Public documents

National information and online forms concerning Regulation No. 2016/1191

In July 2016, the European Union adopted a Regulation simplifying the circulation of certain public documents between EU countries. The Regulation aims at reducing red tape and costs for citizens when they need to present a public document issued by the authorities of an EU country to the authorities of another EU country. Under the Regulation, public documents (for example, a birth certificate or a marriage notarial document) issued in an EU country must be accepted as authentic in another EU country without the need for such documents to bear an authentication stamp (the apostille). The public documents covered by the Regulation are, in particular, civil status (for example, birth, death, marriage, registered partnership, adoption), but also residence and the absence of a criminal record.

The Regulation also abolishes the obligation to, in all cases, provide certified copies and certified translations of public documents issued in another EU country. The Regulation introduces optional multilingual, standard forms that can be attached to the public documents to avoid translation requirements. The Regulation does not govern the recognition in a EU country of the content or effects of a public document issued in another EU country. The recognition of such content or effects depends on the law of the receiving country. The Regulation is applicable from 16 February 2019.

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Documente oficiale - Belgia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Utilizarea limbilor de către serviciile locale este reglementată de legislația Belgiei privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ (Legea din 2 august 1963 privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ și Decretul regal din 18 iulie 1966 de coordonare a legilor privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ).

Această legislație stabilește limba sau limbile pe care cetățenii le pot utiliza atunci când transmit documente către o autoritate.

Belgia are patru regiuni lingvistice: regiunea în care se vorbește limba neerlandeză, regiunea în care se vorbește limba franceză, regiunea în care se vorbește limba germană și regiunea Bruxelles-Capitală (articolul 2 din Legea privind utilizarea limbilor în domeniul administrativ). În fiecare regiune lingvistică, autoritățile locale vor accepta numai documentele prezentate în limba regiunii respective.

 • Regiunea în care se vorbește limba neerlandeză:

Municipalitățile din provinciile Anvers, Limburg, Flandra de Est, Flandra de Vest și Brabantul Flamand:

în care documentele trebuie prezentate în limba neerlandeză.

Cu excepția: municipalităților Sint-Genesius-Rode, Wezembeek-Oppem, Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Bever, Herstappe, Spiere-Helkijn, Voeren, Mesen și Ronse:

în care documentele trebuie prezentate în limba neerlandeză, dar pot fi prezentate în limba franceză.

 • Regiunea în care se vorbește limba franceză:

Municipalitățile din provinciile Hainaut, Luxemburg, Namur, Liège (cu excepția zonei în care se vorbește limba germană) și Brabantul Valon:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză.

Cu excepția: municipalităților Soignies, Enghien, Mouscron și Comines-Warneton:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză, dar pot fi prezentate în limba neerlandeză.

Cu excepția: municipalităților Malmedy și Waimes:

în care documentele trebuie prezentate în limba franceză, dar pot fi prezentate în limba germană.

 • Regiunea în care se vorbește limba germană:

Municipalitățile Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren și Sankt Vith:

în care documentele trebuie prezentate în limba germană, dar pot fi prezentate în limba franceză.

 • Regiunea Bruxelles-Capitală:

Municipalitățile Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert și Woluwe-Saint-Pierre:

în care documentele pot fi prezentate în limbile neerlandeză sau franceză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

1) Certificate de stare civilă (întocmite de municipalitățile belgiene și de misiunile diplomatice și consulate)

 • Certificatul de naștere;
 • Certificatul de căsătorie;
 • Certificatul de adopție;
 • Certificatul de recunoaștere;
 • Certificatul de deces;
 • Certificatul de schimbare a numelui de familie;
 • Certificatul de schimbare a prenumelui;
 • Certificatul de divorț;
 • Certificatul de persoană dispărută;
 • Certificatul de cetățenie belgiană;
 • Certificatul de constatare a nașterii unui copil mort;
 • Certificatul de confirmare a perioadei prenatale;
 • Certificatul privind declararea alegerii numelui de familie;
 • Certificatul privind schimbarea genului înregistrat;
 • Certificatul de revocare a adopției, certificatul de revizuire a adopției, certificatul privind a doua schimbare a genului înregistrat sau certificatul de anulare.

2) Decizii judiciare

 • Hotărâre judecătorească care ține loc de certificat de naștere;
 • Hotărâre judecătorească de stabilire a filiației (acțiune în stabilirea filiației față de mamă sau față de tată sau în stabilirea comaternității);
 • Hotărâre judecătorească de contestare a filiației (filiația față de mamă, prezumția de paternitate sau de comaternitate, recunoașterea de către mamă, tată sau copărinte);
 • Hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei.

3) Extras din Registrul penal central

 • Cu condiția ca extrasul să nu menționeze nicio condamnare și, prin urmare, să prezinte un cazier judiciar curat:
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 595 din Codul de procedură penală;
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 596 primul paragraf din Codul de procedură penală;
  • extras din Registrul penal central eliberat în conformitate cu articolul 596 al doilea paragraf din Codul de procedură penală.
 • În Belgia, extrasele destinate persoanelor fizice sunt eliberate de obicei de către autoritățile municipale, care au fost conectate la Registrul penal central începând cu 1 ianuarie 2018. Registrul penal central eliberează în mod direct certificate numai în circumstanțe specifice (precum pentru rezidenți străini, diplomați sau persoane juridice).

4) Certificate emise de oficiile consulare

 • Certificatul prin care se atestă că nu există impedimente la căsătorie;
 • Certificatul de stare civilă (divorț, separare de drept și de anulare a căsătoriei, parteneriat înregistrat, desfacerea parteneriatului înregistrat);
 • Certificatul de domiciliu (domiciliu și/sau reședință, cu sau fără istoricul adreselor);
 • Certificatul de cetățenie;
 • Extrasul din registre;
 • Certificatul privind componența gospodăriei;
 • Certificatul de concordanță a numelui.

5) Certificate emise de municipalități/Serviciul public federal de interne (SPF Intérieur)

 • Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane;
 • Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane cu istoricul adreselor;
 • Certificatul de viață;
 • Certificatul de cetățenie belgiană;
 • Certificatul de coabitare legală;
 • Certificatul de reședință prenupțială;
 • Certificatul electoral belgian;
 • Extrasul din registre.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

1) Certificatele de stare civilă

Întocmite de municipalități și de oficiile consulare:

- Certificatul de naștere;

- Certificatul de căsătorie;

- Certificatul de deces.

2) Extrasele din Registrul penal central

- Lipsa cazierului judiciar.

3) Certificate emise de oficiile consulare

- Dovada capacității de a se căsători;

- Starea civilă.

4) Certificate emise de municipalități sau de Serviciul public federal de interne (SPF Intérieur)

- Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane -> anexa X;

- Certificatul care atestă reședința principală a unei persoane cu istoricul adreselor -> anexa X;

- Certificatul de viață -> anexa II;

- Certificatul de coabitare legală -> anexa VII;

- Certificatul de reședință prenupțială -> anexa X.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Până în prezent, nu există o listă de traducători autorizați în Belgia.

Legea din 10 aprilie 2014 de modificare a unor diferite dispoziții în vederea instituirii unui registru național de experți judiciari și a instituirii unui registru național de traducători, interpreți și traducători-interpreți autorizați a intrat în vigoare la 1 decembrie 2016.

Această lege prevede crearea unui registru național al traducătorilor, al interpreților și al traducătorilor-interpreți autorizați; cu toate acestea, registrul național nu este încă operațional.

În prezent este în curs de elaborare o nouă lege privind dezvoltarea în continuare a registrului național. După adoptarea legii și după ce registrul național va deveni operațional, Belgia va trimite Comisiei un link către site-ul web al registrului național. Acest site web va facilita oricărei persoane găsirea unui traducător autorizat pentru limba de care are nevoie în regiunea sa, deși nu vor fi puse la dispoziția publicului toate informațiile referitoare la traducătorii autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

1) Certificate de stare civilă:

- Municipalități;

- Extrase direct din baza de date a certificatelor de stare civilă (Banque de données des actes de l’état civil, BAEC);

- Ambasade și consulate belgiene;

- Serviciul public federal pentru afaceri externe — Direcția pentru drepturile personale (SPF Affaires étrangères – Direction Droit des personnes).

2) Certificate emise de municipalități/Serviciul public federal de interne (utilizând „Mon dossier”)

- Serviciul public federal de interne – Direcția Generală Instituții și Populație - Registrul național (Direction générale Institutions et Population - Registre national).

3) Extrasele din Registrul penal central

„Copiile” unui extras din Registrul penal central nu pot fi certificate ca fiind copii autentice. Numai extrasul original eliberat este considerat autentic.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Informații cu privire la extrase și certificate (nu copii certificate)

1) Certificatele de stare civilă:

- Logoul municipalității SAU logoul BAEC SAU logoul oficiului consular și logoul Belgiei.

- Ștampila electronică a BAEC + linkul/codul de bare care trebuie utilizat pentru a verifica dacă extrasul sau copia au fost eliberate de BAEC.

2) Certificatele emise de Serviciul public federal de interne (utilizând „Mon dossier”):

Pe fiecare document apare ștampila (ștampila electronică) a Regatului Belgiei și cuvintele „SPF Intérieur — Registre national”.

Fișierele sunt în format PDF și poartă semnătura Registrului național și toate logourile oficiale.

Ștampila electronică apare în literele „IBZ” din antet.

3) Extrasele din Registrul penal central

- Extrasele eliberate de autoritățile municipale

Extrasul trebuie să fie datat și semnat de către autoritățile municipale. (Articolul 10 din Decretul regal din 21 noiembrie 2016).

În prezent, extrasele trebuie să conțină întotdeauna o ștampilă autentică, data și semnătura primarului sau a viceprimarului acestuia.

Întrucât extrasele sunt preluate din Registrul penal central, acestea vor purta întotdeauna o semnătură vizibilă (scanată) a directorului Registrului penal central.

O serie de municipalități eliberează deja extrase în format electronic.

- Extrasele eliberate de Registrul penal central

Documentul va conține ștampila în relief a Registrului penal central, precum și semnătura (înregistrată) a funcționarului care a eliberat extrasul.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Nicio altă informație în afara celor menționate mai sus.

Ultima actualizare: 25/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Republica Cehă

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

cehă, slovacă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

 • certificat de naștere;
 • certificat de căsătorie;
 • certificat de deces;
 • certificat de parteneriat înregistrat;
 • certificat de cutumă;
 • certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat;
 • extras textual din livretul de familie;
 • confirmarea datelor înregistrate în livretul de familie;
 • confirmarea datelor prevăzute în registrul de documente sau în duplicatul livretului de familie păstrat până la 31 decembrie 1958;
 • decizia de aprobare a schimbării prenumelui sau a numelui de familie,
 • confirmarea căsătoriei;
 • extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice;
 • certificat notarial care atestă faptul că o persoană este în viață;
 • furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice;
 • certificat care conține o declarație afirmativă din partea părinților cu privire la paternitatea unui copil (născut sau nenăscut);
 • certificat de confirmare a căsătoriei (eliberat de ambasada sau consulatul ceh);
 • deciziile judecătorești privind elementele prevăzute la articolul 2 alineatul (1) din Regulament, de exemplu:

hotărâre de stabilire a datei nașterii unui minor;

hotărâre de declarare a decesului unei persoane;

hotărâre de stabilire a datei valabile a decesului unei persoane;

hotărâre de acordare a dreptului de a se căsători unui minor;

hotărâre de recunoaștere a capacității juridice a minorului;

hotărâre de divorț;

hotărâre de stabilire a paternității,

hotărâre de stabilire a maternității;

hotărâre privind adopția unui minor sau hotărâre privind adopția unui adult.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

 • Certificat de naștere (Naștere)
 • Certificat de deces (Deces)
 • Certificat de căsătorie (Căsătorie)
 • Certificat de cutumă (Capacitate de căsătorie)
 • Certificat de parteneriat înregistrat (Parteneriat înregistrat)
 • Certificat privind capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat (Capacitatea juridică de a încheia un parteneriat înregistrat)
 • Extras din cazierul judiciar pentru persoane fizice (Absența cazierului judiciar în statul membru de cetățenie al persoanei în cauză)
 • Furnizarea datelor înscrise în registrul de evidență a populației unei persoane fizice (Domiciliu și/sau reședință)

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

 • Interpreții conform Legii nr. 36/1967 privind experții și interpreții - lista interpreților disponibili pe pagina de internet a Ministerului Justiției:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm&Seq=1#_RefreshKW_select_5

 • Ambasadele și consulatele cehe - verificarea corectitudinii traducerilor în conformitate cu articolul 18 alineatul (3) litera (e) din Legea nr. 150/2017 privind serviciile externe

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) se realizează de către:

 • autoritățile regionale;
 • birourile municipale ale localităților cu competențe extinse;
 • autoritățile municipale, birourile districtuale sau birourile districtelor municipale ale arondismentelor prefecturilor distribuite teritorial și birourile districtelor orașului Praga; lista acestora este prevăzută în legislația de punere în aplicare (lista autorităților municipale responsabile de confirmarea autenticității și legalizare este prevăzută în anexa nr. 1 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare);
 • autoritățile districtuale militare;
 • titularul licenței poștale (Poșta Cehă);
 • Camera de Comerț din Cehia;
 • notari,
 • ambasade (consulate) cehe.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traduceri autorizate

1. Traducere autorizată de către un traducător-interpret

Traducătorii-interpreți vor indica pe prima pagină a unei traduceri scrise limba din care a fost efectuată traducerea, iar pe ultima pagină vor adăuga încheierea de traducător și vor aplica ștampila de traducător-interpret. Documentul tradus sau o copie legalizată a acestuia trebuie capsate la traducerea scrisă. Încheierea de traducător-interpret poate fi scrisă de mână sau dactilografiată, ori ștampilată.

Încheierea de traducător-interpret trebuie să conțină următoarele:

 • Informații privind autorizarea persoanei în calitate de traducător-interpret (informații privind hotărârea judecătorească de autorizare a traducătorului-interpret - locul și data eliberării, numărul de referință, informații privind limba pentru care este autorizat traducătorul-interpret);
 • certificarea exactității traducerii cu textul înscris în documentul anexat;
 • informații privind corecturile aduse în raport cu traducerea;
 • numărul de ordine sub care a fost înregistrată traducerea în registrul traducătorului;
 • locul și data emiterii încheierii de traducător-interpret;
 • numele, prenumele, semnătura, ștampila traducătorului-interpret.

Adresa traducătorului-interpret și alte date de contact, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail, numărul de identificare a căsuței de date electronice și numărul de înregistrare la Camera Interpreților și Traducătorilor Autorizați din Republica Cehă, pot fi adăugate la informațiile obligatorii de mai sus. De asemenea, se recomandă indicarea numărului efectiv de pagini de traducere.

Încheierea de traducător-interpret este întotdeauna întocmită în limba țintă.

2. Legalizarea traducerii unui document oficial de către o ambasadă sau un consulat ceh

Încheierea de legalizare prin care se certifică acuratețea unei traduceri trebuie să conțină următoarele:

 • numele ambasadei sau consulatului;
 • numărul de ordine sub care legalizarea este înregistrată în registrul de legalizări;
 • limba din care a fost tradus documentul;
 • limba în care a fost tradus documentul;
 • informații referitoare la solicitarea traducerii de către ambasadă sau transmiterea sa de către solicitant;
 • informații referitoare la caracterul complet sau parțial al traducerii;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care certifică acuratețea documentului;
 • ștampila oficială și
 • locul și data certificării acurateții traducerii.

Copii legalizate

Certificarea unui document ca fiind o copie conformă cu originalul (confirmarea autenticității) va prevedea, pe documentul original sau pe o filă anexată la documentul original, încheierea de legalizare și ștampila oficială. Încheierea de legalizare trebuie să conțină următoarele:

 • numele autorității;
 • numărul de ordine sub care încheierea de legalizare este înregistrată în registrul de legalizări;
 • informații care să ateste faptul că documentul care este legalizat este identic cu documentul pe baza căruia a fost creat și dacă respectivul este un document original, un document deja certificat și legalizat, un document rezultat din conversia unui document legalizat, un duplicat creat din arhivă sau o copie a unei decizii scrise sau a unui dispozitiv al unei decizii emise în conformitate cu legislația specială;
 • numărul de pagini ale documentului;
 • informații referitoare la documentul care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta reprezintă un duplicat integral sau parțial sau o copie integrală sau parțială;
 • informații referitoare la documentul care stă la baza celui care face obiectul legalizării, și anume dacă acesta conține un element vizibil de securitate care este parte integrantă din conținutul cu importanță juridică al acestui document (de exemplu hologramă);
 • data la care a fost efectuată legalizarea;
 • numele, prenumele și semnătura persoanei care efectuează legalizarea (de exemplu, funcționar, primar sau viceprimar, angajat în cadrul unei autorități regionale militare, angajat al titularului licenței poștale sau al Camerei de Comerț din Cehia).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Legalizarea documentului care face obiectul procedurii de legalizare constă în aplicarea încheierii de legalizare pe fiecare filă sau capsarea filelor documentului care face obiectul legalizării și aplicarea sigiliului. Sigiliul este prevăzut cu o ștampilă oficială pe ambele părți, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe documentul care face obiectul legalizării.

În cazul în care nu există suficient spațiu pentru aplicarea încheierii de legalizare pe respectivul document, aceasta va fi prevăzută pe o filă individuală atașată în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării, iar zona în care este atașată este sigilată (a se vedea mai sus).

În cazul în care documentul care face obiectul legalizării este compus dintr-una sau mai multe file, iar fiecare filă individuală este tipărită pe o singură parte, filele albe sunt barate din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos, iar încheierea de legalizare este aplicată pe partea care face obiectul legalizării.

În cazul în care, în textul documentului care face obiectul legalizării sau între încheierea de legalizare și textul documentului respectiv există un spațiu liber, persoana care efectuează legalizarea va bara spațiul liber din colțul din stânga sus în colțul din dreapta jos.

Modelul încheierii de legalizare este prevăzut în anexa nr. 2 la Decretul de punere în aplicare nr. 36/2006 privind legalizarea copiilor conforme cu originalul și legalizarea de semnătură, cu modificările ulterioare.

Încheierea de legalizare este aplicată pe un document care face obiectul legalizării în următoarele moduri:

 • având prevăzute ștampila și informațiile descrise mai sus, scrise de mână, sau
 • în variantă dactilografiată utilizând tehnologia IT și cuprinzând datele de mai sus; textul dactilografiat este tipărit pe o etichetă autoadezivă, pe document sau pe o filă individuală. Eticheta este aplicată pe documentul care face obiectul legalizării, purtând ștampila oficială, astfel încât o parte a ștampilei oficiale să fie imprimată pe etichetă. Textul încheierii de legalizare aplicat pe o filă individuală trebuie atașat în mod corespunzător la documentul care face obiectul legalizării.
Ultima actualizare: 08/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Danemarca

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Ca regulă generală, autoritățile daneze sunt obligate să accepte documente oficiale numai în limba daneză, având dreptul de a solicita traducerea acestor documente dacă nu sunt în limba daneză.

Cu toate acestea, în conformitate cu Convenția privind limbile nordice, anumite documente pot fi acceptate în limbile finlandeză, islandeză, norvegiană și suedeză. Este în special cazul certificatelor privind schimbarea numelui, al permisiunii de folosire a unui nume, al aprobării unui nume, al certificatelor de căsătorie, al certificatelor de parteneriat civil, al certificatelor de stare civilă, al hotărârilor de divorț, al ordinelor de separare și al sentințelor referitoare la divorț, separare sau anularea căsătoriei și al hotărârilor care au ca obiect recunoașterea inexistenței unei căsătorii sau a unui parteneriat civil înregistrat. În plus, documentele legate de prelucrarea cazurilor referitoare la numele unei persoane pot fi acceptate în limbile germană sau engleză.

Documentele care atestă absența cazierului judiciar pot fi, de asemenea, acceptate în limba engleză.

Cu toate acestea, în anumite cazuri, o autoritate poate admite documente în alte limbi, dar nu este obligată să recunoască alte limbi decât cele enumerate mai sus.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Autoritățile daneze au identificat următoarele documente care intră în sfera de aplicare a regulamentului:

 • absența cazierului judiciar;
 • dovada reședinței;
 • extrasul relevant din Registrul Central de Evidență a Populației (personattest);
 • certificatul de naștere și de botez (fødsels- og dåbsattest);
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de binecuvântare a căsătoriei;
 • certificatul de botez (dåbsattest);
 • certificatul de naștere (fødselsattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de naștere și de nume (fødsels- og navneattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de nume (navneattest) (nu se mai eliberează, dar este în continuare valabil);
 • certificatul de deces și de înmormântare (eliberat numai în anumite cazuri în care este solicitat un certificat pentru un cetățean care a decedat înainte de 1 aprilie 1968, și anume data la care a fost creat Registrul Central de Evidență a Populației);
 • certificatul de schimbare a numelui;
 • permisiunea de folosire a unui nume;
 • aprobarea unui nume;
 • certificatul de parteneriat civil;
 • certificatele de stare civilă;
 • hotărârea de divorț;
 • ordinul de separare;
 • hotărârea
  • de pronunțare a divorțului;
  • de încuviințare a separării;
  • de încuviințare a anulării căsătoriei;
  • având ca obiect recunoașterea inexistenței unei căsătorii;
  • având ca obiect recunoașterea inexistenței unui parteneriat civil înregistrat.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

În continuare prezentăm o listă a documentelor daneze la care poate fi anexată o versiune lingvistică ca instrument util pentru traducere:

 • absența cazierului judiciar;
 • dovada reședinței;
 • extrasul relevant din Registrul Central de Evidență a Populației (personattest);
 • certificatul de naștere și de botez (fødsels- og dåbsattest);
 • certificatul de căsătorie;
 • certificatul de binecuvântare a căsătoriei;
 • certificatul de botez (dåbsattest);
 • certificatul de parteneriat civil;
 • certificatul de stare civilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Danemarca nu există o listă sau o bază de date a traducătorilor/interpreților care să fie accesibilă publicului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Autoritatea care a eliberat certificatul sau documentul poate elibera, în anumite situații, o copie certificată conformă. De asemenea, o autoritate care a preluat sarcina autorității emitente poate elibera, în anumite situații, o copie certificată conformă.

Un notar înregistrat pe lângă instanțele daneze poate, de asemenea, să elibereze o copie certificată conformă a certificatului sau a documentului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

O copie certificată conformă va indica, de obicei, autoritatea care a atestat copia, fie prin aplicarea unei ștampile oficiale, fie prin legalizare notarială.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

O ștampilă cu mențiunea „COPIE” va fi, în anumite situații, aplicată pe copia certificată conformă.

Ultima actualizare: 28/01/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Germania

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Germană

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Domeniu de aplicare

Act autentic

Naștere

 • Certificat de naștere
 • Extras legalizat din registrul nașterilor

Viață

 • Certificat de înregistrare simplu
 • Certificat de înregistrare extins

Deces

 • Certificat de deces
 • Extras legalizat din registrul deceselor

Numele

 • Certificat de naștere
 • Certificat de căsătorie
 • Certificat de parteneriat înregistrat

Căsătorie

Capacitatea de căsătorie

Starea civilă

 • Certificat de căsătorie
 • Extras legalizat din registrul căsătoriilor
 • Certificat de cutumă
 • Certificat de înregistrare simplu
 • Certificat de înregistrare extins

Divorț

Nevalabilitatea căsătoriei

 • Certificat de căsătorie
 • Extras legalizat din registrul căsătoriilor

Parteneriat înregistrat

Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat înregistrat
 • Extras legalizat din registrul parteneriatelor înregistrate
 • Certificat de încheiere a unui parteneriat înregistrat

Desfacerea unui parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat înregistrat
 • Extras legalizat din registrul parteneriatelor înregistrate

Filiație

 • Extras legalizat din registrul nașterilor

Domiciliul

Locul șederii

 • Certificat de înregistrare simplu

Cetățenia

 • Document de naturalizare
 • Certificat de dobândire a cetățeniei germane prin declarație
 • Certificat de retragere a cetățeniei
 • Certificat de renunțare la cetățenie
 • Autorizație de menținere a cetățeniei germane
 • Certificat de atestare a cetățeniei
 • Document de atestare a statutului juridic de cetățean german

Adopție

 • Hotărâre judecătorească

Absența cazierului judiciar

 • Certificat de bună conduită

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Act autentic

Formular pentru instrumentul ajutător pentru traducere

Certificat de naștere

Anexa I - Nașterea

Certificat de înregistrare simplu

Anexa II - Viața

Certificat de deces

Anexa III - Moartea

Certificat de căsătorie

Anexa IV - Căsătoria

Certificat de cutumă

Anexa V - Capacitatea de căsătorie

Certificat de înregistrare extins

Anexa VI - Starea civilă

Certificat de parteneriat înregistrat

Anexa VII - Parteneriat înregistrat

Certificat de încheiere a unui parteneriat înregistrat

Anexa VIII - Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

Certificat de înregistrare extins

Anexa IX - Statutul parteneriatului înregistrat

Certificat de înregistrare simplu

Anexa X - Domiciliul/reședința obișnuită

Absența cazierului judiciar

Anexa XI - Absența cazierului judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Landul federal Hessen menține o bază de date națională de interpreți și traducători accesibilă online la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiz-dolmetscher.de/, ce conține și filtre de căutare detaliate (de exemplu după land federal, instanță sau limbă). Numai interpreții și traducătorii autorizați numiți oficial sunt înscriși în baza de date. Autoritățile competente pot fi, de asemenea, identificate folosind această adresă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În Republica Federală Germania, toate autoritățile/organismele care eliberează documente oficiale (de exemplu, oficiile de stare civilă, autoritățile raportoare, instanțele) și notarii au competența de a emite copii certificate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile certificate trebuie să conțină o notă care să precizeze conformitatea cu originalul (de exemplu, actele juridice și actele notariale), sigiliul sau ștampila autorității emitente/organismului emitent și semnătura persoanei care efectuează legalizarea [articolul 42 alineatul (1) din Beurkundungsgesetz - Legea de reglementare a activității notariale]. Traducerile autorizate includ ștampila/sigiliul respectivului traducător și semnătura sa.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate trebuie să conțină o notă care să precizeze conformitatea cu originalul (de exemplu, actele juridice și actele notariale), sigiliul sau ștampila autorității emitente/organismului emitent și semnătura persoanei care efectuează legalizarea [articolul 42 alineatul (1) din Beurkundungsgesetz - Legea de reglementare a activității notariale]. Traducerile autorizate includ ștampila/sigiliul respectivului traducător și semnătura sa.

Ultima actualizare: 22/06/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Franţa

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba franceză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista orientativă a documentelor publice:

(a) nașterea

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- certificat de origine eliberat de prefect (préfet) în vederea înlocuirii unui certificat de naștere în lipsa unui certificat de naștere provizoriu în cazul în care există un secret

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

(b) existența unei persoane

- certificat care să ateste că persoana este în viață (certificat de vie)

(c) decesul

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat de naștere a unui copil mort

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească de declarare a decesului unei persoane

- hotărâre judecătorească de declarare a dispariției unei persoane (déclaration d’absence)

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de deces

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de deces emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- adnotarea „a murit în deportare”

- adnotarea „victimă a terorismului”

- adnotarea „a murit pentru Franța”

- adnotarea „a murit în slujba națiunii”

- certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(d) numele

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărârea judecătorească de adopție cu privire la nume

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție simplă

- hotărâre de revocare a unei adopții simple

- actul de declarație comună a opțiunii privind numele aprobat de ofițerul de stare civilă

- declarație privind lipsa acordului cu privire la nume efectuată în fața ofițerului de stare civilă

- declarație de schimbare a numelui efectuată în fața ofițerului de stare civilă

- decret privind schimbarea numelui

- decizia ofițerului de stare civilă de a schimba numele în conformitate cu documentele străine de stare civilă

- hotărâre privind numele ca urmare a unei schimbări a filiației

(e) căsătoria, inclusiv capacitatea de a încheia o căsătorie; și starea civilă:

- certificat de căsătorie

- certificat de naștere

- declarație (acte de notoriété) ce ține locul documentelor de stare civilă care sunt imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de căsătorie civilă

- certificat de libertate matrimonială eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

- hotărârile menționate la litera (f), cu excepția celor privind anularea

- certificat notarial privind existența unei convenții matrimoniale

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de căsătorie emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- certificat de căsătorie eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

(f) divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei

- act de depunere la notar a convenției de divorț prin acordul soților

- certificat de depunere a convenției de divorț prin acordul soților

- hotărâre de divorț

- hotărâre de separare

- hotărâre de anulare

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

(g) parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat:

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- acord de parteneriat civil (PACS - pacte civil de solidarité) aprobat de un ofițer de stare civilă sau de funcționari diplomatici și consulari [anterior, grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance)]

- acord de parteneriat civil prin înscris autentic

- dovada înregistrării încheierii/modificării/dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de un notar, de ofițerul de stare civilă sau, până la 31 octombrie 2017, de grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance).

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de deces

(h) dizolvarea unui parteneriat înregistrat, separarea legală sau anularea unui parteneriat înregistrat

- certificat de naștere cu o evidență a dizolvării sau anulării unui acord de parteneriat civil

- dovada înregistrării dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de un notar, de ofițerul de stare civilă sau, până la 31 octombrie 2017, de grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance).

- hotărâre de separare

- hotărâre de anulare a unui acord de parteneriat civil

- certificat privind lipsa parteneriatului civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

(i) filiația

- act de recunoaștere în fața unui ofițer de stare civilă

- act de recunoaștere prin înscris autentic (acte authentique)

- declarație (acte de notoriété) de confirmare a acceptării stării civile emisă de judecătorul curții de primă instanță de la locul nașterii sau al reședinței

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de stare civilă

- Hotărârea Tribunalului regional (Tribunal de grande instance) de stabilire sau anulare a filiației

(j) adopția

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- hotărâre de adopție

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție simplă

- hotărâre de revocare a unei adopții simple

- hotărârea privind adopția de către națiune (adoption par la Nation)

(k) domiciliul și/sau reședința:

- atestarea reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

- atestarea schimbării reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

(l) cetățenia și naționalitatea

- certificat de cetățenie franceză

- copia certificată pentru conformitate cu originalul a unui decret de naturalizare sau reintegrare în cetățenia franceză emis de autoritatea administrativă

- declarație privind cetățenia franceză, cu specificarea că declarația a fost înregistrată, primită fie de directorul serviciilor de grefă ale Tribunalului districtual în cazul declarațiilor efectuate în Franța, fie de autoritatea administrativă, fie de consulul francez în cazul declarațiilor efectuate în străinătate și înregistrate fie de directorul serviciilor de grefă ale Tribunalului districtual în cazul declarațiilor efectuate în Franța, fie de Ministerul Justiției în cazul declarațiilor efectuate în străinătate, fie de ministerul responsabil cu naturalizările în cazul declarațiilor efectuate în temeiul căsătoriei cu un cetățean francez

- hotărâre judecătorească, însoțită de un certificat care să ateste că nu s-a formulat nicio cale de atac

- certificat de naștere care conține o însemnare indicând una dintre situațiile de mai sus

(m) lipsa cazierului judiciar, în cazul în care documentele publice referitoare la acest fapt sunt eliberate pentru un cetățean al Uniunii de autoritățile statului membru al cărui cetățean este acesta

- Buletinul nr. 3 – certificat de bună conduită („Bulletin n°3 du casier judiciaire”) care să ateste că persoana nu are antecedente penale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Formulare referitoare la naștere (1)

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- act de înlocuire a unui certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- certificat de origine eliberat de prefect (préfet) în vederea înlocuirii unui certificat de naștere în lipsa unui certificat de naștere provizoriu în cazul în care există un secret

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

Formulare referitoare la viață (2)

- certificat conform căruia persoana este în viață (cetățeni francezi din străinătate)

Formulare referitoare la deces (3)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat de naștere a unui copil mort

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească de declarare a decesului unei persoane

- hotărâre judecătorească de declarare a absenței unei persoane

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de deces

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de deces emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- adnotarea „a murit în deportare”

- adnotarea „victimă a terorismului”

- adnotarea „a murit pentru Franța”

- adnotarea „a murit în slujba națiunii”

- act de înlocuire a unui certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulare referitoare la căsătorie (4)

- certificat de naștere

- certificat de căsătorie

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- certificat de căsătorie civilă

- hotărâre de divorț sau de separare legală

- certificat notarial privind existența unei convenții matrimoniale

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de căsătorie emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- act de înlocuire a unui certificat de deces eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Formulare referitoare la capacitatea de a încheia o căsătorie (5)

- certificat de libertate matrimonială eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

Formulare referitoare la starea civilă (6)

- certificat de căsătorie

- certificat de naștere

- certificat de naștere provizoriu eliberat în urma descoperirii unui copil nou-născut sau în cazul unui copil aflat în grija statului (pupille de l’Etat) care nu are certificat de naștere cunoscut sau în privința căruia s-a solicitat secretul privind nașterea

- hotărâre judecătorească declarativă a nașterii

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere sau de căsătorie

- declarație (acte de notoriété) de căsătorie în locul unui certificat de naștere imposibil de obținut, eliberată de un notar sau de autoritatea diplomatică sau consulară

- declarație ce ține locul documentelor de stare civilă imposibil de obținut deoarece au fost distruse sau pierdute ca urmare a unui accident sau a unui act de război

- certificat de înlocuire a unui certificat de naștere eliberat de OFPRA, Autoritatea franceză pentru refugiați (Office français de protection des réfugiés et apatrides)

- hotărâre judecătorească de rectificare a unui certificat de naștere emisă de președintele Tribunalului regional (Tribunal de grande instance)

- certificat care atestă că o persoană nu este căsătorită, eliberat de o autoritate diplomatică sau consulară

Formulare referitoare la parteneriatul înregistrat (7)

- certificat de naștere

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ce ține loc de certificat de naștere

- hotărâre judecătorească ce ține loc de certificat de naștere (jugement supplétif d’acte de naissance)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- acord de parteneriat civil (PACS - pacte civil de solidarité) aprobat de un ofițer de stare civilă sau de funcționari diplomatici și consulari [anterior, grefierul Tribunalului districtual (Tribunal d’instance)]

- acord de parteneriat civil prin înscris autentic

- confirmarea primirii încheierii/modificării/dizolvării unui acord de parteneriat civil furnizată de ofițerul de stare civilă (anterior, grefierul Tribunalului districtual) sau de un notar

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC)

Formulare referitoare la capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat (8)

- certificat de naștere (fără înregistrarea unui acord de parteneriat civil): a se vedea punctul 5.2 din formular)

Formulare referitoare la statutul de parteneriat înregistrat (9)

- certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- copia dispozitivului unei hotărâri de adopție cu efecte depline ținând loc de certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- hotărâre ce ține loc de certificat de naștere (cu excepția resortisanților străini născuți în străinătate)

- certificat de deces

- copie păstrată în localitatea de reședință a defunctului în cazul în care certificatul de deces a fost întocmit în altă parte

- certificat privind lipsa unui acord de parteneriat civil emis de SCEC

Formulare referitoare la DOMICILIU sau REȘEDINȚĂ (10)

- atestarea reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

- atestarea schimbării reședinței (pentru cetățenii francezi din străinătate)

Formulare referitoare la cazierul judiciar (11)

- Buletinul nr. 3 – certificat de bună conduită („Bulletin n°3 du casier judiciaire”) care să ateste că persoana nu are antecedente penale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Traducătorii autorizați trebuie să fie experți aprobați de instanță (experts judiciaires). Listele de experți, fiecare conținând o secțiune de traducători aprobați (autorizați), sunt disponibile pe site-ul Curții de Casație:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.courdecassation.fr/informations_services_6/experts_judiciaires_8700.html .

Listele de traducători experți, actualizate anual, sunt publicate pe site-ul web astfel:

 • Lista Linkul se deschide într-o fereastră nouăexperților aprobați de Curtea de Casație
 • Linkul se deschide într-o fereastră nouăListele experților aprobați de instanță, întocmite de fiecare dintre cele 36 de curți de apel, inclusiv experții înregistrați la rubrica „Traducere și interpretare”. Listele de experți judiciari întocmite de curțile de apel sunt actualizate de aceste instanțe și transmise periodic Curții de Casație. Uneori este posibil să găsiți o listă mai actualizată pe site-urile curților de apel individuale.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Rețineți că anumite exemplare pot fi eliberate numai de autoritățile administrative sau judiciare sau de profesioniștii din domeniul juridic. Din această categorie fac parte exemplarele actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice, care pot fi emise numai de grefe sau de funcționari publici (de exemplu, notari, executori judecătorești, ofițeri de stare civilă pentru actele de stare civilă ale căror depozitari sunt aceștia).

Pentru alte documente, articolul R113-10 din Codul relațiilor dintre public și administrație (Code des relations entre le public et l'administration) a eliminat cerința – în procedurile administrative – de legalizare a fotocopiilor documentelor eliberate de o administrație, în cazul în care legea nu permite deja o fotocopie simplă. Însă codul prevede că administrația trebuie să continue să legalizeze, la cerere, exemplarele solicitate de autoritățile străine. Nu există o listă a autorităților care pot emite exemplare legalizate. Cu toate acestea, articolul R2122-8 din Codul general al administrațiilor locale (Code général des collectivités territoriales) prevede că primarul și funcționarii municipali delegați de primar pot legaliza semnăturile și conformitatea documentelor atunci când li se solicită acest lucru.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Modul de legalizare a traducerilor nu este prevăzut de lege.

Totuși, o traducere legalizată în mod corespunzător poate fi identificată după cum urmează. .

Principala cerință obligatorie este ca traducerea să fie făcută de un traducător înscris pe lista experților unei curți de apel din Franța sau a Curții de Casație.

În afară de aceasta, practica generală este următoarea:

- traducerea menționează că este conformă cu originalul („certifiée conforme à l’original”),

- fiecare pagină este numerotată și parafată de traducătorul autorizat;

- ultima pagină conține semnătura, ștampila și numele traducătorului,

- traducerea conține un număr de înregistrare (dat de traducătorul autorizat – același număr pentru textul sursă și traducere).

Totuși, niciuna dintre cele patru caracteristici de mai sus nu este obligatorie.

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul poartă ștampila de document certificat și sunt datate și semnate de autoritatea care le-a certificat.

Cu toate acestea, copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice pot fi eliberate numai de autoritatea la care este depus originalul. Aceste copii sunt datate, semnate și, după caz, ștampilate de autoritatea care a emis documentul.

Copiile și extrasele de stare civilă sunt ștampilate de o primărie, o autoritate diplomatică sau consulară sau de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC) al Ministerului Afacerilor Externe și sunt datate și semnate de ofițerul de stare civilă la care este depus originalul.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate pentru conformitate cu originalul poartă ștampila de document certificat și sunt datate și semnate de autoritatea care le-a certificat.

Cu toate acestea, copiile certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor judiciare sau ale înscrisurilor autentice pot fi eliberate numai de autoritatea la care este depus originalul. Aceste copii sunt datate, semnate și, după caz, ștampilate de autoritatea care a emis documentul.

Copiile și extrasele de stare civilă sunt ștampilate de o primărie, o autoritate diplomatică sau consulară sau de Serviciul Central de Stare Civilă (SCEC) al Ministerului Afacerilor Externe și sunt datate și semnate de ofițerul de stare civilă la care este depus originalul.

Ultima actualizare: 23/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Croaţia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Republica Croația acceptă documente oficiale numai în limba croată, cu alte cuvinte nu va accepta documente în alte limbi oficiale ale statelor membre ale UE.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista documentelor oficiale care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament:

- certificat de naștere (rodni list) (Anexa I)

- certificat de deces (smrtni list) (Anexa III)

- certificat de căsătorie (vjenčani list) (Anexa IV)

- certificat de celibat (potvrda o slobodnom bračnom stanju) (Anexa VI)

- certificat de parteneriat (potvrda o životnom partnerstvu) (Anexa VII)

- certificat de domiciliu și/sau reședință (uvjerenje o prebivalištu i/ili boravištu) (Anexa X)

- certificat privind absența cazierului judiciar (potvrda o nepostojanju kaznene evidencije) (Anexa XI)

Notă: Documentele oficiale la care se face referire în Anexele I-VII sunt eliberate de Ministerul Administrației Publice (Ministarstvo uprave), cele menționate în Anexa X sunt eliberate de Ministerul Afacerilor Interne (Ministarstvo unutarnjih poslova), iar cele menționate în Anexa XI sunt eliberate de Ministerul Justiției (Ministarstvo pravosuđa).

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista documentelor oficiale care pot fi însoțite de formulare standard multilingve drept instrument adecvat de asistență pentru traducere:

- certificat de naștere (Anexa I)

- certificat de deces (Anexa III)

- certificat de căsătorie (Anexa IV)

- certificat de celibat (Anexa VI)

- certificat de parteneriat (Anexa VII)

- certificat de domiciliu și/sau reședință (Anexa X)

- certificat privind absența cazierului judiciar (Anexa XI)

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Potrivit legislației croate, interpreții în instanță sunt calificați să efectueze traduceri autorizate.

Linkul către lista actualizată a interpreților în instanță publicată pe pagina de internet a Ministerului Justiției:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://pravosudje.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Pravo%20na%20pristup%20informacijama/Registri%20i%20baze%20podataka/Popis%20stalnih%20sudskih%20tumaca.pdf

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Potrivit legislației croate, copii legalizate ale documentelor oficiale pot fi efectuate de notari (javni bilježnici); lista persoanelor calificate – cunoscută sub numele de registrul notarilor (Imenik javnih bilježnika) – este gestionată de Consiliul de Administrație (Upravni odbor) al Camerei Notarilor Publici din Croația (Hrvatska javnobilježnička komora) și poate fi consultată pe pagina de internet a Camerei –Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.hjk.hr/Uredi

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducerile legalizate și copiile legalizate pot fi identificate printr-o simplă verificare vizuală, dat fiind că fiecare traducere sau copie poartă ștampila unui interpret în instanță sau a unui notar, care indică în mod clar faptul că documentul în cauză reprezintă o traducere sau o copie.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Marca specifică a unei copii legalizate este ștampila notarului care a efectuat-o.

Ultima actualizare: 26/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Italia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Pot fi utilizate următoarele limbi:

- limba italiană (limba oficială a statului);

- limba germană în regiunea Trentino-Alto Adige, care are un statut special (Decretul prezidențial nr. 670 din 31.8.1972 și Decretul prezidențial nr. 574 din 15.7.1988);

- limba franceză în regiunea Valle d’Aosta, care are un statut special (articolul 38 din Legea constituțională nr. 4 din 26.2.1948);

- limba slovenă în regiunea Friuli-Venezia Giulia, care are un statut special (articolul 8 din Legea nr. 38 din 23.2.2001).

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Documentele publice menționate la articolul 6 alineatul (1) litera (b) din regulament includ, în special, următoarele documente privind serviciile pentru populație:

Domeniul de aplicare

Documente publice

Nașterea

 • Certificat de naștere (certificato di nascita)
 • Extras din registrul de nașteri (estratto dell’atto di nascita)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de nașteri (copia integrale atto di nascita)

Existența

 • Dovada certificatului de viață (certificato di esistenza in vita)

Decesul

 • Certificat de deces (certificato di morte)
 • Extras din registrul de decese (estratto atto di morte)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de decese (copia integrale atto di morte)

Numele

 • Certificat de naștere
 • Extras din registrul de nașteri
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de nașteri

Căsătoria, inclusiv capacitatea matrimonială și starea civilă

 • Certificat de căsătorie (certificato di matrimonio)
 • Extras din registrul de căsătorii (estratto dell’atto di matrimonio)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de căsătorii (copia integrale dell’atto di matrimonio)
 • Certificat de capacitate matrimonială (certificato di capacità di contrarre matrimonio) sau certificat de libertate matrimonială (certificato di nulla osta alla celebrazione del matrimonio)
 • Certificat de stare civilă (certificato di stato civile)
 • Extras din registrul de nașteri

Divorțul, separarea de drept sau anularea căsătoriei

 • Certificat de căsătorie
 • Extras din registrul de căsătorii (estratto per riassunto dell’atto di matrimonio)
 • Copie integrală a unui acord de separare/divorț (copia integrale dell’accordo di separazione/divorzio)
 • Extras din registrul de nașteri

Parteneriatul înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat

 • Certificat de parteneriat civil (certificato di unione civile)
 • Extras din registrul de parteneriate civile (estratto di costituzione di unione civile)
 • Copie integrală a unei înscrieri în registrul de parteneriate civile (copia integrale di atto di costituzione di unione civile)
 • Certificat de capacitate pentru încheierea unui parteneriat civil (certificato di capacità di sottoscrivere un’unione civile)
 • Extras din registrul de nașteri

Anularea unui parteneriat înregistrat

 • Extras din registrul de parteneriate civile
 • Extras din registrul de nașteri

Filiația

 • Extras din registrul de nașteri cu numele mamei și al tatălui (estratto dell’atto di nascita con paternità e maternità)

Domiciliul și/sau reședința

 • Certificat de reședință (certificato di residenza)

Cetățenia

 • Certificat de cetățenie (certificato di cittadinanza)
 • Extras din registrul de nașteri

Adopția

 • Extras din registrul de nașteri

Absența cazierului judiciar

 • Certificat de cazier judiciar (certificato del casellario giudiziale)

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documente publice

Formulare standard multilingve

Certificat de naștere

Anexa I – Nașterea

Certificat de viață

Anexa II – Existența

Certificat de deces

Anexa III – Decesul

Certificat de căsătorie

Anexa IV – Căsătoria

Certificat de capacitate matrimonială sau certificat de libertate matrimonială

Anexa V – Capacitatea matrimonială

Certificat de stare civilă

Anexa VI – Starea civilă

Certificat de parteneriat civil

Anexa VII – Parteneriatul înregistrat

Certificat de capacitate pentru încheierea unui parteneriat civil

Anexa VIII – Capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat

Certificat de parteneriat civil

Anexa VII – Statutul de parteneriat înregistrat

Certificat de reședință

Anexa X – Domiciliul și/sau reședința

Certificat de cazier judiciar

Anexa XI – Absența unui cazier judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există o listă publică a traducătorilor și interpreților. Cu toate acestea, traducătorii și interpreții pot solicita înscrierea (în calitate de consilier în cadrul instanței) în anuarele instanțelor.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În conformitate cu articolul 18 alineatul 2 prima teză din Decretul prezidențial nr. 445 din 28.12.2000, copiile pot fi certificate de:

funcționarul public (pubblico ufficiale) care a eliberat certificatul sau la care a fost depus originalul sau la care trebuie depus documentul;

– un notar (notario);

– un grefier (cancelliere);

– un secretar municipal (segretario comunale) sau un alt funcționar desemnat de primar.

Sarcinile legate de registrul populației și starea civilă intră în responsabilitatea guvernului și sunt realizate de primarii de municipii, care sunt funcționari guvernamentali, precum și de personalul desemnat de către aceștia.

Funcționarii guvernamentali eliberează certificate de înregistrare a populației (articolul 33 din Decretul prezidențial nr. 223/1989) și extrase din registrele de stare civilă păstrate în registrele relevante (articolele 106-108 din Decretul prezidențial nr. 396/2000).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

În cazul în care un document este însoțit de o traducere autorizată în limba italiană, traducerea este certificată drept o traducere corectă a textului în limba străină de către autoritățile diplomatice sau consulare sau de către un traducător oficial ori interpret care certifică sub jurământ că este o traducere corectă a textului în limba străină. Autoritatea diplomatică sau consulară sau traducătorul ori interpretul își va adăuga numele și datele personale și își va adăuga semnătura sau va utiliza ștampila biroului de care aparține și va semna lângă ștampilă; de asemenea, acesta va adăuga o declarație de răspundere cu privire la activitatea desfășurată.

Copia este certificată prin includerea unei declarații la sfârșitul copiei, care atestă că aceasta este o copie conformă cu originalul; acest lucru este realizat de către un funcționar public autorizat, care trebuie să indice, de asemenea, data și locul eliberării, numărul de pagini utilizate, numele complet și statutul acestuia, adăugându-și semnătura completă și ștampila biroului. În cazul în care copia certificatului sau a documentului cuprinde mai multe foi, funcționarul public trebuie să își adauge semnătura și pe marginea fiecărei foi precedente.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Astfel cum s-a menționat mai sus în legătură cu articolul 24 alineatul (1) litera (e), copiile documentelor sunt certificate printr-o declarație, scrisă de un funcționar public autorizat, care atestă că copia corespunde întocmai cu documentul original.

O copie certificată astfel se consideră „autentică” (autentica) dacă certificarea îi conferă aceleași efecte juridice ca și documentul original.

Ultima actualizare: 31/01/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Cipru

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Greacă și engleză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Autoritățile cipriote menționează, cu titlu indicativ, următoarele documente publice:

Naștere: certificat de naștere

Deces: certificat de deces

Căsătorie: certificat de căsătorie

Capacitatea de a se căsători: certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Parteneriat înregistrat: certificat de parteneriat civil

Reședință: certificat de reședință permanentă

Desfacerea parteneriatului înregistrat: certificat de înregistrare a unei declarații comune privind desfacerea parteneriatului civil

Absența condamnărilor: certificat de cazier judiciar care atestă absența oricărei condamnări

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat de căsătorie

Certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Certificat de parteneriat civil

Certificat de reședință permanentă

Certificat de cazier judiciar care atestă absența oricărei condamnări

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul traducătorilor autorizați atașat Biroului de Presă și Informare din cadrul Ministerului de Interne

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Departamentul Stării Civile și al Migrației

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat prin care se atestă capacitatea de a se căsători

Certificat de parteneriat civil

Certificat de înregistrare a unei declarații comune privind desfacerea parteneriatului civil

Administrațiile districtuale

Certificat de naștere

Certificat de deces

Certificat de reședință permanentă

Municipiile

Certificat de căsătorie

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Conform instrucțiunilor Consiliului traducătorilor autorizați, organul competent al Republicii Cipru pentru traducerile oficiale, toate documentele transmise traducătorilor autorizați în vederea traducerii trebuie să fie autentice și certificate pentru conformitate. La textul tradus de traducătorul autorizat se atașează o fotocopie a documentului transmis spre traducere, la finalul căreia traducătorul își aplică semnătura și ștampila.

Traducătorul autorizat nu certifică autenticitatea documentului transmis spre traducere printr-o ștampilă specială; acesta efectuează un simplu control înainte de traducere și, dacă nu consideră că documentul este autentic, nu îl traduce.

Traducătorul autorizat atestă doar autenticitatea propriului său text atunci când se solicită o copie autentificată sau certificată pentru conformitate a traducerii sale.

Pentru traduceri:

Ștampila electronică dreptunghiulară cu mențiunea „traducere corectă și conformă a documentului atașat“

Ștampila originală rotundă a traducătorului autorizat, furnizată de Consiliul traducătorilor autorizați

Semnătura originală a traducătorului autorizat

Numele traducătorului autorizat

Timbrul (timbru de 2 EUR aplicat pe partea inferioară a ștampilei, acoperit de ștampila rotundă)

Pentru copiile traducerilor:

Ștampila electronică originală dreptunghiulară cu mențiunea „copie autentică a documentului tradus“

Ștampila originală rotundă a traducătorului autorizat, furnizată de Consiliul traducătorilor autorizați

Numele și semnătura originală a traducătorului autorizat

Timbrul (timbru de 2 EUR aplicat pe partea inferioară a ștampilei, acoperit de ștampila rotundă)

Pentru documentele certificate:

Ștampilele traducătorului autorizat (rotunde) sunt de culoare albastră, iar ștampila electronică dreptunghiulară este de culoare neagră.

Pe partea inferioară a ștampilei este aplicat un timbru de 2 EUR, acoperit de ștampila rotundă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Ștampilele traducătorului autorizat (rotunde) sunt de culoare albastră, iar ștampila electronică dreptunghiulară este de culoare neagră.

Pe partea inferioară a ștampilei este aplicat un timbru de 2 EUR, acoperit de ștampila rotundă.

Ultima actualizare: 08/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Letonia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Letonă.

Se pot face excepții în anumite situații definite în mod strict prin lege: Legea privind imigrația (Imigrācijas likums), de exemplu, prevede că, pentru aprobarea angajamentelor de luare în întreținere sau pentru prelungirea permiselor de ședere, documentele necesare (de exemplu, certificat privind absența cazierului judiciar, copii ale documentelor care atestă legături de rudenie sau prin alianță, sau alte documente impuse de legislația letonă) pot fi prezentate în limbile letonă, engleză, franceză, germană sau rusă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Naștere: certificat de naștere (dzimšanas apliecība) sau extras din registrul nașterilor (izziņa no dzimšanas reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă (Dzimtsarakstu departaments) aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de oficiul de stare civilă (Dzimtsarakstu nodaļa) aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației (izziņa no Iedzīvotāju reģistra) eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde); certificat de naștere (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Faptul că o persoană este în viață: certificat eliberat de un notar (zvērināts notārs); certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Deces: certificat de deces (miršanas apliecība) sau extras din registrul deceselor (izziņa no miršanas reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de deces (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Nume: ordonanță privind schimbarea prenumelui și/sau a numelui (lēmums par uzvārda maiņu un/vai vārda maiņu) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie: certificat de căsătorie (laulības apliecība) sau extras din registrul căsătoriilor (izziņa no laulības reģistra) eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; certificat de căsătorie eliberat de un preot aparținând unuia dintre cultele religioase prevăzute în Codul civil (Civillikums); extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de căsătorie (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Letonia nu eliberează un document care să certifice capacitatea de căsătorie a unei persoane. În locul unui astfel de certificat, o persoană poate solicita informații referitoare la starea sa civilă.

Divorț sau anularea căsătoriei: document notarial (notariāls akts) de certificare a divorțului (laulības šķiršanas apliecība); hotărâre judecătorească (tiesas nolēmums); extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul căsătoriilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției care atestă divorțul; extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale care atestă divorțul.

Filiație: hotărâre judecătorească; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Adopție: hotărâre judecătorească; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație.

Domiciliu și/sau reședință: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o autoritate locală.

Cetățenie: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Absența cazierului judiciar: Extras din registrul condamnărilor penale (izziņa no sodu reģistra) eliberat de Centrul de Informare (Informācijas centrs) aflat în subordinea Ministerului de Interne; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Naștere: certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de naștere sau extras din registrul nașterilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de naștere (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Faptul că o persoană este în viață: certificat eliberat de un notar; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Deces: certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de deces sau extras din registrul deceselor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de deces (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Căsătorie: certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de Departamentul privind registrul de stare civilă aflat în subordinea Ministerului Justiției; certificat de căsătorie sau extras din registrul căsătoriilor eliberat de oficiul de stare civilă aflat în subordinea unei autorități locale; certificat de căsătorie eliberat de un preot aparținând unuia dintre cultele religioase prevăzute în Codul civil; extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; certificat de căsătorie (original sau duplicat) sau extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Stare civilă: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Domiciliu și/sau reședință: extras din registrul de evidență a populației eliberat de Oficiul pentru cetățenie și migrație; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate; extras din registrul de evidență a populației eliberat de o autoritate locală.

Absența cazierului judiciar: Extras din registrul condamnărilor penale eliberat de Centrul de Informare aflat în subordinea Ministerului de Interne; certificat eliberat de o misiune diplomatică sau consulară a Letoniei în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există astfel de liste, deoarece în Letonia o traducere poate fi certificată de orice persoană fizică ce își asumă răspunderea în conformitate cu procedura prevăzută de lege pentru orice prejudiciu cauzat de erori în traducerile documentelor.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Copiile documentelor pot fi legalizate de un notar; cu excepția cazului în care legislația impune legalizarea copiilor de către un notar, conformitatea acestora poate fi, de asemenea, certificată de instituția în cauză (Linkul se deschide într-o fereastră nouăLegea privind valoarea juridică a documentelor (Dokumentu juridiskā spēka likuma), articolul 6).

Conformitatea copiei unui document poate fi certificată și de persoana fizică care este autorul documentului. De asemenea, o persoană fizică poate certifica acuratețea copiei unui document primit de la o altă persoană fizică sau de la o instituție, cu excepția cazului în care legislația impune acordul autorului în acest sens.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducătorul certifică acuratețea traducerii pe ultima pagină a traducerii, după text, în limba letonă. Traducătorul înscrie cu majuscule mențiunea TULKOJUMS PAREIZS („traducere conformă”), prenumele, numele și codul numeric personal al traducătorului, semnătura traducătorului, denumirea locului în care se efectuează certificarea și data certificării (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegulamentul Cabinetului nr. 291 privind procedurile de certificare a traducerilor de documente în limba oficială (Ministru kabineta noteikumus Nr. 291 Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā)).

Cerințe similare se aplică în cazul copiilor legalizate (a se vedea punctul următor).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Mențiunea KOPIJA („copie”) trebuie înscrisă cu majuscule pe prima pagină, în colțul din dreapta sus. Legalizarea cuprinde mențiunea KOPIJA PAREIZA („copie conformă”), înscrisă cu majuscule; denumirea completă a funcției persoanei care certifică conformitatea copiei (inclusiv denumirea completă a instituției și, dacă este necesar, informații suplimentare care permit identificarea fără echivoc a persoanei), semnătura persoanei responsabile și numele în clar al acesteia; și data legalizării.

Ultima actualizare: 25/09/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Lituania

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba oficială de stat a Republicii Lituania este limba lituaniană.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Articolul 24 alineatul (1) litera (b):

a) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

b) declarație notarială prin care se certifică faptul că o persoană fizică este în viață și se află într-o anumită locație;

adeverință prin care se certifică faptul că o persoană este în viață și se află într-o anumită locație (eliberată de Consiliul pentru Fondul Asigurărilor Sociale de Stat)

c) certificat de deces (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării decesului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

d) certificat de schimbare a prenumelui, numelui sau naționalității (eliberat între 4 decembrie 2005 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării unei modificări sau completări în registrul de stare civilă (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

e) Căsătorie:

certificat de căsătorie (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării căsătoriei (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Capacitate de căsătorie:

Certificat de neîngrădire a căsătoriei

Certificat consular de stare civilă

Certificat de stare civilă

f) certificat de divorț (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării divorțului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

hotărâre judecătorească de pronunțare a divorțului sau de anulare a căsătoriei

lipsa oricărui document de confirmare a separării

g) –

h) –

i) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

cerere legalizată comună de recunoaștere a paternității depusă de tatăl și mama copilului

hotărâre judecătorească de stabilire a maternității/paternității;

hotărâre judecătorească având ca obiect contestarea paternității/maternității;

j) certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

hotărâre judecătorească având ca obiect adopția

k) certificat privind declararea domiciliului

Certificat cuprinzând date cu caracter personal înscrise în Registrul de evidență a populației

l) pașaport / carte de identitate

certificat de naștere (eliberat între 1 ianuarie 1992 și 1 ianuarie 2017)

extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Ordine sau hotărâri privind dobândirea, pierderea sau redobândirea naționalității

m) certificat cuprinzând informații referitoare la o persoană fizică înscrise în registrul suspecților, persoanelor acuzate și persoanelor condamnate

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Articolul 24 alineatul (1) litera (c)

a) extras de confirmare a înregistrării nașterii (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

b) -

c) extras de confirmare a înregistrării decesului (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

d) -

f) extras de confirmare a înregistrării căsătoriei (eliberat începând cu 1 ianuarie 2017)

Certificat de neîngrădire a căsătoriei

k) certificat privind declararea domiciliului

Certificat cuprinzând date cu caracter personal înscrise în Registrul de evidență a populației

m) certificat cuprinzând informații referitoare la o persoană fizică înscrise în registrul suspecților, persoanelor acuzate și persoanelor condamnate

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu există o listă a traducătorilor autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

- notari

- organisme de stat și municipale (pentru copii ale documentelor eliberate de acestea).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Nu există traduceri autorizate sau cerințe specifice în ceea ce privește traducerile sau copiile legalizate ale acestora. În practică, documentele sunt, de obicei, traduse de agenții de traduceri sau de traducători, indicându-se astfel pe document faptul că a fost tradus de către o agenție de traduceri sau de un traducător. În cazuri individuale, traducerea poate fi certificată pe baza semnăturii traducătorului sau legalizată notarial.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

În cazul în care un document este certificat de un organism de stat sau municipal:

pe copia documentului eliberat de acesta va fi aplicată la sfârșit o marcă de autenticitate constând din mențiunea „copie conformă”/„extras conform”, însoțită de data și funcția, semnătura, prenumele sau inițiala și numele responsabilului sau al altei persoane autorizate din cadrul organismului care certifică autenticitatea copiei sau a extrasului.

În cazul în care autenticitatea unei copii pe suport de hârtie a unui document electronic este certificată prin intermediul unor instrumente electronice, marca de autenticitate a persoanei juridice autorizate să o certifice cuprinde mențiunea „copie conformă”, numele persoanei juridice autorizate să o certifice și data. Marca de autenticitate poate fi, de asemenea, aplicată printr-o ștampilă.

Formularul certificatului notarial trebuie completat cu: data actului notarial, denumirea biroului notarial care întocmește actul notarial, prenumele și numele notarului, numărul actului notarial înscris în registru, taxele notariale corespunzătoare actului notarial (în cazul în care este scutit de taxă, se impune înscrierea mențiunii „scutit de taxă”), taxa de verificare în registrele de stat, taxa de timbru, taxa corespunzătoare altor servicii furnizate la cererea clientului, precum și semnătura notarului.

Încheiere care confirmă autenticitatea unei copii/unui extras:

„___ _____________ 20_____

Subsemnatul/a, _______________________________________________________________________, certific prin prezenta că aceasta este o copie autentică a documentului prezentat.

Nr. de înregistrare în registru: ________________________

Taxa notarială: __________________________

Taxă (taxe) corespunzătoare altor servicii furnizate la cererea clientului: _________________

Semnătura notarului

Ultima actualizare: 23/08/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Ungaria

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Maghiară.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

(a) naștere:

certificat de naștere

(b) faptul de a fi în viață:

certificat de confirmare a faptului că persoana este în viață

(c) deces:

certificat de deces, hotărâre judecătorească prin care se declară prezumția de deces, hotărâre judecătorească de înregistrare a decesului

(d) nume: certificat de schimbare a numelui

(e) căsătorie, inclusiv capacitatea de căsătorie și starea civilă:

certificat de căsătorie, certificat de stare civilă

(f) divorț, separare de drept sau anulare a căsătoriei

sentință de divorț, hotărâre judecătorească de anulare a căsătoriei, hotărâre judecătorească de stabilire a valabilității căsătoriei, hotărâre judecătorească de stabilire a existenței sau inexistenței căsătoriei

(g) parteneriat înregistrat, inclusiv capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și statutul de parteneriat înregistrat:

certificat de parteneriat înregistrat, certificat de stare civilă

(h) desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat:

ordonanță de desfacere a unui parteneriat înregistrat de către un notar

(i) filiație:

certificat de naștere, hotărâre judecătorească de stabilire a paternității, sentință sau hotărâre judecătorească de respingere a prezumției de paternitate, hotărâre judecătorească de stabilire a maternității

(j) adopție:

ordin de adopție emis de autoritatea tutelară, hotărâre judecătorească de încetare a adopției

(k) domiciliu și/sau reședință:

permis oficial de ședere

(l) cetățenie:

certificat de cetățenie

(m) absența cazierului judiciar: extras de cazier judiciar

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

(1) certificat de naștere, certificat de deces, certificat de căsătorie și certificat de parteneriat înregistrat eliberate după 1 iulie 2014, sub rezerva neintervenirii de modificări în raport cu conținutul certificatului înainte de eliberarea formularului standard

(2) certificat de confirmare a faptului că persoana este în viață

(3) certificat de stare civilă

(4) permis oficial de ședere

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Ungaria, o traducere autorizată este orice traducere efectuată de entitatea autorizată să efectueze traduceri autorizate.

În general, numai Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt., or OFFI Zrt.) poate efectua traduceri autorizate prin lege în Ungaria.

Notarii autorizați să întocmească documente într-o limbă străină pot efectua traduceri autorizate în limba respectivă ale documentelor oficiale și ale anexelor la acestea în chestiuni care intră în sfera de competență a notarilor sau pot certifica acuratețea traducerilor respectivelor documente. Lista notarilor care dețin un certificat de competență lingvistică este disponibilă pe pagina de internet: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://start.mokk.hu/kozjegyzokereso.html?theme=dark#x.

Un funcționar consular de carieră din Ungaria, împuternicit de ministrul afacerilor externe pentru a îndeplini anumite sarcini notariale, poate întocmi un certificat consular

pentru a certifica o traducere, inclusiv o traducere efectuată de același funcționar. Lista actuală a funcționarilor consulari autorizați să elibereze certificate este disponibilă aici: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulkepviseletek.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În principiu, orice entitate este autorizată să efectueze copii legalizate în conformitate cu regulamentul său de procedură și în limitele atribuțiilor sale.

Notarii pot emite un certificat care să ateste că o copie este identică cu un document care le-a fost prezentat.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traduceri legalizate efectuate de OFFI Zrt.:

A. Elemente utilizate începând cu 2 iulie 2018:

1. OFFI întocmește traduceri legalizate pe hârtie securizată de 210 x 297 mm, având pe margine imprimat un chenar ghioșat și care conține elemente care nu sunt vizibile decât dacă sunt mărite de mai multe ori față de dimensiunea originală.

2. Textul este cuprins în interiorul chenarului de culoare bordo, deasupra căruia este imprimată stema Ungariei, precum și numele și sigla companiei. Codul unic de identificare a documentului este înscris pe primul rând în interiorul chenarului de culoare bordo și pe linia de deasupra încheierii de legalizare.

3. Traducerea legalizată tipărită pe o filă separată este anexată cu ajutorul unui capsator la documentul original tradus sau la o copie legalizată a acestuia, iar capsa este sigilată cu o etichetă de securitate pătrată, de 30 × 25 mm, purtând sigla OFFI, o bandă holografică și un număr de serie unic. Această etichetă constituie o parte esențială a legalizării.

4. În cazul traducerii dintr-o limbă străină în limba maghiară, traducerea va fi însoțită de următoarea încheiere de legalizare în limba maghiară:

„Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria certifică faptul că prezenta traducere legalizată corespunde întocmai textului documentului anexat.

Oficiul pentru Traducere și Legalizare din Ungaria nu își asumă nicio responsabilitate pentru autenticitatea și conținutul documentului care stă la baza traducerii.”

Aceasta este urmată de locul și data eliberării, de semnătura în original cu cerneală albastră, de parafă și de mențiunea „în numele directorului general”.

În cazul traducerii într-o limbă străină, traducerea va fi însoțită de încheierea de legalizare de mai sus în limba respectivă.

B. Elemente utilizate înainte de 2 iulie 2018:

Elementele și încheierile de legalizare sunt aceleași cu cele descrise la punctul A, cu următoarele diferențe:

1. Un cod de bare imprimat și un identificator unic sunt vizibile pe partea din spate a hârtiei securizate, în colțul din dreapta sus.

2. Traducerea legalizată tipărită pe o filă separată este legată împreună cu documentul original tradus sau o copie legalizată a acestuia cu șnur roșu, alb și verde, ale cărui capete sunt lipite pe document cu eticheta OFFI certificată, peste care se aplică ștampila oficială OFFI, astfel încât separarea documentelor fără deteriorarea etichetei să fie imposibilă.

3. În cazul traducerii dintr-o limbă străină în limba maghiară, încheierea de legalizare în limba maghiară care însoțește traducerea este urmată de locul și data eliberării, de semnătura în original cu cerneală albastră și de mențiunea „în numele directorului general”.

3. Elementele caracteristice ale traducerilor legalizate în format electronic de către OFFI

Aspectul traducerii și textul încheierii de legalizare sunt aceleași cu cele specifice versiunii tipărite.

Traducerea legalizată în format electronic se află într-un fișier (în format .es3 sau .dosszie) creat de OFFI, care conține și fișierul original transmis în vederea traducerii. În plus față de traducerea legalizată în format electronic, prevăzută cu semnătura și ștampila electronică a OFFI (în format .pdf), fișierul original transmis în vederea traducerii conținut în fișier își păstrează, de asemenea, caracterul autentic.

Fișierul original și fișierul care conține traducerea sunt amplasate în folder astfel încât separarea fișierelor să ducă la deteriorarea legalizării, prin urmare fișierele asociate sunt „atașate” solid unul de altul.

Legalizarea electronică este o garanție a faptului că traducerea a fost efectuată de OFFI Zrt., conținutul fișierelor nu a suferit modificări după data legalizării, iar textul traducerii finale corespunde întocmai textului transmis în vederea traducerii.

Traduceri legalizate efectuate de un notar:

Traducerile legalizate efectuate de notari sunt identificate prin numărul de înregistrare al actului notarial. Traducerea trebuie înscrisă pe documentul original sau atașată la acesta. Notarii legalizează traducerea unui document original prin adăugarea unei încheieri de legalizare la sfârșitul traducerii.


Traduceri legalizate efectuate de funcționari consulari de carieră:

Traducerea trebuie înscrisă pe documentul original sau atașată la acesta, fiind însoțită de o încheiere de legalizare. În final, la sfârșitul traducerii se adaugă o mențiune care certifică faptul că traducerea corespunde întocmai documentului original.

În cazul în care funcționarul consular de carieră atașează traducerea la documentul original, se va utiliza un șnur roșu, alb și verde fixat cu o etichetă albă, rotundă, autoadezivă, ștampilată pe ambele părți cu ștampila numerotată a reprezentanței diplomatice.

Textul încheierii de legalizare are următorul cuprins:

Prin prezenta, certific faptul că traducerea care mi-a fost prezentată/pe care am efectuat-o corespunde întocmai documentului anexat în limba ……………………………………………………………………………-----------------------------------

Clientul a achitat taxa consulară în valoare de ....................................................
Numărul actului: ………………………………………………………………………….

Întocmit la data de: ……………………….………………………………………………………….

ștampila

semnătura

Încheierea poate avea și o altă formă, cu condiția să nu poată fi separată de documentul original sau de traducere și să cuprindă următoarele elemente obligatorii:

(a) indicarea limbii străine din care este tradus documentul,

(b) sublinierea opțiunii corespunzătoare din mențiunea „traducerea care mi-a fost prezentată/pe care am efectuat-o”, care să reflecte situația de facto: funcționarul consular certifică acurateța unei traduceri care i-a fost prezentată sau funcționarul certifică acuratețea unei traduceri pe care a efectuat-o personal,

(c) valoarea taxei consulare achitate,

(d) numărul actului,

(e) data,

(f) ștampila numerotată a reprezentanței diplomatice,

(g) semnătura funcționarului consular de carieră,

(h) indicarea calității sale de funcționar consular de carieră.

În cadrul datei, anul și ziua trebuie, de asemenea, scrise cu litere între paranteze.

Încheierea are cel mai frecvent forma unei ștampile aplicate pe document sau pe o filă separată care nu poate fi despărțită de documentul original sau de traducere.

Dacă este necesar, încheierea consulară poate fi întocmită și într-o limbă străină, în condițiile descrise mai sus, dacă acest lucru este acceptat de autoritățile din țara de destinație.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copii legalizate efectuate de un notar:

Un notar poate legaliza o copie a unui document dacă documentul după care se face copia este perfect lizibil. Notarul compară copia cu documentul original și certifică faptul că respectiva copie este conformă cu originalul, adăugând o încheiere de legalizare pe exemplarul copiei.

Încheierea de legalizare trebuie să menționeze următoarele:

(a) copia a fost efectuată pornind de la documentul original sau de la un duplicat oficial sau o copie a acestuia,

(b) existența sau inexistența unei taxe de timbru pe documentul prezentat,

(c) copia reprezintă sau nu doar o parte din documentul original,

(d) modificări, deteriorări sau alte elemente care pot constitui motive de îngrijorare sunt sau nu vizibile pe documentul original.

Aceste reguli trebuie aplicate mutatis mutandis în cazul legalizării unei copii sau a unui extras electronic realizat sub supravegherea unui notar în raport cu un document sau cu o bază de date electronică, precum și în cazul legalizării unei copii sau a unui extras pe suport de hârtie în raport cu un document electronic. Notarul semnează copia sau extrasul electronic utilizând semnătura electronică calificată. Nu este necesară adăugarea unei încheieri de legalizare la un duplicat electronic certificat sau la o copie electronică certificată dacă respectivele sunt realizate pe baza unui document tipărit nedeteriorat sau a unui document notarial în format electronic și conțin documentul integral, semnătura electronică calificată a notarului, precum și o marcă temporală.

Copii legalizate efectuate de instanță:

O copie efectuată de instanță pe baza unui document prezentat instanței sau a unei copii efectuate în altă parte și prezentată instanței în vederea legalizării trebuie să conțină următoarele:

(a) mențiunea „copie conformă”,

(b) semnătura persoanei care a efectuat copia,

(c) ștampila instanței,

(d) data și ora la care a fost efectuată copia.

În cazul în care fișierul este disponibil sub formă de document electronic, regulile de mai sus se impun a fi aplicate în contextul efectuării unei copii pe suport de hârtie pe baza unui exemplar tipărit al documentului electronic. În cazul în care se solicită o copie pe suport de hârtie a unei hotărâri judecătorești create sub formă de document electronic, copia trebuie să indice marca temporală și semnătura electronică de pe documentul electronic, precum și persoana a cărei semnătură electronică apare pe documentul electronic.

Ultima actualizare: 02/09/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Malta

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limbile acceptate de Malta sunt malteza și engleza.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista orientativă a documentelor publice care intră în sfera de aplicare a prezentului regulament: certificat de naștere, certificat de stare civilă, certificat de căsătorie, certificat de uniune civilă, certificat de deces și certificat de bună purtare.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documentele publice la care se poate atașa un formular standard multilingv pentru a facilita traducerea sunt certificatul de naștere, certificatul de stare civilă, certificatul de căsătorie, certificatul de uniune civilă, certificatul de deces și certificatul de bună purtare. Capacitatea de căsătorie și capacitatea de a încheia o uniune civilă sunt atestate prin același document, și anume certificatul de stare civilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Malta nu recunoaște traducătorii ca profesioniști autorizați, prin urmare nu există o listă a persoanelor calificate să efectueze traduceri autorizate. În absența unui cadru juridic privind traducătorii, Ministerul pentru Afaceri Externe și Promovarea Comerțului dispune de un sistem de înregistrare a semnăturilor persoanelor care efectuează traduceri. Această bază de date a semnăturilor nu este destinată publicului, ci este utilizată de ministerul menționat pentru a confirma și a compara semnăturile traducătorilor. Pentru mai multe informații: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://foreignaffairs.gov.mt/en/Pages/Authentication-of-Documents.aspx

Ministerul Justiției, Culturii și Administrației Locale dispune, de asemenea, de o listă de interpreți și traducători, publicată la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts/default.aspx, care poate fi utilizată drept referință.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Conform practicii curente, avocații/notarii fac copii ale documentelor publice în calitate de copii certificate ale documentelor publice originale. Organismul care cere documentele are latitudinea de a le accepta sau nu. De asemenea, instanțele judiciare pot furniza copii certificate ale altor documente publice.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile certificate ale altor documente includ în general o declarație care atestă faptul că documentul este o copie certificată, precum și ștampila și semnătura persoanei abilitate să furnizeze o copie certificată. Traducerile certificate includ data, semnătura și ștampila traducătorului.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile certificate ale altor documente includ în general o declarație care atestă faptul că documentul este o copie certificată, precum și ștampila și semnătura persoanei abilitate să furnizeze o copie certificată.

Ultima actualizare: 26/05/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Ţările de Jos

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Numai documentele în limba neerlandeză vor fi acceptate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Toate documentele oficiale menționate la articolul 2 alineatul (1) din regulament, cu excepția documentelor referitoare la capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat și la statutul de parteneriat înregistrat [partea a doua a literei (g)] și documentele referitoare la absența cazierului judiciar [litera (m)], deoarece Țările de Jos nu utilizează astfel de documente. Exemple de documente oficiale care intră sub incidența regulamentului sunt actele referitoare la:

a) naștere;

b) o persoană în viață;

(c) deces;

(d) nume;

e) căsătorie, inclusiv capacitatea de a se căsători și starea civilă;

(f) divorț, separare de drept sau anularea căsătoriei;

g) parteneriatul înregistrat;

(h) desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

(i) filiație;

j) adopție;

k) domiciliu și/sau reședință;

(l) naționalitate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documentele privind nașterea, faptul că o persoană este în viață, decesul, căsătoria, capacitatea de a se căsători, starea civilă, parteneriatul înregistrat și domiciliul și/sau reședința.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Lista completă a interpreților și traducătorilor autorizați poate fi găsită în Linkul se deschide într-o fereastră nouăRegistrul interpreților și traducătorilor autorizați.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

- Municipalitățile – pentru documentele oficiale pe care sunt autorizate să le elibereze;

- Oficiile consulare – pentru documentele oficiale pe care sunt autorizate să le elibereze.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Copiile legalizate indică faptul că informațiile pe care le conțin sunt preluate dintr-un document original sau dintr-o bază de date. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent să emită documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia. Copia va conține, de regulă, și o ștampilă oficială.

Copiile legalizate vor preciza faptul că documentul corespunde originalului. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent să emită documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate vor preciza faptul că documentul corespunde originalului. Copia trebuie să fie semnată de funcționarul competent pentru a emite documentul și trebuie să precizeze locul și data eliberării acestuia.

Ultima actualizare: 20/04/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Austria

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba germană

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Hotărâri judecătorești, decizii, declarații și ordine ale instanțelor și ale parchetelor

De asemenea, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1), următoarele documente oficiale:

(a) certificatul de naștere (Geburtsurkunde), extras din registru — naștere (Teilauszug Geburt)

(c) certificatul de deces (Sterbeurkunde) , extras din registru — deces (Teilauszug Tod)

(d) decizia privind admiterea modificării numelui (Namensänderungsbescheid)

(e) certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), certificatul prin care se atestă capacitatea juridică de a se căsători (Ehefähigkeitszeugnis), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(f) hotărârea de divorț (Scheidungsbeschluss), decretul de anulare a căsătoriei (Aufhebungsbeschluss der Ehe), declarația judiciară potrivit căreia o căsătorie este nulă (gerichtliche Nichtigerklärung)

(g) certificatul de parteneriat (Partnerschaftsurkunde), confirmarea capacității juridice de a încheia un parteneriat înregistrat (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(h) decretul de anulare a unui parteneriat înregistrat (Aufhebungsbeschluss der Eingetragenen Partnerschaft) , declarația judiciară potrivit căreia un parteneriat înregistrat este nul (gerichtliche Nichtigerklärung)

(k) confirmarea înregistrării reședinței (Meldebestätigung)

(l) certificatul de cetățenie (Staatsbürgerschaftsnachweis)

(m) extrasul din cazierul judiciar (Strafregisterbescheinigung)

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

În administrația publică, la următoarele documente oficiale pot fi atașate formulare care servesc drept ajutor pentru traducere [în conformitate cu articolul 7 alineatul (1)]:

(a) certificatul de naștere (Geburtsurkunde), extras din registru — naștere (Teilauszug Geburt)

(c) certificatul de deces (Sterbeurkunde) , extras din registru — deces (Teilauszug Tod)

(e) certificatul de căsătorie (Heiratsurkunde), certificatul de cutumă (prin care se atestă capacitatea juridică de a se căsători - Ehefähigkeitszeugnis), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

(g) certificatul de parteneriat (Partnerschaftsurkunde), confirmarea capacității juridice de a încheia un parteneriat înregistrat (Bestätigung der Fähigkeit eine Eingetragene Partnerschaft begründen zu können), extrasul din registrul care atestă existența unei căsătorii (Teilauszug über das Bestehen einer Ehe) sau a unui parteneriat înregistrat (Teilauszug über das Bestehen einer eingetragenen Partnerschaft)

În sfera judiciară, niciunul dintre formularele multilingve nu este relevant.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Austria, traducerile autorizate pot fi efectuate de persoane înregistrate pe lista interpreților autorizați în mod public și certificați de instanțe. Această listă (actualizată în mod constant) a interpreților judiciari poate fi consultată la adresa:

Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://sdgliste.justiz.gv.at/

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

O transcriere certificată (sau o copie certificată) este documentul confirmat a fi o copie conformă cu originalul de către

o persoană învestită cu autoritatea de a emite documente autentice [de exemplu, un notar (Notarin/Notar)];

instanța districtuală (Bezirksgericht) sau

autoritatea emitentă (nu în toate cazurile și nu orice autoritate).

În sfera judiciară, copiile certificate pot fi eliberate de

(a) instanțe (care se pot găsi pe site-ul web al Ministerului Federal pentru Afaceri Constituționale, Reforme, Dereglementare și Justiție, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90e378661ef.de.html)

și

(b) notari (care se pot găsi pe site-ul web al Camerei Notarilor din Austria, la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.notar.at/de/).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

- Traduceri autorizate:

În conformitate cu secțiunea 190 alineatul (1) din Legea privind procedurile judiciare în materie necontencioasă (Außerstreitgesetz), corespondența exactă a unei traduceri cu originalul trebuie să fie certificată de un interpret autorizat în mod public și certificat de instanță, care este obligat să își adauge semnătura și ștampila [secțiunea 14 și secțiunea 8 alineatul (5) din Legea experților și interpreților (Sachverständigen- und Dolmetschergesetz)].

Informații suplimentare cu privire la forma traducerilor autorizate se pot găsi pe site-ul web al Asociației Interpreților Certificați de Instanțe din Austria (Österreichischer Verband der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher), la adresa Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.gerichtsdolmetscher.at/Menu/Nutzliche-Informationen/BeglaubigteUebersetzungen

- Eliberarea copiilor certificate de instanțe:

Corespondența

1. documentelor oficiale pe suport de hârtie cu transcrierile electronice sau de altă natură (copii) ale acestora sau

2. a documentelor oficiale electronice cu versiunile tipărite pe suport de hârtie ale acestora,

în cazul în care acestea sunt prezentate unei instanțe, trebuie să fie certificată de instanță; acestea trebuie să aibă un caracter perfect lizibil pentru echipamentul tehnic aflat la dispoziția instanței.

Certificarea trebuie să fie inserată, în funcție de aplicație, pe o copie pe suport de hârtie, redactată în instanță sau examinată cu atenție în instanță, a documentului pe suport de hârtie sau pe o versiune tipărită pe suport de hârtie, redactată în instanță, a documentului electronic (o copie certificată pe suport de hârtie) sau — în funcție de disponibilitatea unei tehnologii și a personalului corespunzător — pe o copie electronică a documentului pe suport de hârtie (o copie electronică certificată).

Certificarea trebuie să menționeze în toate cazurile

1. locul și data certificării;

2. dacă documentul oficial prezentat este pe suport de hârtie sau electronic și dacă este un exemplar original, o copie autentificată, o transcriere, o copie de altă natură sau o versiune tipărită;

3. dacă respectiva copie, transcriere sau versiune tipărită reproduce întregul document oficial sau doar o parte a acestuia.

Certificarea trebuie să conțină, de asemenea, următoarele informații, în cazul în care acestea nu rezultă deja din copie, din transcriere sau din versiunea tipărită:

1. dacă documentul oficial poartă semnături, elemente de securitate sau timbre și, în caz afirmativ, care sunt acestea;

2. dacă este cazul, dacă documentul este rupt sau dacă forma sa fizică este în mod evident îndoielnică;

3. dacă este cazul, dacă părți ale documentului au fost în mod vizibil modificate, eliminate, inserate sau introduse pe margini.

- Eliberarea copiilor certificate de notari:

Un notar este abilitat să certifice faptul că un document pe suport de hârtie sau o transcriere electronică a unei versiuni tipărite pe hârtie reprezintă copia autentică a unui document oficial dacă acesta poate citi documentul în mod clar. Pentru ca un notar să certifice faptul că o copie generată în mod electronic, fotografic sau într-un mod similar a unui document oficial sau un plan, o imagine ori o versiune similară este o copie autentică, este suficient ca respectiva copie să fie realizată sub supravegherea sa. În cazul în care o astfel de copie nu reproduce în întregime o pagină, omisiunile trebuie menționate în copia respectivă. Același lucru este valabil și în cazul versiunilor tipărite pe suport de hârtie ale documentelor oficiale electronice.

Notarul trebuie să compare cu atenție transcrierea sau copia cu documentul oficial original și trebuie să insereze o declarație conform căreia aceasta este o copie conformă cu originalul pe transcrierea pe suport de hârtie (copie) sau pe versiunea tipărită pe suport de hârtie sau să anexeze o declarație conform căreia aceasta este o copie conformă cu transcrierea electronică.

Certificarea trebuie să includă, de asemenea, următoarele informații:

1. dacă documentul oficial prezentat este pe suport de hârtie sau electronic și dacă este un exemplar original, o copie autentificată, o transcriere, o copie de altă natură sau o versiune tipărită;

2. dacă documentul oficial poartă semnături, elemente de securitate sau timbre și, în caz afirmativ, care sunt acestea;

3. dacă respectiva copie, transcriere sau versiune tipărită reproduce întregul document oficial sau doar o parte a acestuia și, în caz afirmativ, care este această parte;

4. dacă este cazul, dacă documentul prezentat este rupt sau dacă forma sa fizică este în mod evident îndoielnică;

5. dacă este cazul, dacă părți ale documentului au fost modificate, eliminate, inserate sau introduse pe margini. Informațiile menționate la punctele 2 și 5 nu sunt necesare în cazul în care copia a fost realizată prin fotografiere sau într-un mod similar și dacă circumstanțele menționate sunt vizibile din copie.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

A se vedea litera (f).

Ultima actualizare: 18/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Polonia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba polonă

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

1) certificatul de naștere simplificat;

2) certificatul de naștere integral;

3) hotărârea judecătorească prin care se stabilește conținutul unui document al grefei;

4) certificatul de viață notarial;

5) certificatul de deces simplificat;

6) certificatul de deces integral;

7) hotărârea judecătorească cu privire la prezumția morții;

8) hotărârea judecătorească de anulare a deciziei privind prezumția morții;

9) hotărârea judecătorească de declarare a morții;

10) hotărârea judecătorească de anulare a deciziei privind declararea morții;

11) decizia șefului grefei cu privire la schimbarea prenumelui și a numelui;

12) certificatul de căsătorie simplificat;

13) certificatul de căsătorie integral;

14) certificatul de stare civilă;

15) certificatul care atestă lipsa oricărui impediment pentru căsătorie în temeiul legislației poloneze;

16) hotărârea judecătorească care permite unei femei cu vârsta sub optsprezece ani să se căsătorească;

17) hotărârea judecătorească care permite unei persoane bolnave mintal sau unei persoane cu dizabilități de învățare sau unor afini în linie dreaptă să se căsătorească;

18) hotărârea judecătorească prin care se constată existența unei căsătorii;

19) hotărârea judecătorească prin care se constată inexistența unei căsătorii;

20) hotărârea judecătorească de divorț;

21) hotărâre judecătorească de separare de drept;

22) hotărârea judecătorească privind încetarea separării de drept;

23) hotărârea judecătorească de anulare a unei căsătorii;

24) hotărârea judecătorească privind adopția;

25) hotărâre judecătorească privind încetarea adopției;

26) hotărârea judecătorească privind stabilirea paternității;

27) hotărârea judecătorească privind stabilirea maternității;

28) hotărârea judecătorească privind respingerea paternității;

29) hotărârea judecătorească privind respingerea maternității;

30) hotărârea judecătorească privind constatarea nulității recunoașterii unui copil;

31) hotărârea judecătorească privind anularea recunoașterii unui copil;

32) certificatul de înregistrare pentru ședere permanentă;

33) certificatul de înregistrare pentru ședere temporară;

34) certificatul privind șederea într-un anumit loc;

35) decizia privind recunoașterea cetățeniei poloneze;

36) decizia de redobândire a cetățeniei poloneze;

37) decizia de confirmare a cetățeniei poloneze;

38) decizia privind recunoașterea statutului de repatriat;

39) certificatul care atestă că nu există cazier judiciar în Registrul penal național, emis la cererea părții interesate;

40) certificatul eliberat de autoritățile municipale cetățenilor polonezi cu reședința în alte state membre care își exprimă dorința de a vota sau de a candida la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile municipale din statul membru de reședință, în conformitate cu dispozițiile relevante din Directiva 93/109/CE a Consiliului din 6 decembrie 1993 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales pentru Parlamentul European pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru în care nu sunt resortisanți (JO L 329, 30.12.1993, p. 34-38) și din Directiva 94/80/CE a Consiliului din 19 decembrie 1994 de stabilire a normelor de exercitare a dreptului de a alege și de a fi ales la alegerile locale pentru cetățenii Uniunii care au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (JO L 368, 31.12.1994, p. 38).

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

1) certificatul de naștere simplificat;

2) certificatul de căsătorie simplificat;

3) certificatul de deces simplificat;

4) certificatul de stare civilă;

5) certificatul care atestă lipsa oricărui impediment pentru căsătorie în temeiul legislației poloneze;

6) certificatul de înregistrare pentru ședere permanentă;

7) certificatul de înregistrare pentru ședere temporară;

8) certificatul privind șederea într-un anumit loc;

9) certificatul de viață notarial;

10) certificatul care atestă că nu există cazier judiciar în Registrul penal național, emis la cererea părții interesate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

În Polonia, persoanele abilitate să efectueze traduceri autorizate sunt traducătorii autorizați înscriși pe lista de traducători autorizați a Ministerului Justiției. Lista este disponibilă în Buletinul de informare publică (Biuletyn Informacji Publicznej): Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html).

