Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.

Public documents

Article 24(1)(a) - languages accepted by the Member State for the public documents to be presented to its authorities pursuant to point (a) of Article 6(1)

English

Article 24(1)(b) – an indicative list of public documents falling within the scope of this Regulation

Birth Certificate

Still-birth certificate

Adoption Certificate

Certificate of Life

Death certificate

Marriage Certificate

Capacity to Marry (Certificate of No Impediment)

Decree of Divorce

Declarator of nullity (marriage)

Judicial Separation order (marriage)

Certificate of Civil Partnership

Decree of dissolution of civil partnership

Declarator of nullity (civil partnership)

Court declarators of parentage / non-parentage

Article 24(1)(c) – the list of public documents to which multilingual standard forms may be attached as a suitable translation aid

Birth certificate

Death certificate

Marriage certificate

Capacity to marry (Certificate of No Impediment)

Certificate of civil partnership

Article 24(1)(e) – an indicative list of types of authorities empowered by national law to make certified copies

These are the same as those authorities issuing original documents - e.g. National Records of Scotland.

Last update: 13/02/2020

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom