voljo na spletišču Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje Slovaške republike.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Notarji in notarski kandidati:

– notarji: na spletišču Povezava se odpre v novem oknu Notarske zbornice Slovaške republike (Notárska komora Slovenskej republiky) (iskanje je mogoče v slovaščini ter v angleščini, nemščini, francoščini in madžarščini);

– notarski kandidati: ni posebnega seznama; delajo pod pristojnostjo notarja.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

(A) Overjeni prevodi

i. Overjeni prevodi, ki jih opravijo prevajalci, vpisani na seznam prevajalcev, vsebujejo zaznamek prevajalca (prekladateľská doložka). V skladu s členom 23(4) zakona št. 382/2004 mora zaznamek prevajalca vsebovati identifikacijske podatke prevajalca, navedbo področja, na katerem je prevajalec pooblaščen za opravljanje prevajalskih dejavnosti, zaporedno številko, pod katero je bil prevod vpisan v knjigo prevedenih listin, in izjavo prevajalca, da je seznanjen s posledicami namerno napačnega prevoda. Vsak overjen prevod je mogoče identificirati z 12-mestno številko prevoda na spletni strani Povezava se odpre v novem oknuMinistrstva za pravosodje Slovaške republike.

ii. Overjene prevode izdela oz. prevode overi diplomatsko ali konzularno predstavništvo v skladu s členom 14e(1)(d) zakona št. 151/2010, če gre za prevode listin, ki jih je izdala tretja država, v slovaški jezik za konzularne potrebe. Uslužbenci diplomatskega ali konzularnega predstavništva lahko zavrnejo izdelavo ali overitev takega prevoda, če jezika, v katerem je bila listina sestavljena, ne znajo dovolj dobro.

(B) Overjene kopije

i. Kopije, ki jih overi notar ali notarski pripravnik, morajo vsebovati overitveno klavzulo (osvedčovacia doložka), v kateri mora biti v skladu s členom 57(2) zakona št. 323/1992 navedeno:

(a) ali se kopija dobesedno ujema z listino, na podlagi katere je bila izdelana, ali je ta listina izvirnik ali overjena kopija in iz koliko listov je sestavljena,

(b) število listov kopije,

(c) ali gre za popolno ali delno kopijo,

(d) ali so bile v predloženi listini izvedene kakršne koli spremembe, dopolnitve, vstavki ali črtanje, ki bi lahko ogrozili njeno verodostojnost,

(e) ali so bili na kopiji izvedeni kakršni koli popravki neskladnosti s predloženo listino,

(f) kraj in datum izdaje,

(g) podpis notarja, ki overja listino, ali uslužbenca, ki ga je pooblastil ta notar, in uradni žig notarja.

ii. Kopije, ki jih overijo diplomatska predstavništva Slovaške republike, morajo vsebovati overitveno klavzulo (v slovaščini), ki mora biti v skladu s členom 14e(2) zakona št. 151/2010 opremljena z okroglim uradnim žigom diplomatskega ali konzularnega predstavništva premera 36 mm, na katerem je državni emblem, ter s podpisom pooblaščenega uslužbenca diplomatskega ali konzularnega predstavništva. Če ima listina, ki se overja, dva ali več listov, morajo biti speti z vrvico; konca vrvice morata biti prekrita z nalepko ter opremljena z uradnim žigom diplomatskega ali konzularnega predstavništva.

V skladu s členom 14e(1)(a) zakona št. 151/2010 mora za namene potrditve, da je kopija listine skladna s predloženim izvirnikom, overitvena klavzula vsebovati:

(a) zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v posebno evidenco,

(b) izjavo, da se kopija ujema s predloženo listino,

(c) število listov in strani, ki jih vsebuje kopija listine, in ali gre za popolno ali delno kopijo listine,

(d) kraj in datum overitve,

(e) pravilni znesek pristojbine za overitev, kot je določen v relevantni zakonodaji,

(f) ime, priimek, funkcijo in podpis zaposlenega, ki je listino overil.