Acest lucru rezultă din dispozițiile Legii din 25 noiembrie 2004 privind profesia de traducător autorizat [Jurnalul Oficial (Dziennik Ustaw) 2017, nr. 1505].

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

În Polonia, notarii sunt autoritățile abilitate să certifice conformitatea copiilor oficiale, a extraselor și a documentelor neoficiale cu documentele prezentate acestora. Acest lucru rezultă din Legea privind notarii din 14 februarie 1991 (Jurnalul Oficial 2017, nr. 2291; 2018, nr. 398, 723 și 1496).

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

a) caracteristicile traducerilor autorizate: Documentul care conține traducerea include ștampila traducătorului autorizat cu numele și prenumele traducătorului pe margine, cu indicarea limbii din care și în care traducătorul este autorizat să traducă, precum și cu numărul cu care traducătorul este înregistrat pe lista traducătorilor autorizați. De asemenea, pe toate traducerile autorizate apare numărul lor de înregistrare în registrul traducătorilor autorizați (repertorium). În plus, un traducător autorizat precizează, de asemenea, dacă o anumită traducere autorizată a fost efectuată în baza unui document original, a unei traduceri sau a unei copii și dacă o astfel de traducere sau copie a fost certificată și de către cine.

b) caracteristicile copiilor certificate ca fiind conforme cu originalul — certificarea notarială a conformității unei copii cu un document prezentat notarului ia forma unei clauze aplicate sub forma unei ștampile sau a unei inscripții tipărite pe documentul respectiv sau pe o foaie separată. În cazul în care clauza de certificare este atașată ca o foaie separată, această foaie trebuie să fie atașată în mod permanent la document: ea trebuie să fie atașată în spatele documentului, iar nu în fața acestuia, iar locul în care foile sunt prinse împreună trebuie să fie ștampilat cu ștampila oficială a notarului. Clauza poate fi de asemenea inclusă pe aceeași pagină cu copia documentului care este certificat, cu condiția ca textul clauzei să fie separat în mod clar de conținutul documentului. În cazul în care documentul care urmează să fie certificat are caracteristici speciale (de exemplu, note, corectări, deteriorări), notarul face o mențiune corespunzătoare în clauza de certificare. Fiecare clauză de certificare ar trebui să menționeze data și locul în care s-a efectuat certificarea, să indice biroul notarial și să poarte ștampila și semnătura notarului; în plus, ar trebui să menționeze, la cerere, și ora executării actului notarial.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Caracteristicile copiilor certificate ca fiind conforme cu originalul — certificarea notarială a conformității unei copii cu un document prezentat notarului ia forma unei clauze aplicate sub forma unei ștampile sau a unei inscripții tipărite pe documentul respectiv sau pe o foaie separată. În cazul în care clauza de certificare este atașată ca o foaie separată, această foaie trebuie să fie atașată în mod permanent la document: ea trebuie să fie atașată în spatele documentului, iar nu în fața acestuia, iar locul în care foile sunt prinse împreună trebuie să fie ștampilat cu ștampila oficială a notarului. Clauza poate fi de asemenea inclusă pe aceeași pagină cu copia documentului care este certificat, cu condiția ca textul clauzei să fie separat în mod clar de conținutul documentului. În cazul în care documentul care urmează să fie certificat are caracteristici speciale (de exemplu, note, corectări, deteriorări), notarul face o mențiune corespunzătoare în clauza de certificare. Fiecare clauză de certificare trebuie să menționeze data și locul în care s-a efectuat certificarea și să indice biroul notarial; acesta ar trebui să poarte ștampila și semnătura notarului și, de asemenea, să menționeze, la cerere, ora executării actului notarial.

Ultima actualizare: 10/10/2019

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Portugalia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Portugheză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Naștere:

 • Extras din registrul de nașteri;

Viață:

 • Certificate de viață întocmite de notari (articolul 161 din Codul notarilor) sau de consiliile comunale;

Deces:

 • Extras din registrul deceselor;

Nume:

 • Extras din registrul de nașteri;

Căsătorie:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;

Capacitatea de a se căsători:

 • Certificat de cutumă;

Stare civilă:

 • Extras din registrul de nașteri;

Divorț:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Certificat de divorț prin acord comun emis de registrul de stare civilă;
 • Certificat de divorț emis de instanță;

Separare de drept:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Certificat de separare de drept prin acord comun emis de registrul de stare civilă;
 • Certificat emis de instanță;

Anularea căsătoriei:

 • Extras din registrul de nașteri împreună cu adnotarea corespunzătoare;
 • Extras din registrul căsătoriilor împreună cu adnotarea corespunzătoare;

Filiație:

 • Extras din registrul de nașteri;

Adopție:

 • Extras din registrul de nașteri;

Domiciliu și/sau reședință:

 • Certificat de domiciliu eliberat de consiliul comunal;

Cetățenie:

 • Certificat de cetățenie;

Absența cazierului judiciar:

 • Certificat care atestă absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

 • Extras din registrul de nașteri;
 • Extras din registrul deceselor;
 • Extras din registrul căsătoriilor;
 • Certificat de cutumă;
 • Certificat care atestă absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Nu se aplică.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

 • Servicii de registru;
 • Notari;
 • Consilii comunale;
 • Personal poștal (CTT);
 • Camere de comerț și industrie recunoscute în mod corespunzător;
 • Avocați consultanți;
 • Avocați pledanți.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

- Traduceri legalizate:

Documentele redactate într-o limbă străină trebuie însoțite de o traducere; documentul poate fi tradus de un notar portughez, de consulatul portughez din țara în care a fost întocmit documentul, de consulatul țării respective în Portugalia sau de un traducător adecvat care trebuie să facă o declarație sub jurământ sau solemnă în fața unui notar pentru a confirma că traducerea este fidelă originalului.

 • Traducerile pot fi realizate și de camerele de comerț și de industrie care sunt recunoscute în conformitate cu Decretul-lege nr. 244/92 din 29 octombrie 1992, precum și de avocați consultanți și avocați pledanți.

Traducerea trebuie să indice limba în care este redactat documentul original și să includă o declarație conform căreia textul este o traducere fidelă care reflectă textul original.

Dacă traducerea este efectuată de un traducător autorizat care introduce certificatul în propria lui traducere sau îl anexează ca foaie separată, acesta trebuie să indice modul în care s-a efectuat traducerea, precum și informațiile menționate anterior. De asemenea, traducerea trebuie să menționeze eventualele sigilii sau alte marcaje legale, ștampilele și informațiile privind plata incluse în original și trebuie să indice clar orice neregulă sau deficiență identificată în text care pune sub semnul întrebării actul sau documentul respectiv.

- Copii legalizate:

Următoarele informații trebuie incluse sau introduse în documentul fotocopiat: declarația de conformitate cu originalul, locul și data actului, numele și semnătura persoanei care legalizează copia, precum și ștampila oficială sau un alt marcaj de identificare a organismului de legalizare, cum ar fi ștampila oficială a organismului emitent.

NOTĂ: Pentru a fi valabile, legalizările și traducerile documentelor efectuate de camerele de comerț și industrie recunoscute în conformitate cu Decretul-lege nr. 244/92 din 29 octombrie 1992, precum și de avocații consultanți și avocații pledanți, trebuie să fie înregistrate într-un sistem informatic; prin urmare, în plus față de elementele menționate mai sus, acestea trebuie să conțină și numărul de identificare generat de sistemul informatic. - Ordinul ministerial de punere în aplicare (Portaria) nr. 657-B/2006 din 29 iunie 2006.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Copiile legalizate trebuie să includă numele și funcția persoanei care legalizează copia și data la care a fost legalizată; organismul emitent trebuie să ștampileze documentul deasupra acestor informații.

Certificatul care dovedește lipsa cazierului judiciar conține un cod alfanumeric de autentificare și acces care permite verificarea autenticității originalului.

Ultima actualizare: 25/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - România

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Documentele oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve, ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere, sunt: certificatul de naștere, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexa I, încheierea de certificare a faptului că o persoană se află în viață, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexa II, certificatul de deces, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexa III, certificatul de căsătorie, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexa IV, certificatul privind domiciliul înregistrat în RNEP, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexa X și certificatul de cazier judiciar, la care se anexează formularul standard multilingv din Anexei XI.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Lista actualizată a interpreților și traducătorilor autorizați poate fi consultată pe pagina de internet a Ministerului Justiției prin intermediul următorului [Linkul se deschide într-o fereastră nouălink]

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Tipurile de autorități abilitate, în temeiul dreptului intern, să facă copii certificate sunt următoarele: notari publici, Camere ale Notarilor Publici (Camerele pot elibera copii de pe actele notariale întocmite de notarii publici care funcționează/au funcționat în circumscripția lor teritorială, ale căror arhive au fost preluate, în condițiile legii, de către Camerele respective), oficii consulare și misiuni diplomatice ale României în străinătate, secretarii consiliilor locale ale comunelor și orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

I. Copia certificată („copia legalizată”, în accepțiunea legii române) se identifică cu ajutorul următoarelor elemente, consemnate în cuprinsul încheierii de legalizare a copiei:

 • numărul și data întocmirii;
 • numele și prenumele notarului public și, dacă este cazul, al biroului notarial care a întocmit copia respectivă.

II. Traducerea legalizată se identifică cu ajutorul următoarelor elemente:

II.A. în cazul în care traducerea este efectuată de către un interpret și traducător autorizat a cărui semnătură este legalizată de către un notar public:

 • la sfârșitul traducerii interpretul și traducătorul autorizat înscrie formula de certificare a traducerii, având următorul cuprins:"Subsemnatul, .................... (nume, prenume astfel cum sunt menționate în autorizație), interpret și traducător autorizat pentru limba/limbile străină/străine, în temeiul Autorizației nr. ..... din data de ..................., eliberată de Ministerul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba ................... în limba ...................., că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul. Înscrisul a cărui traducere se solicită în întregime/în extras are, în integralitatea sa, un număr de .......... pagini, poartă titlul/denumirea de ..................., a fost emis de ................... și mi-a fost prezentat mie în întregime/în extras. Traducerea înscrisului prezentat are un număr de ........... pagini și a fost efectuată potrivit cererii scrise înregistrate cu nr. ...../zz.ll.aaaa, păstrate în arhiva subsemnatului. S-a încasat onorariul de ..... lei, cu chitanță/bon fiscal/ordin de plată nr. ...../zz.ll.aaaa. INTERPRET ȘI TRADUCĂTOR AUTORIZAT .......................... (semnătura și ștampila)".

Copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii, se aplică ștampila și semnătura interpretului și traducătorului autorizat pe marginile alăturate la îmbinarea a două file, astfel încât ștampila de legătură să fie aplicată pe toate filele înscrisului, care se numerotează, se capsează, se cos sau se broșează.

 • Urmează încheierea legalizare a semnăturii interpretului şi traducătorului autorizat, întocmită de către notarul public/misiunea diplomatică sau oficiul consular, care atestă îndeplinirea condițiilor esențiale, respectiv data (anul, luna, ziua), numele şi prenumele interpretului şi traducătorului autorizat, prezentarea lui în persoană/depunerea specimenului de semnătură la biroul notarial, calificarea actului prezentat spre traducere conform legii, precum şi constatarea semnării de către acesta a traducerii; urmează semnătura și sigiliul notarului public; sigiliul notarului public se aplică şi pe marginile alăturate a două file, astfel încât acesta să fie aplicat pe toate filele înscrisului.

Precizare: Dacă înscrisul se traduce din limba română într-o limbă străină sau dintr-o limbă străină în altă limbă străină, atât certificarea traducerii, cât și legalizarea semnăturii traducătorului de către notarul public se vor face și în limba străină în care se face traducerea.

II.B. în cazul în care traducerea este efectuată de către un notar public (dacă limba străină este limba sa maternă sau dacă este autorizat ca interpret ori traducător de către Ministerul Justiției):

 • numărul și data încheierii de legalizare a traducerii, numele și prenumele notarului public care a efectuat traducerea, limba maternă sau, după caz, numărul autorizației de interpret și traducător autorizat eliberată de Ministerul Justiției.

Alte elemente de identificare și caracteristici pentru traducerea efectuată de un notar public:

 • copia înscrisului care se traduce se anexează traducerii, se aplică sigiliul notarului public pe marginile alăturate la îmbinarea a două file, astfel încât acesta să fie aplicat pe toate filele înscrisului, care se numerotează, se capsează, se cos sau se broșează;
 • la sfârșitul traducerii se înscrie încheierea de legalizare a traducerii, expres reglementată de lege, conform Anexei de mai jos, prin care se certifică exactitatea traducerii, faptul că textul prezentat spre traducere a fost tradus în întregime, fără omisiuni, și că, prin traducere, înscrisului nu i-au fost denaturate conținutul și sensul; încheiere de legalizare cuprinde și mențiuni privind: limba maternă sau, după caz, numărul și data eliberării autorizației de interpret și traducător, limba de autorizare, calificarea actului prezentat spre traducere conform legii și altele;
 • urmează sigiliul și semnătura notarului public.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

 • se pot legaliza copii legalizate ale unui înscris original sau, după caz, ale duplicatului acestuia (în acele cazuri în care legea prevede că părții/părților la actul notarial i/li se eliberează duplicate de pe înscrisuri, iar nu exemplare originale);
 • se pot legaliza copii ale întregului înscris sau, după caz, ale unei părți determinate ale acestuia (în cel din urmă caz, pe copie, înainte de a se reda conținutul actului, se va menționa "EXTRAS", iar în încheierea de legalizare a acesteia se va face mențiunea corespunzătoare);
 • conținutul încheierii de legalizare a copiei este reglementat de lege și cuprinde următoarele mențiuni: a) atestarea conformității copiei cu înscrisul prezentat; b) starea înscrisului; c) semnătura secretarului care a făcut colaționarea; d) denumirea înscrisului așa cum apare în acesta sau, în lipsă, o denumire corespunzătoare a raportului juridic constatat de acel înscris;
 • pe fotocopia înscrisului, imediat după text, se aplică parafa cu textul: "legalizarea pe verso" sau, după caz, "urmează în continuare legalizarea";
 • încheierea se scrie, după caz, pe versoul înscrisului care se legalizează, dacă acesta are o singură filă, sau în continuarea acestuia, în cazul în care textul este scris și pe verso sau pe mai multe file;
 • înscrisul cuprinzând mai multe file este cusut, legat sau broșat (în acest caz, precum și în situația în care, pentru întocmirea încheierii, se folosește un adaos, sigiliul notarului public se aplică între filele înscrisului și, respectiv, parte pe fila înscrisului, parte pe adaosul folosit);
 • copiile legalizate eliberate din arhivele notariale sunt valabile 6 luni (în cuprinsul încheierii se face mențiune privind proveniența înscrisului: arhiva notarului sau, după caz, prezentat de parte); copiile legalizate efectuate de pe înscrisul prezentat de parte nu are termen de valabilitate limitat în timp;
 • încheierea de legalizare poartă semnătura notarului public și a secretarului biroului notarial care a făcut colaționarea copiei cu originalul sau, după caz, a consulului;
 • copia legalizată poartă sigiliul notarului public, sau, după caz, a consulului, precum și timbrul sec.
Ultima actualizare: 18/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Slovacia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Slovacă și, în sensul articolului 6 alineatul (1) litera (a), ceha este, de asemenea, acceptabilă.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, certificatul de schimbare a prenumelui și a numelui de familie, decizia privind schimbarea prenumelui și a numelui de familie, declarația de paternitate, hotărârea privind numele, hotărârea de divorț, hotărârea de anulare a căsătoriei, hotărârea de autorizare a căsătoriei unui minor, hotărârea de stabilire a paternității/maternității, hotărârea de adopție, hotărârea prin care se declară decesul unei persoane, certificatul de rezidență pentru cetățenii slovaci, certificatul de rezidență pentru cetățenii străini, certificatul de cetățenie slovacă (eliberat numai pe suport de hârtie), certificatul de cazier judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, certificatul de deces, hotărârea prin care se declară decesul unei persoane, hotărârea de autorizare a căsătoriei unui minor, hotărârea de divorț, hotărârea de anulare a căsătoriei, certificatul de rezidență pentru cetățenii slovaci, certificatul de cazier judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Lista traducătorilor este disponibilă pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Slovacia.

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Notarii și asistenții notari

— notarii – pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăCamerei Notarilor din Republica Slovacă (Notárska komora Slovenskej republiky) (căutările pot fi efectuate atât în limba slovacă, cât și în engleză, germană, franceză și maghiară);

— nu există o listă separată pentru asistenții notari; aceștia lucrează sub îndrumarea unui notar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

(A) Traduceri autorizate:

i. Traducerile autorizate efectuate de un traducător înregistrat în lista de traducători conțin o declarație traducătorului (prekladateľská doložka) care, în conformitate cu articolul 23 alineatul (4) din Legea nr. 382/2004, trebuie să cuprindă datele de identificare ale traducătorului, domeniul în care traducătorul este autorizat să efectueze traduceri, numărul de ordine sub care traducerea este înscrisă în registrul-jurnal și o declarație a traducătorului potrivit căreia traducătorul cunoaște consecințele realizării unei traduceri intenționat eronate. Traducerile autorizate pot fi identificate pe site-ul Linkul se deschide într-o fereastră nouăMinisterului Justiției din Slovacia, cu ajutorul unui număr format din 12 cifre.

ii. În conformitate cu articolul 14e alineatul (1) litera (d) din Legea nr. 151/2010, traducerile autorizate sunt efectuate sau autorizate de o misiune diplomatică sau de un oficiu consular, în cazul în care acestea sunt traduceri în limba slovacă ale unui document eliberat de o țară străină în scopul exercitării funcțiilor consulare. Angajații unei misiuni diplomatice sau ai unui oficiu consular pot refuza să efectueze sau să autorizeze o astfel de traducere în cazul în care nu cunosc suficient limba în care a fost întocmit documentul.

(B) Copii legalizate:

i. Copiile legalizate efectuate de un notar sau de un notar stagiar trebuie să conțină o încheiere de legalizare (osvedčovacia doložka) care, în temeiul articolului 57 alineatul (2) din Legea nr. 323/1992, trebuie să indice:

(a) dacă respectiva copie corespunde cuvânt cu cuvânt cu înscrisul după care a fost efectuată, dacă înscrisul respectiv este un original sau o copie legalizată, precum și câte file are aceasta;

(b) numărul de file al copiei;

(c) dacă este o copie integrală sau parțială;

(d) dacă există modificări, adăugiri, inserții sau eliminări din înscrisul prezentat, care i-ar putea submina fiabilitatea;

(e) dacă s-au efectuat corecturi în cadrul copiei pentru a asigura conformitatea cu înscrisul prezentat;

(f) locul și data eliberării;

(g) semnătura notarului care încheie legalizarea sau a angajatului autorizat de acesta și ștampila oficială a notarului.

ii. Copiile legalizate realizate de misiunile diplomatice ale Republicii Slovace trebuie să conțină o încheiere de legalizare (în limba slovacă) care, în conformitate cu articolul 14e alineatul (2) din Legea nr. 151/2010, trebuie să poarte ștampila rotundă oficială a misiunii diplomatice sau a oficiului consular, având emblema statului și un diametru de 36 mm, precum și semnătura unui angajat autorizat al misiunii diplomatice sau al oficiului consular. În cazul în care înscrisul legalizat are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie unite cu sfoară, iar extremitățile libere să fie acoperite cu un autocolant și ștampilate cu ștampila oficială a misiunii diplomatice sau a oficiului consular.

În conformitate cu articolul 14e alineatul (1) litera (a) din Legea nr. 151/2010, pentru a certifica faptul că o copie a unui document este conformă cu înscrisul original prezentat, încheierea de legalizare trebuie să includă:

(a) numărul de ordine sub care legalizarea este înscrisă într-un registru special;

(b) faptul că respectiva copie a înscrisului este conformă cu înscrisul prezentat;

(c) numărul de file și de pagini pe care le conține copia înscrisului și dacă

este o copie integrală sau parțială a înscrisului;

(d) locul și data legalizării;

(e) valoarea corectă a taxei, astfel cum se prevede în legislația relevantă;

(f) prenumele, numele, funcția și semnătura angajatului care a efectuat legalizarea.

Model de încheiere de legalizare:

Număr .................. Taxă ...............

Prin prezenta se atestă că această

fotocopie/copie integrală (parțială), care conține ....

pagini este conformă cu înscrisul

original prezentat care cuprinde .....................................

pagini.

Nereguli, corecturi ......................

Întocmită la ......................... la data de .......................

L.S. .....................................................

iii. Copiile legalizate de autoritățile districtuale și de municipalități trebuie să conțină o încheiere de legalizare care, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Legea nr. 599/2001, trebuie să includă următoarele informații:

(a) faptul că respectiva copie a înscrisului este conformă cu înscrisul prezentat;

(b) numărul de file și de pagini pe care le conține copia înscrisului;

(c) numărul de ordine conform căruia legalizarea este înscrisă într-un registru de legalizări;

(d) data și locul legalizării și, după caz, momentul prezentării înscrisului.

Vă rugăm să rețineți că, în conformitate cu articolul 5 din Legea nr. 599/2001, autoritățile districtuale și municipalitățile nu eliberează copii legalizate pentru a fi utilizate în străinătate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Cu excepția încheierii de legalizare a notarului sau a asistentului notar, copiile (și fotocopiile) legalizate nu au caracteristici specifice.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Finlanda

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Limba finlandeză și limba suedeză.

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Printre documentele oficiale care intră în domeniul de aplicare al regulamentului se numără extrasele din Sistemul de informații privind populația, documentele de stare civilă emise de parohii, extrasele din registrul penal indicând absența cazierului judiciar și, în anumite circumstanțe, unele hotărâri judecătorești.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Finlanda a introdus toate formularele standard multilingve, cu excepția anexei VIII (capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat). Cu excepția anexei XI (absența cazierului judiciar), toate acestea includ rubrici specifice fiecărei țări.

La formularul standard pot fi anexate extrase din Sistemul de informații privind populația, prezentând detalii privind nașterile, persoanele aflate în viață, cele care au decedat, căsătoria, parteneriatele înregistrate, precum și detalii privind domiciliul și reședința. Un certificat eliberat în temeiul legislației finlandeze privind dreptul de a se căsători în fața unei autorități străine poate fi, de asemenea, anexat la formularul standard. Poate fi anexat și un extras din registrul penal care indică absența cazierului judiciar.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Finlanda dispune de un sistem de traducători autorizați, care este administrat de un comitet de examinatori ce lucrează în cooperare cu Agenția Națională pentru Educație din Finlanda. Comitetul de examinatori dispune de o bază de date a traducătorilor autorizați: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www03.oph.fi/kaantajat/

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Copiile certificate sunt făcute de către notarii publici. Notarii publici sunt funcționari ai Direcției Digitale pentru Evidența Persoanelor. În Åland, notarii publici lucrează în cadrul Departamentului de stat al insulelor Åland.

Direcția Digitală pentru Evidența Persoanelor poate fi contactată după cum urmează:

Site-ul web în limba engleză: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dvv.fi/en/customer-service-for-private-customers

Site-ul web în limba finlandeză: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://dvv.fi/henkiloasiakkaiden-asiakaspalvelu

Departamentul de Stat al insulelor Åland poate fi contactat după cum urmează: Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.ambetsverket.ax/

În plus, reprezentanțele finlandeze în străinătate îndeplinesc anumite funcții publice notariale și eliberează, de asemenea, copii certificate.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

O copie certificată va prezenta semnătura traducătorului autorizat. Traducătorul poate fi verificat utilizându-se registrul de traducători autorizați menționat mai sus.

Copiile certificate făcute de un notar public care lucrează la Direcția Digitală pentru Evidența Persoanelor pot fi identificate prin ștampila rotundă, având în centru emblema unui leu. De asemenea, acestea poartă semnătura și numele notarului public.

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

A se vedea mai sus.

Ultima actualizare: 25/01/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Documente oficiale - Suedia

Articolul 24 alineatul (1) litera (a) - limbile acceptate de statul membru pentru documentele publice care urmează a fi prezentate autorităților sale în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a)

Suedeză

Articolul 24 alineatul (1) litera (b) - o listă orientativă a documentelor oficiale care intră sub incidența prezentului regulament

Lista indicativă a documentelor naționale

 1. Naștere
  Extras din registrul nașterilor
 2. Atestarea faptului că o persoană este în viață
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 3. Deces
  Extras din registrul deceselor
  De asemenea, Agenția fiscală suedeză (Skatteverket) eliberează un certificat de incinerare sau de înmormântare, care este necesar înainte de incinerare sau înmormântare. În plus, este disponibil un permis de liberă trecere (laissez-passer) internațional pentru transportul unui corp neînsuflețit în sau din țările nordice. Agenția fiscală eliberează și un certificat de deces și un raport destinat familiei, care are ca principal scop furnizarea de informații referitoare la persoana decedată rudelor cele mai apropiate.
 4. Nume
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la nume (extras din Registrul de stare civilă)
 5. Căsătorie
  Extras din registrul căsătoriilor
  Notificarea căsătoriei
 6. Capacitatea de a încheia o căsătorieCertificat de cutumă
  Certificat de căsătorie
 7. Căsătorie (statut civil de persoană căsătorită)Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană căsătorită (extras din Registrul de stare civilă)
 8. Parteneriat înregistrat
  Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 9. Parteneriat (statut de parteneriat)
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 10. Filiație
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la filiație (extras din Registrul de stare civilă)
 11. Adopție
  Nu se aplică
 12. Domiciliu
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 13. Cetățenie
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la cetățenie (extras din Registrul de stare civilă)
 14. Absența cazierului judiciar
  Extras din cazierul judiciar al organului de poliție eliberat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Legea privind cazierul judiciar (1998:620), cu scopul de a fi prezentat unei autorități străine în legătură cu o cerere având ca obiect un permis de ședere, de muncă, de stabilire sau de altă natură, în cazul în care drepturile solicitantului în țara străină depind de un astfel de extras.

Articolul 24 alineatul (1) litera (c) - lista documentelor oficiale la care pot fi anexate formulare standard multilingve ca mecanism adecvat de asistență pentru traducere

Lista indicativă a documentelor naționale:

 1. Naștere
  Extras din registrul nașterilor
 2. Atestarea faptului că o persoană este în viață
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 3. Deces
  Extras din registrul deceselor
  De asemenea, Agenția fiscală suedeză (Skatteverket) eliberează un certificat de incinerare sau de înmormântare, care este necesar înainte de incinerare sau înmormântare. În plus, este disponibil un permis de liberă trecere (laissez-passer) internațional pentru transportul unui corp neînsuflețit în sau din țările nordice. Agenția fiscală eliberează și un certificat de deces și un raport destinat familiei, care are ca principal scop furnizarea de informații referitoare la persoana decedată rudelor cele mai apropiate.
 4. Nume
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la nume (extras din Registrul de stare civilă)
 5. Căsătorie
  Extras din registrul căsătoriilor
  Notificarea căsătoriei
 6. Capacitatea de a încheia o căsătorieCertificat de cutumă
  Certificat de căsătorie
 7. Căsătorie (statut civil de persoană căsătorită)Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană căsătorită (extras din Registrul de stare civilă)
 8. Parteneriat înregistrat
  Document personal de identitate atestând statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 9. Parteneriat (statut de parteneriat)
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la statutul civil de persoană care a încheiat un parteneriat (extras din Registrul de stare civilă)
 10. Filiație
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la filiație (extras din Registrul de stare civilă)
 11. Adopție
  Nu se aplică
 12. Domiciliu
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la reședință (extras din Registrul de stare civilă)
 13. Cetățenie
  Document personal de identitate cuprinzând informații referitoare la cetățenie (extras din Registrul de stare civilă)
 14. Absența cazierului judiciar
  Extras din cazierul judiciar al organului de poliție eliberat în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) din Legea privind cazierul judiciar (1998:620), cu scopul de a fi prezentat unei autorități străine în legătură cu o cerere având ca obiect un permis de ședere, de muncă, de stabilire sau de altă natură, în cazul în care drepturile solicitantului în țara străină depind de un astfel de extras.

Articolul 24 alineatul (1) litera (d) - listele persoanelor calificate, în conformitate cu dreptul intern, să efectueze traduceri autorizate, acolo unde astfel de liste sunt disponibile

Traducător autorizat - Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://www.kammarkollegiet.se/oversattare

Articolul 24 alineatul (1) litera (e) - o listă orientativă a tipurilor de autorități abilitate în temeiul dreptului intern să facă copii certificate

Nu este furnizată nicio listă indicativă, dat fiind faptul că nu există norme speciale în ceea ce privește competența autorităților de a efectua copii legalizate. Notarii sunt autorizați să efectueze copii legalizate, însă autoritățile nu sunt notari.

Articolul 24 alineatul (1) litera (f) - informații referitoare la mijloacele de identificare a traducerilor autorizate și a copiilor certificate

Traducerile legalizate trebuie să fie ștampilate. Notarii sunt autorizați să efectueze copii legalizate. Documentele legalizate de notar au înscrise, de regulă, numele notarului care efectuează legalizarea, precum și locul și data în/la care au fost legalizate. De asemenea, acestea pot fi ștampilate. Informațiile referitoare la locație pot fi utilizate în scopul de a stabili dacă o persoană a fost mandatată în calitate de notar în condițiile legii. Aceste informații pot fi obținute de la administrația circumscripției administrative în care notarul în cauză își desfășoară activitatea (este înregistrat sediul biroului său notarial).

Articolul 24 alineatul (1) litera (g) - informații cu privire la caracteristicile specifice ale copiilor certificate

Documentele legalizate de notar au înscrise, de regulă, numele notarului care efectuează legalizarea, precum și locul și data în/la care au fost legalizate. De asemenea, acestea pot fi ștampilate.

Ultima actualizare: 09/11/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.