Vzorec overitvene klavzule:

Številka .................. Pristojbina ...............

S tem se potrdi, da ta popolna

(delna) fotokopija/kopija, sestavljena iz ....

strani, ustreza predloženemu

izvirniku, sestavljenemu iz .....................................

strani.

Nepravilnosti, popravki ......................

V ......................... dne .......................

Žig .....................................................

iii. Overjene kopije, ki jih izdajo okrožni in občinski uradi, morajo vsebovati overitveno klavzulo, ki v skladu s členom 7(2) zakona št. 599/2001 vsebuje:

(a) izjavo, da se kopija ujema s predloženo listino,

(b) število listov in strani, ki jih vsebuje kopija listine,

(c) zaporedno številko, pod katero je bila overitev vpisana v evidenco overitev,

(d) datum in kraj overitve ter po potrebi čas predložitve dokumenta.

Upoštevajte, da v skladu s členom 5 zakona št. 599/2001 okrožni in občinski uradi ne izdajajo overjenih kopij za uporabo v tujini.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Overjene kopije (in fotokopije) razen overitvene klavzule notarja ali notarskega kandidata nimajo posebnih značilnosti.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Finska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Finščina in švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Javne listine, ki spadajo na področje uporabe Uredbe, vključujejo izvlečke iz informacijskega sistema o prebivalstvu, listine o osebnem stanju, ki jih izdajo župnije, izvlečke iz kazenske evidence, ki potrjujejo nekaznovanost, v nekaterih primerih pa tudi razsodbe sodišča.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Finska je uvedla vse večjezične standardne obrazce razen Priloge VIII (Sposobnost za registracijo partnerske skupnosti). Z izjemo Priloge XI (Nekaznovanost) vse vključujejo rubrike za vnos, ki se nanašajo na posamezne države.

Standardnemu obrazcu se lahko priložijo izvlečki iz informacijskega sistema o prebivalstvu s podatki o rojstvih, živečih osebah, umrlih osebah, sklenitvah zakonske zveze, registriranih partnerskih skupnostih ter stalnih ali začasnih prebivališčih. Standardnemu obrazcu se lahko priloži tudi potrdilo o pravici skleniti zakonsko zvezo pred tujim organom v skladu s finskim pravom. Priloži se lahko tudi izvleček iz kazenske evidence, ki potrjuje nekaznovanost.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Finska ima sistem akreditiranih prevajalcev, ki ga v sodelovanju s finsko nacionalno agencijo za izobraževanje vodi ocenjevalna komisija. Ocenjevalna komisija vodi podatkovno zbirko akreditiranih prevajalcev: Povezava se odpre v novem oknuhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Overjene kopije izdajajo javni notarji. Javni notarji so registrirani uradniki urada za digitalizacijo in prebivalstvo. V pokrajini Åland javni notarji delujejo v okviru pristojne službe Ålandskih otokov.

Kontaktni podatki urada za digitalizacijo in prebivalstvo:

Spletno mesto v angleščini: Povezava se odpre v novem oknuhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Spletno mesto v finščini: Povezava se odpre v novem oknuhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Kontaktni podatki pristojne službe Ålandskih otokov: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.ambetsverket.ax/

Poleg tega nekatere funkcije javnih notarjev opravljajo tudi finska predstavništva v tujini, ki med drugim izdajajo overjene kopije.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Na overjeni kopiji je podpis akreditiranega prevajalca. Prevajalca je mogoče preveriti v zgoraj navedenem registru akreditiranih prevajalcev.

Kopije, ki jih overi javni notar iz urada za digitalizacijo in prebivalstvo, so prepoznavne po okroglem žigu z emblemom leva v sredini. Na njih sta tudi podpis in ime javnega notarja.

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Glej zgoraj.

Zadnja posodobitev: 25/01/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Javne listine - Švedska

Člen 24(1)(a) - jeziki, ki jih država članica sprejme za javne listine, predložene njenim organom na podlagi točke (a) člena 6(1)

Švedščina.

Člen 24(1)(b) - okvirni seznam javnih listin, ki spadajo v področje uporabe te uredbe

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(c) - seznam javnih listin, ki jim je mogoče priložiti večjezične standardne obrazce kot ustrezen prevajalski pripomoček

Okvirni seznam nacionalnih listin:

 1. Rojstvo
  Izvleček iz matičnega registra, rojstvo
 2. Živost osebe
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 3. Smrt
  Izvleček iz matičnega registra, smrt
  Švedski davčni urad (Skatteverket) izdaja tudi potrdila za upepelitev ali pokop, katerih pridobitev je potrebna pred upepelitvijo ali pokopom. Obstaja tudi mednarodna prepustnica za prenos trupla v nordijske države ali iz njih. Davčni urad izda tudi mrliški list in poročilo o svojcih, ta listina pa je namenjena predvsem zagotavljanju podatkov o umrli osebi in njenih morebitnih svojcih.
 4. Ime in priimek
  Osebni dokument s podatki o imenu in priimku (izvleček iz matičnega registra)
 5. Sklenitev zakonske zveze
  Izvleček iz matičnega registra, sklenitev zakonske zveze
  Priglasitev zakonske zveze
 6. Sposobnost za sklenitev zakonske zveze
  Potrdilo o neobstoju zadržkov za sklenitev zakonske zveze
  Poročna listina
 7. Zakonska zveza (zakonski stan)
  Osebni dokument s podatki o zakonskem stanu (izvleček iz matičnega registra)
 8. Registrirana partnerska skupnost
  Osebni dokument s podatki o registrirani partnerski skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 9. Partnerska skupnost (status partnerske skupnosti)
  Osebni dokument s podatki o statusu partnerske skupnosti (izvleček iz matičnega registra)
 10. Razmerje med starši in otroki
  Osebni dokument s podatki o razmerju med starši in otroki (izvleček iz matičnega registra)
 11. Posvojitev
  Ni relevantno.
 12. Stalno prebivališče
  Osebni dokument s podatki o prebivališču (izvleček iz matičnega registra)
 13. Državljanstvo
  Osebni dokument s podatki o državljanstvu (izvleček iz matičnega registra)
 14. Nekaznovanost
  Izvleček iz policijske kazenske evidence, izdan v skladu s členom 9(2) Zakona o kazenski evidenci (1998:620) in namenjen predložitvi tujemu organu v zvezi z vlogo za prebivališče, delo ali dovoljenje za stalno prebivanje in podobno, kadar so pravice vložnika v tuji državi odvisne od takega izvlečka.

Člen 24(1)(d) - sezname oseb, ki so v skladu z nacionalnim pravom usposobljene za izdelavo overjenih prevodov, če takšni seznami obstajajo

Zapriseženi prevajalci – Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare.

Člen 24(1)(e) - okvirni seznam vrst organov, ki so po nacionalnem pravu pooblaščeni za izdelavo overjenih kopij

Okvirni seznam ne obstaja, ker ni posebnih pravil glede pooblaščanja organov za izdajanje overjenih kopij. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notariati, vendar organi niso notariati.

Člen 24(1)(f) - informacije v zvezi z načini, kako je mogoče identificirati overjene prevode in overjene kopije

Overjeni prevodi morajo imeti žig. Za izdajanje overjenih kopij so pooblaščeni notarji. Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig. Podatki o kraju se lahko uporabijo za potrditev, da je bila oseba ustrezno imenovana kot notar. Ti podatki se lahko pridobijo na okrožnem upravnem odboru, odgovornem za okrožje, v katerem zadevni notar opravlja svoje delo (ima statutarni sedež).

Člen 24(1)(g) - informacije o posebnih značilnostih overjenih kopij

Listine, ki jih overi notar, običajno vključujejo ime notarja, ki overi listino, ter kraj in datum overitve. Na njih je lahko tudi žig.

Zadnja posodobitev: 09/11/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.